Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Gesponsorde koppelingen

In de sport worden vaak testen afgenomen om te kijken op welk niveau een atleet zit, en of deze na een periode van training vooruit is gegaan, of juist geen prestatieverbetering laat zien. Een van de metingen die vaak gedaan wordt bij atleten is een sprongtest. Deze test bestaat uit het meten van spronghoogte tijdens een squat jump (recht omhoog springen vanuit een squat-houding) en een countermovement jump (de sprong begint in een rechtopstaande houding, waarna de atleet inzakt en vervolgens gelijk omhoog springt). Uit deze metingen blijkt dat er tijdens een countermovement jump bijna altijd hoger gesprongen wordt dan tijdens een squat jump.

 

Er zijn verschillende verklaringen te vinden voor dit hoogteverschil.

Ten eerste is een squat jump een tegennatuurlijke beweging: het is veel natuurlijker om enigszins in te zakken voordat omhoog gesprongen wordt.

Tijdens countermovement jump worden actieve spieren voorgerekt en daarbij wordt energie geabsorbeerd. Deze energie wordt tijdelijk opgeslagen in serie-elastische elementen en komt tijdens de concentrische contractie van de spieren weer vrij, en draagt zo bij aan een hogere geleverde arbeid.

Daarnaast wordt er tijdens het inzakken gebruik gemaakt van spinale reflexen. Bij inzakken verleng je de extensorspieren, waardoor hier rek op komt en de spierspoeltjes geactiveerd worden. De extensors worden zo geactiveerd en gaan een concentrische contractie leveren, wat handig is tijdens het omhoog springen.

Verder kan tijdens countermovement jump een hoger heupextensiemoment, knieextensiemoment en enkelplantairflexiemoment geleverd worden, waardoor een grotere reactiekracht tijdens de afzet geleverd wordt.

Maar wat in de grootste mate bijdraagt aan een hogere spronghoogte bij een counter movement jump ten opzichte van een squat jump, is dat het bij maximaal vrijwillige contractie even duurt voordat spierkracht tot een maximale waarde opgebouwd is. Bij squat jump is er geen tijd voor deze opbouw in spierkracht, bij countermovement jump wel. Deze benodigde tijd komt doordat er tijd nodig is om de spieren te activeren vanuit het zenuwstelsel, en dan duurt het even voordat spieren ook daadwerkelijk het actiepotentiaal doorkrijgen. Verder is er interactie tussen contractiele elementen en de serie-elastische elementen: contractiesnelheid hangt direct samen met active state, lengte van het contractiele element, en kracht. Kracht is op zijn beurt weer gerelateerd aan de lengte van het serie-elastische component. Dit gaat samen met active state: de mate waarin actine-filamenten gereed zijn om crossbridges aan te gaan. Veel gevormde crossbridges betekent een hoge kracht. Bij countermovement jump kan deze kracht alvast gevormd worden tijdens het inzakken, doordat je je beweging naar beneden moet afremmen. In squat jump wordt de active state pas bereikt bij de afzet, waardoor er minder kracht geproduceerd kan worden en dus minder hoog gesprongen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Literatuur

verslag over litratuur

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Referaat ex-criminelen

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood