Kant: transcendentale benadering


Publicatie datum:

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Gesponsorde koppelingen

 Kant ziet schoonheid als een eenheid in veelvoud, maar die eenheid kan niet gedacht worden middels objectieve concepten.

Een esthetisch idee is een voorstelling die zijn oorsprong in de verbeelding heeft en wiens werking erin bestaat dat ze tot veel denken aanleiding geven zonder dat enig begrip er adequaat aan kan zijn.

Schoonheid is de uitdrukking van esthetische ideeën.

Esthetische ideeën zijn aanschouwingen van de verbeelding, ze zijn nog niet bepaald door begrippen. Ze worden in een kunstwerk geobjectiveerd door een vermogen van genie, maar geproduceerd door de verbeelding. De verbeelding is verbonden aan het verstand maar daar niet ondergeschikt aan.

Kant noemt deze niet-conceptuele producten van de verbeelding ‘ideeën’ omdat ze net als redeideeën boven de gegevens van de eraring uitgaan.

Stellen dat schoonheid de uitdrukking van esthetische ideeën is, betekent dat esthetische ideeën het voorwerp bij uitstek van esthetische ervaringen zijn.

Esthetische ideeën en het vrije spel der kenvermogens verhouden zich tot elkaar als twee zijden van een munt: ze definiëren elkaar

 

Genie (creativiteit)

Genie is het vermogen om esthetische ideeën weer te geven. Een genie is een talent om datgene waaraan geen begrippen zijn verbonden weer te geven. Zijn prudcten moeten ook exemplarisch zijn ze moeten anderen als richtlijn dienen. Als de maker hierin slaagt dan worden de anderen tot een vrij spel der kenvermogens aanzet.

De beschouwer mag hierbij nooit het ide hebben dat de kunstenaar een regel voor ogen heeft

Ten derde mag het genie zelf niet regels van zijn producten geven.

Het genie behelst dus tegengestelde vermogens: enerzijds moet het de omvang van de zintuiglijke ervaring zoveel mogelijk verbreden om een suggestieve uitwerking te bereiken, anderzijds moet het deze uitbreiding ook weten te beteugelen. 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.