Referaat probleemjongeren


Publicatie datum:

Gesponsorde koppelingen

‘Probleemjongeren moeten harder worden aangepakt’..

In deze stelling ga ik ervan uit dat probleemjongeren, jongeren zijn die problemen veroorzaken. Deze jongeren kunnen niet voldoen aan de normen en waarden kunnen van onze samenleving en daarom ziet men hen als het probleem. Dit probleem speelt zich vooral af buitens huis. Het zijn jongeren die dingen gaan vernielen of rellen gaan schoppen. Dit vaak uit verveling omdat in hun woonplaats of omgeving niks te beleven valt. Dan zoeken ze een groep op waarmee ze op straat hangen, ruzie zoeken met bijv. een andere groep uit de omgeving of voorbijgangers na te roepen. Dit zorgt vaak voor een onveilig gevoel voor die mensen en dat moet voorkomen worden. Maar hoe en waar moeten we de streep zetten? 

Argumenten voor:

- We moeten de probleem jongeren aanpakken voor de veiligheid van andere mensen. Ouderen durven vaak niet meer in hun eentje op straat en kinderen mogen van hun ouders niet alleen over straat. Er ontstaat dus ook veel angst en dat zou niet mogen in Nederland

- Er is vaak veel vernieling, dit kost de gemeente geld om het weer in orde te maken. Soms word er in een dorp, waar veel probleemjongeren huizen, zoveel vernield dat er geen moeite meer wordt gedaan om dit opnieuw neer te zetten. Het is jammer dat door deze jongeren vele mensen worden gedupeerd. Denk hierbij aan kapot geslagen bushokjes waardoor je nu in de regen moet wachten op de bus en niet langer onder het overdenkt. Maar ook mensen hun persoonlijke eigendommen worden vernield. Je zult maar net nieuwe bloembakken hebben gekocht en een week later moet zien dat een groep jongeren deze kapot hebben gemaakt en dit puur en alleen uit verveling.


- De overlast van de jongeren is het gevolg van een falende integratie en segregatie, van hoge werkeloosheid, armoede en uitzichtloosheid, van niet goed onderwijs en tekortschietende opvoeding.
Dit allemaal omdat de jongeren niks meer doen dan alleen hangen, lui zijn en daarom gaan stelen en vervelend doen. Niet veel mensen willen in zo'n dorp blijven wonen en daarom verhuizen zij, maar er komen niet snel weer nieuwe mensen te wonen.

Argumenten tegen

- Maar om de probleem jongeren harder aan te pakken, is het des te spannender voor groep jongeren om juist dingen te vernielen. De jongeren zoeken spanning en willen zien hoever ze kunnen gaan. Vaak zijn veel van deze jongeren nog minderjarig en kan de politie weinig tegen ze beginnen.  

- De politie kan zich beter met grotere zaken bezighouden, om al de probleem jongeren aan te pakken kost erg veel tijd. Grote zaken komen op de achtergrond en dat is niet juist.

Eigen conclusie

Probleem jongeren moeten wel worden aangepakt maar dit niet door hogere straffen op te leggen. Dit maakt het juist des te spannender. Camera toezicht zou wel kunnen helpen, dat zou de mensen die ’s nachts over straat lopen een veiliger gevoel kunnen bezorgen. Ook zouden jongeren hierdoor minder snel tot vandalistische praktijken over kunnen gaan en zou het maken van ruzie tussen groepen jongeren beperkt kunnen blijven. Ook ligt er een grote taak bij de ouders, zij moeten hun kinderen niet tot drie uur 's nachts buiten rond laten hangen, alleen om het zelf rustig te hebben. Juist de ouders hebben veel invloed, meer dan de politie denk ik. De ouders zijn de personsen die de grenzen kunnen stellen aan het gedrag van hun kinderen en de ouders zijn degene die hun kinderen de normen en waarden van onze samenleving kunnen bijbrengen. De politie kan, als ze jongeren betrappen op crimineel gedrag, hun een taakstraf geven waarvan ze kunnen leren. Niet zomaar rot klusjes laten doen, maar de jongeren laten zien dat er ook wat anders is als op straat hangen. Of de probleem jongeren verplicht naar een gevangenis sturen met criminelen zodat ze kunnen zien hoe criminelen zich gedragen en waar zij terecht komen als zij doorgaan met waar zij mee bezig zijn. Of misschien een ex crimineel laten vertellen hoe zij begonnen met crimineel gedrag. Dan is het aan de jongeren wat ze ermee doen.

Zelf vind ik dat de jeugd wel aangepakt moet worden, maar niet ten koste van grote zaken. Het is ook een taak voor de gemeente om zich met hun probleem jongeren bezig te houden en te kijken wat ze eraan kunnen doen. Ze kunnen strengere maatregelen treffen bijvoorbeeld verplichte opvoedingsondersteuning. Vaak kunnen de ouders hun eigen kinderen niet aan en om discussies en ruzies te vermijden laten ze hun kinderen de straat op gaan.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca