Treinen winterklaar?


Publicatie datum:

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Gesponsorde koppelingen

Het openbaar vervoer is iets waar veel mensen over klagen. Het rijdt om, komt te laat of komt zelfs niet opdagen. In periodes met veel sneeuwval hebben we hier alleen maar extra last van. Veel bussen en treinen rijden dan een aangepaste dienstregeling en afgelopen winter heeft het openbaar vervoer zelfs gedeeltelijk stil gestaan. Iets dat lastig is voor de mensen die toch echt weg moesten.  

Het beste waren de wegen nog begaanbaar ter voet, met een lekker warm paar sneeuwschoenen.

Vorig jaar heeft het openbaar vervoer ook al een hele klap gehad toen het ging sneeuwen. Vooral bij het treinverkeer was dat het geval. Er waren onder andere veel wissels bevroren. Er is toen door de NS gezegd dat ze er, samen met ProRail voor zouden zorgen dat de treinen de volgende winter volledig zouden kunnen blijven rijden. Om het treinverkeer zo snel mogelijk winterbestendig te maken heeft NS toen vijftig miljoen euro uitgetrokken en ProRail investeerde eenmalig vijfentwintig tot vijfenveertig miljoen euro, naast de zes tot twaalf miljoen euro die ze jaarlijks al uitgeven voor het winterbestendig maken van het treinverkeer.

Dit jaar speelde er dus weer precies hetzelfde probleem. De wissels waren weer bevroren en de nieuwe Sprinters bleken zelfs helemaal niet bestand te zijn tegen het koude winterweer. Vooral stuifsneeuw en vrieskou zorgen er bij de Sprinters voor kortsluiting in elektrische installaties en bevriezing van vitale onderdelen. Dit terwijl de NS officieel van de fabrikanten eist dat alle treinen bij 25 graden onder nul gewoon door moeten kunnen rijden zonder extra vertragingen of defecten. Waarschijnlijk is een van de redenen dat dit in werkelijkheid niet gebeurd dat winterhardheid tegenwoordig geen onderdeel meer is van de constructierichtlijnen.

Maar laten we eerlijk zijn, dit jaar was er al een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar. Plus dat de weersomstandigheden dit jaar nog slechter waren en langer aanhielden. We zullen maar moeten afwachten hoe het gaat als het volgende winter weer zoveel gaat sneeuwen en vriezen. Maar laten we daar nog maar niet aan denken en hopen dat de NS dan eindelijk van zijn fouten heeft geleerd.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Het leven van Max Beckmann

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Referaat ex-criminelen

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer