Situationeel leiderschap Hersey Blanchard


Publicatie datum:

Situationeel leiderschap beschreven door Hersey en Blanchard uitgelegd. In elke situatie geef je op een andere manier leiding.

Gesponsorde koppelingen

Situationeel leidinggeven

Er zijn verschillende soorten leiderschapstijlen beschreven. Het gaat hierover situationeel leiderschap. Het is een theorie omschreven door Hersey en Blanchard. Er zijn talloze vormen van leiderschap. Maar wat is nu effectief leiderschap? De situationele leiderschapsstijl is afhankelijk van de mogelijkheden van de medewerker.

Hersey en Blanchard

Om effectief leiding te geven moet je in de praktijk je kunnen aanpassen aan verschillende situaties. Een manager die er één specifieke leiderschapstijl op nahoud hoeft niet de meest effectieve leider te zijn. Elke situatie/medewerker vraagt om een andere benadering van leiderschap. Alleen op deze manier kan er tot een optimaal resultaat gekomen worden. Er is dus niet één manier van leidinggeven die het beste is. Er zijn bepaalde factoren die invloed hebben in elke situatie op de effectiviteit van een bepaalde leiderschapstijl. Deze factoren zijn:

 

 • Persoonlijkheid, vroegere ervaringen en verwachtingen van leider
 • Verwachtingen en gedrag superieur
 • Taakeisen
 • Verwachtingen en gedrag collega’s
 • Kenmerken verwachtingen en gedrag ondergeschikten
 • Organisatiecultuur en beleid
 

Taakvolwassenheid medewerker

Het criterium waarop deze leiderschapstijl afhankelijk wordt gesteld is het niveau van de taakvolwassenheid van de medewerker. Hieronder wordt verstaan de bekwaamheid van de medewerker om een taak uit te voeren en de bereidheid om de verantwoordelijkheden daarvan te dragen. Taakvolwassen gedrag omvat dus twee criteria:

 • Bekwaamheid (opleiding, ervaring)
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen (nieuwschierig, zelfvertrouwen)

Op deze criteria kan elke medewerker verschillend scoren, namelijk:

 • Niet bekwaam, niet bereid
 • Niet bekwaam, wel bereid
 • Wel bekwaam, niet bereid
 • Wel bekwaam, wel bereid (Bekwaam en zelfstandig)

Elke situatie is per medewerker verschillend en vraagt ook om een verschillende benadering van leiderschap. Er wordt dan gekeken naar de dimensies taakgerichtheid en relatiegerichtheid van de medewerker. Taakgericht houdt in dat de manager de medewerker richtlijnen moet geven bij uivoering van werkzaamheden en relatiegerichtheid houdt in dat de manager in bepaalde mate ondersteuning moet verlenen, hierbij gaat het om zaken als prestatiegerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef. Simpel gezegd betekent mate van taakgerichtheid -> wel of niet bekwaam en relatiegerichtheid -> Wel of niet bereid.

 

Typen leidinggeven omschreven door Hersey en Blanchard

Stel een medewerker is wel bekwaam en wel bereid. De mate van relatiegerichtheid (ondersteuning) is laag en de mate van taakgerichtheid (richtlijnen geven) is ook laag. De beste stijl van leidinggeven is dan: Delegeren. Hierbij geeft de leidinggevende de taak met weinig sturing en ondersteuning aan de werknemer, omdat deze werknemer bekwaam en bereid genoeg is om zelfstandig dit uit te kunnen voeren.

 

Als een medewerker wel bekwaam is maar niet bereid. De beste stijl van leidinggeven is dan: Overleggen. Er wordt veel nadruk gelegd op relatiegerichtheid en weinig op taakgerichtheid. De medewerking krijgt weinig sturing over de inhoud van de opdracht, maar wel veel ondersteuning. De leidinggevende stimuleert de medewerker om zijn werk te voltooien.

