Ontstaan monarchie in Nederland


Publicatie datum:

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Gesponsorde koppelingen

Andere landen kennen een erg lange geschiedenis wat betreft het koningshuis. In Nederland is dat niet zo, sterker nog, ons koningshuis is amper 200 jaar oud.

Ontstaan van de monarchie van Nederland

 Op de helft van de zestiende eeuw is Nederland onderdeel van het grote Habsburgse rijk. Karel V is keizer van dit rijk en landsheer van de Nederlanden. In die tijd bestaat Nederland uit allerlei gewesten die bestuurd worden door regenten die Karel V benoemt. Een van deze bestuurders is Willem van Oranje. Karel V is erg op Willem gesteld en benoemt hem tot stadhouder van Holland, Utrecht en Zeeland.

De ellende begint pas wanneer Filips II, de zoon van Karel V, zijn vader opvolgt. Willem van Oranje en Filips II kunnen elkaar niet uitstaan. Filips II gebruikt Nederland om zijn oorlogen te financieren en probeert iedereen die niet katholiek is uit te roeien. Willem van Oranje is het niet eens met de manier waarop Filips Nederland bestuurt en komt in opstand. [1]

Het wordt van kwaad tot erger, de Beeldenstorm volgt in 1566 en de hertog van Alva zet honderden protestantse ketters op de brandstapel. Willem van Oranje vlucht naar het Duitse Nassau waar hij de opstand tegen de Spanjaarden voorbereid. Het wordt een bloedige strijd met het voornaamste doel Filips II te verdrijven uit Nederland. Uiteindelijk zeggen zeven Nederlandse provinies de gehoorzaamheid aan Filips II op. Prins Willem van Oranje wordt stadhouder in de belangrijkste gewesten van de Republiek. [2] Filips II is hier uiteraard niet blij mee en geeft 25.000 kronen aan degene die Willem weet te vermoorden. Het lukt Balthasar Gerards en Willem's laatste woorden zijn: ‘Mijn God, heb meelij met mijn ziel en dit arme volk.'[3]

Na de dood van Willem van Oranje volgt zijn zoon Maurits hem op als stadhouder. Daarna volgt zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op, evenals als stadhouder. Dan komt de zoon van Frederik Hendrik, Willem II. Tot slot breekt er een stadhouderloze periode voor Nederland aan omdat het zoontje, Willem III, van Willem II nog maar 8 dagen oud is na de dood van zijn vader. [4] Dan wordt Willem III alsnog stadhouder. Stadhouder Willem IV is de eerste die stadhouder van heel Nederland is. Zijn zoon, Willem V, wordt dan aangewezen als stadhouder. Hij is de vader van de eerste koning van Nederland, namelijk Willem Frederik.

Willem Frederik aanvaart op 2 december 1813 de soevereiniteit als constitutioneel vorst en zijn naam wordt verander in Willem I. Zijn woorden bij de proclamatie zijn de volgende [5]:                                                        Gij wilt het Nederlanders, dat ik U meer zal zijn, dan ik U zonder mijne afwezigheid zou geweest zijn. Uw vertrouwen, Uwe liefde legt de Soevereiniteit in mijne handen, en van alle zijde dringt men op de aanneming daarvan, wijl de nood van het Vaderland, wijl de toestand van Europa dit vordert. [6]

[1] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 15            [2] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 16           [3] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 17             [4] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 17, 18      [5] Kroniek van Nederland, Agon Elsivier, blz. 644                                           [6] Encyclopedie van het Koninklijk huis, W.Prins, 2005, blz. 6

 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Referaat ex-criminelen

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding