Het Nederlandse strafsysteem


Publicatie datum:

Gesponsorde koppelingen

Op 18 november zijn er in Stadkanaal en omgeving 17 jongeren opgepakt, zij worden verdacht van verschillende misdrijven.[i] Deze jongeren zijn tussen de 15 en 23 jaar oud en zijn allemaal verdacht en hebben in totaal zo’n 59 misdrijven gepleegd. Deze jongeren moeten worden gestraft, dat is een feit. Maar wat voor straf krijgen ze, waar baseren we deze straf op en wat is het verschil in de straf tussen een 15 jarige en 23 jarige. Ook is het van belang dat deze jongeren dezelfde straf krijgen als andere jongenen in Nederland die gelijke misdrijven zijn begaan, er moet dus geen onderscheid zijn. Dit zijn ingewikkelde vragen die heel wat kennis vragen, graag wil ik u wat meer duidelijkheid geven en de hoofdlijnen aangeven, op grond waarvan de Nederlandse rechtspraak zijn conclusie maakt.

Strafsysteem door de tijd heen

In Nederland bepaald, in de meeste gevallen, de rechter wat de verdachte voor straf krijgt. Dit was in ieder geval vroeger zo, vanaf 2008 is er een OM-afdoening toegevoegd. [i] Dit houdt in dat het Openbaar Ministerie ook een straf mag opleggen zonder dat er een rechter aan te pas komt, dit wordt alleen gedaan bij minder zware misdrijven als winkeldiefstal. Voorheen mocht hij een transactie aanbieden, accepteerde de verdachte dit dan kwam er geen strafvervolging. Maar met deze wet kan het Openbaar Ministerie de verdachte bestraffen, er is dus sprake van een strafbeschikking. Gaat de verdachte niet akkoord met de straf die hij krijgt opgelegd, dan wordt de zaak alsnog aan de rechter voorgelegd. Het Openbaar Ministerie is niet afhankelijk van een verdachte en een straf kan dus sneller worden toegepast, wat hiermee bereikt wordt is dat Nederland veiliger wordt. Justitie minister Ivo van Opstelten wil dat het Openbaar Ministerie nog meer recht krijgt om een verdachte te bestraffen. [ii] Met de OM-afdoening mag het Openbaar Ministerie alleen een straf opleggen bij simpele zaken, nu wil Opstelten dat dit ook gaat gebeuren andere straffen. Hij wil hiermee bereiken dat een verdachte de straf snel te horen krijgt, als er een rechter aan te pas komt duurt het vaak 8 á 9 maanden. Hiermee is al geëxperimenteerd in Rotterdam en Den Haag, ‘de eerste resultaten zijn bemoedigend’ aldus Opstelten. [iii]

 De straffen

In Nederland kun je naar aanleiding van een fout of een overtreding verschillende straffen krijgen, je hebt taakstraffen, gevangenis straffen en boetes. Er moet dus eerst gekeken worden naar de grote van het misdrijf en wat voor misdrijf, je hebt verschillende afdelingen hierin. Als u te hard rijdt, zult u niet snel in de gevangenis komen maar de straf hiervoor is een geldboete. Gebeurd dit vaker dan zullen er andere maatregelen genomen worden zoals het innemen van het rijbewijs of van het voertuig. De straf wordt bepaald aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. [iv] Ook hierin wordt gekeken naar verschillende aspecten: hoe vaak is het voorgekomen, welke leeftijd heeft de verdachte en ik welke omstandigheden is het misdrijf gepleegd. Dit wordt allemaal met elkaar afgewogen, is het misdrijf ernstig dan is het belangrijk dat er een rechter aan te pas komt. De veelvoorkomende criminaliteit gebruikt het Openbaar Ministerie aparte richtlijnen, deze heetten de Polaris-richtlijnen.[v] Voor een misdrijf als winkeldiefstal worden deze richtlijnen toegepast, omdat dit een veelvoorkomend misdrijf is kan er snel een algemene straf voor worden opgelegd.

  Wat Nederland met het strafsysteem wil bereiken is een veilig Nederland. De straffen moeten in heel Nederland gelijk zijn, er wordt dus gebruik gemaakt van speciale wetten en strafboeken. Een grootdeel van veelvoorkomende criminaliteit wordt bestraf aan de hand van Polaris-richtlijnen, zodat deze in heel Nederland hetzelfde zijn. Ook wil Nederland zorgen dat een verdachte zo snel mogelijk hoort wat voor straf hij krijgt, hiervoor is de OM-afdoening toegevoegd. Tegenwoordig wil men dit nog meer uitbreiden omdat men merkt dat veel rechtzaken er te lang over doen. De juistheid van de straffen mag niet achteruit gaan, daarom kan de verdachte in hoger beroep gaan en wordt het alsnog aan een rechter voorgelegd[i] http://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking/de_wet_om-afdoening/ ‘De OM-afdoening in het kort’ , Openbaar Ministerie

 

[v]  http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/bos_polaris/  ‘BOS Polaris’ , Openbaar Ministerie

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Het leven van Max Beckmann

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven