Resistentievorming van kankercellen


Publicatie datum:

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Gesponsorde koppelingen

Kanker is een aandoening die moeilijk te bestrijden is. Er wordt dan ook veel onderzoek naar gedaan. Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

ATPases

Een ATPase is een soort enzym dat ATP kan omzetten in ADP, of juist ADP in ATP. Dit soort enzymen werken als een pomp. Er bestaan verschillende types ATPases zoals P-type, V-type, F-type en ABC-type ATPases. Deze types gebruiken allemaal de energie die vrijkomt bij de hydrolyse van ATP om deeltjes in of uit een cel of organel te pompen.

Bij P-type ATPases worden bijvoorbeeld ionen in of uit een cel gepompt. Dit kost energie omdat de geladen deeltjes juist naar een hoge concentratie toe bewegen (Bijv. Na.+/K+ pomp).

F- en V-type ATPase zijn betrokken bij het transport van protonen. V-type ATPase zorgt ervoor dat de pH in organellen, zoals lysosomen en het golgi-systeem laag blijft. Dit gebeurt door er H+ in te transporteren. F-type ATPase is ook betrokken bij het transport van protonen, maar dan in bacteriën, mitochondriën en chloroplasten.

Het ABC-type ATPase transporteert niet alleen ionen zoals bovenstaande types, maar ook andere stoffen zoals suikers, aminozuren, en eiwitten. Ook zijn ze betrokken bij het uitscheiden van stoffen die schadelijk zijn voor de cel.

ABC-type

Het ABC-type ATPase (of ABC transport) kan niet alleen schadelijke stoffen, maar ook bijvoorbeeld de werkzame stoffen in geneesmiddelen uitscheiden. Dit kan een probleem veroorzaken bij het bestrijden van kanker. De kankercellen waarvoor deze geneesmiddelen bedoeld zijn kunnen een resistentie ontwikkelen. Deze resistentie ontstaat doordat de kankercellen steeds meer eiwitten gaan aanmaken, die de werkzame stof uit het geneesmiddel naar buiten pompen. Op deze manier werkt het geneesmiddel niet goed.

Zo’n transporteiwit dat betrokken is bij de resistentie wordt een MRP (Multidrug Resistance Protein) genoemd. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel van dit soort transporteiwitten voor resistentie kan zorgen. De meest voorkomende is MRP1.

Plantenstof

Flavonoïden zijn stoffen die in veel groenten en fruitsoorten zitten. Deze stoffen blijken de activiteit van transporteiwitten te kunnen beïnvloeden. Er zijn verschillende soorten flavonoïden. Diosmetin en chrysoeriol zijn hier voorbeelden van en remmen bijvoorbeeld MRP1, totdat deze soort pompen vrijwel zijn stilgelegd. Deze stoffen zijn vooral in citrusvruchten te vinden.

Deze stoffen kunnen veel processen in het lichaam beïnvloeden. Artsen zagen deze stoffen lange tijd liever niet als een geneesmiddel verschijnen, maar omdat je deze stoffen op veel manieren al binnen krijgt in je lichaam is de kans op bijwerkingen gering. Bij bijvoorbeeld de flavonoïde quercetine is veel onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Hieruit volgde dat op korte termijn de bijwerkingen wegbleven, zelfs bij hoge concentraties. Dit zou een goede aanvulling zijn naast de huidige medicijnen.

We kunnen dus concluderen dat de ontwikkeling van resistentie van geneesmiddelen problemen kan veroorzaken bij het bestrijden van kanker. Deze resistentie, die veroorzaakt wordt door de aanmaak van transporteiwitten is gelukkig wel te voorkomen. Het gebruik van flavonoïden beïnvloed de activiteit van deze eiwitten, waardoor met deze flavonoïden de pompen vrijwel stilgelegd kunnen worden.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?