Conflicten en oplossingen


Publicatie datum:

conflicthantering en oplossingsstrategiën

Gesponsorde koppelingen

Binnen dit artikel staat de bewustwording van oplossingsstrategieën centraal. Door verschil in waarnemingen, interpretaties, verklaringen, verwachtingen, houdingen en gevoelens van verschillende personen worden binnen ieder werkveld sociale situaties gevormd. De strategieën die hieruit voortvloeien zijn gekleurd door de definitie van die situatie. De bewustwording van deze oplossingsstrategieën is een meerwaarde in je werk.

In een conflict is sprake van een botsing tussen twee of meer partijen, doordat de partijen verschillende methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aangehangen die, werkelijk of in de eigen perceptie, onverenigbaar zijn. Een conflict hoeft dus helemaal geen ruzie of chaos zijn, en kan ook een kleine botsing zijn van een verschil in mening bijvoorbeeld. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid en kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen. Het conflict zelf kun je gescheiden houden van de persoonlijke verstandhouding: maak het conflict dus niet te persoonlijk. Een verschil in perceptie kan snel ontstaan. Door je eigen werkelijkheid in te vullen voor een ander, kunnen er dan tegengestelde belangen ontstaan, wat kan leiden tot een conflict.

Conflicten hebben een aantal positieve functies en zijn daarom nuttig. Ten eerste zijn ze een bron van verandering. Ze kunnen de creativiteit en vindingrijkheid van de betrokkenen verhogen, de interesse en nieuwsgierigheid stimuleren. Het is dus een middel om zich van problemen bewust te worden en ze op te lossen. Daarnaast zijn conflicten een bevestiging van de eigen identiteit: men wordt zich meer bewust van de eigen positie doordat men gedwongen wordt zijn eigen standpunten uit te spreken en ondersteunende argumenten onder woorden te brengen. Het onderscheidt de partijen en helpt zo de groeps- en persoonlijke identiteit te bevestigen. Conflicten zorgen ook voor motivatie: ze kunnen motiverend werken en energie vrijmaken. Een conflict is vaak een onderdeel van het aftasten van de eigen mogelijkheden, het doet een appèl op het gebruik van iemands totale inzet van al zijn vermogen en van al zijn creativiteit.

Conflicten hebben natuurlijk ook negatieve effecten, die we het liefst voorkomen. Ze kunnen de goede gang van zaken in organisaties verstoren en een negatieve invloed hebben op de relaties tussen en binnen afdelingen en mensen. Ze kunnen veel energie kosten en leiden tot stress. Ook kunnen conflicten de werkelijkheid vertekenen: conflicten werken vertekenend op de waarneming, de perceptie van betrokkenen wordt namelijk sterk selectief. Dit vertekende beeld van de werkelijkheid staat verstandige oplossingen van problemen in de weg

Een bepaalde hoeveelheid van conflicten is goed. Wanneer er te weinig conflicten zijn, is het goed om sluimerende conflicten aan te wakkeren, zodat mensen weer op scherp komen te staan. Het gaat erom de vitaliteit en energie in de juiste verhouding te brengen. Zijn er echter voortdurend conflicten, dan blijft er geen energie meer over om goed te functioneren op andere gebieden.

Bij het omgaan met conflicten zijn er een aantal belemmeringen. De eerste belemmering is de overtuigingen dat conflicten altijd negatief en hinderlijk zijn. De tweede is de oorzaak van een conflict zoeken bij het karakter van de ander. De oorzaak van een conflict zoeken bij het karakter van een ander, werkt als een self fullfilling prophecy. Geef je iemand steeds de schuld, dan gaat diegene zich ook zo gedragen. Dit maakt constructieve oplossingen onwaarschijnlijk, omdat je iemands karakter niet kunt veranderen. Het is dus belangrijk om eerst een analyse van het conflict te maken.

Mensen gaan vaak om een conflict heen om tot een compromis te komen. Dit is dan echter een kortdurende oplossing omdat iedereen zijn eigen interpretatie eraan geeft: de belangen botsen nog steeds. Dit heet een nep of geveinsd compromis. Betzavta is een methode voor conflicthantering. Betzavta gaat ervan uit dat een optimale oplossing van conflicten alleen mogelijk is als er rekening is gehouden met iedereen die aan het proces deelneemt. Hiervoor zijn wederzijdse erkenning en gelijke rechten nodig.

De Betzavta methode is erop gericht door het conflict heen te gaan, in plaats van het te vermijden. In eerste instantie is het belangrijk om de belangen en behoeftes op te helderen. Als daarin geen tegenspraak is, is er ook geen conflict. Is er wel sprake van tegenstrijdige belangen/behoeften dan houdt het conflict stand. Het is dan mogelijk de situatie te wijzigen om op die manier het conflict op te lossen. Verandert de situatie niet, dan houdt het conflict stand. Vervolgens kunnen belangen/behoeftes evenredig worden beperkt, er kan een compromis worden gesloten. Wordt er geen compromis gevonden dan houdt het conflict wederom stand. Als laatste middel kan gebruik worden gemaakt van een meerderheidsbesluit.

Dit is als volgt beschreven in de 4 stappen tot een democratische besluitvorming:

1.Verhelderen of er werkelijk sprake is van een conflict. Onderzoek naar de behoeften van alle deelnemers. Zijn de behoeften in tegenspraak dan:

2.Nauwkeurig controleren van alle goedkeuringen en zoeken naar alternatieve oplossingen (situatie veranderen). Is dat niet mogelijk dan:

3.Belangen en behoeften evenredig beperken van alle deelnemers (compromis). Is dat niet mogelijk dan:

4.Zo min mogelijk deelnemers beperken (meerderheidsbesluit).

Bij stap 1 is het belangrijk om veel vragen te stellen (verduidelijking vragen) en goed te luisteren naar elkaar.Daarna is het belangrijk om zowel naar je eigen behoeften en wensen te kijken, als je in de ander te verplaatsen en te kijken naar wat je eventueel zelf kunt 'inleveren':enkele eisen van je eisenlijstje bijvoorbeeld. Vervolgens kun je samen kijken naar de mogelijke oplossingen voor de situatie (stap 2 en 3). Als dat allemaal niet tot een oplossing leidt, is het meerderheidsbesluit nodig. Hiervoor kun je daadwerkelijk stemmen tellen, of een deskundige of meerdere de beslissing laten nemen. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.

Geslaagd! Wat nu?

wat te doen nadat je geslaagd bent?

Van solliciteren je hobby maken

Interview met een ww er.

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Motivatie voor aangaan rechtszaak i.v.m. bossing oftewel pesten door de baas.

Toelichting “bossing” activiteiten gepleegd door de directie van Bossingman BV.

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Tips voor een sollicitatiegesprek

Hier zijn tips voor jouw sollicitatiegesprek!

Waarom het huidige schoolsysteem niet werkt.

Verklaring waarom het huidige schoolsysteem niet werkt

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Hoe helpt een incompetente directie een bedrijf naar de kloten?

De crisis krijgt vaak de schuld van een faillissement maar vaak ligt de schuld bij de directie.

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden

Kort en samenvattend artikel over hoe hoofdstuk 3 van het boek statistics for business and economics, numerieke methoden beschrijft.

Gratis online colleges, valse concurrentie of niet?

Sinds kort kun je op www.universiteitvannederland.nl gratis colleges volgen, is dit valse concurrentie of niet?

Wat doet een headhunter ongeveer?

Bedrijven hebben weleens moeite om de perfecte persoon te vinden bij een bepaalde functie binnen een bedrijf.

Iemand inwerken makkelijker gezegd dan gedaan

Het lijkt heel makkelijk om iemand goed in te werken toch komt er iets meer bij kijken dan de meeste mensen denken.

Melding aan advocaat, wordt bossing nu ook nog stalken.

Het heeft er alle schijn van dat bossing * of te wel pesten door de baas nu stalken wordt.

Werken als au pair in het buitenland.

Een manier om lang in het buitenland te vertoeven is om au pair te zijn. In het artikel wordt verteld wat het inhoudt om au pair te zijn en hoe je dit kunt regelen.

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Tips als je aan de slag gaat in de arbeidsmarkt na je studie.

na je studie aan de slag in de arbeidsmarkt.

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

HBO opleiding Civiele Techniek

dit artikel gaat over de opleiding Civiele Techniek

Onderzoeksproces

De fases van een onderzoeksproces.

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Effectieve coaching deel 1

Effectieve coaching deel 1 – introductie – de doelen van effectieve coaching – de kwaliteiten van een effectieve coach

Tips voor het maken van je profielwerkstuk

Zie je op tegen het maken van je profielwerkstuk? Misschien heb je wat aan deze tips om het maken ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen