Een baan bij de landmacht


Publicatie datum:

Een kijkje binnen de landmacht. Het leven als beroepsmilitair.

Gesponsorde koppelingen

Ondanks alle bezuinigingen is defensie, en dus ook de koninklijke landmacht,nog steeds een van de grotere werkgevers. Maar hoe is het nu om als beroepsmilitair te dienen? En wat voor eisen worden er aan mij gesteld? Hieronder een kijkje achter de schermen.


Voor sommige is werken bij de landmacht een jongensdroom in vervulling, voor anderen een leuke of minder leuke herinnering als dienstplichtige. De landmacht heeft vele malen in verschillende vormen in de belangstelling gestaan. Met de opkomstplicht in 1996 afgeschaft, bestaat de krijgsmacht nog uit louter beroepsmilitairen.

Maar wat houdt het werken als beroepsmilitair nou eigenlijk in? Vele verhalen zijn erover bekend, al dan niet met een lichtelijke overdrijving. De meeste mensen kennen wel die ene oom of opa die zijn verhalen over zijn diensttijd elke keer weer een klein beetje spectaculairder maakt. maar laten we beginnen bij het begin:

DE LANDMACHT ALS ORGANISATIE:                      bushmaster in afghanistan  

Taken:

De landmacht vormt samen met de marine, luchtmacht en marechaussee de krijgsmacht, wat onder het ministerie van defensie valt. De landmacht heeft de volgende taken:

 1. De verdediging van Nederland en dat van de NAVO bondgenoten.
 2. Het deelnemen aan vredes operaties wereldwijd onder VN, NAVO of EU vlag.
 3. Steun leveren aan de civiele autoriteiten. Denk hierbij aan bijv rampenbestrijding.

Het mag duidelijk zijn dat taak nummer 2 de laatste 20 jaar in de praktijk de hoofdtaak is geworden.      

Geschiedenis:

Vanaf de middeleeuwen tot aan 18de eeuw waren het voornamelijk losse huurlingen en andere vrijwilligers die die voor de 'nederlandsche' zaak vochten. Vaak hadden zij geen goede naam. Toen later de Republiek de Nederlanden het belang begon in te zien van een eigen leger is men de zaak beter gaan organiseren.

Met de komst van Napoleon werd daarmee ook de dienstplicht ingevoerd. Tussen 1810 en 1996 hebben enkele miljoenen nederlandse mannen het militaire uniform aangetrokken.  Tijdens de eerste wereldoorlog zijn duizenden landmacht militairen gemobiliseerd. In de meidagen hebben Nederlandse militairen dapper maar tevergeefs geprobeerd de Duitsers tegen te houden. In de laatste maanden hebben in Groot Brittannie opgeleide militairen meegeholpen aan de bevrijding van Belgie en Nederland. Vlak na de oorlog stuurt Nederland militairen naar Nederlands Indie, om daar tot 1950 zogeheten politionele acties te voeren.

Als NAVO lid betekent dit voor de landmacht een periode  van het constant paraat en mobilisabel moeten houden van grote legereenheden in Nederland en West-Duitsland. Dit vanwege de dreiging vanuit het communistische oost europa en de Sovjetunie. Na de koude oorlog begon de landmacht met een grote inkrimping

Sinds 1996 is de opkomstplicht afgeschaft (NIET de dienstplicht!).Nu  dienen er alleen nog beroepsmilitairen. Deze beroepsmilitairen worden ook regelmatig uitgezonden.

luchtmobiele brigade

Organisatie:

 

  Omdat defensie in een grote reoganisatie zit, en dus ook de Koninklijke Landmacht, zal ik niet overal een een specifieke eenheid noemen, omdat de samenstelling en naam inmiddels verandert kan zijn.

WAPENS EN DIENSTVAKKEN:

 • Infanterie; De gevechtseenheden te voet.
 • Cavalerie; De tanks, hoewel de tanks afgeschaft zijn, bestaat de cavalerie nog wel
 • Logistiek: transport, bevoorrading.
 • Verbindingen;  Telecommunicatie, internetverbindingen
 • Geneeskundige dienst: Alles van hospik tot chirurg
 • Artillerie; Houwitzers, Gemechaniseerd geschut, luchtverdediging
 • Administratie: Alles van salarisverwerking tot personeelszaken
 • Genie; Huizen bouwen, bruggen en wegen aanleggen, explosieven hanteren.
 • Technische dienst; Monteurs, bergers, electro-monteurs.

De landmacht kent de volgende rangen en standen:

 • soldaat 3de klas (voor soldaat kan men ook kanonnier, huzaar, grenadier etc zetten)
 • soldaat 2de klas
 • soldaat 1ste klas
 • korporaal
 • korporaal 1ste klas
 • sergeant
 • sergeant 1ste klas
 • sergeant majoor
 • adjudant
 • vaandrig (mil.academie)
 • 2de luitenant
 • 1ste luitenant
 • kapitein
 • majoor
 • luitenant-kolonel
 • kolonel
 • brigade generaal
 • generaal majoor
 • luitenant generaal (hoogste rang landmacht)
 • generaal ( Alleen wanneer landmachtgeneraal commandant der strijdkrachten is)

                                                    urban training

De landmacht bestaat diverse eenheden. Het operationele deel is opgebouwd uit brigades, die samen de 1 NL divisie vormen, die op haar beurt weer samen met duitse eenheden het GE/NL legerkorps vormt.

Van klein naar groot:

 • sectie: 4 pers
 • groep: 8 pers
 • peloton: Tussen 25 en 40 pers
 • compagnie: Tussen 120 en 200 pers
 • bataljon: Tussen 600 en 800 pers
 • brigade : Tussen 3000 en 5000 pers
 • divisie: tussen de 9000 en 13000 pers
 • legerkorps: Tussen de 20.000 en 30.000 pers
 • Leger: boven de 60.000. Wordt niet meer gebruikt.

De landmacht bestaat uit de volgende eenheden:

Gemechaniseerde brigades: Deze bestaan uit pantserinfanterie en (voorheen) tank eenheden. Plus de logistieke en ondersteunende eenheden.

Logistieke brigade: Deze vormen het logistieke hart van de landmacht. Varierend van transporteenheden tot complete hospitaals.

Luchtmobiele brigade: Een snel inzetbare eenheid die bestaat uit (lichte) infanterie plus de ondersteuning. Worden ingezet per helikopter of parachute. Herkenbaar aan de rode baret. Voor deze eenheid gelden strengere keuringseisen.

Een apart onderdeel is het Korps Commando Troepen(KCT). Dit zijn de speciale eenheden van de landmacht. De zgh 'special forces'. Zij vallen direct onder de Commandant Landstrijdkrachten en voeren onder andere geheime operaties uit. De keuringseisen zijn  streng. Commando's zijn herkenbaar aan de groene baret.

DE SOLLICITATIE

Het traject begint meestal met een voorlichting over de landmacht waarna je kunt solliciteren op een functie.  Vervolgens volgt een psychologische keuring, waar je persoonlijkheid en je intelligentie getest worden. Vervolgens volgt er een medische keuring, met daarin inbegrepen de sporttest. Hierbij moet je enkele krachttests en een fietstest uitvoeren.  De eisen verschillen per wapen en dienstvak en/of functie. Aan een infanterist worden zwaardere lichamelijke eisen gesteld dan aan  een kok. We gaan in dit verhaal uit van een kanidaat voor een  functie voor gewoon soldaat/korporaal.        

Voor kanidaten die voor de luchtmobiele brigade of het KCT hebben gesolliciteerd worden tijdens het sollicitatie traject nog de zgh kennismakingsdagen (KD) gehouden. Dit is eigenlijk een 2 daagse pre-selectie, waarbij kanidaten fysieke en groepsopdrachten moeten uitvoeren terwijl ze nauw worden gadegeslagen door instructeurs en psychologen.

 

 cv90

OPKOMST EN OPLEIDING

Eindelijk is het dan zover, met een volle sporttas begeef je je richting de kazerne. Want je zit namelijk de eerste periode intern. Vanaf het moment dat je de kazernepoort binnenrijdt of loopt ben je geen burger meer. Je begint dan een een compleet nieuw ( en nog onbekend) bestaan. Bijna iedereen die is opgekomen als dienstplichtig of beroepsmilitair, zijn ietwat zenuwachtig en laten die dag alles op zich afkomen. Je komt op bij een van de schoolbataljons. De dag bestaat uit formulieren checken en invullen, kleding en uitrusting ophalen, en je kast inruimen volgens voorschriften. De komende maanden leer je kennis maken met exercitie, NBC, C7 diemaco geweer, bivak, camoufleren, ZHKH (ehbo) schoenen poetsen, marsen en hindernisbaan. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, hier leer je ook samenwerken, kameraadschap, discipline en verantwoordelijkheid, iets waar de maatschappij behoefte aan heeft.

Nadat je je Algemene Militaire Opleiding heb voltooid ga je door naar je functie opleiding ergens in het land. Dat varieert van mortierschutter en HF radiobedienaar tot vrachtwagenchauffeur en geneeskundig verzorger. Bij sommige opleidingen zit ook een civiel erkend certificaat aan verbonden.

De militaire opleiding bij de luchtmobiele brigade duurt langer, ongeveer een half jaar. Kanidaten voor het KCT gaan eerst naar een schoolbataljon, daarna na een vooropleiding van het KCT zelf waar ze klaargestoomd worden voor de Elementaire Commando Opleiding. Hebben ze die gehaald mogen ze die groene baret opzetten. Daarna volgt een jaar Voortgezette Cmmando Opleiding.

PARAAT

Na je opleidingen wordt je eindelijk 'paraat' geplaatst. Dat is de eenheid waar je de rest van je tijd gaat werken. Dat is ook de eenheid waar je mee op oefening en/of uitzending gaat. Elke eenheid heeft een beetje een eigen cultuur, zoals ook elke kazerne soms een beetje eigen cultuur heeft of had.

De eenheid is een mix van ouwe rotten en nieuwelingen. De wat meer ervaren manschappen zijn meestal soldaat der eerste klasse, terwijl de korporaals en korporaals eerste klasse de ouwe hap van de manschappen vormen.  Bij het schoolbataljon had je alleen onderofficieren/officieren als kaderlid.

Veel compagnieen of bataljons hebben eigen afscheids en inwijdingsrituelen. Meestal gaat die gepaard met de nodige bierconsumptie. De sfeer en dagindeling is ook totaal verschillend met die van de schoolbataljons. Geen kamerinspectie, alleen op tijd bij appel zijn. Bij de parate eenheid wordt ook veel meer eigen verantwoordelijkheid verwacht. De kaderleden delegeren en leiden, zelfdiscipline is het sleutelwoord. Wanneer je op oefening gaat, neem je ook de persoonlijke uitrusting mee die jij denkt nodig te hebben. Hoe jij je kast indeeld, is jouw zaak, als je spullen maar aanwezig  en goed onderhouden zijn.  Hoe een oefening eruitziet is per functie of eenheid verschillend. Oefeningen varieren van enkele dagen ergens in Nederland tot 4 weken ergens in afrika of oost europa.  Oefenen op de oefenterreinen, beter bekend als de hei, komen steeds minder vaak voor. De meeste oefeningen vinden plaats op openbaar terrein.  Ook inhoudelijk kunnen oefeningen verschillen. Soms bestaat het uit de militaire basisvaardigheden op peil houden, soms ben je wekenlang bezig je functie uit te oefenen.

 

UITZENDING

Uitzendingen kunnen op korte termijn plaatsvinden, maar soms weet men ook al meer dan een half jaar ervoor waar en hoe lang men naar toe gaat. Dit is vaak zo wanneer de eerste rotaties al geweest zijn en de politiek heeft besloten dat het voor langere tijd is. Uitzendingen zijn maximaal ongeveer een half jaar.

