Loyaliteit als beleid


Publicatie datum:

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Gesponsorde koppelingen

Deze stelling houdt in dat het voor een bedrijf toegestaan is om gegevens van consumenten te verkrijgen via registratie van de consument zelf voor het gebruik van loyaliteitsprogramma’s. Een marketeer onderzoekt het gedrag van de consument en gebruikt aan de hand daarvan verschillende strategieën. Als marketeer ben ik het eens met deze stelling, omdat consumenten er zelf voor kiezen om mee te doen aan deze loyaliteitsprogramma’s. Het probleem is echter dat bedrijven deze gegevens ook kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Loyaliteitsprogramma’s zijn natuurlijk goed voor de consument, omdat er kortingen kunnen worden verkregen of er kan voor cadeautjes worden gespaard. Dit wil niet automatisch zeggen dat de consument ook meer geld kwijt is aan additionele aankopen, omdat deze bewust nadenkt over wat hij of zij daadwerkelijk wil kopen (Bawa 1996). Een loyaliteitsprogramma vormt een strategie van customer relationship management[1]. Loyaliteitsprogramma’s zijn dus goed voor de producent, omdat met bijvoorbeeld klantenkaarten de share-of-wallet[2] verhoogd kan worden, waardoor klanten loyaler worden aan de producent. Als klanten loyaal zijn aan het bedrijf zullen zij meer herhalingsaankopen doen en vaker bij het bedrijf terug komen. Per saldo neemt de netto-omzet hierdoor toe. Dat blijkt uit een onderzoek naar loyaliteitsprogramma’s in de Nederlandse detailhandel (Leenheer 2006). Voor deze klantenkaarten en andere loyaliteitsprogramma’s heeft de producent wel de privégegevens nodig van de consument.

 

Mensen kunnen stellen dat bedrijven de klantgegevens misbruiken, maar dat is niet het geval, want bedrijven gebruiken de informatie over klanten om hun koopgedrag te analyseren en daar kunnen ze dan op inspelen met klantgerichte reclames en acties. Hierdoor krijgen klanten potentieel interessante producten sneller en worden ze erop attent gemaakt dat ze er zijn, doordat ze in het verleden soortgelijke producten hebben gekocht. Als klanten hun privégegevens aan een bedrijf verstrekken dan moet deze klant akkoord gaan met de bijbehorende voorwaarden of anders zijn of haar gegevens niet opgeven. Altman veronderstelt dat privacy vooral een persoonlijke behoefte is die voor iedereen verschilt, dus mensen zijn zelf in staat om te bepalen of ze akkoord gaan met de voorwaarden (Altman 1975). Daarnaast is het door de wet goedgekeurd, dus kan je er als consument van op aan dat er geen gekke dingen gebeuren met je gegevens.

 

Dus als marketeer concludeer ik dat het voor bedrijven wel toegestaan moet zijn om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van een consument te krijgen voor loyaliteitsprogramma’s, omdat het goed is voor zowel de consument als de producent. Voor de consument, omdat die alleen maar voordelen ondervindt aan loyaliteitsprogramma’s en voor de producent, omdat deze door loyaliteitsprogramma’s de netto-omzet kan verhogen door een verhoogde share-of-wallet en doordat klanten blijven terugkomen. Daarnaast kunnen consumenten zelf bepalen of ze meewerken aan deze loyaliteitsprogramma’s, omdat ze aan de hand van hun optimale privacy punt kunnen bepalen of ze akkoord gaan met de voorwaarden.

 

Bibliografie

Altman, Irwin.   1975. The selective control of access to the self.

Bawa, K.   1996. Influences on Consumer Response to Direct Mail Coupons: An integrative   Review. Psychology & Marketing, 13(2), 129-156.

Kotler,   P., en Keller, K. L. 2012. A framework for marketing management. Essex: Pearson.

Leenheer, J. 2006. “Loyaliteitsprogramma’s in de   Nederlandse detailhandel”. Universiteit van Tilburg.  http://drie.moaweb.nl:8080/MOA/kenniscentrum/jaarboeken/archief-jaarboeken-moa/2006/jaarboek-2006-03.pdf

Trepte, Sabine, en Reinecke, Leonard. 2011. Privacy Online.  Springer. Heidelberg. Dordrecht. London. New York. http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=ru2aU0r7sM0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=irwin+altman+privacy&ots=BJqJjcQZGC&sig=iYKheM2O3MQngvRNBmc3DrMtd5s#v=onepage&q=irwin%20altman%20privacy&f=false

 [1] Customer relationship management heeft als doel om de loyaliteit van de klant aan het product te maximaliseren en om zo sterke-, winstgevende- en langdurige relaties op te bouwen (Kotler & Keller 2012).

[2] Share-of-wallet meet de bestedingen bij een specifieke detaillist als fractie van de totale bestedingen in een sector (Leenheer 2006).

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.