Vrouwen praten te veel


Publicatie datum:

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Gesponsorde koppelingen

Vrouwen praten te veel. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mannen, al dan niet alle mannen, het eens zijn met deze stelling. Ik ben het hier natuurlijk niet mee eens, en ik heb gezocht naar bewijs om mijn mening te ondersteunen.

Ondanks de mythe dat vrouwen meer praten dan mannen, suggereert het meeste bewijs juist het tegenovergestelde. Wanneer mannen en vrouwen bij elkaar zijn, zijn het de mannen die het meest praten.

Er zijn gezegden in vele talen die verwoorden dat vrouwen constant aan het praten zijn: Niets is zo onnatuurlijk als een praatgrage man of een zwijgende vrouw - Schotland / De tong is het zwaard van de vrouw en ze laat hem niet roesten - China

Zoals in de inleiding staat, is het zo dat wanneer mannen en vrouwen samen in een ruimte zijn, de mannen veel meer praten. Hoe komt dit?

Mannen domineren de discussietijd     Wanneer er in een ruimte ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn, wordt tweederde van de vragen door de mannen gesteld.

Ook neigen mannen ernaar om vrouwen te domineren en hun gesprek over te nemen. Vb: wanneer een vrouw iets wilt zeggen, onderbreekt een man haar vaak met de opmerking ''Wat zij wil zeggen, is...''

Mannen praten dus meer in openbare en formele ruimtes, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze met dit gedrag hun succes kunnen vergroten. Mannen lijken zich meer zorgen te maken over status en macht dan vrouwen.

Ditzelfde gedrag vertoont zich ook in klaslokalen, waar de jongens vaak de indruk hebben dat ze veel moeten praten en luidruchtig aanwezig moeten zijn, om een hogere status en meer macht te krijgen.                                  Het is opvallend om te zien dat docenten, onbewust, ook meedoen in deze strijd. Ze hebben het vaak niet in de gaten, maar neigen ernaar om jongens vaker om hun mening of antwoord te vragen dan meisjes.

Oneerlijke vergelijking     Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid die vrouwen praten niet vergeleken wordt met mannen, maar met zwijgen. Ze worden er dus op beoordeeld of ze meer praten dan stille vrouwen, niet of ze meer praten dan mannen. Dan is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat er zoveel mensen zijn die vinden dat vrouwen te veel praten; de vergelijking klopt voor geen meter. Als je pratende mannen zou vergelijken met zwijgende mannen, zou je als resultaat krijgen dat mannen teveel praten.

Vrouwen praten sociaal     In tegenstelling tot mannen, die praten om hun status en macht te vergroten, praten vrouwen in sociale situaties, waarbij ze omringd zijn met familie en vrienden. Vrouwen gebruiken spraak om hun sociale contacten te onderhouden, en anderen te ondersteunen met hun advies en ervaringen.

Conclusie     De vraag ''Praten vrouwen meer dan mannen?'' is niet te beantwoorden met een ja of nee. Het antwoord op deze vraag is meer iets als ''Hangt ervanaf'' Het hangt allemaal ook van de situatie af: bevind je je in een formele situatie, dan zul je zien dat de mannen vaker hun mening geven dan de vrouwen. Maar bevind je je in een sociale situatie, dan zijn het de vrouwen die praten en de mannen die hun mond houden.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead