Situationeel leiderschap Hersey Blanchard


Publicatie datum:

Situationeel leiderschap beschreven door Hersey en Blanchard uitgelegd. In elke situatie geef je op een andere manier leiding.

Gesponsorde koppelingen

Situationeel leidinggeven

Er zijn verschillende soorten leiderschapstijlen beschreven. Het gaat hierover situationeel leiderschap. Het is een theorie omschreven door Hersey en Blanchard. Er zijn talloze vormen van leiderschap. Maar wat is nu effectief leiderschap? De situationele leiderschapsstijl is afhankelijk van de mogelijkheden van de medewerker.

Hersey en Blanchard

Om effectief leiding te geven moet je in de praktijk je kunnen aanpassen aan verschillende situaties. Een manager die er één specifieke leiderschapstijl op nahoud hoeft niet de meest effectieve leider te zijn. Elke situatie/medewerker vraagt om een andere benadering van leiderschap. Alleen op deze manier kan er tot een optimaal resultaat gekomen worden. Er is dus niet één manier van leidinggeven die het beste is. Er zijn bepaalde factoren die invloed hebben in elke situatie op de effectiviteit van een bepaalde leiderschapstijl. Deze factoren zijn:

 

 • Persoonlijkheid, vroegere ervaringen en verwachtingen van leider
 • Verwachtingen en gedrag superieur
 • Taakeisen
 • Verwachtingen en gedrag collega’s
 • Kenmerken verwachtingen en gedrag ondergeschikten
 • Organisatiecultuur en beleid
 

Taakvolwassenheid medewerker

Het criterium waarop deze leiderschapstijl afhankelijk wordt gesteld is het niveau van de taakvolwassenheid van de medewerker. Hieronder wordt verstaan de bekwaamheid van de medewerker om een taak uit te voeren en de bereidheid om de verantwoordelijkheden daarvan te dragen. Taakvolwassen gedrag omvat dus twee criteria:

 • Bekwaamheid (opleiding, ervaring)
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen (nieuwschierig, zelfvertrouwen)

Op deze criteria kan elke medewerker verschillend scoren, namelijk:

 • Niet bekwaam, niet bereid
 • Niet bekwaam, wel bereid
 • Wel bekwaam, niet bereid
 • Wel bekwaam, wel bereid (Bekwaam en zelfstandig)

Elke situatie is per medewerker verschillend en vraagt ook om een verschillende benadering van leiderschap. Er wordt dan gekeken naar de dimensies taakgerichtheid en relatiegerichtheid van de medewerker. Taakgericht houdt in dat de manager de medewerker richtlijnen moet geven bij uivoering van werkzaamheden en relatiegerichtheid houdt in dat de manager in bepaalde mate ondersteuning moet verlenen, hierbij gaat het om zaken als prestatiegerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef. Simpel gezegd betekent mate van taakgerichtheid -> wel of niet bekwaam en relatiegerichtheid -> Wel of niet bereid.

 

Typen leidinggeven omschreven door Hersey en Blanchard

Stel een medewerker is wel bekwaam en wel bereid. De mate van relatiegerichtheid (ondersteuning) is laag en de mate van taakgerichtheid (richtlijnen geven) is ook laag. De beste stijl van leidinggeven is dan: Delegeren. Hierbij geeft de leidinggevende de taak met weinig sturing en ondersteuning aan de werknemer, omdat deze werknemer bekwaam en bereid genoeg is om zelfstandig dit uit te kunnen voeren.

 

Als een medewerker wel bekwaam is maar niet bereid. De beste stijl van leidinggeven is dan: Overleggen. Er wordt veel nadruk gelegd op relatiegerichtheid en weinig op taakgerichtheid. De medewerking krijgt weinig sturing over de inhoud van de opdracht, maar wel veel ondersteuning. De leidinggevende stimuleert de medewerker om zijn werk te voltooien.

 

Indien een medewerker niet bekwaam maar wel bereid is, kan er het beste gebruik gemaakt worden van de leiderschapstijl: Overtuigen. Er is hier veel nadruk op de relatie en ook op de mate van taakgerichtheid. De medewerker krijgt veel sturing en odnersteuning bij zijn werkzaamheden. De leidinggevende geeft aan de ene kant opdrachten aan de medewerker, maar begeleid deze ook hierbij.

