Laatste toelichting voor de tweede advocaat die ook niets voor mijn deed tegen het pesten door mijn baas.


Publicatie datum:

Ik was eerst blij met mijn tweede advocaat in mijn bossing * proces tegen Bossingman BV, maar al snel bleek dat die ook niets voor mij deed.

Gesponsorde koppelingen

Bossing of te wel pesten door de baas

(Alle namen in dit artikel zijn fictief) Beste “tweede advocaat”, allereerst mijn excuses voor mijn wispelturige handelen maar ik ben nog steeds enorm gestrest, dat is ook de reden dat ik nog steeds, ook volgens de bedrijfsarts (omdat het conflict nog niet opgelost is) ziek ben. Ik neem aan dat je de tijd dat je dit doorleest niet declareert want anders verzoek ik je te stoppen.

Het vervelende is dat jij waarschijnlijk nog steeds denkt dat Bossingman BV ter goeder trouw handelt. Dit is echter niet het geval dus heb ik volgens mij recht op ontslag om gewichtige redenen en een vergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Ik zal hierbij de punten toelichten waarom ik absoluut niet akkoord kan gaan met de door  BOSSINGMAN voorgestelde beëindigingsovereenkomst. Zie bijlage: reactie op voorstel BEEINDIGINGSOVEREENKOMST.

Nemen in aanmerking: punt II. Er is geen verschil van inzicht ontstaan maar Bossingman BV heeft me willens en wetens al mijn taken afgenomen en gesaboteerd om mij psycho/sociaal onder druk te zetten.

Nemen in aanmerking: punt III. Er is nooit enig gesprek gevoerd om tot een oplossing te komenin het zogenaamde verschil van inzicht. Ook stellen ze in de beëindigingsovereenkomst opeens dat er binnen Bossingman BV geen passende functie voor mij beschikbaar is. Dit is zowel op het bedrijf als in het mediation gesprek nooit naar voren gekomen.

Bovendien heb ik na de mediation deze week in het bedrijfsdossier dat een vorige week ontslagen collega heeft ontvangen van het UWV ontdekt dat mijn functieomschrijving, buiten mijn medeweten om, anderhalf jaar geleden is veranderd van commercieel/administratief medewerker met een hele brede taakomschrijving tot aan productie werk en orders pikken aan toe naar medewerker DTP en productontwerp met als opleiding grafische vormgever op MBO/HBO niveau en als enige taken het uitwerken van visuele concepten en ontwerpen voor productverpakkingen en Point of Sale materialen. (Zie bijlage: 2016 Officiele functie omschrijving omcirkelt) Deze wijziging  heeft Bossingman BV toen dus al eenzijdig op papier doorgevoerd om in de door hun in de toekomst beoogde beëindigingsovereenkomst te kunnen gebruiken als argument dat er geen andere passende arbeid voor mij is. Ik ben echter helemaal geen gediplomeerde DTP’er maar gediplomeerd tuinder, die handig is met plaatjes en computers, met een hele brede jarenlange ervaring in de bloembollen-, planten- en zaadteelt en daardoor heel breed inzetbaar binnen een bloembollenexportbedrijf.

Nemen in aanmerking: punt V. Ik ben onder druk gedwongen om een mediation gesprek te voeren terwijl mijn huisarts had gezegd dat ik door mijn boosheid nog niet voor rede vatbaar was. Dit is ook gebleken uit het uiteindelijke verloop van het gesprek waar ik door mijn hoogoplopende frustraties uiteindelijk heb ingestemd met, naar later in het concept voorstel bleek, voor mij nadelige voorwaarden.

Verklaren te zijn overeengekomen dat punt 2: ik ga nog steeds uit van verwijtbaar ontslag om gewichtige redenen met recht op een vergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Verklaren te zijn overeengekomen dat punt 5: Ik ben vanaf mijn ziekmelding veroorzaakt door onbehoorlijk gedrag van de werkgever steeds ziek geweest en heb dus recht op uitbetaling van de helft van mijn vakantiedagen, mijn overuren, de gratificatie voor mijn 12,5 jarig jubileum en vergoeding van al mijn in deze zaak gemaakte onkosten.

