Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland


Publicatie datum:

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Gesponsorde koppelingen

In de Griekse oudheid kende men verschillende vormen van economie. Deze vormen hadden verschillende aspecten die het meest van belang waren in de samenleving. Handel is hiervan de belangrijkste. In dit artikel wordt ingegaan op deze handel, evenals de markten en het geld die de oude Grieken gebruikten.

Handel

Handel was een belangrijke bron van inkomsten voor de Grieken. Door te handelen kwamen ze aan hun voedsel en materialen om de bevolking te onderhouden. De lokale handelsgoederen werden over korte afstanden op het land vervoerd. Lange afstanden over het land waren erg moeilijk te maken, omdat Griekenland erg bergachtig is en er geen goede wegen waren tussen de verschillende stadsstaten. De handel over lange afstanden werd daarom vooral over de zee gedaan. De Middellandse, Zwarte en Egeïsche zee werden hier veel voor gebruikt. De handel overzee ontwikkelde zich tot een gespecialiseerde en belangrijke sector van de economie.

De handel werd door particulieren uitgevoerd en dus niet geregeld door de staat. Zo waren er emporos; handelaren die een eigen schip hadden. Ook konden ze een schip huren dat het bezit was van een ‘naukleros’. Veel van de goederen die de hele geschiedenis door oude Griekse worden verhandeld waren luxegoederen zoals juwelen en vazen. Ook landbouwproducten waar de Grieken in waren gespecialiseerd als wijn, olijven en honing. Handel was een erg belangrijke tak van de economie voor de Grieken. Zonder de handel over lange afstand, zouden de Grieken niet genoeg voedsel en slaven kunnen hebben krijgen.

 

Markten en Prijzen

Prijzen werden vooral bepaald door lokale voorwaarden, persoonlijke verhoudingen en ook afdingen en handelen was belangrijk. De bepaling van prijzen door de overheid was beperkt. De overheid zorgde er vooral voor dat de prijzen voor de burgers eerlijk en gelijk bleven. Zelfs als er een groot tekort aan graan was, betaalde Athene het duurdere bedrag aan de handelaren. Dit graan verkochten ze dan voor een lagere prijs aan de Atheense bevolking, zodat zij niet teveel onder de graantekorten zouden lijden.
De markten in de verschillende stadsstaten waren over het algemeen niet onderling met elkaar verbonden. Er zijn wel wat gevallen onderzocht waar dit wel zo was, bijvoorbeeld bij graanhandel. Er was echter in elke stadsstaat wel één (of meerdere) marktplaats, de Agora. Dit was een plek waar veel mensen bijeenkwamen voor economische, politieke en godsdienstige dingen. Het diende dus als een sociaal centrum waar mensen elkaar ontmoetten. Je vond er vele goederen en diensten als smeden en geldwisselaars.
De stadsstaten regelden de economische activiteiten die deels in hun Agoria plaatsvonden. Er waren ambtenaren die toezicht hielden op de geldzaken. Hiermee moesten ruzies in de handel worden voorkomen en de belangen van de staat worden verzekerd. Er werden bijvoorbeeld maten bedacht voor het wegen van de muntstukken, zodat vervalsing niet meer mogelijk was. Zo werden de belangen van de staat Athene en haar kopers en verkopers veilig gesteld. Naast de Agora kon een stadstaat met een goede haven ook een havenmarkt bezitten; de emporion.

Geld
De meeste Griekse stadsstaten gebruikten munten die van kostbare metalen waren gemaakt, voornamelijk van zilver. Zo ook in Athene. De waarde van de munten was ongeveer gelijk aan de waarde van het metaal waarvan de munten werden gemaakt. De Atheense munten zijn in de hele Griekse wereld teruggevonden. Dit kwam door het verre bereik dat de Atheense handel had maar ook dor het Atheense imperialisme. Athene gebruikte bijvoorbeeld haar munt om de militaire acties in het buitenland te betalen en zo kwam de munteenheid ook daar terecht. Er werd zelfs een regel ingesteld die ervoor zorgde dat bepaalde handelscontacten van Athene alleen nog de Atheense munt mochten gebruiken. De bekendste munt in Athene was de Tetradrachme, een zilvere munt van 17,2 gram. Op deze muntstond het symbool van de godin Athena, namelijk een uil.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.