De investituurstrijd


Publicatie datum:

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Gesponsorde koppelingen

De investituurstrijd is een van de belangrijkste conflicten in de middeleeuwen. Veel historici zien deze strijd als het begin van een ontwikkeling die uiteindelijk leidde tot de scheiding van kerk en staat die eeuwen later pas tot stand kwam. Misschien is dit vergezocht, maar je kunt wel zeggen dat met de investituurstrijd het wereldlijk gezag een overwinning behaalde ten koste van de macht van de kerk.

De term Investituurstrijd wordt in Een kennismaking met de middeleeuwse wereld gedefinieerd als: “conflict in de Hoge Middeleeuwen tussen pausen en koningen, met name die van Duitsland, over de benoeming van bisschoppen en abten. De investituur is de inhuldiging van bisschop of abt door de overdracht van ring en staf.” [1]

 Vanaf de negende eeuw kon een bisschop of abt zijn ambt alleen uitoefenen als hij de ring en staf overhandigt kreeg van de koning. Politiek en geloof waren verstrengeld aangezien de koning veel voor het zeggen kreeg binnen de kerk. Tijdens de investuurstrijd probeert Rome de macht om eigen abten en bisschoppen aan te stellen naar zich toe te trekken.

Het verlangen naar kerkelijke hervormingen, dat al in de tiende eeuw door de beweging van Cluny naar voren kwam, werd vanaf het midden van de elfde eeuw het belangrijkste punt in de pauselijke politiek. Paus Gregorius VII wenste een eind te maken aan de Koninklijke benoemingen van bisschoppen en abten. De paus wenste de bisschop volgens kerkelijke procedures te laten verkiezen. Gregorius richtte zich met name op de Duitse koning Hendrik IV aangezien de invloedsfeer van deze koning overlapte met die van de paus. [2]

Het conflict kwam tot uitbarsting in 1076, naar aanleiding van de benoeming van de aartsbisschop van Milaan werd Hendrik IV door Gregorius geëxcommuniceerd en van zijn koningschap vervallen verklaard. Een groot aantal Duitse vorsten vielen Hendrik af, maar veel Duitse bisschoppen aarzelden. Hendrik moest tijdens een rijksdag schuld bekennen, waarna hij eventueel weer als koning zou worden erkend. Maar Hendrik reed de paus tegemoet en bij het Noord-Italiaanse Canossa onderwierp hij zich aan Gregorius en smeekte hem om zij vergiffenis, waarna Gregorius weinig anders kon dan vergeving schenken. Vervolgens hernieuwde Hendrik zijn oppositie tegen de paus, in 1084 bezette hij Rome, waar hij zich door een door zichzelf benoemde paus tot keizer liet kronen. [3]

 De investituurstrijd eindigde met het concordaat van Worms in 1122. Bisschoppen en abten werden gekozen en gewijd volgens de kerkelijke procedures. De koning mocht bij verkiezingen aanwezig zijn en hij kon de knoop doorhakken als de stemmen staakte.[4]

[1] I. Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (2001), p. 197

[2] I.Bejczy, Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (2001), p 96-97

[3] McKay e.a.,A History of Western Society(2008), 276-277

[4] http://nl.wikipedia.org/wiki/Investituurstrijd

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5