Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Gesponsorde koppelingen

De Romeinse politiek had zeker wel invloed op de Romeinse economie.De overheid had veel te zeggen en ook over de economie, dat zie bijvoorbeeld bij de regels over het drijven van handel. We zullen nu verder ingaan op de relatie tussen politiek en economie in de oude Romeinse Republiek

De Romeinen hadden het idee dat de ware Romein alles zelfstandig moest doen, daardoor kwam de handel in Rome zeer traag op gang. De senatoren verboden ook om grote zeewaardige schepen te bezitten om handel te verkomen. Ze gaven namelijk enkel om de import van de noodzakelijke grondstoffen. In de agrarische sector moesten de plebejers hun grond huren van de patriciërs, en hun een deel van hun oogst geven, waardoor de plebejers heel afhankelijk waren van de patriciërs en ze geen geld verdiende, want aan handel werd ook nog niet gedaan.

Ook de politieke strijd tussen de patriciërs en de plebejers speelde een rol in de economie. De vele verwoestingen door de burgeroorlogen hadden vele boeren in de schulden gebracht, waardoor ze als slaaf konden worden verkocht, en hun land zou kunnen worden afgepakt.
Verder werd er veel druk op de burgers uitgeoefend door de ambtenarij, die zich veel met belastingen bezig hielden. De plebejers moesten ook meer belasting betalen dan de Patriciërs.

In de volksvergaderingen was economie ook van belang. In de comitia centuriata kreeg je als je niet genoeg geld had om een wapen te kopen, maar één stem. Ook werd er in de comitia curiata gekeken naar klasse, de patriciërs domineerde daar dan ook. Buiten de republiek zag je ook hoeveel invloed de politiek had op de economie. Bijvoorbeeld in de keizertijd had Augustus er voor gezorgd dat de economie weer verbeterde. Dat deed hij door betere belastingen te heffen en door het volk te stimuleren. Ook zorgde hij voor betere verbindingen voor de handel.

Zo zie je dat zonder een leider of zonder een regering de economie ook niet goed kan lopen. Mensen kunnen niet zonder leider; iemand die alles in de gaten houdt. Want er is zo iemand nodig om maatregelen te nemen als de economie in stort.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5