Conflicten en oplossingen


Publicatie datum:

conflicthantering en oplossingsstrategiën

Gesponsorde koppelingen

Binnen dit artikel staat de bewustwording van oplossingsstrategieën centraal. Door verschil in waarnemingen, interpretaties, verklaringen, verwachtingen, houdingen en gevoelens van verschillende personen worden binnen ieder werkveld sociale situaties gevormd. De strategieën die hieruit voortvloeien zijn gekleurd door de definitie van die situatie. De bewustwording van deze oplossingsstrategieën is een meerwaarde in je werk.

In een conflict is sprake van een botsing tussen twee of meer partijen, doordat de partijen verschillende methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aangehangen die, werkelijk of in de eigen perceptie, onverenigbaar zijn. Een conflict hoeft dus helemaal geen ruzie of chaos zijn, en kan ook een kleine botsing zijn van een verschil in mening bijvoorbeeld. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid en kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen. Het conflict zelf kun je gescheiden houden van de persoonlijke verstandhouding: maak het conflict dus niet te persoonlijk. Een verschil in perceptie kan snel ontstaan. Door je eigen werkelijkheid in te vullen voor een ander, kunnen er dan tegengestelde belangen ontstaan, wat kan leiden tot een conflict.

Conflicten hebben een aantal positieve functies en zijn daarom nuttig. Ten eerste zijn ze een bron van verandering. Ze kunnen de creativiteit en vindingrijkheid van de betrokkenen verhogen, de interesse en nieuwsgierigheid stimuleren. Het is dus een middel om zich van problemen bewust te worden en ze op te lossen. Daarnaast zijn conflicten een bevestiging van de eigen identiteit: men wordt zich meer bewust van de eigen positie doordat men gedwongen wordt zijn eigen standpunten uit te spreken en ondersteunende argumenten onder woorden te brengen. Het onderscheidt de partijen en helpt zo de groeps- en persoonlijke identiteit te bevestigen. Conflicten zorgen ook voor motivatie: ze kunnen motiverend werken en energie vrijmaken. Een conflict is vaak een onderdeel van het aftasten van de eigen mogelijkheden, het doet een appèl op het gebruik van iemands totale inzet van al zijn vermogen en van al zijn creativiteit.

Conflicten hebben natuurlijk ook negatieve effecten, die we het liefst voorkomen. Ze kunnen de goede gang van zaken in organisaties verstoren en een negatieve invloed hebben op de relaties tussen en binnen afdelingen en mensen. Ze kunnen veel energie kosten en leiden tot stress. Ook kunnen conflicten de werkelijkheid vertekenen: conflicten werken vertekenend op de waarneming, de perceptie van betrokkenen wordt namelijk sterk selectief. Dit vertekende beeld van de werkelijkheid staat verstandige oplossingen van problemen in de weg

Een bepaalde hoeveelheid van conflicten is goed. Wanneer er te weinig conflicten zijn, is het goed om sluimerende conflicten aan te wakkeren, zodat mensen weer op scherp komen te staan. Het gaat erom de vitaliteit en energie in de juiste verhouding te brengen. Zijn er echter voortdurend conflicten, dan blijft er geen energie meer over om goed te functioneren op andere gebieden.

Bij het omgaan met conflicten zijn er een aantal belemmeringen. De eerste belemmering is de overtuigingen dat conflicten altijd negatief en hinderlijk zijn. De tweede is de oorzaak van een conflict zoeken bij het karakter van de ander. De oorzaak van een conflict zoeken bij het karakter van een ander, werkt als een self fullfilling prophecy. Geef je iemand steeds de schuld, dan gaat diegene zich ook zo gedragen. Dit maakt constructieve oplossingen onwaarschijnlijk, omdat je iemands karakter niet kunt veranderen. Het is dus belangrijk om eerst een analyse van het conflict te maken.

Mensen gaan vaak om een conflict heen om tot een compromis te komen. Dit is dan echter een kortdurende oplossing omdat iedereen zijn eigen interpretatie eraan geeft: de belangen botsen nog steeds. Dit heet een nep of geveinsd compromis. Betzavta is een methode voor conflicthantering. Betzavta gaat ervan uit dat een optimale oplossing van conflicten alleen mogelijk is als er rekening is gehouden met iedereen die aan het proces deelneemt. Hiervoor zijn wederzijdse erkenning en gelijke rechten nodig.

