Het aanbod van geld volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie het aanbod van geld beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Functies van geld:
- Ruilmiddel
- Rekeneenheid
- Oppotmiddel (sparen)
Geldsoorten
Munten,biljetten (chartaal geld) en giraal geld.
Intrinsieke waarde = De marktwaarde van het materiaal waaruit het geld bestaat.
Nominale waarde = De waarde die op het geld is afgedrukt.

Geldhoeveelheid en binnenlandse liquiditeitenmassa
De ECB meet de hoeveelheid geld in de eurozone door de balansen van de monetaire financiële instellingen (MFI) te analyseren. De MFI zijn de financiële instellingen die de geld uitgevende sector van het eurogebied vormen, te weten de ECB en de geldscheppende banken.
De geldhoeveelheid: M1
De primaire liquiditeiten in handen van het publiek noemt men de geldhoeveelheid. M1= Girale tegoeden + Chartaal geld in handen van het publiek.
Binnenlandse liquiditeitenmassa:M3
Secundaire liquiditeitenmassa = Spaartegoeden waarvan de looptijd korter is dan 2 jaar. De binnenlandse liquiditeitenmassa = De primaire + secundaire liquiditeitenmassa.

Financiële Instellingen
Financiële Systeem = De wijze waarop geldstromen in de economie worden georganiseerd. Het financiële systeem van de economie vervult allerlei functies die voor een gezonde groei van de economie van belang zijn. Bv
- Het scheppen van geld via wederzijdse schuldaanvaarding.
- Doorgeven van geld van partijen met een liquiditeitsoverschot aan partijen met een tekort.
- Efficiënt Betalingsverkeer

 Monetaire (geldscheppende) instellingen mogen primaire liquiditeiten scheppen door uitgifte van bankbiljetten en munten en door wederzijdse schuldaanvaarding.

De balans van een monetaire financiële instelling
Bij de bespreking van de bankbalans gaat het vooral om de volgende begrippen:
- Liquiditeit
In hoeverre kan een bank de verplichtingen tegenover haar rekeninghouders nakomen.
- Solvabiliteit
De mogelijkheid van de bank met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren. Hoe slechter de kredietwaardigheid van de klant, hoe meer eigen vermogen een bank hiertegenover moet stellen.
- Rentabiliteit
Geeft de verhouding weer tussen de winst en het eigen vermogen. De bank gebruikt de winst voor dividenduitkeringen aan de aandeelhouders en voor de versterking van het eigenvermogen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Rangen bij de Koninklijke Landmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse landmacht en hoe kan je deze herkennen?

Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende of manager kan je op diverse manieren jouw mensen aansturen. Dit kan op een directe manier maar ook indirect in een vragende manier. Leiding geven is een persoon zo beïnvloeden dat hij gaat doen wat jij in gedachte hebt.

Sollicitatiegesprek

Moet je op sollicitatiegesprek gaan? Lees dan eerst dit om je kansen te vergroten!

Mijn ervaringen met de opleiding International Business and Languages

Van 2005 tot 2009 heb ik de opleiding International Business and languages gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam HES. In 2009 heb ik mijn diploma behaald, ik deel graag mijn ervaringen over deze opleiding en mijn leven sinds het afronden van de opleiding.

Copywriter

De werkzaamheden van een copywriter helder beschreven

Een sollicitatiebrief schrijven

Leer hier hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Open dag universiteit van Utrecht

Informatie over de universiteit van Utrecht, onderwijs en onderzoek en een scholierensite voor aankomende studenten.

Werken bij de overheid

Handige informatie voor als je wilt werken bij de overheid

Het regiemodel in vaardigheidstrainingen

Toepassing van het regiemodel met acteurs als leermiddel in vaardigheidstrainingen

Tips als je aan de slag gaat in de arbeidsmarkt na je studie.

na je studie aan de slag in de arbeidsmarkt.

Belonen werkt dat echt?

Je wil iemand belonen voor zijn of haar goede houding of werkzaamheden, maar hoe pak je dit aan en werkt het eigenlijk? Moet ik iemand persoonlijk belonen of moet ik meerdere mensen belonen bij een goede prestatie? Op deze vragen zal ik proberen antwoord te geven in het volgende artikel.

Professioneel telefoneren

Hoe kan je klanten het best te woord staan aan de telefoon? Ontdek het hier!

Wat houdt de opleiding pedagogisch werker niveau 4 in?

de opleiding van pedagogisch werker, wat is dat nu eigenlijk?

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

Macro economie en onderneming volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie macro economie beschrijft.

Hoe vind ik een baan?

Hoe je de mogelijkheden om een leuke, interessante baan te vinden vergroot.

Verschil tussen Sph & Mwd

hoe maak je de juiste keuze tussen Sociaal pedagogisch hulpverlener of Maatschappelijk werk &dienstverlening.

Human Resource Management

Het geheel van normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen.

Het werken op een helpdesk

Dit is een artikel over de werkzaamheden die zich plaatsvinden op een helpdesk

zwem ABC

Bij de aanleg van de ontwikkeling hebben we eigenlijk 2 dingen die we kunnen onderscheiden. Je hebt de algemene eigenschappen en de individuele eigenschappen.

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Hoe begeleid ik mijn personeel wanneer het minder functioneert?

Elke manager heeft hier wel eens last van: Minder functionerend personeel. Maar hoe pak je dit probleem nu aan? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen weer gemotiveerd en enthousiast zijn?

Hoe staat het met de sociologie in het arbeidssysteem?

Hoe is het gesteld met de sociologie binnen de grote moderne mondiale productiebedrijven?