Loyaliteit als beleid


Publicatie datum:

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Gesponsorde koppelingen

Deze stelling houdt in dat het voor een bedrijf toegestaan is om gegevens van consumenten te verkrijgen via registratie van de consument zelf voor het gebruik van loyaliteitsprogramma’s. Een marketeer onderzoekt het gedrag van de consument en gebruikt aan de hand daarvan verschillende strategieën. Als marketeer ben ik het eens met deze stelling, omdat consumenten er zelf voor kiezen om mee te doen aan deze loyaliteitsprogramma’s. Het probleem is echter dat bedrijven deze gegevens ook kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Loyaliteitsprogramma’s zijn natuurlijk goed voor de consument, omdat er kortingen kunnen worden verkregen of er kan voor cadeautjes worden gespaard. Dit wil niet automatisch zeggen dat de consument ook meer geld kwijt is aan additionele aankopen, omdat deze bewust nadenkt over wat hij of zij daadwerkelijk wil kopen (Bawa 1996). Een loyaliteitsprogramma vormt een strategie van customer relationship management[1]. Loyaliteitsprogramma’s zijn dus goed voor de producent, omdat met bijvoorbeeld klantenkaarten de share-of-wallet[2] verhoogd kan worden, waardoor klanten loyaler worden aan de producent. Als klanten loyaal zijn aan het bedrijf zullen zij meer herhalingsaankopen doen en vaker bij het bedrijf terug komen. Per saldo neemt de netto-omzet hierdoor toe. Dat blijkt uit een onderzoek naar loyaliteitsprogramma’s in de Nederlandse detailhandel (Leenheer 2006). Voor deze klantenkaarten en andere loyaliteitsprogramma’s heeft de producent wel de privégegevens nodig van de consument.

 

Mensen kunnen stellen dat bedrijven de klantgegevens misbruiken, maar dat is niet het geval, want bedrijven gebruiken de informatie over klanten om hun koopgedrag te analyseren en daar kunnen ze dan op inspelen met klantgerichte reclames en acties. Hierdoor krijgen klanten potentieel interessante producten sneller en worden ze erop attent gemaakt dat ze er zijn, doordat ze in het verleden soortgelijke producten hebben gekocht. Als klanten hun privégegevens aan een bedrijf verstrekken dan moet deze klant akkoord gaan met de bijbehorende voorwaarden of anders zijn of haar gegevens niet opgeven. Altman veronderstelt dat privacy vooral een persoonlijke behoefte is die voor iedereen verschilt, dus mensen zijn zelf in staat om te bepalen of ze akkoord gaan met de voorwaarden (Altman 1975). Daarnaast is het door de wet goedgekeurd, dus kan je er als consument van op aan dat er geen gekke dingen gebeuren met je gegevens.

 

Dus als marketeer concludeer ik dat het voor bedrijven wel toegestaan moet zijn om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van een consument te krijgen voor loyaliteitsprogramma’s, omdat het goed is voor zowel de consument als de producent. Voor de consument, omdat die alleen maar voordelen ondervindt aan loyaliteitsprogramma’s en voor de producent, omdat deze door loyaliteitsprogramma’s de netto-omzet kan verhogen door een verhoogde share-of-wallet en doordat klanten blijven terugkomen. Daarnaast kunnen consumenten zelf bepalen of ze meewerken aan deze loyaliteitsprogramma’s, omdat ze aan de hand van hun optimale privacy punt kunnen bepalen of ze akkoord gaan met de voorwaarden.

 

Bibliografie

Altman, Irwin.   1975. The selective control of access to the self.

Bawa, K.   1996. Influences on Consumer Response to Direct Mail Coupons: An integrative   Review. Psychology & Marketing, 13(2), 129-156.

Kotler,   P., en Keller, K. L. 2012. A framework for marketing management. Essex: Pearson.

Leenheer, J. 2006. “Loyaliteitsprogramma’s in de   Nederlandse detailhandel”. Universiteit van Tilburg.  http://drie.moaweb.nl:8080/MOA/kenniscentrum/jaarboeken/archief-jaarboeken-moa/2006/jaarboek-2006-03.pdf

Trepte, Sabine, en Reinecke, Leonard. 2011. Privacy Online.  Springer. Heidelberg. Dordrecht. London. New York. http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=ru2aU0r7sM0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=irwin+altman+privacy&ots=BJqJjcQZGC&sig=iYKheM2O3MQngvRNBmc3DrMtd5s#v=onepage&q=irwin%20altman%20privacy&f=false

 [1] Customer relationship management heeft als doel om de loyaliteit van de klant aan het product te maximaliseren en om zo sterke-, winstgevende- en langdurige relaties op te bouwen (Kotler & Keller 2012).

[2] Share-of-wallet meet de bestedingen bij een specifieke detaillist als fractie van de totale bestedingen in een sector (Leenheer 2006).


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Referaat ex-criminelen

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Literatuur

verslag over litratuur

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.