Open dag universiteit van Utrecht


Publicatie datum:

Informatie over de universiteit van Utrecht, onderwijs en onderzoek en een scholierensite voor aankomende studenten.

Gesponsorde koppelingen

De Universiteit Utrecht is de op één na grootste universiteit van Nederland. Er studeren in totaal meer dan 30.000 studenten aan één van de 48 bacheloropleidingen, 122 minors en 198 masteropleidingen. Deze studies worden gevolgd zeven verschillende faculteiten te weten; Faculteit Bètawetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Geesteswetenschappen, Faculteit Geneeskunde, Faculteit Geowetenschappen, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de Faculteit Sociale Wetenschappen.

universiteit van utrecht

Faculteit bètawetenschappen:
Onder de Bètawetenschappen verstaan we de zogenaamde exacte wetenschappen te weten Biologie, Farmacie, Informatica, Natuur- en sterrenkunde, Scheikunde en Wiskunde. Al deze takken van wetenschap hebben met elkaar gemeen dat ze gebaseerd zijn op natuurwetten. Op de Faculteit Bètawetenschappen worden deze onderwerpen gedoceerd met behulp van wiskundige modellering, formele logica en, behalve de wiskunde, met experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode).

Faculteit diergeneeskunde:
De Faculteit Diergeneeskunde, ook wel veterinaire geneeskunde genoemd, is een opleiding die opleidt tot dierenarts. Zij leidt zowel op tot praktiserende dierenartsen als tot veterinair wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast is het mogelijk je te specialiseren tot bestuurder en beleidsmaker in de veterinaire volksgezondheid. Bij deze specialisatie staat de zorg voor de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong centraal.

Faculteit geesteswetenschappen:
Op de faculteit geesteswetenscappen wordt les gegeven in talen (zowel de studie van alle talen als de linguïstiek, de wetenschappelijke studie van de natuurlijke talen), geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, cultuurwetenschappen (geschiedschrijving, kunstgeschiedenis, de studie van literatuur en filosofie en de communicatiewetenschap), kunstgeschiedenis, en theologie (godgeleerdheid). Al deze wetenschappen houden zich bezig met de producten van de menselijke geest.

Faculteit geneeskunde:
De Faculteit Geneeskunde leidt op tot arts. De opleiding tot arts bestaat uit een gedeelte van vier jaar dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Na het doctoraalexamen volgen een aantal coassistentschappen (stages) in allerlei specialismen. Na het volgen van een aantal coassistentschappen wordt de opleiding afgerond met een artsexamen. Als dit examen met goed gevolg wordt afgelegd wordt de artsenbul uitgereikt. Met het behalen van de artsenbul wordt je in het BIG-register geregistreerd als basisarts. Hier kun je nog niet mee aan het werk. Daarvoor moet er eerst nog een specialisatie worden behaald. Pas na een specialisatie als huisarts, internist, longarts, oogarts etc.ben je voldoende geschoold om volledig zelfstandig patiënten te behandelen. De studie Geneeskunde inclusief specialisatie duurt in totaal negen tot twaalf jaar.

Faculteit geowetenschappen:
De Faculteit Aardwetenschappen omvat o.a. de wetenschappen geologie, fysische geografie, geofysica en ingenieursgeologie. De vakgebieden waar les in wordt gegeven zijn; biogeologie, bodemkunde, fysische geografie, geoarcheologie, geochemie, geodesie, geofysica, geologie, geomorfologie, glaciologie, hydrografie, hydrologie, ingenieursgeologie, klimatologie, limnologie, meteorologie, mijnbouwkunde, milieukunde, mineralogie, oceanografie, paleobotanie, paleoceanografie, paleoklimatologie, paleontologie, paleozoölogie, petrologie, kwartairgeologie, regionale geologie, sedimentologie, seismologie, speleologie, stratigrafie en vulkanologie. Afgestudeerde aardwetenschappers kunnen kiezen voor het praktisch toepassen van hun kennis in de winning van fossiele brandstoffen, de civiele techniek en de landbouw maar ook voor het theoretisch toepassen van hun kennis door het werken aan het voorspellen en/of voorkomen van rampen als aardbevingen , vulkaanuitbarstingen, de gevolgen van globale temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect, de grote van het ozongat boven de zuidpool en de modiale drinkwaterproblematiek.

Faculteit recht, economie, bestuur en organisatie:
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie bestaat uit de volgende departementen: Departement Rechtsgeleerdheid, Departement Economie: Utrecht University School of Economics (USE) en Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

Faculteit sociale wetenschappen:
Op de faculteit Sociale wetenschappen wordt onderwezen in maatschappijwetenschappen (antropologie, bestuurskunde, economie, rechtsgeleerdheid, politicologie en sociologie) en gedragswetenschappen (communicatiewetenschap, psychologie, pedagogiek en criminologie).
Al deze wetenschappen hebben betrekking op de mens in zijn sociale omgeving. 


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Tips voor het presenteren!

Moeite met presenteren en altijd stikzenuwachtig voor een groep? Lees hier tips!

Motivatie voor aangaan rechtszaak i.v.m. bossing oftewel pesten door de baas.

Toelichting “bossing” activiteiten gepleegd door de directie van Bossingman BV.

Specialisatie in bedrijven

Wat is specialisatie, wat zijn de voordelen van arbeidsspecialisatie en hoe het wordt het toegepast in de organisaties

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

Is www.grotesalaris.com betrouwbaar?

Leer gemakkelijk hoe om geld te verdienen vanuit huis,100-500E/dag, werkt dit ook echt zo?

Arbeider vs. Bediende

Wat zijn de verschillen tussen een bediendecontract en dat van een arbeider?

Pesten op het werk,het verzwegen taboe?

het overkomt miljoenen mensen,managers doen onvoldoende .

Outplacement uitgelegd

Dit artikel beantwoordt al je vragen over outplacement.

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Is www.job-coach.tv betrouwbaar?

Start nu met thuiswerken Inpakken, sorteren, administratief, maar is www.job-coach.tv betrouwbaar?

Bestedingen volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Economische kringloop volgens de algemene economie

Kort samenvattend artikel over hoe de economische kringloop in elkaar zit volgens de algemene economie

Stage lopen in het buitenland

Informatie over stage lopen in het buitenland.

Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Geld verdienen via Facebook is het een hype?

Je komt ze misschien wel eens tegen, advertenties verdien 284 euro per dag, zonder enige technische kennis, ervaring of andere zooi.

hoe kom je goed voor de dag tijdens een sollicitatiegesprek

hoe zorg je ervoor dat jij een goede indruk maakt tijdens je eerste gesprek?

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

Het regiemodel in vaardigheidstrainingen

Toepassing van het regiemodel met acteurs als leermiddel in vaardigheidstrainingen

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Nederlandse student vlucht grens over

Studeren in België steeds populairder voor Nederlandse studenten, maar let op want ook hier gaat een einde aan komen.

Het werken op een helpdesk

Dit is een artikel over de werkzaamheden die zich plaatsvinden op een helpdesk

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Het minimum jeugdloon

Ben je benieuwd wat je als jongere (vanaf 15 jaar) minimaal zal moeten verdienen per uur als je een volledige week aan 't werk bent? Lees dan dit artikel!

Werken als Stewardess

Stewardess, een wereldbaan!