Het aanbod van geld volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie het aanbod van geld beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Functies van geld:
- Ruilmiddel
- Rekeneenheid
- Oppotmiddel (sparen)
Geldsoorten
Munten,biljetten (chartaal geld) en giraal geld.
Intrinsieke waarde = De marktwaarde van het materiaal waaruit het geld bestaat.
Nominale waarde = De waarde die op het geld is afgedrukt.

Geldhoeveelheid en binnenlandse liquiditeitenmassa
De ECB meet de hoeveelheid geld in de eurozone door de balansen van de monetaire financiële instellingen (MFI) te analyseren. De MFI zijn de financiële instellingen die de geld uitgevende sector van het eurogebied vormen, te weten de ECB en de geldscheppende banken.
De geldhoeveelheid: M1
De primaire liquiditeiten in handen van het publiek noemt men de geldhoeveelheid. M1= Girale tegoeden + Chartaal geld in handen van het publiek.
Binnenlandse liquiditeitenmassa:M3
Secundaire liquiditeitenmassa = Spaartegoeden waarvan de looptijd korter is dan 2 jaar. De binnenlandse liquiditeitenmassa = De primaire + secundaire liquiditeitenmassa.

Financiële Instellingen
Financiële Systeem = De wijze waarop geldstromen in de economie worden georganiseerd. Het financiële systeem van de economie vervult allerlei functies die voor een gezonde groei van de economie van belang zijn. Bv
- Het scheppen van geld via wederzijdse schuldaanvaarding.
- Doorgeven van geld van partijen met een liquiditeitsoverschot aan partijen met een tekort.
- Efficiënt Betalingsverkeer

 Monetaire (geldscheppende) instellingen mogen primaire liquiditeiten scheppen door uitgifte van bankbiljetten en munten en door wederzijdse schuldaanvaarding.

De balans van een monetaire financiële instelling
Bij de bespreking van de bankbalans gaat het vooral om de volgende begrippen:
- Liquiditeit
In hoeverre kan een bank de verplichtingen tegenover haar rekeninghouders nakomen.
- Solvabiliteit
De mogelijkheid van de bank met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren. Hoe slechter de kredietwaardigheid van de klant, hoe meer eigen vermogen een bank hiertegenover moet stellen.
- Rentabiliteit
Geeft de verhouding weer tussen de winst en het eigen vermogen. De bank gebruikt de winst voor dividenduitkeringen aan de aandeelhouders en voor de versterking van het eigenvermogen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Waar vind ik thuiswerk?

Informatie en tips die helpen bij het zoeken en vinden van thuiswerk

Nederlandse student vlucht grens over

Studeren in België steeds populairder voor Nederlandse studenten, maar let op want ook hier gaat een einde aan komen.

Vakantiekrachten: Tips om je vakantiebaan te vinden

Vakantiekrachten, Studenten uitzendbureau, Studenten werk

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Mooie vrouwen als au pair.

Hoe wordt een je au pair in het buitenland en wat wordt er van je verwacht als au pair.

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Professioneel telefoneren

Hoe kan je klanten het best te woord staan aan de telefoon? Ontdek het hier!

Is de werkinstelling van de jeugd anders dan die van vroeger?

Als je veel met jonge(re) mensen werkt zul je vaak een verschil zien in hun werkinstelling ten opzichte van die van jou

Specialisatie in bedrijven

Wat is specialisatie, wat zijn de voordelen van arbeidsspecialisatie en hoe het wordt het toegepast in de organisaties

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Gratis bijles rekenen voor de rekentoets 2F

Gratis bijles rekenen aan de hand van weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 en 2014

Is werken via www.direct-thuiswerk.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.direct-thuiswerk.nl nader onderzocht.

Wat is het toch met die spellingsfouten?

Moeite met -d -t fouten? De basis van de Nederlandse spelling.

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Het propedeusejaar van het MIC aan de HvA.

het eerste jaar van de opleiding Media, Informatie en Communicatie

Copywriter

De werkzaamheden van een copywriter helder beschreven

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Het regiemodel in vaardigheidstrainingen

Toepassing van het regiemodel met acteurs als leermiddel in vaardigheidstrainingen

Toelichting op “bossing” proces brochure om werknemer geestelijk te beschadigen.

Betreft “bossing” proces voorjaarsbrochure 2016 Bossingman BV (fictieve naam)

Ontslagen? Wellicht kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Informatie over de WW-uitkering: Voorwaarden, hoogte, duur.

Is thuiswerkeninpakken.nl betrouwbaar, geld verdienen met inpakwerk

Op thuiswerkeninpakken.nl kun je je gratis inschrijven voor allerlei soorten inpakwerk. Maar is thuiswerkeninpakken.nl ook betrouwbaar?

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).