Verslag van mijn gepleegde acties i.v.m. ziekte als gevolg van bossing praktijken van mijn werkgever.


Publicatie datum:

Opeens besef je dat je slachtoffer bent van bossing* of te wel pesten door je baas.

Gesponsorde koppelingen

 

Bossing of te wel pesten door de baas

(Alle namen in dit artikel zijn fictief) Zoals in mijn toelichtingen bij mijn ziekmelding is te lezen lag ik maandagmorgen 29 februari na de zoveelste slapeloze nacht om 4 uur ’s morgens weer in mijn bed te malen en zag ik geen enkele manier (omdat de overige directieleden van Bossingman BV op geen van mijn klachten ook maar enige respons gaven en geen enkele actie richting Adolf ondernamen) om Adolf te kunnen laten stoppen met het mij psychisch onderdruk zetten door mij zonder enige relevante reden al mijn taken af te nemen en de uitbestede uitvoering van deze taken bewust te saboteren om mij nog meer onder druk te zetten.

Omdat ik op dat moment kookte van woede en besefte dat ik als ik op dat moment naar mijn werk zou gaan en Adolf daar voor me zou staan, ik zou ontploffen en hem uit onmacht iets aan zou doen, besloot ik (omdat hij bij Bossingman BV, door de houding van de overige  directeur eigenaars, zonder enige tegenwerking alle macht over mij zou blijven houden) dat ik daar niet meer kon werken en me ziek te melden om mijzelf en Adolf voor verdere schade te behoeden.

Ik ben toen om half zeven ’s morgens naar mijn collega (mijn back office leider die normaal gesproken ’s morgen heel vroeg op kantoor is, daarom de ziekmeldingen binnenkrijgt en deze doorgeeft aan de boekhouder) zijn huis gegaan en heb me persoonlijk bij hem ziekgemeld en gezegd dat ik mijn ziekmelding om 9 uur bij de boekhouder zou komen toelichten.

Ik ben toen weer naar huis gegaan en heb de toelichting op papier gezet in het document met de titel: 2016-02-29 Ziekmelding “werknemer” i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV

Omdat ik wist dat Adolf die week op vakantie was en er geen kans was dat ik hem op kantoor zou treffen en hem aan zou vliegen, ben ik vervolgens om 8.40 uur naar mijn werk gefietst en ben daar om 9 uur naar binnen gestapt bij de boekhouder en heb hem daar het volgende gezegd:

  • Wat ik vanmorgen doe druist tegen alles in wie ik ben.
  • Ik had van mezelf nooit verwacht dat ik dit ooit zou doen.
  • Ik ben door jullie in een hoek gedreven waardoor ik wordt gedwongen om dit te doen.
  • Als ik Adolf tegenkom ontplof ik en doe ik hem wat aan.
  • Om mijzelf en Adolf daar voor te behoeden meld ik me hierbij ziek en kom ik hier nooit meer terug.
  • De enige persoon die hier direct verantwoordelijk voor is is Adolf want die is niet eerlijk en het is voor mij onmogelijk om nog ooit met hem te werken.

Ik heb Bossingman BV vervolgens mijn toelichting overhandigd met daarin vermeld; de belangrijkste voorbeelden van zijn “bossing” praktijken, een duidelijk uitleg van wat “bossing” betekend en mijn verklaring dat ik door de daardoor opgelopen mentale gezondheidsklachten niet meer in staat ben om nog voor Bossingman BV te kunnen werken en heb vervolgens mijn sleutel ingeleverd. Ik heb vervolgens van al mijn op kantoor aanwezige collega’s afscheid genomen met de mededeling, ik heb me ziek gemeld en ik kom hier nooit meer terug. Één van mijn mannelijke collega’s barste hierop woedend in tranen uit en zei; nu hebben die …….. (gecensureerde verwensing) zelfs jou, de beste en eerlijkste medewerker hier weg gekregen. Vervolgens ben ik naar huis gefietst en heb ik het document met de titel “2016-02-29 Ziekmelding “werknemer” i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV“ dat ik even daarvoor al persoonlijk aan de boekhouder had overhandigd ook naar hem gemaild. Toen heb ik eerst een paar uur als een zombie op de bank gezeten. Vervolgens heb ik nog een aantal aanvullende toelichtingen op de “bossing” praktijken van Adolf geschreven en die ook naar de boekhouder van Bossingman BV gemaild.

Daarna ben ik vol woede en frustratie als een zombie gaan wandelen omdat ik tot niets anders in staat was. Toen ik aan het eind van de middag weer thuis was belde Adolf (degene waar ik de boekhouder en de, die morgen ook bij de overhandiging van het document aanwezige, directeur eigenaar Gerrit Mosselman, die morgen heel duidelijk  van op de hoogte had gesteld dat hij zich schuldig maakte aan “bossing”) mij van zijn vakantieadres bij mij thuis op met het voorstel om e.e.a. de volgende dag bij een kopje koffie te komen uit praten. Ik heb toen geantwoord dat ik daar absoluut geen behoefte aan had.

Vervolgens besefte ik dat ik volledig machteloos stond tegen Adolf en de overige directie leden van Bossingman BV. Ik besefte toen dat ik, ondanks dat ik daar niet voor verzekerd ben, een advocaat moest hebben. Ik heb toen contact opgenomen met de eerste de beste advocaat die ik op internet in de buurt kon vinden, de heer G. H., en heb aan Bossingman BV doorgegeven dat alle verdere communicatie vanaf toen via mijn advocaat verloopt.

*Bossing en mobbing:
De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  "psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken." In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Concurrentie volgens de algemene economie.

Hoe de concurrentie word beschreven volgens de algemene economie.

Effectief werken... tips en trucs

er zit veel afleiding in je dagelijkse werk, maar hoe zorg je nu dat je zo effectief mogelijk werkt.

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Is www.enquetevergelijk.nl betrouwbaar?

Verdien extra geld en beloningen door enquêtes in te vullen, 100% Gratis, snelle registratie, is dit ook zo?

Tips om te goed te formuleren

Aandachtspunten om een mooie brief te schrijven in het Nederlands.

Laatste toelichting voor de tweede advocaat die ook niets voor mijn deed tegen het pesten door mijn baas.

Ik was eerst blij met mijn tweede advocaat in mijn bossing * proces tegen Bossingman BV, maar al snel bleek dat die ook niets voor mij deed.

Hoe word ik leraar Engels in het buitenland?

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je leraar Engels in het buitenland kunt worden.

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

Gratis online colleges, valse concurrentie of niet?

Sinds kort kun je op www.universiteitvannederland.nl gratis colleges volgen, is dit valse concurrentie of niet?

Werken in de bouw? Volg een bouwopleiding

Wil je gaan werken in de bouw? Dan is het volgen van een bouwopleiding natuurlijk al een goed begin!

Arbeidsethos een kwestie van de juiste mentaliteit

Er wordt heel veel gepraat over de rechten van werknemers, maar hoe hoor je jezelf te gedragen als werknemer.

Ik wil stoppen met mijn studie...

Je studie blijkt niks voor jouw te zijn, je wilt stoppen, maar wat nu. Dit artikel geeft hier uitleg over.

Is thuiswerkeninpakken.nl betrouwbaar, geld verdienen met inpakwerk

Op thuiswerkeninpakken.nl kun je je gratis inschrijven voor allerlei soorten inpakwerk. Maar is thuiswerkeninpakken.nl ook betrouwbaar?

Sollicitatie is niet 'beleven' maar 'overleven'

enkele tips ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Verslag van mijn gepleegde acties i.v.m. ziekte als gevolg van bossing praktijken van mijn werkgever.

Opeens besef je dat je slachtoffer bent van bossing* of te wel pesten door je baas.

Is dat iets voor jou, een leuke bijbaan bij Direct Force?

Wil je ook op een leuke manier geld verdienen, dan is Direct Force misschien iets voor jou.

Onderzoeksproces

De fases van een onderzoeksproces.

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

De secretaresse: veelzijdig en dynamisch

Ben je secretaresse en kun je wel wat tips gebruiken? Daarnaast kun je hier ook nog een mooie ode vinden aan de secretaresse!

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst

De regels omtrent proeftijd in een arbeidsovereenkomst.

Waarom het huidige schoolsysteem niet werkt.

Verklaring waarom het huidige schoolsysteem niet werkt

5 kwaliteiten die iedere succesvolle verkoper moet bezitten

Tijd om enkele tips te geven over hoe een succesvolle verkoper moet verkopen en wat nodig is.

Effectieve coaching deel 3

Effectieve coaching deel 3 – obstakels bij het coachen, terugkoppeling bij het coachen.

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.