Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Gesponsorde koppelingen

In de sport worden vaak testen afgenomen om te kijken op welk niveau een atleet zit, en of deze na een periode van training vooruit is gegaan, of juist geen prestatieverbetering laat zien. Een van de metingen die vaak gedaan wordt bij atleten is een sprongtest. Deze test bestaat uit het meten van spronghoogte tijdens een squat jump (recht omhoog springen vanuit een squat-houding) en een countermovement jump (de sprong begint in een rechtopstaande houding, waarna de atleet inzakt en vervolgens gelijk omhoog springt). Uit deze metingen blijkt dat er tijdens een countermovement jump bijna altijd hoger gesprongen wordt dan tijdens een squat jump.

 

Er zijn verschillende verklaringen te vinden voor dit hoogteverschil.

Ten eerste is een squat jump een tegennatuurlijke beweging: het is veel natuurlijker om enigszins in te zakken voordat omhoog gesprongen wordt.

Tijdens countermovement jump worden actieve spieren voorgerekt en daarbij wordt energie geabsorbeerd. Deze energie wordt tijdelijk opgeslagen in serie-elastische elementen en komt tijdens de concentrische contractie van de spieren weer vrij, en draagt zo bij aan een hogere geleverde arbeid.

Daarnaast wordt er tijdens het inzakken gebruik gemaakt van spinale reflexen. Bij inzakken verleng je de extensorspieren, waardoor hier rek op komt en de spierspoeltjes geactiveerd worden. De extensors worden zo geactiveerd en gaan een concentrische contractie leveren, wat handig is tijdens het omhoog springen.

Verder kan tijdens countermovement jump een hoger heupextensiemoment, knieextensiemoment en enkelplantairflexiemoment geleverd worden, waardoor een grotere reactiekracht tijdens de afzet geleverd wordt.

Maar wat in de grootste mate bijdraagt aan een hogere spronghoogte bij een counter movement jump ten opzichte van een squat jump, is dat het bij maximaal vrijwillige contractie even duurt voordat spierkracht tot een maximale waarde opgebouwd is. Bij squat jump is er geen tijd voor deze opbouw in spierkracht, bij countermovement jump wel. Deze benodigde tijd komt doordat er tijd nodig is om de spieren te activeren vanuit het zenuwstelsel, en dan duurt het even voordat spieren ook daadwerkelijk het actiepotentiaal doorkrijgen. Verder is er interactie tussen contractiele elementen en de serie-elastische elementen: contractiesnelheid hangt direct samen met active state, lengte van het contractiele element, en kracht. Kracht is op zijn beurt weer gerelateerd aan de lengte van het serie-elastische component. Dit gaat samen met active state: de mate waarin actine-filamenten gereed zijn om crossbridges aan te gaan. Veel gevormde crossbridges betekent een hoge kracht. Bij countermovement jump kan deze kracht alvast gevormd worden tijdens het inzakken, doordat je je beweging naar beneden moet afremmen. In squat jump wordt de active state pas bereikt bij de afzet, waardoor er minder kracht geproduceerd kan worden en dus minder hoog gesprongen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Referaat probleemjongeren

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Referaat ex-criminelen

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Taalverwerving - Theorieen

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Het leven van Max Beckmann

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten