Opstanden in Europa


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Gesponsorde koppelingen

In heel Europa vonden in de veertiende eeuw opstanden plaats. Welke waren dat en waardoor ontstonden ze? Benoem de overeenkomsten en verschillen. Is hier sprake van een democratische tendens?

De eerste opstand vond plaats in Vlaanderen. Toen de graaf in 1323 nieuwe belastingen probeerde te innen bij de boeren, kwamen deze in opstand. Ze verdreven de ambtenaren van de graaf en verdeelden het veroverde land opnieuw. De rebellen stelden een leger, een bestuur en belastingen in. Uiteindelijk werden ze in de Slag bij Kassel in 1328 definitief verslagen.                                                         

De volgende opstand is die in Gent (rond 1339). Toen Engeland de wolexport naar Vlaanderen afsneed en de wevers plotseling zonder werk zaten, kwamen ze onder leiding van Jacob van Artevelde in opstand en namen ze het stadsbestuur over. Ze sloten zich aan bij de Engelsen en leidden de Engelse koning Edward III naar Vlaanderen als koning van Frankrijk. Na de moord op Van Artevelde bleven de onlusten bestaan.

In Parijs kwam de Estates General (Staten-Generaal) na de Slag bij Poitiers in 1356 bij elkaar. Voor de slag had men besloten zware belastingen in te voeren, en nu speelde men met het plan om het bestuur te hervormen. Hierop werd er door Etienne Marcel een samenzwering opgezet tegen een aantal leden van de Estates General, maar Marcel werd in 1358 vermoord.                                                

In dezelfde periode werden gebieden buiten Parijs geteisterd door zogenaamde ‘Free Companies’, legers van onafhankelijke huursoldaten. In 1358 ontstond er een boerenbeweging om ze te weerstaan. Dit sloeg al snel om in een opstand tegen de adel, die de vrede op het platteland niet kon bewaren. Er waren ook boerenopstanden in Engeland. De meest beroemde is de Opstand van Tyler, of de Engelse Boerenopstand. Er trokken groepen boeren naar Londen om een einde aan de horigheid te eisen. Hoewel de opstand onderdrukt werd, betekende dit het begin van het einde van de horigheid in Engeland. Er werd voortaan meer onderhandeld.                                                                               In Florence vond in 1378 de Ciompi-opstand plaats, waarbij een coalitie van kleermakers inspraak in het bestuur eisten. Na de verovering hield men tijdelijk stand, maar in 1382 had de oude elite de macht weer in handen.                                                                                                                 Overeenkomsten die te noemen zijn is dat het in de meeste gevallen gaat om een afkeer van vernieuwde belastingen of de eis tot inspraak in het bestuur. In alle gevallen is de opstand gericht tegen de oude elite, vanuit het volk, de boeren. Verschillen zijn te zien in het feit dat de uitkomst van alle opstanden anders was. Nu eens werd de opstand neergeslagen, en dan bleven de rebellen voor een al dan niet lange periode aan de macht.                                                                                                                        Er is, hoewel de opstanden vaak veranderingen tot gevolg hadden, zoals in het geval van de Engelse Boerenopstand, geen sprake van een structurele democratische tendens. Dit zou pas later ontstaan.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Referaat probleemjongeren

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Referaat ex-criminelen

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.