Weitz filosofische opvattingen


Publicatie datum:

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Gesponsorde koppelingen

Weitz zegt dat elke theorie claimt de beste en meest ware theorie te zijn omdat zij de beste definitie geven van de oorsprong van kunst. De andere theorieën zijn niet goed en niet waar omdat zij een aantal cruciale punten hebben overgeslagen en zo een verkeerde definitie vormen.

Weitz vraagt zich af of deze goede definitie wel maakbaar is. Hoewel, zelfs nu, iedereen steeds op zoek is naar die perfecte definitie als het gaat om kunst. Hij wil laten zien dat een theorie nooit voldoende is als het gaat om kunst maar dat we de vraag moeten stellen: ‘Wat is de oorsprong van kunst?” en alle andere vragen die ons helpen om kunst te begrijpen. Alle esthetische theorieën zijn fout door te denken dat een correcte theorie mogelijk is

            Het probleem waar we mee te maken hebben is niet de vraag “wat is kunst?” maar juist “wat voor soort concept is kunst?”. Het grondprobleem van filosofie zelf is de relatie uit te leggen tussen de ontwikkeling van bepaalde concepten en in welke omstandigheden ze het best begrepen kunnen worden. Weitz haalt hierbij Wittgenstein aan hij zegt dat hij zijn model van de logische beschrijving bij hem vandaan haalt. Het probleem van de oorsprong van kunst is hetzelfde probleem als dat van de oorsprong van spelletjes. Als we ook echt kijken en zien wat we “kunst” noemen zul je geen standaard afmetingen vinden, alleen zullen er gelijkenissen zijn die elkaar op bepaalde vlakken raken. Weten wat kunst is betekent niet dat je de essentie weet maar maakt het mogelijk om dat wat we kunst noemen (of dat wat daar bij in de buurt komt) te herkennen, beschrijven en uit te leggen.  

            Om de rol te begrijpen van een esthetische theorie moet je het niet opvatten als een definitie, gedoemd om te mislukken, maar lees het als een aanbeveling en een hulpstuk om op je eigen manier naar kunst te kijken. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 13
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Referaat ex-criminelen

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.