Ontstaan monarchie in Nederland


Publicatie datum:

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Gesponsorde koppelingen

Andere landen kennen een erg lange geschiedenis wat betreft het koningshuis. In Nederland is dat niet zo, sterker nog, ons koningshuis is amper 200 jaar oud.

Ontstaan van de monarchie van Nederland

 Op de helft van de zestiende eeuw is Nederland onderdeel van het grote Habsburgse rijk. Karel V is keizer van dit rijk en landsheer van de Nederlanden. In die tijd bestaat Nederland uit allerlei gewesten die bestuurd worden door regenten die Karel V benoemt. Een van deze bestuurders is Willem van Oranje. Karel V is erg op Willem gesteld en benoemt hem tot stadhouder van Holland, Utrecht en Zeeland.

De ellende begint pas wanneer Filips II, de zoon van Karel V, zijn vader opvolgt. Willem van Oranje en Filips II kunnen elkaar niet uitstaan. Filips II gebruikt Nederland om zijn oorlogen te financieren en probeert iedereen die niet katholiek is uit te roeien. Willem van Oranje is het niet eens met de manier waarop Filips Nederland bestuurt en komt in opstand. [1]

Het wordt van kwaad tot erger, de Beeldenstorm volgt in 1566 en de hertog van Alva zet honderden protestantse ketters op de brandstapel. Willem van Oranje vlucht naar het Duitse Nassau waar hij de opstand tegen de Spanjaarden voorbereid. Het wordt een bloedige strijd met het voornaamste doel Filips II te verdrijven uit Nederland. Uiteindelijk zeggen zeven Nederlandse provinies de gehoorzaamheid aan Filips II op. Prins Willem van Oranje wordt stadhouder in de belangrijkste gewesten van de Republiek. [2] Filips II is hier uiteraard niet blij mee en geeft 25.000 kronen aan degene die Willem weet te vermoorden. Het lukt Balthasar Gerards en Willem's laatste woorden zijn: ‘Mijn God, heb meelij met mijn ziel en dit arme volk.'[3]

Na de dood van Willem van Oranje volgt zijn zoon Maurits hem op als stadhouder. Daarna volgt zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op, evenals als stadhouder. Dan komt de zoon van Frederik Hendrik, Willem II. Tot slot breekt er een stadhouderloze periode voor Nederland aan omdat het zoontje, Willem III, van Willem II nog maar 8 dagen oud is na de dood van zijn vader. [4] Dan wordt Willem III alsnog stadhouder. Stadhouder Willem IV is de eerste die stadhouder van heel Nederland is. Zijn zoon, Willem V, wordt dan aangewezen als stadhouder. Hij is de vader van de eerste koning van Nederland, namelijk Willem Frederik.

Willem Frederik aanvaart op 2 december 1813 de soevereiniteit als constitutioneel vorst en zijn naam wordt verander in Willem I. Zijn woorden bij de proclamatie zijn de volgende [5]:                                                        Gij wilt het Nederlanders, dat ik U meer zal zijn, dan ik U zonder mijne afwezigheid zou geweest zijn. Uw vertrouwen, Uwe liefde legt de Soevereiniteit in mijne handen, en van alle zijde dringt men op de aanneming daarvan, wijl de nood van het Vaderland, wijl de toestand van Europa dit vordert. [6]

[1] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 15            [2] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 16           [3] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 17             [4] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 17, 18      [5] Kroniek van Nederland, Agon Elsivier, blz. 644                                           [6] Encyclopedie van het Koninklijk huis, W.Prins, 2005, blz. 6

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?