Ontwikkelingshulp moet stoppen


Publicatie datum:

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Gesponsorde koppelingen

Onze organisaties doen daar verschillende dingen om die mensen te helpen. Maar de doelen die we stellen wordt maar zelden bereikt, blijkt uit onderzoek van Wiet Janssen gedurende vijf jaar aan de Universiteit van Twente. Ik vind dat ontwikkelingshulp moet stoppen omdat het totaal zinloos is wat wij doen.

Allereerst de ontwikkelingshulp die we geven leidt totaal niet tot economische groei. We geven ze van alles en demotiveren die mensen om zelf actie te ondernemen. Waarom ontwikkelen India en China zich wel en blijft Afrika achter? India en China hebben we bijna niet geholpen, maar Afrika geven we maar dingen en leren ze niet om zelf iets op te bouwen. Ook leggen we er wel dingen aan, bijv. waterleidingen. Maar als deze kapot gaat kunnen ze er niets meer mee want we hebben ze niet geleerd hem te maken. Allereerst de ontwikkelingshulp die we geven leidt totaal niet tot economische groei.

 

Mijn tweede argument is dat het geld wat wij investeren heel vaak niet op de juiste plek komt.

Bij de corrupte landen blijft het geld vaak bij de overheid hangen. Het gaat naar wapenhandel, de rijken in het land. Hiermee wil ik duidelijk maken dat wij met ontwikkelingshulp niet alleen lui maken, maar ook nog eens corruptie steunen.

Ook blijft veel geld hangen bij de organisaties die ontwikkelingshulp verschaffen. Zo heeft er in de krant gestaan dat de directeur van Unicef zo’n 30duizend per maand verdient. Ik vind het prima dat een directeur meer verdient als een normale baan. Maar dit is wel een ontzettend groot bedrag. Terwijl er mensen zijn binnen zulke organisaties die alles vrijwillig doen.

 

Mijn derde argument is dat ontwikkelingshulp helemaal verkeerd wordt gedaan.

We sturen kleding naar de derde wereld landen met de gedachte ‘we helpen die mensen’. Maar als je logisch nadenkt doen we dat helemaal niet. Zolang wij hun dingen blijven geven zullen ze nooit zelf kleren gaan maken. Want de kleding die wij sturen is gratis. Ook dumpen we er ons eten. Omdat in Europa vaak teveel wordt geproduceerd dumpen we het daar met de gedachten ‘we helpen die mensen nu toch?’.

Maar we helpen ze helemaal niet. De mensen kopen het goedkoopste eten en dat is ons dumpafval. De boeren daar verkopen dus vrij weinig tot helemaal niets en gaan dus failliet.

 

Oplossing:

We zouden in Afrika niet alleen scholen moeten bouwen, maar ze goed onderwijs gaan geven.

We moeten ze Engels leren maar ook dingen leren gebruiken. Hoe ze bijv. kleren kunnen naaien, een goede boer kunnen worden. Misschien moet eerst de ontwikkelingshulp worden gestopt zodat de regering in het land zelf actie moet ondernemen. En dan moeten de verschillende organisaties goede plannen bedenken om de landen te helpen.

Ook moet dumping stoppen, dumping van eten maar ook van kleding.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Het leven van Max Beckmann

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Taalverwerving - Theorieen

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.