Voor jou 10 anderen


Publicatie datum:

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Gesponsorde koppelingen

voor jou 10 anderen heb ik gelezen voor mijn literatuurlijst. Dit boek heeft mij erg aangesproken en daarom wil ik de samenvatting van het boek met jullie delen. 

Cynthia is een meisje die samen met haar broer Frankie door haar moeder naar een opvangtehuis voor illegale kinderen is gebracht. Dit opvangtehuis in van mama Riet. In dat huis wonen ook nog zes andere opvangkinderen, en een echte dochter van mama Riet, Mia. Mia was erg gemeen tegen alle andere kinderen, en straft ze als zij dat nodig vindt. De kinderen maakten altijd ruzie, en konden niet normaal tegen elkaar praten. Bella was 13 en mocht gewoon naar school. Nana en Cynthia mochten niet naar school, toch wilden ze leren schrijver. Bella was altijd aardig voor iedereen, dus ze hielp Nana en Cynthia leren schrijven. Toen Cynthia een boekje van Aila had gejat, gebruikte ze dat als dagboek. Toen dit uitkwam deed Cynthia of het het dagboek van Aila was, en las eruit voor. Dit ging niet lang goed, en ze ontdekte dat het Cynthia’s dagboek was. Dit was niet erg, want niemand kon het lezen. Op een dag in de middag, want dan mochten ze wel naar buiten, liep Cynthia door de straten en ze kwam een student tegen. Die student vond haar zo interessant dat hij haar wilde tekenen. Na lang aandringen mocht Cynthia de tekening die hij gemaakt had meenemen.

de uitzetting

Het ergste van die periode van haar leven vond Cynthia, dat ze getuige was van dat mama Riet zij dat ze de kinderen wel mee konden nemen, maar dat ze zo weer nieuwe kinderen had. Nadat Cynthia dit gehoord had, besloot ze zelf om mee te gaan met de kinderbescherming. Eerst werd ze naar een crisisopvang gebracht, daar is ze drie jaar gebleven, omdat die hulpverleners niets voor haar konden vinden. In die opvang is ook geconstateerd dat Cynthia een bindingsstoornis heeft.

de woongroep

Na die drie jaar vonden ze een woongroep voor Cynthia waar ze heen ging. In die woongroep werd ze verplicht gesteld op iedere dag in haar dagboek te schrijven. Dit is uiteindelijk meer een logboek geworden, want e schreef helemaal geen gevoelens op. Toen ze een tijdje in die woongroep zat, kreeg ze een telefoontje, Joyo. Joyo is een jongen van het tehuis bij mama Riet. Daar werd Cynthia zo overstuur van dat alleen Ans haar rustig kreeg. Ans is de hoofdverzorger van die woongroep. Cynthia mocht haar nooit zo, maar vanaf dat moment wil ze alleen nog maar door Ans geholpen worden. Ans had Cynthia rustig gekregen, door naar de zee te rijden. Zelfs op de vrije dag van Ans, kwam Ans terug om te zien hoe het men Cynthia gaat. Cynthia vroeg aan Soza, een huisgenoot, hoe ze verdriet moest hebben. De manier van Soza werkte niet, dus besloot ze om de kinderen van vroeger maar te gaan bellen. Ze sprak af men Joyo om iets te gaan drinken, maar dat ging niet meer door omdat ze het zo leuk bij hun thuis hadden. Iedereen behalve Cynthia. Na veel moeite sprak ze ook Bella. Ze spraken af en ze hadden het erg gezellig. Bella vertelde dat ze bij mama Riet was geweest, en dat die het helemaal niet erg vond dat de kinderen weggenomen waren. Ook vertelde ze dat Mia uit huis was gezet door mama Riet. Toen Cynthia weer thuis was, kwam Ans naar haar toe. Ze zij dat ze iets vergeten was, maar toen ze weer naar de auto liepen, vertelde Ans dat ze speciaal voor haar gekomen was. Het belangrijkste vond Ans, dat Cynthia weer veranderde in het meisje op de tekening.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

Taalverwerving - Theorieen

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Het Nederlandse strafsysteem

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Literatuur

verslag over litratuur

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Het leven van Max Beckmann

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.