Kant: transcendentale benadering


Publicatie datum:

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Gesponsorde koppelingen

 Kant ziet schoonheid als een eenheid in veelvoud, maar die eenheid kan niet gedacht worden middels objectieve concepten.

Een esthetisch idee is een voorstelling die zijn oorsprong in de verbeelding heeft en wiens werking erin bestaat dat ze tot veel denken aanleiding geven zonder dat enig begrip er adequaat aan kan zijn.

Schoonheid is de uitdrukking van esthetische ideeën.

Esthetische ideeën zijn aanschouwingen van de verbeelding, ze zijn nog niet bepaald door begrippen. Ze worden in een kunstwerk geobjectiveerd door een vermogen van genie, maar geproduceerd door de verbeelding. De verbeelding is verbonden aan het verstand maar daar niet ondergeschikt aan.

Kant noemt deze niet-conceptuele producten van de verbeelding ‘ideeën’ omdat ze net als redeideeën boven de gegevens van de eraring uitgaan.

Stellen dat schoonheid de uitdrukking van esthetische ideeën is, betekent dat esthetische ideeën het voorwerp bij uitstek van esthetische ervaringen zijn.

Esthetische ideeën en het vrije spel der kenvermogens verhouden zich tot elkaar als twee zijden van een munt: ze definiëren elkaar

 

Genie (creativiteit)

Genie is het vermogen om esthetische ideeën weer te geven. Een genie is een talent om datgene waaraan geen begrippen zijn verbonden weer te geven. Zijn prudcten moeten ook exemplarisch zijn ze moeten anderen als richtlijn dienen. Als de maker hierin slaagt dan worden de anderen tot een vrij spel der kenvermogens aanzet.

De beschouwer mag hierbij nooit het ide hebben dat de kunstenaar een regel voor ogen heeft

Ten derde mag het genie zelf niet regels van zijn producten geven.

Het genie behelst dus tegengestelde vermogens: enerzijds moet het de omvang van de zintuiglijke ervaring zoveel mogelijk verbreden om een suggestieve uitwerking te bereiken, anderzijds moet het deze uitbreiding ook weten te beteugelen. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Literatuur

verslag over litratuur

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.