Kwantitatieve Observaties


Publicatie datum:

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Gesponsorde koppelingen

Wat is een kwantitatieve observatie? Het observeren kan hier worden gezien als meten, het resultaat van de observatie is een kwantitatieve maat, een hoeveelheid.

Gesponsorde koppelingen

Binnen de kwantitatieve observatie vormt tijd een belangrijk uitgangspunt.

Observeren met gelijktijdige interpretatie wordt wel rating genoemd. We leggen dan niet zozeer vast wat er precies gebeurt, hoe vaak of hoe lang een gedragselement voorkomt, maar we geven er een oordeel over.

Bij rating zegt met hoe het gebeurt, bij observatie alleen wat er gebeurt.

Via tijdsinterval, gedragsinterval en het observeren van de omgeving zijn er mogelijkheden om in kwantitatief opzicht uitspraken te doen over gedrag en factoren die dat gedrag in standhouden. Deze vorm van observeren kan worden gezien als een voormeting en geeft een goed uitgangspunt voor een handelingsplan. Bij het evalueren van dat plan kan immers dezelfde observatie weer worden ingezet als een soort van nameting. Via het vergelijken van voor- en nametingen kan een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van het plan van aanpak.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Taalverwerving - Theorieen