De filosofie van Wittgenstein


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Gesponsorde koppelingen

Het belangrijkste inzicht in de analyses van Wittgenstein is dat kunst ongeveer hetzelfde op mensen inwerkt als mensen dat zelf doen via hun gelaatsexpressies. Om kunst als kunst te kunnen waarderen moeten we ons tot de expressie ervan verhouden. En zo is het ook met mensen stelt hij: wie ze als levende dingen beschouwt mist hun expressieve aspect: de manier waarop ze andere mensen aanspreken door hun houding en gedrag.

Er is vaak gezegd dat Wittgenstein een taalfilosoof is maar het gaat bij hem juist niet om conceptuele definities maar meer om het taalgebruik in de erbij horende context waarin mensen met de dingen, gebeurtenissen en andere mensen omgaan.

                  Wittgenstein zegt dat we geen private toegang tot onze geest hebben omdat derden er niet van buitenaf bij zouden kunnen komen, hij vindt het onzin om iets dergelijks te verwachten. Bij een afbeelding verwacht je immers ook niet dat in de ketel op het fornuis ook het kokende water is afgebeeld. Bij het schilderij van Magritte ‘Ceci  n’est pas une pipe’ en ‘la condition humaine’ speelt magrite met het afbeelden van morele ruimtes waarin mensen zouden kunnen bewegen maar omdat de kijker naar de afbeelding kijkt kan hij zich niet in de kamer bewegen. Deze “artistieke grammatica” gebruikt Wittgenstein bij zin filosofie, de problemen waar Magritte en Wittgenstein zich op richten zijn soms dezelfde.

                  In de Tractatus Logico-Philosophicus betoogt Wittgenstein dat taal de logica van de werkelijkheid weerspiegelt. De logische structuur van de werkelijkheid wordt niet beschreven door onze feitelijke proposities maar het is wel door die proposities dat we haar herkennen. Hij verdedigt hier geen determinisme (opvatting dat er geen vrije wil bgestaat omdat alle gebeurtenissen volgens causale wetten uit elkaar voortkomen) maar de samenhang tussen gebeurtenissen is die van de logica.            

                  Wittgenstein vraagt: is schoonheid nu een eigenschap of is het veeleer een houding? Je moet niet naar de vorm van woorden kijken maar naar hun gebruik. “mooi” beschrijft geen eigenschap van een ding en is dus niet hetzelfde als “groen”. (dat zeiden Hume en Kant ook al) Maar Wittgenstein zegt dat er een heel ander taalspel aan de gang is. Het geeft uiting aan hoe mensen zich waarderend jegens dingen en gebeurtenissen verhouden. Onze smaakoordelen beschrijven dus noch het object noch een bepaalde eigenschap of ervaring. Hoe maak je dan toch duidelijk dat je iets mooi vindt? Door er langer en genoeglijk naar te kijken. Het gaat om de visuele indruk die het werk geeft. Het gaat om de afbeelding: als je die maar een beetje verandert wil je hem misschien nooit meer zien.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

comments powered by Disqus

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Taalverwerving - Theorieen

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Het Nederlandse strafsysteem

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven