Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Gesponsorde koppelingen

Als je de Atheense politiek en de Atheense economie uit de Klassieke periode naast elkaar legt, zijn er duidelijk overeenkomsten. Deze worden hieronder benoemd en toegelicht.

Athene was een democratie waarin de burgers de macht hadden. Hierdoor kreeg de overheid vanzelf minder inspraak. Dit blijkt uit zowel politiek als economie; de burgers beslisten veel zelf. Zo kozen ze op politiek gebied zelf de man die verbannen moest worden door middel van het schervengerecht. Op economisch gebied was het bijvoorbeeld de handel die door de bevolking zelf geregeld werd. De dingen die de overheid wel besloot werden door de volksvergadering of de raad genomen. Deze besluiten waren er natuurlijk ook op economisch gebied zoals het vaststellen van de muntenwaarden. Op deze manier beïnvloede de politiek dus de economische gang van zaken.

Hierbij komt nog de hulp die de burgers van de Atheense staat kregen. In het stuk over de Atheense democratie kun je lezen hoe arme burgers werden geholpen om hun leventje weer op te kunnen pakken. Ook in de economie was dit het geval: door het maken van de wetten en de schalen voor bijvoorbeeld muntstukken, werd de bevolking beschermd en dus geholpen. Je kunt wel zeggen dat zowel in de politiek als in de economie de Atheense staat erg meegaand was met haar burgers. Er werd veel aan gedaan om iedereen een aangenaam leven te geven.

De negatieve kanten van Athene komen ook overeen op politiek en economisch gebied. De Atheense democratie was zoals al gezegd niet hetzelfde als de democratie zoals wij die nu kennen. Alleen mannen met burgerrecht hadden al deze rechten. Vrouwen, mannen zonder burgerrecht en slaven hadden geen macht. Het was dus een democratie van de elite. Er waren dus weldegelijk mensen die achtergesteld werden en deze hadden naast politieke profijten ook geen profijt van de economie. Slaven zijn hier natuurlijk het beste voorbeeld van. Zonder inspraak over het bestuur van de staat en zonder betaald werk. Maar ook de mannen zonder burgerrechten en de vrouwen kregen een stuk minder loon dan de ‘hogere’ mannen met burgerrecht.

In de Atheense staat in de Klassieke periode beïnvloedde de politiek dus zeker de economie. Het volk nam door de democratie de meeste besluiten en ondernam de meeste acties. De vrijheid en de hulp die de bevolking kreeg in Athene is iets wat veel weg heeft van ons sociale systeem nu en kwam bij zowel politiek als economie voor. Dan is er nog de relatie tussen de levens van bepaalde bevolkingsgroepen. Wanneer je in de politiek niks te zeggen had, had je het meestal op economisch gebied ook zwaarder.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Taalverwerving - Theorieen