Bestedingen volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Consumptiepatroon:
Consumenten stellen een pakket goederen en diensten samen ter beschikking van hun behoeften. Het sommeren van al deze bestedingen van individuele consumenten levert een macro-economisch consumptiepatroon op.

Koopkracht = %koopkracht = %inkomen - %prijzen
Bij een stijging van het inkomen van 4% en een inflatie van 3% is de koopkracht dus 1%.
Dit noemt men ook wel een reële stijging van het inkomen. Door een toename in het inkomen neemt in het algemeen de afzet van een product toe. Het ligt er echter wel aan in welke inkomensgroep zich de groei van het inkomen voordoet.
Marginale Consumptiequote = Geeft weer hoeveel er van een extra euro inkomen word geconsumeerd. Als de consumenten 0.75 meer uitgeven bij een stijging van 1 euro dan is de quote 0.75. De quote voor hoge inkomens is beduidend lager dan voor lage inkomens

Consumentenvertrouwen is ook belangrijk. Deze word berekend met de ‘Consumer Confidence Index'. Deze geeft een oordeel over wat de consument van zijn eigen financiële situatie vind en zijn economische omgeving. Consumenten lenen vaak geld, hierover moeten ze rente betalen. De reële rente is het verschil tussen de nominale rente en inflatie. Wanneer de reële rente hoog is, zal de consumptie dalen. Het lenen van geld is dan duurder.

 Soorten Investeringen
 - Vervangingsinvesteringen
Het aanschaffen van kapitaalgoederen wegens slijtage.
- Uitbreidingsinvesteringen
Het uitbreiden van de kapitaalgoederenvoorraden, met doen de productiecapaciteit te vergroten. 
- Voorraadinvesteringen
Een geplande investering in voorraad. Het uitbreiden van de voorraden om een hogere afzet te bereiken. Naast de geplande investering heb je ook de gedwongen investeringen, bedrijven hebben hun afzet dan te hoog ingeschat en kunnen een deel van hun productie niet afzetten.

 Er is ook nog onderscheid te maken tussen bruto en netto investeringen. De bruto investeringen bestaan uit netto investeringen en vervangingsinvesteringen. En de netto investeringen bestaan uit uitbreidingsinvesteringen in vaste activa en voorraadmutaties.
Diepte investeringen: Wanneer er nieuwe kapitaalgoederen aangeschaft worden zijn er technische ontwikkelingen die er voor zorgen dat er per machine minder arbeidskrachten nodig zijn en de productiviteit stijgt.
Breedte investeringen: Als er sprake is van arbeidsbesparende technische ontwikkelingen en de nieuwe machines eventueel producten per werknemer per tijdseenheid voortbrengen als de oude machines, spreken we van breedte investeringen.

Groei van Investeringen
Economische onderzoeksbureaus verklaren de ontwikkelingen van de investeringen uit: 
- Afzetverwachtingen
Deze baseren ze vaak op schattingen over de groei van het BBP in binnen- en buitenland.
- Bezettingsgraad
Geeft aan voor hoeveel procent van de bedrijfstijd de machines en andere kapitaalgoederen in bedrijf zijn.
- Rente
Wanneer de rente hoog is zullen er minder investeringen worden gedaan
- Winst
Hoe hoger de winst, hoe makkelijker bedrijven kunnen investeren.

Overheidsbestedingen
Het inkomen dat personeel krijgt die voor de overheid werken kun je zien als een beloning. Dit kunnen we weergeven met het symbool: NBPov. De overheid koopt producten die nodig zijn voor de vervaardiging van overheidsdiensten. Deze materiële overheidsconsumptie word weergeven als Cov. Ook de overheid doet investeringen. Dit word weergeven met Iov. De totale overheidsbestedingen geven we weer met de variabele O
O = NBPov + Cov + Iov

 De overheidsinkomsten zijn afhankelijk van schommelingen in de conjunctuur. De overheidsuitgaven zijn stabieler dan de inkomsten. Het gevolg is een overheidstekort in tijden waarin het BBP nauwelijks groeit. Het tekort mag volgens internationale verdragen niet hoger zijn dan 3% van het BBP en de overheidsbegroting moert over een lange periode gemeten ongeveer in evenwicht zijn. Schuldquote = De schuld in percentage van het BBP. Mag niet hoger zijn dan 60%

 Export en Import
Intra-EU-Handel = Nederland bied producten aan op de markt van buurlanden. Extra-EU-Handel = Nederland bied producten aan op de markt van landen buiten de EU-27. De ontwikkelingen in export worden veroorzaakt door de wereldconjunctuur en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

 http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/produceren-en-productie-verschillen/

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Verschil tussen Sph & Mwd

hoe maak je de juiste keuze tussen Sociaal pedagogisch hulpverlener of Maatschappelijk werk &dienstverlening.

Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Een top stage in het interieur leventje?

Studio Intério staat bekend als een bedrijf dat veel aandacht geeft aan studenten die carrière willen maken binnen de interieurarchitectuur branche. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden wij dan ook diverse mogelijkheden op dat gebied.

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Is thuiswerkeninpakken.nl betrouwbaar, geld verdienen met inpakwerk

Op thuiswerkeninpakken.nl kun je je gratis inschrijven voor allerlei soorten inpakwerk. Maar is thuiswerkeninpakken.nl ook betrouwbaar?

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Hoe zorg je zelf voor succes?

Hoe kun je er zelf voor zorgen dat iets een succes wordt?

Hoe bereid je een sollicitatie voor?

jezelf voorbereiden op je sollicitatie

Een sollicitatiebrief schrijven

Leer hier hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Vergadering.

Wat er bij een vergadering komt kijken en de taken van de deelnemers.

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Sollicitatie is niet 'beleven' maar 'overleven'

enkele tips ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Waarom een stagiaire aannemen?

Studenten Werk, Student Bureau

Wat houdt de opleiding pedagogisch werker niveau 4 in?

de opleiding van pedagogisch werker, wat is dat nu eigenlijk?

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

De fysieke structuur van een bedrijf

beschrijven hoe een organisatie is gestructureerd

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).

Bestedingen volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Gratis bijles rekenen voor de rekentoets 2F

Gratis bijles rekenen aan de hand van weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 en 2014

Vakantiekrachten: Tips om je vakantiebaan te vinden

Vakantiekrachten, Studenten uitzendbureau, Studenten werk

Het motiveren van medewerkers hoe pak je dat aan?

Medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Een kwestie van gezond verstand

Help! Ik moet een presentatie houden!

10 tips voor een goede presentatie

‘Mijn specialisatie? Verhoren!'

Een interview met een rechercheur

Hoe maak ik de juiste studiekeuze?

Lees in dit artikelen enkele simpele stappen naar de juiste studie keuze! Voor mensen die het graag zelf willen uitzoeken. Geen talloze studiekeuzetesten willen doen en geen hulp willen van een decaan.