Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Gesponsorde koppelingen

De Romeinse politiek had zeker wel invloed op de Romeinse economie.De overheid had veel te zeggen en ook over de economie, dat zie bijvoorbeeld bij de regels over het drijven van handel. We zullen nu verder ingaan op de relatie tussen politiek en economie in de oude Romeinse Republiek

De Romeinen hadden het idee dat de ware Romein alles zelfstandig moest doen, daardoor kwam de handel in Rome zeer traag op gang. De senatoren verboden ook om grote zeewaardige schepen te bezitten om handel te verkomen. Ze gaven namelijk enkel om de import van de noodzakelijke grondstoffen. In de agrarische sector moesten de plebejers hun grond huren van de patriciërs, en hun een deel van hun oogst geven, waardoor de plebejers heel afhankelijk waren van de patriciërs en ze geen geld verdiende, want aan handel werd ook nog niet gedaan.

Ook de politieke strijd tussen de patriciërs en de plebejers speelde een rol in de economie. De vele verwoestingen door de burgeroorlogen hadden vele boeren in de schulden gebracht, waardoor ze als slaaf konden worden verkocht, en hun land zou kunnen worden afgepakt.
Verder werd er veel druk op de burgers uitgeoefend door de ambtenarij, die zich veel met belastingen bezig hielden. De plebejers moesten ook meer belasting betalen dan de Patriciërs.

In de volksvergaderingen was economie ook van belang. In de comitia centuriata kreeg je als je niet genoeg geld had om een wapen te kopen, maar één stem. Ook werd er in de comitia curiata gekeken naar klasse, de patriciërs domineerde daar dan ook. Buiten de republiek zag je ook hoeveel invloed de politiek had op de economie. Bijvoorbeeld in de keizertijd had Augustus er voor gezorgd dat de economie weer verbeterde. Dat deed hij door betere belastingen te heffen en door het volk te stimuleren. Ook zorgde hij voor betere verbindingen voor de handel.

Zo zie je dat zonder een leider of zonder een regering de economie ook niet goed kan lopen. Mensen kunnen niet zonder leider; iemand die alles in de gaten houdt. Want er is zo iemand nodig om maatregelen te nemen als de economie in stort.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Het Nederlandse strafsysteem

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.