Doelgroep bepaling.


Publicatie datum:

Het bepalen van je doelgroep aan de hand van bepaalde aspecten.

Gesponsorde koppelingen

Van Dale: de; v(m) -en degenen die men bij een bep. bezigheid op het oog heeft

Gesponsorde koppelingen

Deze definitie levert echter probleem op en is namelijk in grote diversiteit van mensen. Je kan bijvoorbeeld niet de jongeren tussen de 16 en 20 jaar als doelgroep hebben. Dit is te oppervlakkig. De jongeren tussen de 16 en 20 jaar is geen homogene groep. Binnen deze groep is er ook weer in grote mate diversiteit. Er zijn bepaalde kenmerken die nog extra beschreven moeten worden wil je een specifieke doelgroep hebben waar je verder meer kunt. Hiervoor zijn veel aspecten waar opgericht kan worden, onder andere:

 • Culturele kenmerken: Alle eigenschappen en gedragingen die voortkomen uit de cultuur van mensen. Maar ook de godsdienst, nationaliteit en taal.
 • Demografische kenmerken: Alle zaken die te maken hebben met de opbouw en samenstelling van de bevolking. Zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, woonplaats, gezinssamenstelling, regio en mobiliteit.
 • Sociale kenmerken: gedragingen van een persoon of groep met betrekking tot een bepaalde sociale omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan welvaartsklasse, vrijetijdsbesteding, levensstijl en status.
 • Economische kenmerken: Alle zaken die te maken hebben met het inkomen en de koopkracht van de consument. Denk hierbij aan inkomensklasse, beroep, functie en opleidingsniveau.
 • Organisatiegraad: de mate waarin met actief is binnen gemeentes, lidmaatschappen (kerken, vakbonden of politieke partijen), bestuurlijke en maatschappelijke functies.
 • Communicatief gedrag; De manier waarop consumenten informatie krijgen, verwerken en eventueel weer aan anderen doorgeven met betrekking tot de aanschaf van een product. Met inbegrip van leesgedrag en mediagebruik.
 • Aankoop- en/of verbruiksgedrag van goederen.
 • Levensorientatie: Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal georiënteerd
 • Betrokkenheid: Interesse in het onderwerp en bereidheid tot lezen/kijken
 • Gemiddeld opleidingsniveau en voorkennis: Kennis van begrippen en vaktermen
 • Mening over een onderwerp: De mate waarin met open staat voor boodschappen en meedenken over het onderwerp.

Deze lijst kan echter nog aangevuld worden met onderwerpen en kenmeren die op jou product of doel van toepassing is.

Het bepalen van een doelgroep kan nodig zijn voor verschillende zaken. Zo kan het zijn voor de lancering van een nieuw product, uitbreiding van de doelgroep, afstemming van de reclame campagne, onderzoek, etc.

Men spreekt steeds vaker van mentaliteitsgroepen dan van doelgroepen. Een mentaliteitsgroep deelt een gezamenlijke interesse of lifestyle. Bijvoorbeeld de jongeren die eerder genoemd zijn, zijn niet een homogene doelgroep, maar te onderscheiden in mentaliteitsgroepen.

 hier vindt een voorbeeld van mentaliteitsgroepen zoals die geformuleerd zijn volgens YoungMentality. Het kan interresant zijn om hier meer uitgebreidere informatie over te zoeken.

Het laatste interessante wat betreft mentaliteitsgroepen, zijn de totaal nieuwe mentaliteitsgroepen: De 50+ mentaliteitsgroepen. Zoals waarschijnlijk bekend is, is dit een totaal nieuwe doelgroep die erg in opkomst is vanwege de vergrijzing. Dit is dan ook een interresante doelgroep om eens extra naar te kijken. Schematisch is deze als volgt in te delen volgens het 50+ Expertisecentrum.

 • De Behoudende Zorgzamen 1 miljoen mensen
  Sociaal, conservatief, zorgzaam, traditioneel, acceptatie belangrijk
 • De Oudere Afwachtenden 400.000 mensen
  Meest conservatief, individueel, angstig, onzeker, eenzaam
 • De Stoere Prijsbewusten 550.000 mensen
  Prijsbewust, opgewekt, plezier, hedonisme, mannelijk, geïnteresseerd in computers, dvd's, hifi etc
 • De Jongere Ruimdenkers 475.000 mensen
  Ageless, innovatief, progressief, sociaal, stijlvol
 • De Vrijgevochten Voorlopers 1,2 miljoen mensen
  Individueel, extravert, vrijheid, geluk, zeer innovatief

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Mooie vrouwen als au pair.

Hoe wordt een je au pair in het buitenland en wat wordt er van je verwacht als au pair.

Effectieve coaching deel 1

Effectieve coaching deel 1 – introductie – de doelen van effectieve coaching – de kwaliteiten van een effectieve coach

zwem ABC

Bij de aanleg van de ontwikkeling hebben we eigenlijk 2 dingen die we kunnen onderscheiden. Je hebt de algemene eigenschappen en de individuele eigenschappen.

Is www.indeed.nl betrouwbaar

Indeed.nl beloofd je goed betaald thuiswerk, hoe werkt dat en is www.indeed.nl betrouwbaar

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.