Kant: transcendentale benadering


Publicatie datum:

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Gesponsorde koppelingen

 Kant ziet schoonheid als een eenheid in veelvoud, maar die eenheid kan niet gedacht worden middels objectieve concepten.

Een esthetisch idee is een voorstelling die zijn oorsprong in de verbeelding heeft en wiens werking erin bestaat dat ze tot veel denken aanleiding geven zonder dat enig begrip er adequaat aan kan zijn.

Schoonheid is de uitdrukking van esthetische ideeën.

Esthetische ideeën zijn aanschouwingen van de verbeelding, ze zijn nog niet bepaald door begrippen. Ze worden in een kunstwerk geobjectiveerd door een vermogen van genie, maar geproduceerd door de verbeelding. De verbeelding is verbonden aan het verstand maar daar niet ondergeschikt aan.

Kant noemt deze niet-conceptuele producten van de verbeelding ‘ideeën’ omdat ze net als redeideeën boven de gegevens van de eraring uitgaan.

Stellen dat schoonheid de uitdrukking van esthetische ideeën is, betekent dat esthetische ideeën het voorwerp bij uitstek van esthetische ervaringen zijn.

Esthetische ideeën en het vrije spel der kenvermogens verhouden zich tot elkaar als twee zijden van een munt: ze definiëren elkaar

 

Genie (creativiteit)

Genie is het vermogen om esthetische ideeën weer te geven. Een genie is een talent om datgene waaraan geen begrippen zijn verbonden weer te geven. Zijn prudcten moeten ook exemplarisch zijn ze moeten anderen als richtlijn dienen. Als de maker hierin slaagt dan worden de anderen tot een vrij spel der kenvermogens aanzet.

De beschouwer mag hierbij nooit het ide hebben dat de kunstenaar een regel voor ogen heeft

Ten derde mag het genie zelf niet regels van zijn producten geven.

Het genie behelst dus tegengestelde vermogens: enerzijds moet het de omvang van de zintuiglijke ervaring zoveel mogelijk verbreden om een suggestieve uitwerking te bereiken, anderzijds moet het deze uitbreiding ook weten te beteugelen. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen