Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Gesponsorde koppelingen

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart. Er is gebruik gemaakt van de negende editie.

Hoofdstuk 7 behandeld de beheersing (het 'in control' zijn) van het Accounting Information System binnen bedrijven. Eerst worden de mogelijke bedreigingen genoemd, daarna worden mogelijke beschermingsmaatregelen genoemd door de leiding van de huishouding (het management) en (in de vorm van ondersteuning) door accountants. Vervolgens komen de soorten controles aan bod en wordt kort ingegaan op het COSO-systeem.

Mogelijke bedreigingen voor het Accouting Information System (AIS)

Ten aanzien van het AIS zijn de volgende bedreigingen te indentificeren.

1. Natuurlijke en politieke rampen. Hierbij kan gedacht worden aan vuur of extreme droogte/hitte, overstromingen, aardbevingen, oorlog e.d.

2. Softwarefouten. Voorbeelden zijn: het uitvallen van hardware, softwarefouten of bugs, een crash van het operationeel systeem of een stroomstoring.

3. Onbedoelde handelingen/onbedoeld handelen. Hierbij wordt gedacht aan onschuldige fouten, verloren of misplaatste data, logistieke fouten, systemen diue niet in de behoefte van de onderneming voorzien of die niet de dingen (kunnen) doen die van ze worden verwacht, of ongelukken door onzorgvuldig menselijk handelen, het negeren van de te volgen procedures of onbekwaam personeel.

4. Opzettelijk handelen (computer crimes). Hieronder vallen sabotage en computerfraude.

Tips om de rechtsgang van gedupeerde derden te voorkomen:

Onderstaande tips worden gegeven vanuit het oogpunt van de onderneming welke een AIS ter beschikking stelt van derden of hiermee samenwerkt.

1. Implementeer een in-house security policy.

2. Laat een deskundige, onafhankelijk, de beveiliging testen.

3. Let goed op bij contact met andere ondernemingen, dat deze ook veiligheidsmaatregelen hebben én naleven.

4. Beloof niet iets wat je niet waar kunt maken.

5. Houd rekening met de wetten in het land waar je zaken mee doet.

6. Neem extra beveiliging bij het gebruik van e-commerce.

7. Let op wat vergelijkbare ondernemingen doen zodat jij kan aantonen dat je minstens zo je best hebt gedaan als de rest.

Meer informatie over AIS-bedreigingen

Onderstaand een opsomming over de vraag 'waarom komen er steeds meer AIS-bedreigingen'? (niet limitatief)

- Doordat er steeds meer computers en netwerken komen, is informatie voor steeds meer mensen beschikbaar, ook voor ongeauthoriseerden.

- Netwerken kunnen vaker van buitenaf benaderd worden. Dit is moeilijker te beheersen dan gecentraliseerde mainframesystems.

- WAN's geven mensen toegang tot elkaars systemen. Probleem: bijvoorbeeld als jouw crediteur ook bij de concurrent naar binnen mag.

Helaas beschermen niet alle ondernemingen voldoende hun data, onder andere door de volgende punten.

- Computerbeheersingsproblemen worden vaak onderschat en men denkt dat het wel meevalt met het verliezen van cruciale informatie. Zij denken: 'dat gebeurd toch niet'.

- De implicaties van de overgang van een gecentraliseerd, zelf beheerd computersysteem naar een netwerk dat via internet beheerd wordt, wordt niet goed begrepen.

- Veel ondernemingen realiseren zich niet dat databeveiliging van cruciaal belang is om te kunnen overleven.

- Productiviteit en kostendruk motiveren het management om te weinig in dataprotectie te investeren.

Taak van de accountant

Het mangement adviseren bij het beheersen van een business organisation is een primaire taak van een AIS. De accountant kan hierbij helpen door een effectief beheersingssysteem te ontwerpen en door de systemen die er al zijn te beoordelen op hun effectiviteit.

Het management verwacht dat accountants controlconsultants zijn. Accountants moeten volgens hen:

- een proactieve houding hebben om de systeembedreigingen te elimineren en

- de bedreigingen ontdekken, corrigeren en herhaling voorkómen.

Accountants zouden eigenlijk al in de bouwfase van een systeem aanwezig moeten zijn, omdat het integreren van beheersingsmechanismen nadat er iets is fout gegaan, of gewoon achteraf, veel moeilijker is.

Internal control

Internal control is het plan van een organisatie en de methode die zij gebruiken om activa te beveiligen, voor accurate en betrouwbare informatie te zorgen, de operationele efficiency te verbeteren, en het bevorderen van het trouw blijven aan de voorgeschreven management policies.

De Internal Control Structure bevat de policies en procedures die ontworpen zijn om een redelijk niveau van beveiliging te bereiken. Het gaat om 'reasonable assurance', omdat 'volledig' erg moeilijk is om te ontwerpen. Het zou al gauw te duur zijn.

- Preventive Controls detecteren problemen voordat zij zich voordoen.

- Detective Controls zijn nodig om problemen zo snel mogelijk te ontdekken.

- Corrective Controls lossen de problemen op die met detective controls zijn gevonden.

COSO

Het Committee of Sponsoring Organisations (COSO) schreef een rapport met een studie naar de definitie van Internal Controls en schreef een handleiding om Internal Control Systems te evalueren. Het rapport schrijft over de verantwoordelijkheid van medewerkers voor een goede werking van de beheersingsinstrumenten en beschrijft de rol van externe auditors in het belasten van de controls.

COSO definieert Internal Control als het proces dat is geïmplementeerd door de directie, het mangement en ondergeschikten om een redelijke zekerheid te verkrijgen dat de beheersingsobjecten aan het volgende voldoen.

- Efficiency en effectiviteit van de uitvoering.

- Betrouwbaarheid van de financiële rapportage.

- In overeenstemming zijnmet van toepassing zijnde wetten en regelgeving.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie

Naam: Femke09
Geschreven artikelen: 17
Leden aangebracht: 0

comments powered by Disqus

Oude Reacties

Hieronder staan de oude Foobie reacties, indien beschikbaar.

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Het leven van Max Beckmann

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Taalverwerving - Theorieen

Referaat ex-criminelen

Referaat probleemjongeren

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Het Nederlandse strafsysteem

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Literatuur

verslag over litratuur

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.