Kwantitatieve Observaties


Publicatie datum:

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Gesponsorde koppelingen

Wat is een kwantitatieve observatie? Het observeren kan hier worden gezien als meten, het resultaat van de observatie is een kwantitatieve maat, een hoeveelheid.

Binnen de kwantitatieve observatie vormt tijd een belangrijk uitgangspunt.

Observeren met gelijktijdige interpretatie wordt wel rating genoemd. We leggen dan niet zozeer vast wat er precies gebeurt, hoe vaak of hoe lang een gedragselement voorkomt, maar we geven er een oordeel over.

Bij rating zegt met hoe het gebeurt, bij observatie alleen wat er gebeurt.

Via tijdsinterval, gedragsinterval en het observeren van de omgeving zijn er mogelijkheden om in kwantitatief opzicht uitspraken te doen over gedrag en factoren die dat gedrag in standhouden. Deze vorm van observeren kan worden gezien als een voormeting en geeft een goed uitgangspunt voor een handelingsplan. Bij het evalueren van dat plan kan immers dezelfde observatie weer worden ingezet als een soort van nameting. Via het vergelijken van voor- en nametingen kan een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van het plan van aanpak.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Referaat probleemjongeren

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Referaat ex-criminelen

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie