Concurrentie volgens de algemene economie.


Publicatie datum:

Hoe de concurrentie word beschreven volgens de algemene economie.

Gesponsorde koppelingen

Er zijn verschillende soorten concurrentie:

- Interne concurrentie = Bedrijven die tot dezelfde bedrijfstak behoren concurreren met elkaar. Ze wedijveren om het marktaandeel.
- Externe concurrentie = Ondernemingen concurreren ook tegen afnemers en toeleveranciers. Ze zullen de industrie proberen over te halen om de producten tegen lagere prijzen te leveren.
- Potentiële concurrentie = De dreiging van de ondernemingen die tot de bedrijfstak willen toetreden of doordat ondernemingen substituut-producten op de markt brengen.

De hevigheid van de verschillende soorten concurrentie is afhankelijk van zogenoemde concurrentiebepalende factoren. (bv de groei van vraag) Als de vraag sterk toeneemt kan de afzet, omzet en winst van de onderneming toenemen zonder dat het marktaandeel ook toeneemt.
Andere concurrentiebepalende variabelen zijn het aantal ondernemingen en productdifferentiatie. Bij veel verschillende producten kunnen bedrijven zich specialiseren en een monopolieachtige positie innemen waardoor de concurrentie minder hevig word.
In het concurrentie proces proberen ondernemingen een zeker rendement over het geïnvesteerde vermogen te behalen.
Winstmarge = Winst
                      Omzet
Redenen voor verschillende winstmarges in bedrijven:
- Concurrentie
- Marktaandeel - Kwaliteit management/machines
- Ondernemingsgrootte etc.
Vaak word de concurrentiekracht van een onderneming afgemeten aan de winstgevendheid ten opzichte van bedrijfstakgenoten. Een goede indicator is het rendement voor belasting als % van de omzet.
Concurrentiepositie = Mate waarin de onderneming op lange termijn in staat is alle belanghebbende, zoals eigenaren, werknemers, afnemers, leveranciers en de overheid tevreden weet te stellen. Je kan ook spreken over de concurrentiepositie van bedrijfstakken. Porter heeft een methode ontwikkeld om de concurrentie positie van bedrijfstakken te analyseren.
Vijfkrachten model = Model met de belangrijkste concurrentiebepalende factoren. (voor afbeelding zie google: Vijfkrachtenmodel)

Porter heeft ook een methode ontwikkeld voor het vergelijken van de concurrentiekracht van bedrijfstakken in verschillende landen: De Diamant. Volgens Porter werd deze kracht vooral door omgevingsfactoren beïnvloed:
- Kwaliteit van productiefactoren
- Invloed van de overheid
- Economische orde
- Mate waarin takken elkaar versterken door te netwerken
Deze hebben allemaal invloed op elkaar, en het is een speciaal figuur, als je deze wilt zien zoek hem dan op op google, zoekwoorden --> Porter &diamant

Het gaat in dit model vooral om de wederzijdse beïnvloeding. Bv de overheid kan productiefactoren verbeteren door onderwijsuitgaven.
Productiefactoren:
- Basis productiefactoren: Klimaat, kapitaal, grondstoffen.
- Geavanceerde productiefactoren: Onderwijs, onderzoek, komt tot stand door voortdurende investeringen die de gehele samenleving steeds weer moet opbrengen.

 Binnenlandse vraag:
Ondernemers moeten steeds alert zijn op nieuwe mogelijkheden. Soms zijn de afnemers marktleiders op de thuismarkt en op internationale markten. Dat stelt ook de desbetreffende toeleveranciers in de gelegenheid een internationaal belangrijke positie op te bouwen.

 Netwerken van bedrijfstakken:
De waardevorming in een bedrijfskolom dient in elke schakel maximaal te zijn. Alleen door middel van hechte relaties tussen toeleveranciers en uitbesteders in netwerken kan een hoge concurrentiekracht gerealiseerd te worden.

In een verticaal netwerk van ondernemingen: Bij onderlinge relaties in de bedrijfskolom, is er sprake van een eindproducent die producten aan finale afnemers levert (deze afnemers kunnen consumenten of productenten zijn). Deze eindproducent ontwerpt en fabriceert meestal alleen de strategische onderdelen van hun producten. Een dergelijk eindproducent word ook wel Original Equipment Manufacturer (OEM) genoemd. Een OEM betrekt meestal de niet-strategische producten van een belangrijke toeleverancier (Main supplier). Een belangrijke toeleverancier ontwikkelt samen met de uitbesteder producten = Co-design. De belangrijkste toeleverancier moet in staat zijn complete modules te leveren en niet alleen losse onderdelen. Een main supplier moet probleemoplossend kunnen handelen en zelfstandig technische ontwikkelingen kunnen uitvoeren op gebieden die de OEM niet tot zijn kernactiviteit rekent. Samen met de eindproducent zal hij moeten beslissen welke potentiële toeleveranciers voldoende kwaliteit en capaciteit bezitten om aan de vraag te kunnen voldoen.
Co-makership = Samenwerking bij het maken van producten
Jobbers = Ondernemingen die alleen produceren op basis van een specificatie die door de main supplier of de gespecialiseerde toeleverancier word aangeleverd.

 In netwerken van ondernemingen zijn er trekkers en volgers. Een trekker initieert de ontwikkeling in het netwerk. Zij geven de specifieke wensen van de consument door aan de eindproducent.
Cluster = Samenhangend geheel van bedrijven en ondersteunende instellingen binnen een bedrijfstak.
In clusters is de vernieuwing van producten van groter belang dan verlaging van productiekosten.
Toevalsfactoren:
- Technische doorbraken
- Het weer
- Wisselkoers veranderingen

http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/de-vraag-naar-een-product/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/produceren-en-productie-verschillen/


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Onderzoeksverslag

het schrijven van een onderzoeksverslag

Het motiveren van medewerkers hoe pak je dat aan?

Medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Een kwestie van gezond verstand

Een voorbeeld sollicitatiebrief

Een voorbeeld sollicitatiebrief.

Effectief werken... tips en trucs

er zit veel afleiding in je dagelijkse werk, maar hoe zorg je nu dat je zo effectief mogelijk werkt.

Diagnostiek van leerproblemen

In dit artikel wordt kort de diagnostiek van veel voorkomende leerproblemen besproken. Daarnaast worden enkele tests kort besproken die de leerproblemen in kaart kunnen brengen.

Hulp bij een sollicitatiegesprek

Tips om met een gerust hart naar je sollicitatiegesprek te gaan.

Slecht nieuwsgesprekken; stoom afblazen of opblazen?

In dit artikel wordt ingegaan op de theorie achter het gespreksmodel voor het voeren van een slecht nieuwsgesprek.

Nederlandse student vlucht grens over

Studeren in België steeds populairder voor Nederlandse studenten, maar let op want ook hier gaat een einde aan komen.

Het werken met acteurs in trainingen

Wat is en doet een trainingsacteur?

Arbeidsethos een kwestie van de juiste mentaliteit

Er wordt heel veel gepraat over de rechten van werknemers, maar hoe hoor je jezelf te gedragen als werknemer.

Wat houdt de opleiding pedagogisch werker niveau 4 in?

de opleiding van pedagogisch werker, wat is dat nu eigenlijk?

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

10 tips voor een groene werkplek

Hoe & wat over een groene werkplek

Professioneel telefoneren

Hoe kan je klanten het best te woord staan aan de telefoon? Ontdek het hier!

Solliciteren terwijl je al 50 jaar bent geworden

En dan moet je ineens gaan solliciteren, maar je bent inmiddels 50

Social Work .. iets voor mij?

Wat houdt Social Work in en wat kun je ermee worden?

Pesten op het werk,het verzwegen taboe?

het overkomt miljoenen mensen,managers doen onvoldoende .

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

De woonbegeleiding

Wat de woonbegeleiding inhoud.

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

zwem ABC

Bij de aanleg van de ontwikkeling hebben we eigenlijk 2 dingen die we kunnen onderscheiden. Je hebt de algemene eigenschappen en de individuele eigenschappen.

Is dat iets voor jou, een leuke bijbaan bij Direct Force?

Wil je ook op een leuke manier geld verdienen, dan is Direct Force misschien iets voor jou.

Motivatie voor aangaan rechtszaak i.v.m. bossing oftewel pesten door de baas.

Toelichting “bossing” activiteiten gepleegd door de directie van Bossingman BV.

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!