De Betzavta methode is erop gericht door het conflict heen te gaan, in plaats van het te vermijden. In eerste instantie is het belangrijk om de belangen en behoeftes op te helderen. Als daarin geen tegenspraak is, is er ook geen conflict. Is er wel sprake van tegenstrijdige belangen/behoeften dan houdt het conflict stand. Het is dan mogelijk de situatie te wijzigen om op die manier het conflict op te lossen. Verandert de situatie niet, dan houdt het conflict stand. Vervolgens kunnen belangen/behoeftes evenredig worden beperkt, er kan een compromis worden gesloten. Wordt er geen compromis gevonden dan houdt het conflict wederom stand. Als laatste middel kan gebruik worden gemaakt van een meerderheidsbesluit.

Dit is als volgt beschreven in de 4 stappen tot een democratische besluitvorming:

1.Verhelderen of er werkelijk sprake is van een conflict. Onderzoek naar de behoeften van alle deelnemers. Zijn de behoeften in tegenspraak dan:

2.Nauwkeurig controleren van alle goedkeuringen en zoeken naar alternatieve oplossingen (situatie veranderen). Is dat niet mogelijk dan:

3.Belangen en behoeften evenredig beperken van alle deelnemers (compromis). Is dat niet mogelijk dan:

4.Zo min mogelijk deelnemers beperken (meerderheidsbesluit).

Bij stap 1 is het belangrijk om veel vragen te stellen (verduidelijking vragen) en goed te luisteren naar elkaar.Daarna is het belangrijk om zowel naar je eigen behoeften en wensen te kijken, als je in de ander te verplaatsen en te kijken naar wat je eventueel zelf kunt 'inleveren':enkele eisen van je eisenlijstje bijvoorbeeld. Vervolgens kun je samen kijken naar de mogelijke oplossingen voor de situatie (stap 2 en 3). Als dat allemaal niet tot een oplossing leidt, is het meerderheidsbesluit nodig. Hiervoor kun je daadwerkelijk stemmen tellen, of een deskundige of meerdere de beslissing laten nemen. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Werken in de bouw? Volg een bouwopleiding

Wil je gaan werken in de bouw? Dan is het volgen van een bouwopleiding natuurlijk al een goed begin!

Waarom bedrijven stagiaires moeten aannemen

Studentenuitzendbureau, Studenten uitzendbureau amsterdam

Verschil tussen Sph & Mwd

hoe maak je de juiste keuze tussen Sociaal pedagogisch hulpverlener of Maatschappelijk werk &dienstverlening.

Hoe zorg je zelf voor succes?

Hoe kun je er zelf voor zorgen dat iets een succes wordt?

Effectieve coaching deel 2

Effectieve coaching deel 2, wat is de wens van de deelnemers en welke middelen heeft een coach?

Toelichting beweegredenen voor bossing praktijken directeur eigenaar G. Bossingman.

Bossing* of pesten door de baas komt steeds vaker voor door veranderde bedrijfsopvolgingsomstandigheden.

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

De secretaresse: veelzijdig en dynamisch

Ben je secretaresse en kun je wel wat tips gebruiken? Daarnaast kun je hier ook nog een mooie ode vinden aan de secretaresse!

Slecht nieuwsgesprekken; stoom afblazen of opblazen?

In dit artikel wordt ingegaan op de theorie achter het gespreksmodel voor het voeren van een slecht nieuwsgesprek.

Hoe staat het met de sociologie in het arbeidssysteem?

Hoe is het gesteld met de sociologie binnen de grote moderne mondiale productiebedrijven?

het werk van een pedagogisch medewerkster

Een dagindeling van een dagverblijf ,inzicht in het werk van een leidster

Het aanbod van geld volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie het aanbod van geld beschrijft.

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!

Aanvulling 2. op Ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV.

Een verdere toelichting op de “Bossing” * praktijken gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

Vakantiekrachten: Tips om je vakantiebaan te vinden

Vakantiekrachten, Studenten uitzendbureau, Studenten werk

Is werken via www.direct-thuiswerk.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.direct-thuiswerk.nl nader onderzocht.

‘Mijn specialisatie? Verhoren!'

Een interview met een rechercheur

Helpt Mindset voor het vinden van een nieuwe baan?

Het vinden van een nieuwe baan boven je 50ste is niet eenvoudig, helpt Mindset bij het vinden van een nieuwe baan?

Is www.indeed.nl betrouwbaar

Indeed.nl beloofd je goed betaald thuiswerk, hoe werkt dat en is www.indeed.nl betrouwbaar

solliciteren voor een inbound call-center

Waar jij je op voor moet bereiden bij een sollicitatie voor een inbound call-center

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen