Kwantitatieve Observaties


Publicatie datum:

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Gesponsorde koppelingen

Wat is een kwantitatieve observatie? Het observeren kan hier worden gezien als meten, het resultaat van de observatie is een kwantitatieve maat, een hoeveelheid.

Binnen de kwantitatieve observatie vormt tijd een belangrijk uitgangspunt.

Observeren met gelijktijdige interpretatie wordt wel rating genoemd. We leggen dan niet zozeer vast wat er precies gebeurt, hoe vaak of hoe lang een gedragselement voorkomt, maar we geven er een oordeel over.

Bij rating zegt met hoe het gebeurt, bij observatie alleen wat er gebeurt.

Via tijdsinterval, gedragsinterval en het observeren van de omgeving zijn er mogelijkheden om in kwantitatief opzicht uitspraken te doen over gedrag en factoren die dat gedrag in standhouden. Deze vorm van observeren kan worden gezien als een voormeting en geeft een goed uitgangspunt voor een handelingsplan. Bij het evalueren van dat plan kan immers dezelfde observatie weer worden ingezet als een soort van nameting. Via het vergelijken van voor- en nametingen kan een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van het plan van aanpak.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Referaat ex-criminelen

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Referaat probleemjongeren

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.