Walton Kendall


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Gesponsorde koppelingen

Schilderijen en beelden zijn er om naar te kijken en muziek is er om naar te luisteren. De belangrijke vraag waar het over gaat is wat er in gezien kan woorden of wat er gehoord kan woorden in het kunstwerk. Voorgaande theorieën hebben het vaak niet mogelijk gemaakt om inspectie uit te voeren op de kunstwerken en om te focussen op de werken zelf. Wanneer een werk eenmaal gemaakt is moet het ‘staan’ of ‘vallen’ in zijn eentje zonder de kunstenaar. Het moet zo beoordeeld woorden voor wat het is en niet voor hoe het zo gekomen is.

 Kendall vindt verhoudingen in een werk erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een werk van Napoleon, of dat nou muziek is of een beeld, gaat het hem er niet om een exacte weergave van de geschiedenis of de klasse waarin hij leefde het gaat hem meer over de discussie dan om een generalisatie te maken. Een werk verschijnt aan ons met een zekere schoonheid omdat we dat erin kunnen herkennen en de dingen die we er juist niet in herkennen. Het is de kunst om deze afwijkende aspecten zo te brengen dat het ons aan het nadenken zet. Echter hangt het wel af wat voor afwijkende aspecten het om gaat bijvoorbeeld standaard, variabel of niet standaard.

            Hij heeft ook een psychologische theorie over wat schoonheid is en waar het vanaf hangt. Dit hangt ook weer af van ‘variabel’, ‘standaard’ en ‘niet-standaard’. Een voorbeeld hierbij is dat kunst vaak iets lijkt weer te geven, bijvoorbeeld huizen mensen of bomen. Een afbeelding ‘depicts’ of ‘represents’ een afbeelding. We voelen ons in een werk gerepresenteerd wanneer het variabel is en niet wanneer het gewoon standaard is voor ons.

            Als het gaat om categorieën dan is het in sommige gevallen wel goed en in andere niet om kunstwerken hier onder te schalen. Hier heeft Kendall regels voor bedacht om de kunstwerken ook in te kunnen delen in categorieën.

            Als we geconfronteerd worden met een werk waarvan we helemaal geen achtergrond kennen zijn we gewoon niet in de positie om de schoonheid hiervan te beoordelen. Maar het is ook niet zo dat je alleen deze achtergrond (wanneer die wel bekend is) moet gebruiken voor je schoonheidsoordeel. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Het leven van Max Beckmann

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood