De investituurstrijd


Publicatie datum:

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Gesponsorde koppelingen

De investituurstrijd is een van de belangrijkste conflicten in de middeleeuwen. Veel historici zien deze strijd als het begin van een ontwikkeling die uiteindelijk leidde tot de scheiding van kerk en staat die eeuwen later pas tot stand kwam. Misschien is dit vergezocht, maar je kunt wel zeggen dat met de investituurstrijd het wereldlijk gezag een overwinning behaalde ten koste van de macht van de kerk.

De term Investituurstrijd wordt in Een kennismaking met de middeleeuwse wereld gedefinieerd als: “conflict in de Hoge Middeleeuwen tussen pausen en koningen, met name die van Duitsland, over de benoeming van bisschoppen en abten. De investituur is de inhuldiging van bisschop of abt door de overdracht van ring en staf.” [1]

 Vanaf de negende eeuw kon een bisschop of abt zijn ambt alleen uitoefenen als hij de ring en staf overhandigt kreeg van de koning. Politiek en geloof waren verstrengeld aangezien de koning veel voor het zeggen kreeg binnen de kerk. Tijdens de investuurstrijd probeert Rome de macht om eigen abten en bisschoppen aan te stellen naar zich toe te trekken.

Het verlangen naar kerkelijke hervormingen, dat al in de tiende eeuw door de beweging van Cluny naar voren kwam, werd vanaf het midden van de elfde eeuw het belangrijkste punt in de pauselijke politiek. Paus Gregorius VII wenste een eind te maken aan de Koninklijke benoemingen van bisschoppen en abten. De paus wenste de bisschop volgens kerkelijke procedures te laten verkiezen. Gregorius richtte zich met name op de Duitse koning Hendrik IV aangezien de invloedsfeer van deze koning overlapte met die van de paus. [2]

Het conflict kwam tot uitbarsting in 1076, naar aanleiding van de benoeming van de aartsbisschop van Milaan werd Hendrik IV door Gregorius geëxcommuniceerd en van zijn koningschap vervallen verklaard. Een groot aantal Duitse vorsten vielen Hendrik af, maar veel Duitse bisschoppen aarzelden. Hendrik moest tijdens een rijksdag schuld bekennen, waarna hij eventueel weer als koning zou worden erkend. Maar Hendrik reed de paus tegemoet en bij het Noord-Italiaanse Canossa onderwierp hij zich aan Gregorius en smeekte hem om zij vergiffenis, waarna Gregorius weinig anders kon dan vergeving schenken. Vervolgens hernieuwde Hendrik zijn oppositie tegen de paus, in 1084 bezette hij Rome, waar hij zich door een door zichzelf benoemde paus tot keizer liet kronen. [3]

 De investituurstrijd eindigde met het concordaat van Worms in 1122. Bisschoppen en abten werden gekozen en gewijd volgens de kerkelijke procedures. De koning mocht bij verkiezingen aanwezig zijn en hij kon de knoop doorhakken als de stemmen staakte.[4]

[1] I. Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (2001), p. 197

[2] I.Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (2001), p 96-97

[3] McKay e.a.,A History of Western Society(2008), 276-277

[4] http://nl.wikipedia.org/wiki/Investituurstrijd


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak