Walton Kendall


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Gesponsorde koppelingen

Schilderijen en beelden zijn er om naar te kijken en muziek is er om naar te luisteren. De belangrijke vraag waar het over gaat is wat er in gezien kan woorden of wat er gehoord kan woorden in het kunstwerk. Voorgaande theorieën hebben het vaak niet mogelijk gemaakt om inspectie uit te voeren op de kunstwerken en om te focussen op de werken zelf. Wanneer een werk eenmaal gemaakt is moet het ‘staan’ of ‘vallen’ in zijn eentje zonder de kunstenaar. Het moet zo beoordeeld woorden voor wat het is en niet voor hoe het zo gekomen is.

 Kendall vindt verhoudingen in een werk erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een werk van Napoleon, of dat nou muziek is of een beeld, gaat het hem er niet om een exacte weergave van de geschiedenis of de klasse waarin hij leefde het gaat hem meer over de discussie dan om een generalisatie te maken. Een werk verschijnt aan ons met een zekere schoonheid omdat we dat erin kunnen herkennen en de dingen die we er juist niet in herkennen. Het is de kunst om deze afwijkende aspecten zo te brengen dat het ons aan het nadenken zet. Echter hangt het wel af wat voor afwijkende aspecten het om gaat bijvoorbeeld standaard, variabel of niet standaard.

            Hij heeft ook een psychologische theorie over wat schoonheid is en waar het vanaf hangt. Dit hangt ook weer af van ‘variabel’, ‘standaard’ en ‘niet-standaard’. Een voorbeeld hierbij is dat kunst vaak iets lijkt weer te geven, bijvoorbeeld huizen mensen of bomen. Een afbeelding ‘depicts’ of ‘represents’ een afbeelding. We voelen ons in een werk gerepresenteerd wanneer het variabel is en niet wanneer het gewoon standaard is voor ons.

            Als het gaat om categorieën dan is het in sommige gevallen wel goed en in andere niet om kunstwerken hier onder te schalen. Hier heeft Kendall regels voor bedacht om de kunstwerken ook in te kunnen delen in categorieën.

            Als we geconfronteerd worden met een werk waarvan we helemaal geen achtergrond kennen zijn we gewoon niet in de positie om de schoonheid hiervan te beoordelen. Maar het is ook niet zo dat je alleen deze achtergrond (wanneer die wel bekend is) moet gebruiken voor je schoonheidsoordeel. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.