Verklaren te zijn overeengekomen dat punt 7: een getuigschrift van een leugenachtig bedrijf heeft voor mij geen waarde.

N.B.
Bossingman BV had mijn salarisbetaling al stopgezet op de dag van de mediation, Bossingman BV heeft de salarisbetaling ook daarna uitgesteld om mij onder druk te zetten de overeenkomst te aanvaarden en heeft op de dag dat ik die afgewezen heb, voor het eerst 5 dagen later dan de laatste 2 jaar gebruikelijk, mijn salaris weer betaald.

De dag nadat jij te kennen hebt gegeven mij niet meer bij te staan hebben ze een aangetekende brief op de post gedaan waarin ze eisen dat ik 1 april weer op het werk verschijnen moet, ondanks dat ik nog steeds, ook volgens de bedrijfsarts (omdat het conflict nog niet opgelost is) ziek ben en daarbij dreigt Bossingman BV weer met het stopzetten van mijn salarisbetaling.

Ik ga 1 april dus te werk en ik zie wel hoe het loopt.

Ik hoop dat ik zo enige duidelijkheid heb verschaft in mijn gestreste beweegredenen.

Ik vind het tenslotte nog steeds onvoorstelbaar dat Bossingman BV ondanks alle aanwezige bewijzen gewoon weg komt zonder straf.

*Bossing en mobbing:

De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  "psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken." In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Werken als au pair in het buitenland.

Een manier om lang in het buitenland te vertoeven is om au pair te zijn. In het artikel wordt verteld wat het inhoudt om au pair te zijn en hoe je dit kunt regelen.

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Hoe zoek je nu je droombaan?

Het is al lastig zat om een baan te vinden, laat staan een baan die je echt leuk vindt. Hoe pak je zo een zoektocht precies aan.

Social Work .. iets voor mij?

Wat houdt Social Work in en wat kun je ermee worden?

Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende of manager kan je op diverse manieren jouw mensen aansturen. Dit kan op een directe manier maar ook indirect in een vragende manier. Leiding geven is een persoon zo beïnvloeden dat hij gaat doen wat jij in gedachte hebt.

Een baan bij de landmacht

Een kijkje binnen de landmacht. Het leven als beroepsmilitair.

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Een Goede Motivatie brief, een paar tips.

Een goede motivatiebrief schrijven kan u ook! Zorg voor uw motivatiebrief met behulp van deze tips.

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Hoe zorg je zelf voor succes?

Hoe kun je er zelf voor zorgen dat iets een succes wordt?

HBO opleiding Civiele Techniek

dit artikel gaat over de opleiding Civiele Techniek

Werken bij de overheid

Handige informatie voor als je wilt werken bij de overheid

Nascholing chauffeurs en code 95 richtlijn.

Vanaf september 2008 krijgen buschauffeurs te maken met de Richtlijn code 95 vakbekwaamheid. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt dit vanaf maart 2009.

Is de werkinstelling van de jeugd anders dan die van vroeger?

Als je veel met jonge(re) mensen werkt zul je vaak een verschil zien in hun werkinstelling ten opzichte van die van jou

EHBO aan Kinderen

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen is nuttig, maar voor mensen die professioneel werken met kinderen, zelfs verplicht. Maar altijd is het fijn om goed te weten hoe te handelen in geval van nood!

Stage lopen in het buitenland

Informatie over stage lopen in het buitenland.

Een sollicitatiebrief schrijven

Leer hier hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Diagnostiek van leerproblemen

In dit artikel wordt kort de diagnostiek van veel voorkomende leerproblemen besproken. Daarnaast worden enkele tests kort besproken die de leerproblemen in kaart kunnen brengen.

Effectieve coaching deel 3

Effectieve coaching deel 3 – obstakels bij het coachen, terugkoppeling bij het coachen.

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Ik wil stoppen met mijn studie...

Je studie blijkt niks voor jouw te zijn, je wilt stoppen, maar wat nu. Dit artikel geeft hier uitleg over.