Vaccin productie


Publicatie datum:

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Gesponsorde koppelingen

Allemaal zijn wij als baby ingeënt tegen verschillende infectie ziektes. Ook worden we ingeënt tegen tetanus als we een hondebeet hebben gekregen, en moeten we verschillende prikken halen als we naar een exotisch land op vakantie gaan. Maar wat is nu precies het verschil tussen actieve en passieve immunisatie? En hoe wordt een vaccin geproduceerd?

Actieve vaccins

Bij het vaccineren van een actief vaccin wordt er een beroep gedaan op de natuurlijke primaire immuunrespons.

Een vreemd antigen in het lichaam wordt opgenomen door een Antigeen Presenterende Cel (APC). Deze cel presenteert het antigen aan een Tcel via de T-cel receptor (TCR).  Door Interleukine 1 (IL-1) van de APC en Interleukine 2 (IL-2) van de Tcel zelf gaat deze Tcel profileren, waarbij Thelpercellen en Tgeheugen cellen ontstaan. De T helpercellen brengen antigeen specifieke B cellen tot activatie, proliferatie en de productie van immunoglobulinen (antilichamen). Daarnaast worden cytotoxische T cellen geactiveerd, welke het antigen herkend en de doelwitcel kan lyseren.

Bij actieve vaccinatie worden  ziekteverwekkers ingespoten in het lichaam waardoor deze zelf de immuunrespons op kan zetten, en zo T geheugencellen kan aanmaken. Bij een volgende infectie worden via de secundaire immuunrespons de B-cellen veel sneller geactiveerd en worden er direct antilichamen aangemaakt waardoor het lichaam zelf de ziekteverwekker kan elimineren.

Wanneer er gebruik is gemaakt van vaccinatie blijft de mens dan ook vaak zijn hele leven beschermd tegen de ziekte.

De  ziekteverwekkers die gebruikt worden voor vaccinproductie zijn dood, dat wil zeggen dat de virulente cellen zijn gedood middels chemische doding of verhitting. De cellen kunnen geen ziekte meer veroorzaken, maar aangezien het lichaamsvreemde stoffen zijn zal er wel een immuunrespons optreden.  Dit wordt gebruikt in bijvoorbeeld influenza en cholera vaccins.

De ziekteverwekkers kunnen ook verzwakt zijn, dat wil zeggen dat de cellen gemaakt zijn in een omgeving waarin de virulentiefactoren niet tot expressie worden gebracht. De cellen leven dus op het moment dat ze ingespoten worden, maar kunnen geen ziekte veroorzaken. Aangezien de cellen nog in staat zijn te delen in het lichaam hoeven er niet zoveel cellen worden ingespoten als wanneer ze dood zouden zijn, deze vaccins zijn daarom over het algemeen goedkoper. Deze verzwakte cellen worden gebruikt in vaccins voor mazelen en rode hond.

{{extraAds}}

Passieve vaccins

Bij passieve immunisatie worden er rechtstreeks antilichamen tegen een specifieke ziekte ingespoten. Deze immunisatie berust dus niet op de primaire immuunrespons zoals bij een actieve vaccinatie. De antilichamen kunnen gemaakt worden via de productie van monoklonale antilichamen:

Deze productie gaat via de hybridoma technologie. Hierbij wordt een muis geïmmuniseerd met de ziekteverwekker waartegen het antilichaam geproduceerd moet worden. De B lymfocyten van de muis produceren verschillende antilichamen, die reageren op de verschillende epitopen van de ziekteverwekker. De lymfocyten worden vervolgens uit de milt van de muis geïsoleerd, en gefuseerd met tumorcellen die continue en snel delen. Hieruit ontstaat een hybridoma, die snel en continue deelt en daarnaast antilichamen tegen de ziekteverwekker produceert. De hybridoma die het gewenste antilichaam produceert wordt geisoleerd en gekloond, in het groeimedium groeien worden nu enkel de gewenste antilichamen geproduceerd. De antilichamen worden monoklonale antilichamen genoemd.
Deze antilichamen kunnen worden ingespoten in de mens, en kunnen zo een ziekte bestrijden.

Naast monoklonale antilichamen worden de antilichamen ook vaak verkregen uit het bloed van bloeddonors, dit zijn mensen die zelf ook geïmmuniseerd zijn tegen deze ziekten.

Passieve immuniteit duurt niet voor altijd, aangezien het eerste gedeelte van de primaire immuunrespons niet wordt geactiveerd. Er worden dus geen T-geheugencellen gemaakt, en de vreemde antilichamen worden op een gegeven moment ook weer afgebroken.

Voordelen ten opzichte van actieve vaccinatie zijn dat het toegepast kan worden op korte termijn. De antilichamen werken direct op de ziekteverwekker, en hoeven niet eerst aangemaakt te worden door de lyfocyten van de mens. Daarnaast wordt het eigen immuunsysteem niet aangetast, wat positief is voor zwakkere mensen.

Ziekten waartegen frequent passieve immuniteit wordt toegepast zijn onder andere:

  • Hepatitis A/B
  • Tetanus
  • Waterpokken
  • Rabiës
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei