Democratie in Athene


Publicatie datum:

Hoe democratisch was de polis Athene?

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel zet ik de democratie van het oude Athene uiteen. Ik leg uit hoe de democratie in zijn werk ging en in hoeverre Athene echt democratisch was. Was het een ware democratie of lag de macht slechts in handen van een kleine groep aristocraten?

Athene wordt door veel mensen gezien als de bakermat van de democratie. Hier valt best iets voor te zeggen: het was namelijk wel degelijk zo dat het ‘gewone’ volk inspraak had in het dagelijks bestuur, en mocht meebeslissen over het reilen en zeilen van de polis. Dit werd zelfs aangemoedigd en versterkt, toen in 461 BCE dagvergoedingen werden ingesteld voor de leden van de raad, en voltooid toen in 458 zelfs de laagste klasse, de zeugites, mocht meebeslissen.
De werkelijkheid lag echter iets anders. Het blijkt dat veel kleine en arme boeren geen tijd hadden om aanwezig te zijn bij de volksvergaderingen, en dat de dagvergoedingen (net) niet toereikend genoeg waren. De boeren konden hun land niet verlaten voor de vergaderingen, wat als gevolg had dat de democratie enigszins beperkt werd; alleen mannen die rijk genoeg waren, kwamen naar de vergadering.
Een andere, veel zwaardere beperking van de Atheense democratie was het feit dat alleen vrije, Atheense mannen het recht hadden om mee te beslissen in de volksvergadering. De onvrijen, slaven, mochten niet meebeslissen. Vrouwen mochten al helemaal niet meebeslissen; zij zaten de gehele dag binnenshuis en mochten vaak het gebouw alleen onder begeleiding van een man verlaten. Niet-Atheners, mensen die elders afkomstig waren, of waarvan de ouders ‘allochtoon’ waren (letterlijk: “ander land”), werden μετοικοι genoemd, metoiken (letterlijk: medebewoners). Zij hielden, hoeveel ze ook bereikten in hun leven, voor altijd de stempel van ‘vreemdeling’. Dit was dan ook de reden dat zij niet mochten meebeslissen in de volksvergadering.

Uit deze beperkingen blijkt dat de Atheense democratie minder rooskleurig en volmaakt was dan men haar soms doet voorkomen. Wanneer men Athene echter vergelijkt met gelijktijdige samenlevingen, zoals bijvoorbeeld Sparta, dan blijkt dat Athene wel degelijk democratischer aangelegd was. In Sparta lag de eigenlijke macht in handen van een kleine groep mensen, een oligarchie.

In vergelijking met de democratie zoals wij die tegenwoordig kennen, had Athene slechts een halve democratie. In vergelijking met ‘tijdgenoten’ was Athene wél democratisch.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Referaat ex-criminelen

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.