Schopenhauer: Romantische benadering


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Gesponsorde koppelingen

Arthur Schopenhauer is de vertegenwoordiger van de late-romantiek. In de romantiek staan 2 dingen centraal: ten eerste zoekt men naar een hogere eenheid. (een hereniging met Kants ‘Ding an sich’) en ten tweede wordt de kunst beschouwd als het beste medium dat de mens kan voortbrengen om het contact met de werkelijkheid zelf tot stand te brengen.

Het mythische denken voert hier de boventoon. De romantici nemen geen genoegen met alleen de denkbaarheid van het ‘absolute’ (zoals Kant wel deed) Volgens hen kan alleen de werkelijkheid door intuïtie gekend worden en niet door begrip. De romantici benadrukken de vermogens van de creatieve verbeelding en het belang van gevoelend en intuïtie. Ze zoeken naar een interpretatie van het leven die bevredigend is voor onze emoties en verbeelding en die ons bevrijdt van de druk van het rationele.

            De eerste a priori waarheid die we kunnen vaststellen volgens Schopenhauer is dat we voorstellingen hebben. Er bestaat dus een object (voorstelling) en een subject (voorgesteld wordt) Hij onderscheidt vier klassen van voorstellingen: aanschouwing, begrippen, zuivere voorstellingen en motieven.

            Romantische benadering van kunst: aan ieder kunstwerk gaat een idee vooraf en geen begrip. Je individualiteit kun je afleggen door op te houden met de objecten rationeel te beschouwen, je moet je in het voorwerp verliezen, er in opgaan. Schopenhauer spreekt eveneens als Kant over een genie onder kunstenaars. (dit is optimaal) Muziek is uitdrukkingsvol wanneer de componist geprobeerd heeft de wils-opwindingen die de kern van een bepaalde toestand uitmaken uit te drukken

            Er zijn een aantal kleine onduidelijkheden in de theorie van Schopenhauer: het Ding an sich is slechts gebaseerd op een analogie redenering, Niet geïndividualiseerde objecten van de ziel zijn adequater dan de individuele objecten, waarom niet meer of juist minder niveaus? Wat wel positief gewaardeerd moet worden is dat een ervaring beslissend is: het zuivere subject van het kennen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Het leven van Max Beckmann

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?