Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Gesponsorde koppelingen

Als je de Atheense politiek en de Atheense economie uit de Klassieke periode naast elkaar legt, zijn er duidelijk overeenkomsten. Deze worden hieronder benoemd en toegelicht.

Athene was een democratie waarin de burgers de macht hadden. Hierdoor kreeg de overheid vanzelf minder inspraak. Dit blijkt uit zowel politiek als economie; de burgers beslisten veel zelf. Zo kozen ze op politiek gebied zelf de man die verbannen moest worden door middel van het schervengerecht. Op economisch gebied was het bijvoorbeeld de handel die door de bevolking zelf geregeld werd. De dingen die de overheid wel besloot werden door de volksvergadering of de raad genomen. Deze besluiten waren er natuurlijk ook op economisch gebied zoals het vaststellen van de muntenwaarden. Op deze manier beïnvloede de politiek dus de economische gang van zaken.

Hierbij komt nog de hulp die de burgers van de Atheense staat kregen. In het stuk over de Atheense democratie kun je lezen hoe arme burgers werden geholpen om hun leventje weer op te kunnen pakken. Ook in de economie was dit het geval: door het maken van de wetten en de schalen voor bijvoorbeeld muntstukken, werd de bevolking beschermd en dus geholpen. Je kunt wel zeggen dat zowel in de politiek als in de economie de Atheense staat erg meegaand was met haar burgers. Er werd veel aan gedaan om iedereen een aangenaam leven te geven.

De negatieve kanten van Athene komen ook overeen op politiek en economisch gebied. De Atheense democratie was zoals al gezegd niet hetzelfde als de democratie zoals wij die nu kennen. Alleen mannen met burgerrecht hadden al deze rechten. Vrouwen, mannen zonder burgerrecht en slaven hadden geen macht. Het was dus een democratie van de elite. Er waren dus weldegelijk mensen die achtergesteld werden en deze hadden naast politieke profijten ook geen profijt van de economie. Slaven zijn hier natuurlijk het beste voorbeeld van. Zonder inspraak over het bestuur van de staat en zonder betaald werk. Maar ook de mannen zonder burgerrechten en de vrouwen kregen een stuk minder loon dan de ‘hogere’ mannen met burgerrecht.

In de Atheense staat in de Klassieke periode beïnvloedde de politiek dus zeker de economie. Het volk nam door de democratie de meeste besluiten en ondernam de meeste acties. De vrijheid en de hulp die de bevolking kreeg in Athene is iets wat veel weg heeft van ons sociale systeem nu en kwam bij zowel politiek als economie voor. Dan is er nog de relatie tussen de levens van bepaalde bevolkingsgroepen. Wanneer je in de politiek niks te zeggen had, had je het meestal op economisch gebied ook zwaarder.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.