 

Indien een medewerker niet bekwaam maar wel bereid is, kan er het beste gebruik gemaakt worden van de leiderschapstijl: Overtuigen. Er is hier veel nadruk op de relatie en ook op de mate van taakgerichtheid. De medewerker krijgt veel sturing en odnersteuning bij zijn werkzaamheden. De leidinggevende geeft aan de ene kant opdrachten aan de medewerker, maar begeleid deze ook hierbij.

 

Als een medewerker niet bekwaam en niet bereid is dan is de beste stijl: Instrueren. De medewerker ontvangt veel sturing, dus de mate van taakgerichtheid is groot. De medewerker krijgt alleen weinig ondersteuning. De mate van relatiegerichtheid is zeer laag. De leidinggevende geeft dus opdrachten aan de medewerker, maar stuurt hem hierbij weinig. Deze laatste type medewerker is lastig om te sturen en verdient het ook niet om veel aandacht te krijgen. Dit komt omdat de motivatie er niet is en het uitvoeren van zijn opdrachten ook de wensen over laat.

 

In de ideale situatie zorgt de leidinggevende ervoor door het type leiderschapstijl die hij toepast, dat de medewerker groeit in de mate van taakvolwassenheid. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit:

 

Van niet bekwaam niet bereid -> Niet bekwaam wel bereid of Wel bekwaam wel bereid -> Wel bekwaam niet bereid

 

De taakvolwassenheid groeit hierbij van laag naar hoog. Belangrijk is dat de leidinggevende op tijd door moet hebben dat een medewerker is gegroeid in de taakvolwassenheid en bereid moet zijn de stijl aan te passen. Op deze manier is effectief leiderschap erg dichtbij!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 7
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Geslaagd! Wat nu?

wat te doen nadat je geslaagd bent?

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Wetenschapsfilosofie

Alles over wetenschapsfilosofie: stromingen, uitleg, filosofen.

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

Droombaan?

Hoe weet je wat een droombaan is?

Een verkooptraining

Denk je er aan om een verkooptraining te gaan volgen? Lees hier wat je kunt leren in een verkooptraining en wat je er in je carriere aan kunt hebben!

Ik wil stoppen met mijn studie...

Je studie blijkt niks voor jouw te zijn, je wilt stoppen, maar wat nu. Dit artikel geeft hier uitleg over.

hoe kom je goed voor de dag tijdens een sollicitatiegesprek

hoe zorg je ervoor dat jij een goede indruk maakt tijdens je eerste gesprek?

De arbeidsovereenkomst.

Algemene informatie betreffende een arbeidsovereenkomst.

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Tips voor het maken van je profielwerkstuk

Zie je op tegen het maken van je profielwerkstuk? Misschien heb je wat aan deze tips om het maken ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen

Wat voor soorten thuiswerk zijn er?

In dit artikel een overzicht van alle soorten thuiswerk

Hoe helpt een incompetente directie een bedrijf naar de kloten?

De crisis krijgt vaak de schuld van een faillissement maar vaak ligt de schuld bij de directie.

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

EHBO aan Kinderen

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen is nuttig, maar voor mensen die professioneel werken met kinderen, zelfs verplicht. Maar altijd is het fijn om goed te weten hoe te handelen in geval van nood!

Situationeel leiderschap Hersey Blanchard

Situationeel leiderschap beschreven door Hersey en Blanchard uitgelegd. In elke situatie geef je op een andere manier leiding.

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Tips voor je sollicitatiegesprek

Handige tips voor je sollicitatiegesprek. Zorg dat die droombaan de jouwe wordt!

Waarom een stagiaire aannemen?

Studenten Werk, Student Bureau

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Waar moet de focus anno 2011 liggen bij netwerk marketing?

Met de mogelijkheden op internet zoals Sociale media ontstaan er nieuwe mogelijkheden om je GDI en/of Rolution bedrijf op te bouwen.

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.