Gewoonterecht


Publicatie datum:

Over het recht dat niet is vastgelegd

Gesponsorde koppelingen

Wat is gewoonterecht?

Gewoonterecht draait om ongeschreven regels, regels die nergens zwart op wit staan, maar net zo oud zijn als het geschreven recht. De regels zijn niet door de overheid gemaakt, maar worden wel nageleefd door het volk of door een groep; het zijn algemene gedragslijnen waar iedereen zich aan dient te houden. Het zijn regels die zich voortdurend ontwikkelen in onze maatschappij. Je zou kunnen stellen dat er dus ook nieuwe regels bij blijven komen.

Dat het gewoonterecht zo oud is kan je zien aan het feit dat het zelfs is terug te vinden bij de Romeinen. Maar het gewoonterecht is niet erg zeker en mensen wilden die zekerheid wel hebben, daarom werd er codificatie ingesteld.  

Codificatie is er om de rechtseenheid en de rechtszekerheid te bevorderen. De bevordering van de rechtszekerheid zou komen doordat het nu voor elke burger mogelijk was om zijn rechten en plichten te kunnen nalezen en zich daar altijd op te kunnen beroepen. Het woord codificatie houdt in dat het recht is weergegeven in gezaghebbende teksten, daarmee bedoelen we wetten en wetboeken. Met gezaghebbend wordt bedoeld dat de wetten die in de wetbundel staan als verbindend worden beschouwd. 

De codificatie was ook bedoeld om het gewoonterecht heel erg terug te dringen en te zorgen dat al het recht in Nederland hetzelfde zou zijn, er werd gestreefd naar een eenheidsstaat waar al het recht gelijk is en het niet is onderverdeeld is in verschillende soorten in verschillende provincies. 

Het strafrecht en het burgerlijk recht werden samengevoegd en er kwam een Burgerlijk wetboek en een Wetboek van Strafrecht (dit staat in de Staatsregeling van 1798, codificatieartikel). Dit zijn boeken die we nu nog steeds kennen en waar we ons zeer regelmatig op beroepen. 

Door de codificatie is het gewoonterecht heel erg verminderd, maar dat betekent niet dat het niet meer aanwezig in onze maatschappij. 

Om van gewoonterecht te kunnen spreken zijn er een paar eisen waar aan moet worden voldaan: 

1 Ten eerste de feitelijke voorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat er sprake is van een bepaalde gewoonte die al een hele lange tijd ononderbroken voort bestaat, een herhaald gebruik. 2 Ten tweede de normatieve voorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat men er van overtuigd is dat het door hem uitgevoerde gebruik aan het recht beantwoordt en juridisch afdwingbaar is, oftewel: opinio necessitatis seu juris. 3 Er wordt ook wel gesproken van een derde voorwaarde. Deze houdt in dat de instantie die verantwoordelijk is voor het in acht houden van de gewoonterechtsregel ook bevoegd is en over genoeg kennis beschikt over het betreffende onderwerp. 

Er is met het oog op de normatieve waarde wel een struikelpunt. Dit houdt in dat niet alle niet nageleefde gewoontes strafbaar zullen zijn. Ik zal dit toelichten met een heel simpel voorbeeld: stel dat er in een appeltaart altijd alleen maar appels gaan en geen andere vruchten, maar dat iemand in eens besluit om er ook een peer bij te doen. Dan is dit niet volgens de gewoonte, maar het is zeker niet strafbaar. In de werkelijkheid zal dit niet om zulke voorbeelden gaan, maar om iets ingewikkeldere dingen. Het kan heel verwarrend zijn, omdat het vrij moeilijk is om te zien wanneer iets wel als strafbaar beschouwd zou kunnen worden. Het is nu dus van groot belang dat het verschil wordt gezien tussen gewoonterecht en zomaar een geïntegreerde gewoonte.

Wat deze twee wel met elkaar gemeen hebben is de feitelijke voorwaarde. Voor beiden is het zo dat er sprake moet zijn van een lange onafgebroken periode waarin deze gewoonte wordt uitgevoerd, de basis voor beiden is immers hetzelfde. 

Ook bij de normatieve voorwaarde bestaat er een grote gelijkenis tussen beiden, omdat als er een gewoonte is die in een bepaalde plek steeds wordt herhaald, die gewoonte vaak ook als gewenst wordt beschouwd. Bijvoorbeeld regels die op een werkplek worden uitgeoefend. Bij het breken van deze regels zou er ontslag kunnen volgen, dit zou gezien kunnen worden als straf. Bij het breken van gewoonterecht kan straf ook het gevolg zijn.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Wat doet een headhunter ongeveer?

Bedrijven hebben weleens moeite om de perfecte persoon te vinden bij een bepaalde functie binnen een bedrijf.

Het motiveren van medewerkers hoe pak je dat aan?

Medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Een kwestie van gezond verstand

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Diagnostiek van gedragsproblemen

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Tips bij het vinden van een studie

Ben je klaar met je middelbare school, maar heb je geen idee wat je moet gaan studeren? Misschien kunnen deze tips je helpen bij het maken van je studiekeus..

Toelichting bossing door machtsmisbruik Adolf bij nieuwe lay-out standaard kleinverpakking.

Bossing* of pesten door de baas kent vele vormen, de belangrijkste is machtsmisbruik.

Onderdelen van Anwarter Skileraar opleiding bij de WSSV

Onderdelen Anwarter skilerarenopleiding wssv sbssv oostenrijk

Goed betaald krijgen met geneesmiddel en onderzoek!?

werken als vrijwilliger is lang zo erg niet als er tegenwoordig van verwacht word!

Toelichting beschaamd vertrouwen door vertrouwenspersoon na aanklacht tegen algemeen directeur i.v.m. bossing of te wel pesten door de baas.

Opeens blijkt de vertrouwenspersoon niet zo betrouwbaar als hij zou moeten zijn in deze bossing *kwestie.

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansrekening deel 1

kort en samenvattend artikel over kansrekening. Dit is een inleidend hoofdstuk voor de opvolgende hoofdstukken.

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Thuiswerk!

Thuiswerk: een utopie of niet?

5 kwaliteiten die iedere succesvolle verkoper moet bezitten

Tijd om enkele tips te geven over hoe een succesvolle verkoper moet verkopen en wat nodig is.

Hoe vind ik een baan?

Hoe je de mogelijkheden om een leuke, interessante baan te vinden vergroot.

Hoe word ik leraar Engels in het buitenland?

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je leraar Engels in het buitenland kunt worden.

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Tips voor het presenteren!

Moeite met presenteren en altijd stikzenuwachtig voor een groep? Lees hier tips!

Effectieve coaching deel 1

Effectieve coaching deel 1 – introductie – de doelen van effectieve coaching – de kwaliteiten van een effectieve coach

Wetenschapsfilosofie

Alles over wetenschapsfilosofie: stromingen, uitleg, filosofen.

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?