De filosofie van Wittgenstein

Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Gesponsorde koppelingen

Het belangrijkste inzicht in de analyses van Wittgenstein is dat kunst ongeveer hetzelfde op mensen inwerkt als mensen dat zelf doen via hun gelaatsexpressies. Om kunst als kunst te kunnen waarderen moeten we ons tot de expressie ervan verhouden. En zo is het ook met mensen stelt hij: wie ze als levende dingen beschouwt mist hun expressieve aspect: de manier waarop ze andere mensen aanspreken door hun houding en gedrag.

Er is vaak gezegd dat Wittgenstein een taalfilosoof is maar het gaat bij hem juist niet om conceptuele definities maar meer om het taalgebruik in de erbij horende context waarin mensen met de dingen, gebeurtenissen en andere mensen omgaan.

                  Wittgenstein zegt dat we geen private toegang tot onze geest hebben omdat derden er niet van buitenaf bij zouden kunnen komen, hij vindt het onzin om iets dergelijks te verwachten. Bij een afbeelding verwacht je immers ook niet dat in de ketel op het fornuis ook het kokende water is afgebeeld. Bij het schilderij van Magritte ‘Ceci  n’est pas une pipe’ en ‘la condition humaine’ speelt magrite met het afbeelden van morele ruimtes waarin mensen zouden kunnen bewegen maar omdat de kijker naar de afbeelding kijkt kan hij zich niet in de kamer bewegen. Deze “artistieke grammatica” gebruikt Wittgenstein bij zin filosofie, de problemen waar Magritte en Wittgenstein zich op richten zijn soms dezelfde.

                  In de Tractatus Logico-Philosophicus betoogt Wittgenstein dat taal de logica van de werkelijkheid weerspiegelt. De logische structuur van de werkelijkheid wordt niet beschreven door onze feitelijke proposities maar het is wel door die proposities dat we haar herkennen. Hij verdedigt hier geen determinisme (opvatting dat er geen vrije wil bgestaat omdat alle gebeurtenissen volgens causale wetten uit elkaar voortkomen) maar de samenhang tussen gebeurtenissen is die van de logica.            

                  Wittgenstein vraagt: is schoonheid nu een eigenschap of is het veeleer een houding? Je moet niet naar de vorm van woorden kijken maar naar hun gebruik. “mooi” beschrijft geen eigenschap van een ding en is dus niet hetzelfde als “groen”. (dat zeiden Hume en Kant ook al) Maar Wittgenstein zegt dat er een heel ander taalspel aan de gang is. Het geeft uiting aan hoe mensen zich waarderend jegens dingen en gebeurtenissen verhouden. Onze smaakoordelen beschrijven dus noch het object noch een bepaalde eigenschap of ervaring. Hoe maak je dan toch duidelijk dat je iets mooi vindt? Door er langer en genoeglijk naar te kijken. Het gaat om de visuele indruk die het werk geeft. Het gaat om de afbeelding: als je die maar een beetje verandert wil je hem misschien nooit meer zien.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

comments powered by Disqus

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding