Gewoonterecht


Publicatie datum:

Over het recht dat niet is vastgelegd

Gesponsorde koppelingen

Wat is gewoonterecht?

Gewoonterecht draait om ongeschreven regels, regels die nergens zwart op wit staan, maar net zo oud zijn als het geschreven recht. De regels zijn niet door de overheid gemaakt, maar worden wel nageleefd door het volk of door een groep; het zijn algemene gedragslijnen waar iedereen zich aan dient te houden. Het zijn regels die zich voortdurend ontwikkelen in onze maatschappij. Je zou kunnen stellen dat er dus ook nieuwe regels bij blijven komen.

Dat het gewoonterecht zo oud is kan je zien aan het feit dat het zelfs is terug te vinden bij de Romeinen. Maar het gewoonterecht is niet erg zeker en mensen wilden die zekerheid wel hebben, daarom werd er codificatie ingesteld.  

Codificatie is er om de rechtseenheid en de rechtszekerheid te bevorderen. De bevordering van de rechtszekerheid zou komen doordat het nu voor elke burger mogelijk was om zijn rechten en plichten te kunnen nalezen en zich daar altijd op te kunnen beroepen. Het woord codificatie houdt in dat het recht is weergegeven in gezaghebbende teksten, daarmee bedoelen we wetten en wetboeken. Met gezaghebbend wordt bedoeld dat de wetten die in de wetbundel staan als verbindend worden beschouwd. 

De codificatie was ook bedoeld om het gewoonterecht heel erg terug te dringen en te zorgen dat al het recht in Nederland hetzelfde zou zijn, er werd gestreefd naar een eenheidsstaat waar al het recht gelijk is en het niet is onderverdeeld is in verschillende soorten in verschillende provincies. 

Het strafrecht en het burgerlijk recht werden samengevoegd en er kwam een Burgerlijk wetboek en een Wetboek van Strafrecht (dit staat in de Staatsregeling van 1798, codificatieartikel). Dit zijn boeken die we nu nog steeds kennen en waar we ons zeer regelmatig op beroepen. 

Door de codificatie is het gewoonterecht heel erg verminderd, maar dat betekent niet dat het niet meer aanwezig in onze maatschappij. 

Om van gewoonterecht te kunnen spreken zijn er een paar eisen waar aan moet worden voldaan: 

1 Ten eerste de feitelijke voorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat er sprake is van een bepaalde gewoonte die al een hele lange tijd ononderbroken voort bestaat, een herhaald gebruik. 2 Ten tweede de normatieve voorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat men er van overtuigd is dat het door hem uitgevoerde gebruik aan het recht beantwoordt en juridisch afdwingbaar is, oftewel: opinio necessitatis seu juris. 3 Er wordt ook wel gesproken van een derde voorwaarde. Deze houdt in dat de instantie die verantwoordelijk is voor het in acht houden van de gewoonterechtsregel ook bevoegd is en over genoeg kennis beschikt over het betreffende onderwerp. 

Er is met het oog op de normatieve waarde wel een struikelpunt. Dit houdt in dat niet alle niet nageleefde gewoontes strafbaar zullen zijn. Ik zal dit toelichten met een heel simpel voorbeeld: stel dat er in een appeltaart altijd alleen maar appels gaan en geen andere vruchten, maar dat iemand in eens besluit om er ook een peer bij te doen. Dan is dit niet volgens de gewoonte, maar het is zeker niet strafbaar. In de werkelijkheid zal dit niet om zulke voorbeelden gaan, maar om iets ingewikkeldere dingen. Het kan heel verwarrend zijn, omdat het vrij moeilijk is om te zien wanneer iets wel als strafbaar beschouwd zou kunnen worden. Het is nu dus van groot belang dat het verschil wordt gezien tussen gewoonterecht en zomaar een geïntegreerde gewoonte.

Wat deze twee wel met elkaar gemeen hebben is de feitelijke voorwaarde. Voor beiden is het zo dat er sprake moet zijn van een lange onafgebroken periode waarin deze gewoonte wordt uitgevoerd, de basis voor beiden is immers hetzelfde. 

Ook bij de normatieve voorwaarde bestaat er een grote gelijkenis tussen beiden, omdat als er een gewoonte is die in een bepaalde plek steeds wordt herhaald, die gewoonte vaak ook als gewenst wordt beschouwd. Bijvoorbeeld regels die op een werkplek worden uitgeoefend. Bij het breken van deze regels zou er ontslag kunnen volgen, dit zou gezien kunnen worden als straf. Bij het breken van gewoonterecht kan straf ook het gevolg zijn.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Conflicten en oplossingen

conflicthantering en oplossingsstrategiën

EHBO aan Kinderen

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen is nuttig, maar voor mensen die professioneel werken met kinderen, zelfs verplicht. Maar altijd is het fijn om goed te weten hoe te handelen in geval van nood!

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Droombaan?

Hoe weet je wat een droombaan is?

Tips voor je sollicitatiegesprek

Handige tips voor je sollicitatiegesprek. Zorg dat die droombaan de jouwe wordt!

Is werken via www.direct-thuiswerk.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.direct-thuiswerk.nl nader onderzocht.

Is dat iets voor jou, een leuke bijbaan bij Direct Force?

Wil je ook op een leuke manier geld verdienen, dan is Direct Force misschien iets voor jou.

Hoe zoek je nu je droombaan?

Het is al lastig zat om een baan te vinden, laat staan een baan die je echt leuk vindt. Hoe pak je zo een zoektocht precies aan.

De arbeidsovereenkomst.

Algemene informatie betreffende een arbeidsovereenkomst.

Is www.direct-thuiswerk.nl nu betrouwbaar, direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Kun je nu wel echt gratis direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Toelichting “bossing” activiteiten i.v.m. “nieuwe product “lijn website en “BIO”etiketten.

Wat er gebeurt als de gehele directie je moedwillig tracht gek te maken om je tot vrijwillig ontslag te dwingen.

Meso economie en onderneming volgens de algemene economie.

Samenvattend artikel over wat meso economie in een onderneming inhoud

Rangen bij de Koninklijke Landmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse landmacht en hoe kan je deze herkennen?

‘Mijn specialisatie? Verhoren!'

Een interview met een rechercheur

Belonen werkt dat echt?

Je wil iemand belonen voor zijn of haar goede houding of werkzaamheden, maar hoe pak je dit aan en werkt het eigenlijk? Moet ik iemand persoonlijk belonen of moet ik meerdere mensen belonen bij een goede prestatie? Op deze vragen zal ik proberen antwoord te geven in het volgende artikel.

Hoe kinderen leren rekenen op de basisschool..

In groep 3 begint elk kind op de basisschool met rekenen. Eerst gemakkelijk, 2+1, daarna steeds moeilijker tot we in groep 8 bij het cijferend vermenigvuldigen en de staartdelingen komen.

Stress op het werk

Hoe je kunt omgaan met stress op het werk.

Basistermen internet

Nieuw op het internet? Leer hier enkele belangrijke termen!

Diagnostiek van gedragsproblemen

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Tips om te goed te formuleren

Aandachtspunten om een mooie brief te schrijven in het Nederlands.

Nederlandse student vlucht grens over

Studeren in België steeds populairder voor Nederlandse studenten, maar let op want ook hier gaat een einde aan komen.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Solliciteren terwijl je al 50 jaar bent geworden

En dan moet je ineens gaan solliciteren, maar je bent inmiddels 50