Ontstaan monarchie in Nederland


Publicatie datum:

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Gesponsorde koppelingen

Andere landen kennen een erg lange geschiedenis wat betreft het koningshuis. In Nederland is dat niet zo, sterker nog, ons koningshuis is amper 200 jaar oud.

Ontstaan van de monarchie van Nederland

 Op de helft van de zestiende eeuw is Nederland onderdeel van het grote Habsburgse rijk. Karel V is keizer van dit rijk en landsheer van de Nederlanden. In die tijd bestaat Nederland uit allerlei gewesten die bestuurd worden door regenten die Karel V benoemt. Een van deze bestuurders is Willem van Oranje. Karel V is erg op Willem gesteld en benoemt hem tot stadhouder van Holland, Utrecht en Zeeland.

De ellende begint pas wanneer Filips II, de zoon van Karel V, zijn vader opvolgt. Willem van Oranje en Filips II kunnen elkaar niet uitstaan. Filips II gebruikt Nederland om zijn oorlogen te financieren en probeert iedereen die niet katholiek is uit te roeien. Willem van Oranje is het niet eens met de manier waarop Filips Nederland bestuurt en komt in opstand. [1]

Het wordt van kwaad tot erger, de Beeldenstorm volgt in 1566 en de hertog van Alva zet honderden protestantse ketters op de brandstapel. Willem van Oranje vlucht naar het Duitse Nassau waar hij de opstand tegen de Spanjaarden voorbereid. Het wordt een bloedige strijd met het voornaamste doel Filips II te verdrijven uit Nederland. Uiteindelijk zeggen zeven Nederlandse provinies de gehoorzaamheid aan Filips II op. Prins Willem van Oranje wordt stadhouder in de belangrijkste gewesten van de Republiek. [2] Filips II is hier uiteraard niet blij mee en geeft 25.000 kronen aan degene die Willem weet te vermoorden. Het lukt Balthasar Gerards en Willem's laatste woorden zijn: ‘Mijn God, heb meelij met mijn ziel en dit arme volk.'[3]

Na de dood van Willem van Oranje volgt zijn zoon Maurits hem op als stadhouder. Daarna volgt zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op, evenals als stadhouder. Dan komt de zoon van Frederik Hendrik, Willem II. Tot slot breekt er een stadhouderloze periode voor Nederland aan omdat het zoontje, Willem III, van Willem II nog maar 8 dagen oud is na de dood van zijn vader. [4] Dan wordt Willem III alsnog stadhouder. Stadhouder Willem IV is de eerste die stadhouder van heel Nederland is. Zijn zoon, Willem V, wordt dan aangewezen als stadhouder. Hij is de vader van de eerste koning van Nederland, namelijk Willem Frederik.

Willem Frederik aanvaart op 2 december 1813 de soevereiniteit als constitutioneel vorst en zijn naam wordt verander in Willem I. Zijn woorden bij de proclamatie zijn de volgende [5]:                                                        Gij wilt het Nederlanders, dat ik U meer zal zijn, dan ik U zonder mijne afwezigheid zou geweest zijn. Uw vertrouwen, Uwe liefde legt de Soevereiniteit in mijne handen, en van alle zijde dringt men op de aanneming daarvan, wijl de nood van het Vaderland, wijl de toestand van Europa dit vordert. [6]

[1] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 15            [2] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 16           [3] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 17             [4] De Oranjes, net gewone mensen?, P. van der Vorst, 2006, blz. 17, 18      [5] Kroniek van Nederland, Agon Elsivier, blz. 644                                           [6] Encyclopedie van het Koninklijk huis, W.Prins, 2005, blz. 6

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck