Kwantitatieve Observaties


Publicatie datum:

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Gesponsorde koppelingen

Wat is een kwantitatieve observatie? Het observeren kan hier worden gezien als meten, het resultaat van de observatie is een kwantitatieve maat, een hoeveelheid.

Binnen de kwantitatieve observatie vormt tijd een belangrijk uitgangspunt.

Observeren met gelijktijdige interpretatie wordt wel rating genoemd. We leggen dan niet zozeer vast wat er precies gebeurt, hoe vaak of hoe lang een gedragselement voorkomt, maar we geven er een oordeel over.

Bij rating zegt met hoe het gebeurt, bij observatie alleen wat er gebeurt.

Via tijdsinterval, gedragsinterval en het observeren van de omgeving zijn er mogelijkheden om in kwantitatief opzicht uitspraken te doen over gedrag en factoren die dat gedrag in standhouden. Deze vorm van observeren kan worden gezien als een voormeting en geeft een goed uitgangspunt voor een handelingsplan. Bij het evalueren van dat plan kan immers dezelfde observatie weer worden ingezet als een soort van nameting. Via het vergelijken van voor- en nametingen kan een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van het plan van aanpak.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Het Nederlandse strafsysteem

Taalverwerving - Theorieen

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Referaat probleemjongeren

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Literatuur

verslag over litratuur

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.