Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Gesponsorde koppelingen

Als je de Atheense politiek en de Atheense economie uit de Klassieke periode naast elkaar legt, zijn er duidelijk overeenkomsten. Deze worden hieronder benoemd en toegelicht.

Athene was een democratie waarin de burgers de macht hadden. Hierdoor kreeg de overheid vanzelf minder inspraak. Dit blijkt uit zowel politiek als economie; de burgers beslisten veel zelf. Zo kozen ze op politiek gebied zelf de man die verbannen moest worden door middel van het schervengerecht. Op economisch gebied was het bijvoorbeeld de handel die door de bevolking zelf geregeld werd. De dingen die de overheid wel besloot werden door de volksvergadering of de raad genomen. Deze besluiten waren er natuurlijk ook op economisch gebied zoals het vaststellen van de muntenwaarden. Op deze manier beïnvloede de politiek dus de economische gang van zaken.

Hierbij komt nog de hulp die de burgers van de Atheense staat kregen. In het stuk over de Atheense democratie kun je lezen hoe arme burgers werden geholpen om hun leventje weer op te kunnen pakken. Ook in de economie was dit het geval: door het maken van de wetten en de schalen voor bijvoorbeeld muntstukken, werd de bevolking beschermd en dus geholpen. Je kunt wel zeggen dat zowel in de politiek als in de economie de Atheense staat erg meegaand was met haar burgers. Er werd veel aan gedaan om iedereen een aangenaam leven te geven.

De negatieve kanten van Athene komen ook overeen op politiek en economisch gebied. De Atheense democratie was zoals al gezegd niet hetzelfde als de democratie zoals wij die nu kennen. Alleen mannen met burgerrecht hadden al deze rechten. Vrouwen, mannen zonder burgerrecht en slaven hadden geen macht. Het was dus een democratie van de elite. Er waren dus weldegelijk mensen die achtergesteld werden en deze hadden naast politieke profijten ook geen profijt van de economie. Slaven zijn hier natuurlijk het beste voorbeeld van. Zonder inspraak over het bestuur van de staat en zonder betaald werk. Maar ook de mannen zonder burgerrechten en de vrouwen kregen een stuk minder loon dan de ‘hogere’ mannen met burgerrecht.

In de Atheense staat in de Klassieke periode beïnvloedde de politiek dus zeker de economie. Het volk nam door de democratie de meeste besluiten en ondernam de meeste acties. De vrijheid en de hulp die de bevolking kreeg in Athene is iets wat veel weg heeft van ons sociale systeem nu en kwam bij zowel politiek als economie voor. Dan is er nog de relatie tussen de levens van bepaalde bevolkingsgroepen. Wanneer je in de politiek niks te zeggen had, had je het meestal op economisch gebied ook zwaarder.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Literatuur

verslag over litratuur

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Referaat probleemjongeren

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Referaat ex-criminelen