Voor jou 10 anderen


Publicatie datum:

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Gesponsorde koppelingen

voor jou 10 anderen heb ik gelezen voor mijn literatuurlijst. Dit boek heeft mij erg aangesproken en daarom wil ik de samenvatting van het boek met jullie delen. 

Cynthia is een meisje die samen met haar broer Frankie door haar moeder naar een opvangtehuis voor illegale kinderen is gebracht. Dit opvangtehuis in van mama Riet. In dat huis wonen ook nog zes andere opvangkinderen, en een echte dochter van mama Riet, Mia. Mia was erg gemeen tegen alle andere kinderen, en straft ze als zij dat nodig vindt. De kinderen maakten altijd ruzie, en konden niet normaal tegen elkaar praten. Bella was 13 en mocht gewoon naar school. Nana en Cynthia mochten niet naar school, toch wilden ze leren schrijver. Bella was altijd aardig voor iedereen, dus ze hielp Nana en Cynthia leren schrijven. Toen Cynthia een boekje van Aila had gejat, gebruikte ze dat als dagboek. Toen dit uitkwam deed Cynthia of het het dagboek van Aila was, en las eruit voor. Dit ging niet lang goed, en ze ontdekte dat het Cynthia’s dagboek was. Dit was niet erg, want niemand kon het lezen. Op een dag in de middag, want dan mochten ze wel naar buiten, liep Cynthia door de straten en ze kwam een student tegen. Die student vond haar zo interessant dat hij haar wilde tekenen. Na lang aandringen mocht Cynthia de tekening die hij gemaakt had meenemen.

de uitzetting

Het ergste van die periode van haar leven vond Cynthia, dat ze getuige was van dat mama Riet zij dat ze de kinderen wel mee konden nemen, maar dat ze zo weer nieuwe kinderen had. Nadat Cynthia dit gehoord had, besloot ze zelf om mee te gaan met de kinderbescherming. Eerst werd ze naar een crisisopvang gebracht, daar is ze drie jaar gebleven, omdat die hulpverleners niets voor haar konden vinden. In die opvang is ook geconstateerd dat Cynthia een bindingsstoornis heeft.

de woongroep

Na die drie jaar vonden ze een woongroep voor Cynthia waar ze heen ging. In die woongroep werd ze verplicht gesteld op iedere dag in haar dagboek te schrijven. Dit is uiteindelijk meer een logboek geworden, want e schreef helemaal geen gevoelens op. Toen ze een tijdje in die woongroep zat, kreeg ze een telefoontje, Joyo. Joyo is een jongen van het tehuis bij mama Riet. Daar werd Cynthia zo overstuur van dat alleen Ans haar rustig kreeg. Ans is de hoofdverzorger van die woongroep. Cynthia mocht haar nooit zo, maar vanaf dat moment wil ze alleen nog maar door Ans geholpen worden. Ans had Cynthia rustig gekregen, door naar de zee te rijden. Zelfs op de vrije dag van Ans, kwam Ans terug om te zien hoe het men Cynthia gaat. Cynthia vroeg aan Soza, een huisgenoot, hoe ze verdriet moest hebben. De manier van Soza werkte niet, dus besloot ze om de kinderen van vroeger maar te gaan bellen. Ze sprak af men Joyo om iets te gaan drinken, maar dat ging niet meer door omdat ze het zo leuk bij hun thuis hadden. Iedereen behalve Cynthia. Na veel moeite sprak ze ook Bella. Ze spraken af en ze hadden het erg gezellig. Bella vertelde dat ze bij mama Riet was geweest, en dat die het helemaal niet erg vond dat de kinderen weggenomen waren. Ook vertelde ze dat Mia uit huis was gezet door mama Riet. Toen Cynthia weer thuis was, kwam Ans naar haar toe. Ze zij dat ze iets vergeten was, maar toen ze weer naar de auto liepen, vertelde Ans dat ze speciaal voor haar gekomen was. Het belangrijkste vond Ans, dat Cynthia weer veranderde in het meisje op de tekening.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Referaat probleemjongeren

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.