Vrouwen praten te veel


Publicatie datum:

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Gesponsorde koppelingen

Vrouwen praten te veel. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mannen, al dan niet alle mannen, het eens zijn met deze stelling. Ik ben het hier natuurlijk niet mee eens, en ik heb gezocht naar bewijs om mijn mening te ondersteunen.

Ondanks de mythe dat vrouwen meer praten dan mannen, suggereert het meeste bewijs juist het tegenovergestelde. Wanneer mannen en vrouwen bij elkaar zijn, zijn het de mannen die het meest praten.

Er zijn gezegden in vele talen die verwoorden dat vrouwen constant aan het praten zijn: Niets is zo onnatuurlijk als een praatgrage man of een zwijgende vrouw - Schotland / De tong is het zwaard van de vrouw en ze laat hem niet roesten - China

Zoals in de inleiding staat, is het zo dat wanneer mannen en vrouwen samen in een ruimte zijn, de mannen veel meer praten. Hoe komt dit?

Mannen domineren de discussietijd     Wanneer er in een ruimte ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn, wordt tweederde van de vragen door de mannen gesteld.

Ook neigen mannen ernaar om vrouwen te domineren en hun gesprek over te nemen. Vb: wanneer een vrouw iets wilt zeggen, onderbreekt een man haar vaak met de opmerking ''Wat zij wil zeggen, is...''

Mannen praten dus meer in openbare en formele ruimtes, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze met dit gedrag hun succes kunnen vergroten. Mannen lijken zich meer zorgen te maken over status en macht dan vrouwen.

Ditzelfde gedrag vertoont zich ook in klaslokalen, waar de jongens vaak de indruk hebben dat ze veel moeten praten en luidruchtig aanwezig moeten zijn, om een hogere status en meer macht te krijgen.                                  Het is opvallend om te zien dat docenten, onbewust, ook meedoen in deze strijd. Ze hebben het vaak niet in de gaten, maar neigen ernaar om jongens vaker om hun mening of antwoord te vragen dan meisjes.

Oneerlijke vergelijking     Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid die vrouwen praten niet vergeleken wordt met mannen, maar met zwijgen. Ze worden er dus op beoordeeld of ze meer praten dan stille vrouwen, niet of ze meer praten dan mannen. Dan is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat er zoveel mensen zijn die vinden dat vrouwen te veel praten; de vergelijking klopt voor geen meter. Als je pratende mannen zou vergelijken met zwijgende mannen, zou je als resultaat krijgen dat mannen teveel praten.

Vrouwen praten sociaal     In tegenstelling tot mannen, die praten om hun status en macht te vergroten, praten vrouwen in sociale situaties, waarbij ze omringd zijn met familie en vrienden. Vrouwen gebruiken spraak om hun sociale contacten te onderhouden, en anderen te ondersteunen met hun advies en ervaringen.

Conclusie     De vraag ''Praten vrouwen meer dan mannen?'' is niet te beantwoorden met een ja of nee. Het antwoord op deze vraag is meer iets als ''Hangt ervanaf'' Het hangt allemaal ook van de situatie af: bevind je je in een formele situatie, dan zul je zien dat de mannen vaker hun mening geven dan de vrouwen. Maar bevind je je in een sociale situatie, dan zijn het de vrouwen die praten en de mannen die hun mond houden.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Literatuur

verslag over litratuur

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.