Referaat probleemjongeren


Publicatie datum:

Gesponsorde koppelingen

‘Probleemjongeren moeten harder worden aangepakt’..

In deze stelling ga ik ervan uit dat probleemjongeren, jongeren zijn die problemen veroorzaken. Deze jongeren kunnen niet voldoen aan de normen en waarden kunnen van onze samenleving en daarom ziet men hen als het probleem. Dit probleem speelt zich vooral af buitens huis. Het zijn jongeren die dingen gaan vernielen of rellen gaan schoppen. Dit vaak uit verveling omdat in hun woonplaats of omgeving niks te beleven valt. Dan zoeken ze een groep op waarmee ze op straat hangen, ruzie zoeken met bijv. een andere groep uit de omgeving of voorbijgangers na te roepen. Dit zorgt vaak voor een onveilig gevoel voor die mensen en dat moet voorkomen worden. Maar hoe en waar moeten we de streep zetten? 

Argumenten voor:

- We moeten de probleem jongeren aanpakken voor de veiligheid van andere mensen. Ouderen durven vaak niet meer in hun eentje op straat en kinderen mogen van hun ouders niet alleen over straat. Er ontstaat dus ook veel angst en dat zou niet mogen in Nederland

- Er is vaak veel vernieling, dit kost de gemeente geld om het weer in orde te maken. Soms word er in een dorp, waar veel probleemjongeren huizen, zoveel vernield dat er geen moeite meer wordt gedaan om dit opnieuw neer te zetten. Het is jammer dat door deze jongeren vele mensen worden gedupeerd. Denk hierbij aan kapot geslagen bushokjes waardoor je nu in de regen moet wachten op de bus en niet langer onder het overdenkt. Maar ook mensen hun persoonlijke eigendommen worden vernield. Je zult maar net nieuwe bloembakken hebben gekocht en een week later moet zien dat een groep jongeren deze kapot hebben gemaakt en dit puur en alleen uit verveling.


- De overlast van de jongeren is het gevolg van een falende integratie en segregatie, van hoge werkeloosheid, armoede en uitzichtloosheid, van niet goed onderwijs en tekortschietende opvoeding.
Dit allemaal omdat de jongeren niks meer doen dan alleen hangen, lui zijn en daarom gaan stelen en vervelend doen. Niet veel mensen willen in zo'n dorp blijven wonen en daarom verhuizen zij, maar er komen niet snel weer nieuwe mensen te wonen.

Argumenten tegen

- Maar om de probleem jongeren harder aan te pakken, is het des te spannender voor groep jongeren om juist dingen te vernielen. De jongeren zoeken spanning en willen zien hoever ze kunnen gaan. Vaak zijn veel van deze jongeren nog minderjarig en kan de politie weinig tegen ze beginnen.  

- De politie kan zich beter met grotere zaken bezighouden, om al de probleem jongeren aan te pakken kost erg veel tijd. Grote zaken komen op de achtergrond en dat is niet juist.

Eigen conclusie

Probleem jongeren moeten wel worden aangepakt maar dit niet door hogere straffen op te leggen. Dit maakt het juist des te spannender. Camera toezicht zou wel kunnen helpen, dat zou de mensen die ’s nachts over straat lopen een veiliger gevoel kunnen bezorgen. Ook zouden jongeren hierdoor minder snel tot vandalistische praktijken over kunnen gaan en zou het maken van ruzie tussen groepen jongeren beperkt kunnen blijven. Ook ligt er een grote taak bij de ouders, zij moeten hun kinderen niet tot drie uur 's nachts buiten rond laten hangen, alleen om het zelf rustig te hebben. Juist de ouders hebben veel invloed, meer dan de politie denk ik. De ouders zijn de personsen die de grenzen kunnen stellen aan het gedrag van hun kinderen en de ouders zijn degene die hun kinderen de normen en waarden van onze samenleving kunnen bijbrengen. De politie kan, als ze jongeren betrappen op crimineel gedrag, hun een taakstraf geven waarvan ze kunnen leren. Niet zomaar rot klusjes laten doen, maar de jongeren laten zien dat er ook wat anders is als op straat hangen. Of de probleem jongeren verplicht naar een gevangenis sturen met criminelen zodat ze kunnen zien hoe criminelen zich gedragen en waar zij terecht komen als zij doorgaan met waar zij mee bezig zijn. Of misschien een ex crimineel laten vertellen hoe zij begonnen met crimineel gedrag. Dan is het aan de jongeren wat ze ermee doen.

Zelf vind ik dat de jeugd wel aangepakt moet worden, maar niet ten koste van grote zaken. Het is ook een taak voor de gemeente om zich met hun probleem jongeren bezig te houden en te kijken wat ze eraan kunnen doen. Ze kunnen strengere maatregelen treffen bijvoorbeeld verplichte opvoedingsondersteuning. Vaak kunnen de ouders hun eigen kinderen niet aan en om discussies en ruzies te vermijden laten ze hun kinderen de straat op gaan.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'