De investituurstrijd


Publicatie datum:

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Gesponsorde koppelingen

De investituurstrijd is een van de belangrijkste conflicten in de middeleeuwen. Veel historici zien deze strijd als het begin van een ontwikkeling die uiteindelijk leidde tot de scheiding van kerk en staat die eeuwen later pas tot stand kwam. Misschien is dit vergezocht, maar je kunt wel zeggen dat met de investituurstrijd het wereldlijk gezag een overwinning behaalde ten koste van de macht van de kerk.

De term Investituurstrijd wordt in Een kennismaking met de middeleeuwse wereld gedefinieerd als: “conflict in de Hoge Middeleeuwen tussen pausen en koningen, met name die van Duitsland, over de benoeming van bisschoppen en abten. De investituur is de inhuldiging van bisschop of abt door de overdracht van ring en staf.” [1]

 Vanaf de negende eeuw kon een bisschop of abt zijn ambt alleen uitoefenen als hij de ring en staf overhandigt kreeg van de koning. Politiek en geloof waren verstrengeld aangezien de koning veel voor het zeggen kreeg binnen de kerk. Tijdens de investuurstrijd probeert Rome de macht om eigen abten en bisschoppen aan te stellen naar zich toe te trekken.

Het verlangen naar kerkelijke hervormingen, dat al in de tiende eeuw door de beweging van Cluny naar voren kwam, werd vanaf het midden van de elfde eeuw het belangrijkste punt in de pauselijke politiek. Paus Gregorius VII wenste een eind te maken aan de Koninklijke benoemingen van bisschoppen en abten. De paus wenste de bisschop volgens kerkelijke procedures te laten verkiezen. Gregorius richtte zich met name op de Duitse koning Hendrik IV aangezien de invloedsfeer van deze koning overlapte met die van de paus. [2]

Het conflict kwam tot uitbarsting in 1076, naar aanleiding van de benoeming van de aartsbisschop van Milaan werd Hendrik IV door Gregorius geëxcommuniceerd en van zijn koningschap vervallen verklaard. Een groot aantal Duitse vorsten vielen Hendrik af, maar veel Duitse bisschoppen aarzelden. Hendrik moest tijdens een rijksdag schuld bekennen, waarna hij eventueel weer als koning zou worden erkend. Maar Hendrik reed de paus tegemoet en bij het Noord-Italiaanse Canossa onderwierp hij zich aan Gregorius en smeekte hem om zij vergiffenis, waarna Gregorius weinig anders kon dan vergeving schenken. Vervolgens hernieuwde Hendrik zijn oppositie tegen de paus, in 1084 bezette hij Rome, waar hij zich door een door zichzelf benoemde paus tot keizer liet kronen. [3]

 De investituurstrijd eindigde met het concordaat van Worms in 1122. Bisschoppen en abten werden gekozen en gewijd volgens de kerkelijke procedures. De koning mocht bij verkiezingen aanwezig zijn en hij kon de knoop doorhakken als de stemmen staakte.[4]

[1] I. Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (2001), p. 197

[2] I.Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (2001), p 96-97

[3] McKay e.a.,A History of Western Society(2008), 276-277

[4] http://nl.wikipedia.org/wiki/Investituurstrijd

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.