In de aanloop gaat je eenheid, of jijzelf wanneer je op individuele basis wordt uitgezonden, een opwerkingstraject in. Dat bestaat uit oefeningen, cursussen en familie-infodagen.  Het afscheid is meestal op je kazerne, waarna je de bus instapt richting vliegveld Eindhoven. Eenmaal op locatie ga je een half jaar (of korter) je werk doen. Dat kan iets anders zijn dan je oorspronkelijke functie. Na de uitzending volgt een weerzien met je familie op Eindhoven, gevolgd door verlof en een afwikkeltraject.

TOT SLOT

Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt gekregen van de lanmacht als organisatie en als militair. Hoewel het niet voor iedereen is weggelegd, is en blijft het een bijzondere organisatie.

 

 

 

 

 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Hoe maak ik de juiste studiekeuze?

Lees in dit artikelen enkele simpele stappen naar de juiste studie keuze! Voor mensen die het graag zelf willen uitzoeken. Geen talloze studiekeuzetesten willen doen en geen hulp willen van een decaan.

Conflicten en oplossingen

conflicthantering en oplossingsstrategiën

CV in het Engels

In dit stuk worden kort de verschillen uitgelegd tussen een Engels en een Nederlands CV

Mooie vrouwen als au pair.

Hoe wordt een je au pair in het buitenland en wat wordt er van je verwacht als au pair.

Wat houdt de opleiding pedagogisch werker niveau 4 in?

de opleiding van pedagogisch werker, wat is dat nu eigenlijk?

Een top stage in het interieur leventje?

Studio Intério staat bekend als een bedrijf dat veel aandacht geeft aan studenten die carrière willen maken binnen de interieurarchitectuur branche. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden wij dan ook diverse mogelijkheden op dat gebied.

Waar moet de focus anno 2011 liggen bij netwerk marketing?

Met de mogelijkheden op internet zoals Sociale media ontstaan er nieuwe mogelijkheden om je GDI en/of Rolution bedrijf op te bouwen.

Hoe zoek je nu je droombaan?

Het is al lastig zat om een baan te vinden, laat staan een baan die je echt leuk vindt. Hoe pak je zo een zoektocht precies aan.

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.

Is dat iets voor jou, een leuke bijbaan bij Direct Force?

Wil je ook op een leuke manier geld verdienen, dan is Direct Force misschien iets voor jou.

Iemand inwerken makkelijker gezegd dan gedaan

Het lijkt heel makkelijk om iemand goed in te werken toch komt er iets meer bij kijken dan de meeste mensen denken.

Zeg ken jij de Bossing man, dat is een werkgever die je weg wil pesten door je psycho/sociaal ziek te maken.

Voorbeeld 1 bij ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

Hoe je uitstekende verbale communicatievaardigheden kunt ontwikkelen

Communiceren speelt een grote rol in ons leven. Het is dus belangrijk dat we goed kunnen communiceren. Hier geven we tips.

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Economische kringloop volgens de algemene economie

Kort samenvattend artikel over hoe de economische kringloop in elkaar zit volgens de algemene economie

Social Work .. iets voor mij?

Wat houdt Social Work in en wat kun je ermee worden?

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Tips voor het maken van je profielwerkstuk

Zie je op tegen het maken van je profielwerkstuk? Misschien heb je wat aan deze tips om het maken ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Wat doet een Kraamverzorgster

De kraamverzorgende ondersteunt jou en je partner in de eerste week na de bevalling. En ze houdt de gezondheid van jou en je baby scherp in de gaten.

Goed betaald krijgen met geneesmiddel en onderzoek!?

werken als vrijwilliger is lang zo erg niet als er tegenwoordig van verwacht word!

Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende of manager kan je op diverse manieren jouw mensen aansturen. Dit kan op een directe manier maar ook indirect in een vragende manier. Leiding geven is een persoon zo beïnvloeden dat hij gaat doen wat jij in gedachte hebt.

Vergadering.

Wat er bij een vergadering komt kijken en de taken van de deelnemers.

Thuiswerk; speld in een hooiberg

De zoektocht om goed thuiswerk te vinden, in het bijzonder vacatures zoeken voor anderen