Taalverwerving - Theorieen


Publicatie datum:

Gesponsorde koppelingen

Twee visies op hoe je taal leert
"Binnen de taal- en cognitiewetenschappen zijn er grofweg twee tegengestelde visies op het leren van taal. Volgens Chomsky’s continuïteitshypothese zijn grammaticale regels en categorieën onveranderlijk, en werkt een mens vanaf zijn eerste woordjes tot het eind van zijn leven in principe met dezelfde grammaticale eenheden. De tegenhangers van generatieve grammatica, zoals constructiegrammatica en de data-georiënteerde taalkunde, stellen dat taalregels bestaan uit een dynamische verzameling van constructies van diverse afmetingen en maten van abstractie."
(Bron: kennislink Noam Chomsky; http://www.kennislink.nl/publicaties/amsterdamse-taalkundigen-spreken-chomsky-tegen)

Dit komt uit een artikel over Taalverwerving. Hierin wordt Chomsky genoemd en de tegenhangers van hem. Ik zal eerst Chomsky zijn theorie kort uitleggen en dan ook de theorie van de tegenhangers behandelen.

Noam Chomsky is een Amerikaanse taalkundige die erg bekend is om zijn theorie over de taalverwerving bij kinderen. Chomsky zijn theorie is dat ieder kind geboren wordt met grammaticale regels. Dit zijn universele grammatica regels en zullen alleen nog moeten worden aangepast op de moedertaal van het kind. Het is dus aangeboren en het ligt al bij de geboorte volledig vast, taal wordt dus niet aangeleerd. Hij ziet dit als een mechanisme wat je als jong mens hebt, dit neemt echter naarmate je ouder wordt wel af. Een kind kan daarom ook heel gemakkelijk alle regels leren en de moedertaal terwijl een volwassene er veel meer moeite mee heeft.Het feit dat in alle delen van de wereld een andere taal wordt gesproken kan verklaard worden aan de hand van parametrische informatie in het brein. Dit is het invullen van parameters voor verschillende kenmerken van taal.

Er is ook net een ander onderzoek gedaan naar het verwerven van taal, deze weerlegd de theorië van Chomsky, en ik wil hem daarom ook noemen.
Onderzoekers, één daarvan is Michael Tomasello hebben ontdekt dat er een overgang is van concrete constructies naar abstracte constructies met open positie, deze beginnen naarmate het kind ouder wordt steeds meer op volwassen grammatica regels te lijken. Dit was al heel lang een hypothese maar deze is nu verder onderzocht, daarvoor hebben deze onderzoekers ook een prijs gewonnen. De theorie is het dus niet eens met het mechanisme wat een kind mee krijgt en dat naarmate het kind ouder wordt afneemt. Een kind dat kent woorden en zal hiermee proberen iets duidelijk te maken, de regels komen later pas.

Taalverwerving - lidwoorden

In de taalverwerving zijn verschillende fases, deze zijn al beschreven. In het begin zal het kind vooral met losse woorden praten en zal het geen zinnen maken. De lidwoorden worden ook weggelaten, de talen waarin men lidwoorden gebruikt kennen ook dit verschijnsel. Maar waarom laten kinderen dit lidwoord weg? Daar is onderzoek naar gedaan en dat wil ik graag wat verder uitleggen.  Een verklaring voor het verschijnsel dat kinderen eerst de lidwoorden weglaten is dat het te moeilijk is voor een kind om zoveel woorden te zeggen. Maar een kind kan wel verschillende woorden achtereen zeggen, maar hij gebruikt geen lidwoorden. Er moet dus iets anders zijn.
Een kind dat gebruikt woorden die hij heeft geleerd uit de omgeving. Het heeft niet door dat er een lidwoord voor moet, en weet niet wat het is of waarom hij dit zal moeten doen. Maar als een kind ouder wordt zal hij in zijn omgeving mensen horen praten die lidwoorden gebruiken. Bij een woord als 'auto' zal hij leren dat daar meestal 'de' voor wordt gezegd. Hij zal dit dan ook doen, het overnemen. Er is wel een verschil tussen individuele zelfstandige naamwoorden en wanneer deze wordt gekoppeld aan een lidwoord. Het gaan namelijk per woord dat een kind leert er een lidwoord aan te koppelen. Het ene woord zal hij dan ook wel met een lidwoord gebruiken, andere pas later.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Taalverwerving - Theorieen

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht