Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek


Publicatie datum:

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Gesponsorde koppelingen

Ik begin met een voorbeeld waar iedereen zich wel in kan vinden: Een goede bekende komt aanzetten met de vraag of je hem misschien zou willen helpen met spullen oververhuizen naar zijn nieuwe apartement. Je hebt hier alleen niet echt tijd voor en je hebt al helemaal geen zin om door je rug te gaan met al dat zware tillen, dus verzin je een smoes of je zegt gewoon vriendelijk nee. Vervolgens vraagt diezelfde bekende: "Zou je dan misschien wat lichte dozen willen vervoeren voor me?". Waarschijnlijk vind je het een stuk lastiger om hier nee tegen te zeggen, waardoor je uiteindelijk iets tegen je zin in gaat doen. Een apart, maar toch veelvoorkomend phenomeen: De zogehete ' Door-in-the-face' techniek.

  • Hoe werkt het?

De 'Door-in-the-face' techniek is een overtuigende methode welk onder de categorie sociale beïnvloeding valt. Het werkt als volgt: Persoon A doet een verzoek aan persoon B. Dit verzoek wordt als een te groot verzoek beschouwd door B, dus wijst hij waarschijnlijk het verzoek af. Wanneer A nu een kleiner verzoek doet, is de kans vele malen groter dat B met het verzoek instemt.

  • Waardoor werkt het?

Er zijn meerdere achterliggende factoren die een rol spelen bij deze methode. Ten eerste speelt het schuldgevoel een grote rol. Door het afwijzen van het eerste verzoek voelen mensen zich meestal schuldig. Omdat schuld een negatief gevoel is, proberen mensen dit zo veel mogelijk te vermijden. Daarom is het afwijzen van het tweede verzoek een stuk moeilijker, want daardoor zou dat negatieve gevoel alleen maar groeien. Door met het tweede verzoek in te stemmen wordt niet alleen een vergroot schuldgevoel vermeden, maar het oorspronkelijke schuldgevoel wordt ook nog eens weggewerkt.

Ten tweede is het erg van belang dat dat het tweede verzoek als kleiner wordt beschouwd dan het eerste verzoek. Het kleinere verzoek creëert een contrast ten opzichte van het eerste grotere verzoek, want het eerste verzoek wordt nu gebruikt als referentie. Door dit contrast lijkt het tweede verzoek klein, terwijl het net zo goed als groot verzoek gezien had kunnen worden als alleen dit verzoek werd gedaan (dus zonder het voorafgaande grotere verzoek). Door dit gecreëerde contrast wordt het tweede verzoek ook gezien als een compromis.

Dit brengt ons meteen bij de volgende factor: reciprociteit. Reciprociteit is het gevoel dat je iets terug wilt doen voor iemand die iets voor jou heeft gedaan. Omdat het tweede verzoek als compromis van persoon A wordt gezien, zal persoon B de drang hebben om iets aan persoon A 'terug te geven', waardoor persoon B het compromis eerder zal accepteren.

Deze methode kan dus worden toegepast om mensen te beïnvloeden. Het overtuigt mensen om iets te doen wat ze oorspronkelijk niet zouden willen doen, dus er moet wel voorzichtig mee om worden gegaan. Deze manier van overtuigen wordt in het dagelijks leven veel toegepast, bijvoorbeeld in marketing ("ok omdat jij het bent krijg je korting"), bij werving voor goede doelen of om iemand mee te laten helpen met verhuizen. Dus volgende keer als je merkt dat je in een dergelijke situatie zit, hou dit dan in je achterhoofd en wie weet scheelt het je een hernia.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.