Open dag universiteit van Utrecht


Publicatie datum:

Informatie over de universiteit van Utrecht, onderwijs en onderzoek en een scholierensite voor aankomende studenten.

Gesponsorde koppelingen

De Universiteit Utrecht is de op één na grootste universiteit van Nederland. Er studeren in totaal meer dan 30.000 studenten aan één van de 48 bacheloropleidingen, 122 minors en 198 masteropleidingen. Deze studies worden gevolgd zeven verschillende faculteiten te weten; Faculteit Bètawetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Geesteswetenschappen, Faculteit Geneeskunde, Faculteit Geowetenschappen, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de Faculteit Sociale Wetenschappen.

universiteit van utrecht

Faculteit bètawetenschappen:
Onder de Bètawetenschappen verstaan we de zogenaamde exacte wetenschappen te weten Biologie, Farmacie, Informatica, Natuur- en sterrenkunde, Scheikunde en Wiskunde. Al deze takken van wetenschap hebben met elkaar gemeen dat ze gebaseerd zijn op natuurwetten. Op de Faculteit Bètawetenschappen worden deze onderwerpen gedoceerd met behulp van wiskundige modellering, formele logica en, behalve de wiskunde, met experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode).

Faculteit diergeneeskunde:
De Faculteit Diergeneeskunde, ook wel veterinaire geneeskunde genoemd, is een opleiding die opleidt tot dierenarts. Zij leidt zowel op tot praktiserende dierenartsen als tot veterinair wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast is het mogelijk je te specialiseren tot bestuurder en beleidsmaker in de veterinaire volksgezondheid. Bij deze specialisatie staat de zorg voor de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong centraal.

Faculteit geesteswetenschappen:
Op de faculteit geesteswetenscappen wordt les gegeven in talen (zowel de studie van alle talen als de linguïstiek, de wetenschappelijke studie van de natuurlijke talen), geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, cultuurwetenschappen (geschiedschrijving, kunstgeschiedenis, de studie van literatuur en filosofie en de communicatiewetenschap), kunstgeschiedenis, en theologie (godgeleerdheid). Al deze wetenschappen houden zich bezig met de producten van de menselijke geest.

Faculteit geneeskunde:
De Faculteit Geneeskunde leidt op tot arts. De opleiding tot arts bestaat uit een gedeelte van vier jaar dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Na het doctoraalexamen volgen een aantal coassistentschappen (stages) in allerlei specialismen. Na het volgen van een aantal coassistentschappen wordt de opleiding afgerond met een artsexamen. Als dit examen met goed gevolg wordt afgelegd wordt de artsenbul uitgereikt. Met het behalen van de artsenbul wordt je in het BIG-register geregistreerd als basisarts. Hier kun je nog niet mee aan het werk. Daarvoor moet er eerst nog een specialisatie worden behaald. Pas na een specialisatie als huisarts, internist, longarts, oogarts etc.ben je voldoende geschoold om volledig zelfstandig patiënten te behandelen. De studie Geneeskunde inclusief specialisatie duurt in totaal negen tot twaalf jaar.

Faculteit geowetenschappen:
De Faculteit Aardwetenschappen omvat o.a. de wetenschappen geologie, fysische geografie, geofysica en ingenieursgeologie. De vakgebieden waar les in wordt gegeven zijn; biogeologie, bodemkunde, fysische geografie, geoarcheologie, geochemie, geodesie, geofysica, geologie, geomorfologie, glaciologie, hydrografie, hydrologie, ingenieursgeologie, klimatologie, limnologie, meteorologie, mijnbouwkunde, milieukunde, mineralogie, oceanografie, paleobotanie, paleoceanografie, paleoklimatologie, paleontologie, paleozoölogie, petrologie, kwartairgeologie, regionale geologie, sedimentologie, seismologie, speleologie, stratigrafie en vulkanologie. Afgestudeerde aardwetenschappers kunnen kiezen voor het praktisch toepassen van hun kennis in de winning van fossiele brandstoffen, de civiele techniek en de landbouw maar ook voor het theoretisch toepassen van hun kennis door het werken aan het voorspellen en/of voorkomen van rampen als aardbevingen , vulkaanuitbarstingen, de gevolgen van globale temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect, de grote van het ozongat boven de zuidpool en de modiale drinkwaterproblematiek.

Faculteit recht, economie, bestuur en organisatie:
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie bestaat uit de volgende departementen: Departement Rechtsgeleerdheid, Departement Economie: Utrecht University School of Economics (USE) en Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

Faculteit sociale wetenschappen:
Op de faculteit Sociale wetenschappen wordt onderwezen in maatschappijwetenschappen (antropologie, bestuurskunde, economie, rechtsgeleerdheid, politicologie en sociologie) en gedragswetenschappen (communicatiewetenschap, psychologie, pedagogiek en criminologie).
Al deze wetenschappen hebben betrekking op de mens in zijn sociale omgeving. 

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

presenteren: nachtmerrie of een droom binnen je bereik?

Veel mensen vinden het eng om voor een groep te staan, dus wat tips en pointers om het zonder te veel zenuwen te doorstaan.

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

Geld Verdienen via Internet

Geld (bij)verdienen, gewoon vanuit huis

10 tips voor een groene werkplek

Hoe & wat over een groene werkplek

Maatschappelijke stage

mijn maatschappelijke stage samengevat om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is.

Basistermen internet

Nieuw op het internet? Leer hier enkele belangrijke termen!

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

zwem ABC

Bij de aanleg van de ontwikkeling hebben we eigenlijk 2 dingen die we kunnen onderscheiden. Je hebt de algemene eigenschappen en de individuele eigenschappen.

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Strategie bepaling en conceptontwikkeling.

Het bepalen van je strategie en de ontwikkeling van het concept.

Effectieve coaching deel 2

Effectieve coaching deel 2, wat is de wens van de deelnemers en welke middelen heeft een coach?

Stagelopen in het buitenland.

Stagelopen in het buitenland, wat, waar, hoeveel, hoe?

Gratis online colleges, valse concurrentie of niet?

Sinds kort kun je op www.universiteitvannederland.nl gratis colleges volgen, is dit valse concurrentie of niet?

Zeg ken jij de Bossing man, dat is een werkgever die je weg wil pesten door je psycho/sociaal ziek te maken.

Voorbeeld 1 bij ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Gratis bijles rekenen voor de rekentoets 2F

Gratis bijles rekenen aan de hand van weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 en 2014

Wat voor soorten thuiswerk zijn er?

In dit artikel een overzicht van alle soorten thuiswerk

Communiceren - Solliciteren

Wat is communiceren? Wat zijn de aspecten ervan?

Professioneel telefoneren

Hoe kan je klanten het best te woord staan aan de telefoon? Ontdek het hier!

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Hoe helpt een incompetente directie een bedrijf naar de kloten?

De crisis krijgt vaak de schuld van een faillissement maar vaak ligt de schuld bij de directie.

Hoe word ik leraar Engels in het buitenland?

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je leraar Engels in het buitenland kunt worden.

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!