Democratie in Athene


Publicatie datum:

Hoe democratisch was de polis Athene?

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel zet ik de democratie van het oude Athene uiteen. Ik leg uit hoe de democratie in zijn werk ging en in hoeverre Athene echt democratisch was. Was het een ware democratie of lag de macht slechts in handen van een kleine groep aristocraten?

Athene wordt door veel mensen gezien als de bakermat van de democratie. Hier valt best iets voor te zeggen: het was namelijk wel degelijk zo dat het ‘gewone’ volk inspraak had in het dagelijks bestuur, en mocht meebeslissen over het reilen en zeilen van de polis. Dit werd zelfs aangemoedigd en versterkt, toen in 461 BCE dagvergoedingen werden ingesteld voor de leden van de raad, en voltooid toen in 458 zelfs de laagste klasse, de zeugites, mocht meebeslissen.
De werkelijkheid lag echter iets anders. Het blijkt dat veel kleine en arme boeren geen tijd hadden om aanwezig te zijn bij de volksvergaderingen, en dat de dagvergoedingen (net) niet toereikend genoeg waren. De boeren konden hun land niet verlaten voor de vergaderingen, wat als gevolg had dat de democratie enigszins beperkt werd; alleen mannen die rijk genoeg waren, kwamen naar de vergadering.
Een andere, veel zwaardere beperking van de Atheense democratie was het feit dat alleen vrije, Atheense mannen het recht hadden om mee te beslissen in de volksvergadering. De onvrijen, slaven, mochten niet meebeslissen. Vrouwen mochten al helemaal niet meebeslissen; zij zaten de gehele dag binnenshuis en mochten vaak het gebouw alleen onder begeleiding van een man verlaten. Niet-Atheners, mensen die elders afkomstig waren, of waarvan de ouders ‘allochtoon’ waren (letterlijk: “ander land”), werden μετοικοι genoemd, metoiken (letterlijk: medebewoners). Zij hielden, hoeveel ze ook bereikten in hun leven, voor altijd de stempel van ‘vreemdeling’. Dit was dan ook de reden dat zij niet mochten meebeslissen in de volksvergadering.

Uit deze beperkingen blijkt dat de Atheense democratie minder rooskleurig en volmaakt was dan men haar soms doet voorkomen. Wanneer men Athene echter vergelijkt met gelijktijdige samenlevingen, zoals bijvoorbeeld Sparta, dan blijkt dat Athene wel degelijk democratischer aangelegd was. In Sparta lag de eigenlijke macht in handen van een kleine groep mensen, een oligarchie.

In vergelijking met de democratie zoals wij die tegenwoordig kennen, had Athene slechts een halve democratie. In vergelijking met ‘tijdgenoten’ was Athene wél democratisch.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Referaat ex-criminelen

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.