Bestedingen volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Consumptiepatroon:
Consumenten stellen een pakket goederen en diensten samen ter beschikking van hun behoeften. Het sommeren van al deze bestedingen van individuele consumenten levert een macro-economisch consumptiepatroon op.

Koopkracht = %koopkracht = %inkomen - %prijzen
Bij een stijging van het inkomen van 4% en een inflatie van 3% is de koopkracht dus 1%.
Dit noemt men ook wel een reële stijging van het inkomen. Door een toename in het inkomen neemt in het algemeen de afzet van een product toe. Het ligt er echter wel aan in welke inkomensgroep zich de groei van het inkomen voordoet.
Marginale Consumptiequote = Geeft weer hoeveel er van een extra euro inkomen word geconsumeerd. Als de consumenten 0.75 meer uitgeven bij een stijging van 1 euro dan is de quote 0.75. De quote voor hoge inkomens is beduidend lager dan voor lage inkomens

Consumentenvertrouwen is ook belangrijk. Deze word berekend met de ‘Consumer Confidence Index'. Deze geeft een oordeel over wat de consument van zijn eigen financiële situatie vind en zijn economische omgeving. Consumenten lenen vaak geld, hierover moeten ze rente betalen. De reële rente is het verschil tussen de nominale rente en inflatie. Wanneer de reële rente hoog is, zal de consumptie dalen. Het lenen van geld is dan duurder.

 Soorten Investeringen
 - Vervangingsinvesteringen
Het aanschaffen van kapitaalgoederen wegens slijtage.
- Uitbreidingsinvesteringen
Het uitbreiden van de kapitaalgoederenvoorraden, met doen de productiecapaciteit te vergroten. 
- Voorraadinvesteringen
Een geplande investering in voorraad. Het uitbreiden van de voorraden om een hogere afzet te bereiken. Naast de geplande investering heb je ook de gedwongen investeringen, bedrijven hebben hun afzet dan te hoog ingeschat en kunnen een deel van hun productie niet afzetten.

 Er is ook nog onderscheid te maken tussen bruto en netto investeringen. De bruto investeringen bestaan uit netto investeringen en vervangingsinvesteringen. En de netto investeringen bestaan uit uitbreidingsinvesteringen in vaste activa en voorraadmutaties.
Diepte investeringen: Wanneer er nieuwe kapitaalgoederen aangeschaft worden zijn er technische ontwikkelingen die er voor zorgen dat er per machine minder arbeidskrachten nodig zijn en de productiviteit stijgt.
Breedte investeringen: Als er sprake is van arbeidsbesparende technische ontwikkelingen en de nieuwe machines eventueel producten per werknemer per tijdseenheid voortbrengen als de oude machines, spreken we van breedte investeringen.

Groei van Investeringen
Economische onderzoeksbureaus verklaren de ontwikkelingen van de investeringen uit: 
- Afzetverwachtingen
Deze baseren ze vaak op schattingen over de groei van het BBP in binnen- en buitenland.
- Bezettingsgraad
Geeft aan voor hoeveel procent van de bedrijfstijd de machines en andere kapitaalgoederen in bedrijf zijn.
- Rente
Wanneer de rente hoog is zullen er minder investeringen worden gedaan
- Winst
Hoe hoger de winst, hoe makkelijker bedrijven kunnen investeren.

Overheidsbestedingen
Het inkomen dat personeel krijgt die voor de overheid werken kun je zien als een beloning. Dit kunnen we weergeven met het symbool: NBPov. De overheid koopt producten die nodig zijn voor de vervaardiging van overheidsdiensten. Deze materiële overheidsconsumptie word weergeven als Cov. Ook de overheid doet investeringen. Dit word weergeven met Iov. De totale overheidsbestedingen geven we weer met de variabele O
O = NBPov + Cov + Iov

 De overheidsinkomsten zijn afhankelijk van schommelingen in de conjunctuur. De overheidsuitgaven zijn stabieler dan de inkomsten. Het gevolg is een overheidstekort in tijden waarin het BBP nauwelijks groeit. Het tekort mag volgens internationale verdragen niet hoger zijn dan 3% van het BBP en de overheidsbegroting moert over een lange periode gemeten ongeveer in evenwicht zijn. Schuldquote = De schuld in percentage van het BBP. Mag niet hoger zijn dan 60%

 Export en Import
Intra-EU-Handel = Nederland bied producten aan op de markt van buurlanden. Extra-EU-Handel = Nederland bied producten aan op de markt van landen buiten de EU-27. De ontwikkelingen in export worden veroorzaakt door de wereldconjunctuur en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

 http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/produceren-en-productie-verschillen/

 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Het aanbod van geld volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie het aanbod van geld beschrijft.

Een top stage in het interieur leventje?

Studio Intério staat bekend als een bedrijf dat veel aandacht geeft aan studenten die carrière willen maken binnen de interieurarchitectuur branche. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden wij dan ook diverse mogelijkheden op dat gebied.

Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende of manager kan je op diverse manieren jouw mensen aansturen. Dit kan op een directe manier maar ook indirect in een vragende manier. Leiding geven is een persoon zo beïnvloeden dat hij gaat doen wat jij in gedachte hebt.

De opleiding Psychologie

Alle ins en outs over de opleiding Psychologie!

Sollicitatiegesprek

Moet je op sollicitatiegesprek gaan? Lees dan eerst dit om je kansen te vergroten!

Het minimum jeugdloon

Ben je benieuwd wat je als jongere (vanaf 15 jaar) minimaal zal moeten verdienen per uur als je een volledige week aan 't werk bent? Lees dan dit artikel!

Werken als Stewardess

Stewardess, een wereldbaan!

‘Mijn specialisatie? Verhoren!'

Een interview met een rechercheur

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Goed betaald krijgen met geneesmiddel en onderzoek!?

werken als vrijwilliger is lang zo erg niet als er tegenwoordig van verwacht word!

presenteren: nachtmerrie of een droom binnen je bereik?

Veel mensen vinden het eng om voor een groep te staan, dus wat tips en pointers om het zonder te veel zenuwen te doorstaan.

Theorieën over het ontstaan van problemen

Dit artikel geeft een korte beschrijving van verschillende verklaringmodellen en het ontstaan van de orthopedagogiek

Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Coaching: wat is het en hoe doe je het.

Coaching word van steeds meer mensen verwacht maar hoe coach je nu iemand?

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!

Hoe zorg je zelf voor succes?

Hoe kun je er zelf voor zorgen dat iets een succes wordt?

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

Outplacement uitgelegd

Dit artikel beantwoordt al je vragen over outplacement.

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden

Kort en samenvattend artikel over hoe hoofdstuk 3 van het boek statistics for business and economics, numerieke methoden beschrijft.

Het werken met acteurs in trainingen

Wat is en doet een trainingsacteur?

Mooie vrouwen als au pair.

Hoe wordt een je au pair in het buitenland en wat wordt er van je verwacht als au pair.

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Laatste toelichting voor de tweede advocaat die ook niets voor mijn deed tegen het pesten door mijn baas.

Ik was eerst blij met mijn tweede advocaat in mijn bossing * proces tegen Bossingman BV, maar al snel bleek dat die ook niets voor mij deed.