Bestedingen volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Consumptiepatroon:
Consumenten stellen een pakket goederen en diensten samen ter beschikking van hun behoeften. Het sommeren van al deze bestedingen van individuele consumenten levert een macro-economisch consumptiepatroon op.

Koopkracht = %koopkracht = %inkomen - %prijzen
Bij een stijging van het inkomen van 4% en een inflatie van 3% is de koopkracht dus 1%.
Dit noemt men ook wel een reële stijging van het inkomen. Door een toename in het inkomen neemt in het algemeen de afzet van een product toe. Het ligt er echter wel aan in welke inkomensgroep zich de groei van het inkomen voordoet.
Marginale Consumptiequote = Geeft weer hoeveel er van een extra euro inkomen word geconsumeerd. Als de consumenten 0.75 meer uitgeven bij een stijging van 1 euro dan is de quote 0.75. De quote voor hoge inkomens is beduidend lager dan voor lage inkomens

Consumentenvertrouwen is ook belangrijk. Deze word berekend met de ‘Consumer Confidence Index'. Deze geeft een oordeel over wat de consument van zijn eigen financiële situatie vind en zijn economische omgeving. Consumenten lenen vaak geld, hierover moeten ze rente betalen. De reële rente is het verschil tussen de nominale rente en inflatie. Wanneer de reële rente hoog is, zal de consumptie dalen. Het lenen van geld is dan duurder.

 Soorten Investeringen
 - Vervangingsinvesteringen
Het aanschaffen van kapitaalgoederen wegens slijtage.
- Uitbreidingsinvesteringen
Het uitbreiden van de kapitaalgoederenvoorraden, met doen de productiecapaciteit te vergroten. 
- Voorraadinvesteringen
Een geplande investering in voorraad. Het uitbreiden van de voorraden om een hogere afzet te bereiken. Naast de geplande investering heb je ook de gedwongen investeringen, bedrijven hebben hun afzet dan te hoog ingeschat en kunnen een deel van hun productie niet afzetten.

 Er is ook nog onderscheid te maken tussen bruto en netto investeringen. De bruto investeringen bestaan uit netto investeringen en vervangingsinvesteringen. En de netto investeringen bestaan uit uitbreidingsinvesteringen in vaste activa en voorraadmutaties.
Diepte investeringen: Wanneer er nieuwe kapitaalgoederen aangeschaft worden zijn er technische ontwikkelingen die er voor zorgen dat er per machine minder arbeidskrachten nodig zijn en de productiviteit stijgt.
Breedte investeringen: Als er sprake is van arbeidsbesparende technische ontwikkelingen en de nieuwe machines eventueel producten per werknemer per tijdseenheid voortbrengen als de oude machines, spreken we van breedte investeringen.

Groei van Investeringen
Economische onderzoeksbureaus verklaren de ontwikkelingen van de investeringen uit: 
- Afzetverwachtingen
Deze baseren ze vaak op schattingen over de groei van het BBP in binnen- en buitenland.
- Bezettingsgraad
Geeft aan voor hoeveel procent van de bedrijfstijd de machines en andere kapitaalgoederen in bedrijf zijn.
- Rente
Wanneer de rente hoog is zullen er minder investeringen worden gedaan
- Winst
Hoe hoger de winst, hoe makkelijker bedrijven kunnen investeren.

Overheidsbestedingen
Het inkomen dat personeel krijgt die voor de overheid werken kun je zien als een beloning. Dit kunnen we weergeven met het symbool: NBPov. De overheid koopt producten die nodig zijn voor de vervaardiging van overheidsdiensten. Deze materiële overheidsconsumptie word weergeven als Cov. Ook de overheid doet investeringen. Dit word weergeven met Iov. De totale overheidsbestedingen geven we weer met de variabele O
O = NBPov + Cov + Iov

 De overheidsinkomsten zijn afhankelijk van schommelingen in de conjunctuur. De overheidsuitgaven zijn stabieler dan de inkomsten. Het gevolg is een overheidstekort in tijden waarin het BBP nauwelijks groeit. Het tekort mag volgens internationale verdragen niet hoger zijn dan 3% van het BBP en de overheidsbegroting moert over een lange periode gemeten ongeveer in evenwicht zijn. Schuldquote = De schuld in percentage van het BBP. Mag niet hoger zijn dan 60%

 Export en Import
Intra-EU-Handel = Nederland bied producten aan op de markt van buurlanden. Extra-EU-Handel = Nederland bied producten aan op de markt van landen buiten de EU-27. De ontwikkelingen in export worden veroorzaakt door de wereldconjunctuur en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

 http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/produceren-en-productie-verschillen/

 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Sollicitatie is niet 'beleven' maar 'overleven'

enkele tips ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek

Toelichting beschaamd vertrouwen door vertrouwenspersoon na aanklacht tegen algemeen directeur i.v.m. bossing of te wel pesten door de baas.

Opeens blijkt de vertrouwenspersoon niet zo betrouwbaar als hij zou moeten zijn in deze bossing *kwestie.

De fysieke structuur van een bedrijf

beschrijven hoe een organisatie is gestructureerd

Macro economie en onderneming volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie macro economie beschrijft.

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

Helpt Mindset voor het vinden van een nieuwe baan?

Het vinden van een nieuwe baan boven je 50ste is niet eenvoudig, helpt Mindset bij het vinden van een nieuwe baan?

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst

De regels omtrent proeftijd in een arbeidsovereenkomst.

Rangen bij de Koninklijke Landmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse landmacht en hoe kan je deze herkennen?

Is werken via www.direct-thuiswerk.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.direct-thuiswerk.nl nader onderzocht.

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Het aanbod van geld volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie het aanbod van geld beschrijft.

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Een dag uit het leven van een stewardess

Wat zijn de preciece taken van het cabinepersoneel?

Outplacement uitgelegd

Dit artikel beantwoordt al je vragen over outplacement.

Geld Verdienen via Internet

Geld (bij)verdienen, gewoon vanuit huis

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Mijn ervaringen met de opleiding International Business and Languages

Van 2005 tot 2009 heb ik de opleiding International Business and languages gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam HES. In 2009 heb ik mijn diploma behaald, ik deel graag mijn ervaringen over deze opleiding en mijn leven sinds het afronden van de opleiding.

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

Statistiek hoofdstuk 2 tabellen en grafieken deel 2

Vervolg op deel 1 over tabellen en grafieken. De verdere paragrafen gaan altijd dieper in op de stof.

Thuiswerk beantwoorden van e-mails scam

Geld verdienen met het beantwoorden van emails is vaak oplichting