Walton Kendall


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Gesponsorde koppelingen

Schilderijen en beelden zijn er om naar te kijken en muziek is er om naar te luisteren. De belangrijke vraag waar het over gaat is wat er in gezien kan woorden of wat er gehoord kan woorden in het kunstwerk. Voorgaande theorieën hebben het vaak niet mogelijk gemaakt om inspectie uit te voeren op de kunstwerken en om te focussen op de werken zelf. Wanneer een werk eenmaal gemaakt is moet het ‘staan’ of ‘vallen’ in zijn eentje zonder de kunstenaar. Het moet zo beoordeeld woorden voor wat het is en niet voor hoe het zo gekomen is.

 Kendall vindt verhoudingen in een werk erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een werk van Napoleon, of dat nou muziek is of een beeld, gaat het hem er niet om een exacte weergave van de geschiedenis of de klasse waarin hij leefde het gaat hem meer over de discussie dan om een generalisatie te maken. Een werk verschijnt aan ons met een zekere schoonheid omdat we dat erin kunnen herkennen en de dingen die we er juist niet in herkennen. Het is de kunst om deze afwijkende aspecten zo te brengen dat het ons aan het nadenken zet. Echter hangt het wel af wat voor afwijkende aspecten het om gaat bijvoorbeeld standaard, variabel of niet standaard.

            Hij heeft ook een psychologische theorie over wat schoonheid is en waar het vanaf hangt. Dit hangt ook weer af van ‘variabel’, ‘standaard’ en ‘niet-standaard’. Een voorbeeld hierbij is dat kunst vaak iets lijkt weer te geven, bijvoorbeeld huizen mensen of bomen. Een afbeelding ‘depicts’ of ‘represents’ een afbeelding. We voelen ons in een werk gerepresenteerd wanneer het variabel is en niet wanneer het gewoon standaard is voor ons.

            Als het gaat om categorieën dan is het in sommige gevallen wel goed en in andere niet om kunstwerken hier onder te schalen. Hier heeft Kendall regels voor bedacht om de kunstwerken ook in te kunnen delen in categorieën.

            Als we geconfronteerd worden met een werk waarvan we helemaal geen achtergrond kennen zijn we gewoon niet in de positie om de schoonheid hiervan te beoordelen. Maar het is ook niet zo dat je alleen deze achtergrond (wanneer die wel bekend is) moet gebruiken voor je schoonheidsoordeel. 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Referaat probleemjongeren

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.