 

Als een medewerker niet bekwaam en niet bereid is dan is de beste stijl: Instrueren. De medewerker ontvangt veel sturing, dus de mate van taakgerichtheid is groot. De medewerker krijgt alleen weinig ondersteuning. De mate van relatiegerichtheid is zeer laag. De leidinggevende geeft dus opdrachten aan de medewerker, maar stuurt hem hierbij weinig. Deze laatste type medewerker is lastig om te sturen en verdient het ook niet om veel aandacht te krijgen. Dit komt omdat de motivatie er niet is en het uitvoeren van zijn opdrachten ook de wensen over laat.

 

In de ideale situatie zorgt de leidinggevende ervoor door het type leiderschapstijl die hij toepast, dat de medewerker groeit in de mate van taakvolwassenheid. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit:

 

Van niet bekwaam niet bereid -> Niet bekwaam wel bereid of Wel bekwaam wel bereid -> Wel bekwaam niet bereid

 

De taakvolwassenheid groeit hierbij van laag naar hoog. Belangrijk is dat de leidinggevende op tijd door moet hebben dat een medewerker is gegroeid in de taakvolwassenheid en bereid moet zijn de stijl aan te passen. Op deze manier is effectief leiderschap erg dichtbij!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 7
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Statistiek Hoofdstuk 1 Gegevens en statistiek

Samenvattend artikel over hoofdstuk 1 van Statistics for business and economics

Toelichting “bossing” activiteiten i.v.m. “nieuwe product “lijn website en “BIO”etiketten.

Wat er gebeurt als de gehele directie je moedwillig tracht gek te maken om je tot vrijwillig ontslag te dwingen.

Help! Ik moet een presentatie houden!

10 tips voor een goede presentatie

Hoe begeleid ik mijn personeel wanneer het minder functioneert?

Elke manager heeft hier wel eens last van: Minder functionerend personeel. Maar hoe pak je dit probleem nu aan? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen weer gemotiveerd en enthousiast zijn?

Studeren in het buitenland ondersteund

Zit je er aan te denken om een stage, studie of master in het buitenland te volgen? Dan is dit misschien ook precies het juiste moment!

Toelichting beschaamd vertrouwen door vertrouwenspersoon na aanklacht tegen algemeen directeur i.v.m. bossing of te wel pesten door de baas.

Opeens blijkt de vertrouwenspersoon niet zo betrouwbaar als hij zou moeten zijn in deze bossing *kwestie.

Melding aan advocaat, wordt bossing nu ook nog stalken.

Het heeft er alle schijn van dat bossing * of te wel pesten door de baas nu stalken wordt.

Waarom bedrijven stagiaires moeten aannemen

Studentenuitzendbureau, Studenten uitzendbureau amsterdam

De secretaresse: veelzijdig en dynamisch

Ben je secretaresse en kun je wel wat tips gebruiken? Daarnaast kun je hier ook nog een mooie ode vinden aan de secretaresse!

Hoe word ik leraar Engels in het buitenland?

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je leraar Engels in het buitenland kunt worden.

Hoe vind ik een baan?

Hoe je de mogelijkheden om een leuke, interessante baan te vinden vergroot.

Diagnostiek van leerproblemen

In dit artikel wordt kort de diagnostiek van veel voorkomende leerproblemen besproken. Daarnaast worden enkele tests kort besproken die de leerproblemen in kaart kunnen brengen.

Economische kringloop volgens de algemene economie

Kort samenvattend artikel over hoe de economische kringloop in elkaar zit volgens de algemene economie

Hoe maak ik de juiste studiekeuze?

Lees in dit artikelen enkele simpele stappen naar de juiste studie keuze! Voor mensen die het graag zelf willen uitzoeken. Geen talloze studiekeuzetesten willen doen en geen hulp willen van een decaan.

Verschil tussen Sph & Mwd

hoe maak je de juiste keuze tussen Sociaal pedagogisch hulpverlener of Maatschappelijk werk &dienstverlening.

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Uitleg over coachend leidinggeven om je crew te motiveren

Stress op het werk

Hoe je kunt omgaan met stress op het werk.

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.

Zeg ken jij de Bossing man, dat is een werkgever die je weg wil pesten door je psycho/sociaal ziek te maken.

Voorbeeld 1 bij ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

hoe kom je goed voor de dag tijdens een sollicitatiegesprek

hoe zorg je ervoor dat jij een goede indruk maakt tijdens je eerste gesprek?

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!

Het werken op een helpdesk

Dit is een artikel over de werkzaamheden die zich plaatsvinden op een helpdesk

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

Is de werkinstelling van de jeugd anders dan die van vroeger?

Als je veel met jonge(re) mensen werkt zul je vaak een verschil zien in hun werkinstelling ten opzichte van die van jou