Vaccin productie


Publicatie datum:

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Gesponsorde koppelingen

Allemaal zijn wij als baby ingeënt tegen verschillende infectie ziektes. Ook worden we ingeënt tegen tetanus als we een hondebeet hebben gekregen, en moeten we verschillende prikken halen als we naar een exotisch land op vakantie gaan. Maar wat is nu precies het verschil tussen actieve en passieve immunisatie? En hoe wordt een vaccin geproduceerd?

Actieve vaccins

Bij het vaccineren van een actief vaccin wordt er een beroep gedaan op de natuurlijke primaire immuunrespons.

Een vreemd antigen in het lichaam wordt opgenomen door een Antigeen Presenterende Cel (APC). Deze cel presenteert het antigen aan een Tcel via de T-cel receptor (TCR).  Door Interleukine 1 (IL-1) van de APC en Interleukine 2 (IL-2) van de Tcel zelf gaat deze Tcel profileren, waarbij Thelpercellen en Tgeheugen cellen ontstaan. De T helpercellen brengen antigeen specifieke B cellen tot activatie, proliferatie en de productie van immunoglobulinen (antilichamen). Daarnaast worden cytotoxische T cellen geactiveerd, welke het antigen herkend en de doelwitcel kan lyseren.

Bij actieve vaccinatie worden  ziekteverwekkers ingespoten in het lichaam waardoor deze zelf de immuunrespons op kan zetten, en zo T geheugencellen kan aanmaken. Bij een volgende infectie worden via de secundaire immuunrespons de B-cellen veel sneller geactiveerd en worden er direct antilichamen aangemaakt waardoor het lichaam zelf de ziekteverwekker kan elimineren.

Wanneer er gebruik is gemaakt van vaccinatie blijft de mens dan ook vaak zijn hele leven beschermd tegen de ziekte.

De  ziekteverwekkers die gebruikt worden voor vaccinproductie zijn dood, dat wil zeggen dat de virulente cellen zijn gedood middels chemische doding of verhitting. De cellen kunnen geen ziekte meer veroorzaken, maar aangezien het lichaamsvreemde stoffen zijn zal er wel een immuunrespons optreden.  Dit wordt gebruikt in bijvoorbeeld influenza en cholera vaccins.

De ziekteverwekkers kunnen ook verzwakt zijn, dat wil zeggen dat de cellen gemaakt zijn in een omgeving waarin de virulentiefactoren niet tot expressie worden gebracht. De cellen leven dus op het moment dat ze ingespoten worden, maar kunnen geen ziekte veroorzaken. Aangezien de cellen nog in staat zijn te delen in het lichaam hoeven er niet zoveel cellen worden ingespoten als wanneer ze dood zouden zijn, deze vaccins zijn daarom over het algemeen goedkoper. Deze verzwakte cellen worden gebruikt in vaccins voor mazelen en rode hond.

{{extraAds}}

Passieve vaccins

Bij passieve immunisatie worden er rechtstreeks antilichamen tegen een specifieke ziekte ingespoten. Deze immunisatie berust dus niet op de primaire immuunrespons zoals bij een actieve vaccinatie. De antilichamen kunnen gemaakt worden via de productie van monoklonale antilichamen:

Deze productie gaat via de hybridoma technologie. Hierbij wordt een muis geïmmuniseerd met de ziekteverwekker waartegen het antilichaam geproduceerd moet worden. De B lymfocyten van de muis produceren verschillende antilichamen, die reageren op de verschillende epitopen van de ziekteverwekker. De lymfocyten worden vervolgens uit de milt van de muis geïsoleerd, en gefuseerd met tumorcellen die continue en snel delen. Hieruit ontstaat een hybridoma, die snel en continue deelt en daarnaast antilichamen tegen de ziekteverwekker produceert. De hybridoma die het gewenste antilichaam produceert wordt geisoleerd en gekloond, in het groeimedium groeien worden nu enkel de gewenste antilichamen geproduceerd. De antilichamen worden monoklonale antilichamen genoemd.
Deze antilichamen kunnen worden ingespoten in de mens, en kunnen zo een ziekte bestrijden.

Naast monoklonale antilichamen worden de antilichamen ook vaak verkregen uit het bloed van bloeddonors, dit zijn mensen die zelf ook geïmmuniseerd zijn tegen deze ziekten.

Passieve immuniteit duurt niet voor altijd, aangezien het eerste gedeelte van de primaire immuunrespons niet wordt geactiveerd. Er worden dus geen T-geheugencellen gemaakt, en de vreemde antilichamen worden op een gegeven moment ook weer afgebroken.

Voordelen ten opzichte van actieve vaccinatie zijn dat het toegepast kan worden op korte termijn. De antilichamen werken direct op de ziekteverwekker, en hoeven niet eerst aangemaakt te worden door de lyfocyten van de mens. Daarnaast wordt het eigen immuunsysteem niet aangetast, wat positief is voor zwakkere mensen.

Ziekten waartegen frequent passieve immuniteit wordt toegepast zijn onder andere:

  • Hepatitis A/B
  • Tetanus
  • Waterpokken
  • Rabiës

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Taalverwerving - Theorieen

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.