Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Gesponsorde koppelingen

De Romeinse politiek had zeker wel invloed op de Romeinse economie.De overheid had veel te zeggen en ook over de economie, dat zie bijvoorbeeld bij de regels over het drijven van handel. We zullen nu verder ingaan op de relatie tussen politiek en economie in de oude Romeinse Republiek

De Romeinen hadden het idee dat de ware Romein alles zelfstandig moest doen, daardoor kwam de handel in Rome zeer traag op gang. De senatoren verboden ook om grote zeewaardige schepen te bezitten om handel te verkomen. Ze gaven namelijk enkel om de import van de noodzakelijke grondstoffen. In de agrarische sector moesten de plebejers hun grond huren van de patriciërs, en hun een deel van hun oogst geven, waardoor de plebejers heel afhankelijk waren van de patriciërs en ze geen geld verdiende, want aan handel werd ook nog niet gedaan.

Ook de politieke strijd tussen de patriciërs en de plebejers speelde een rol in de economie. De vele verwoestingen door de burgeroorlogen hadden vele boeren in de schulden gebracht, waardoor ze als slaaf konden worden verkocht, en hun land zou kunnen worden afgepakt.
Verder werd er veel druk op de burgers uitgeoefend door de ambtenarij, die zich veel met belastingen bezig hielden. De plebejers moesten ook meer belasting betalen dan de Patriciërs.

In de volksvergaderingen was economie ook van belang. In de comitia centuriata kreeg je als je niet genoeg geld had om een wapen te kopen, maar één stem. Ook werd er in de comitia curiata gekeken naar klasse, de patriciërs domineerde daar dan ook. Buiten de republiek zag je ook hoeveel invloed de politiek had op de economie. Bijvoorbeeld in de keizertijd had Augustus er voor gezorgd dat de economie weer verbeterde. Dat deed hij door betere belastingen te heffen en door het volk te stimuleren. Ook zorgde hij voor betere verbindingen voor de handel.

Zo zie je dat zonder een leider of zonder een regering de economie ook niet goed kan lopen. Mensen kunnen niet zonder leider; iemand die alles in de gaten houdt. Want er is zo iemand nodig om maatregelen te nemen als de economie in stort.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Het Nederlandse strafsysteem

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Referaat probleemjongeren

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Referaat ex-criminelen

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?