Macro economie en onderneming volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie macro economie beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Deze factoren beïnvloeden de winst van een bedrijf het meeste:
- Conjunctuur
- Wisselkoers
- Olieprijs
- Loonsom per werknemer
- Rente
Het is moeilijk te zeggen of zij de omzet, kosten of beide beïnvloeden

Doorrekenen van gestegen kosten in prijzen 
Hier moet je allemaal rekening mee houden:
- Marktvorm
Een monopolist zal het minder moeilijk hebben met het doorbereken van kosten in de prijzen dan een andere marktvorm.
- Internationaliseringgraad
Bedrijven die veel doen aan export zijn in hun doorberekenen erg beperkt omdat de bedrijven in het buitenland misschien niet last hebben van stijgende kosten.
- Overcapaciteit
- Prijselasticiteit van de vraag

Conjunctuur
Er zijn een aantal criteria om de conjunctuurgevoeligheid van een bedrijfstak en een onderneming vast te stellen.
Aard van de Eindmarkt
Het soort product dat een bedrijf levert speelt een grote rol. Er word dan vooral onderscheid gemaakt tussen duurzame en niet-duurzame producten. Ook de inkomenselasticiteit heeft invloed. Een hoge inkomenselasticiteit zijn conjunctuurgevoeliger dan producten met een lage elasticiteit. De fase waarin het product zit van de productlevenscyclus is ook belangrijk.
Fase in de Bedrijfskolom
Oerproducenten zijn conjunctuurgevoeliger dan de producenten van eindproducten, omdat ze geconfronteerd worden met het voorraadeffect in de bedrijfskolom. Deze produceren ook vaak stoffen die voor duurzame goederen gebruikt worden, uitgaven die uitgesteld kunnen worden tot de crisis voorbij is.
Kapitaal intensiteit
Hoe hoger de kapitaalintensiteit, des te groter is het aandeel van de constante kosten in de totale kosten. Een groot aandeel van de constante kosten in de kostenstructuur zorgt voor een sterke prijsconcurrentie in een recessie.
Investeringsbeleid
Procyclisch beleid = Het verrichten van investeringen op een tijdstip waardoor de conjunctuurcyclus word versterkt, dat is dus de opgaande fase. Voor een bedrijf houd een anticyclisch beleid in, dat men in de neergang de investering- en promotie-inspanningen opvoert en terughoudendheid betracht met betrekking tot investeringen en promotie in de opgang. Voor het bedrijf heeft dit beleid het voordeel dat investeren in de conjuncturele neergang goedkoper is dan investeren in de opgang. In de praktijk word er mee procyclisch geïnvesteerd.

Wisselkoers
Bedrijven die internationaal zakendoen, krijgen te maken met het valutarisico. Als de koers van de dollar daalt ten opzichte van de euro, verslechterd de concurrentiepositie van de Nederlandse exporteurs. Landen uit het dollargebied zijn vooral Latijns Amerikaanse en Aziatische- landen.
Effect van een daling van de dollarkoers op de bedrijfswinst:

Opbrengsten                      Kosten                          
                      In dollars                           In niet dollars

In dollars         Negatief                          Sterk negatief
In niet dollars  Positief                            Geen effect

Olieprijzen
De invloed die een stijging van de olieprijs heeft op de winst van een bedrijfstak of onderneming, hangt af van 4 factoren:
- De energie-intensiteit
De mate waarin een bedrijfstak of onderneming energie als hulstof en olieproducten als grondstof in het productieproces gebruikt.
- Energiebesparing
Een hogere olieprijs leid bij constant verbruik tot hogere kosten. Maar prijs en hoeveelheid staan niet los van elkaar. Een hogere olieprijs zal na verloop van tijd leiden tot minder energieverbruik.
- Doorberekening
Of dit ten koste van de winst zal gaan, hangt af van de mogelijkheden die de onderneming heeft om gestegen kosten door te berekenen in de prijzen.
- Bestedingseffecten
Veel bedrijven hebben indirect te maken met hogere energieprijzen. Een stijging van de olieprijs heeft tot gevolg dat consumenten een groter deel van hun inkomen moeten besteden aan energie.

Lonen
Om de loongevoeligheid van een onderneming of bedrijfstak te bepalen, moeten we de volgende vier factoren bekijken:
- De arbeidsintensiteit van de productie
Het aandeel van loonkosten in de totale kosten.
- Productiviteitverbetering
Voor de concurrentiepositie van een onderneming zijn de arbeidskosten per eenheid product belangrijk. De loonsom per eenheid product is gelijk aan de loonsom per werknemer gedeeld door de arbeidsproductiviteit.
- Doorberekening
- Bestedingseffect van een loonstijging

Rente en Financiering
Een onderneming kan haar activiteiten financieren met vreemd vermogen of met eigen vermogen. Een stijging van de rente heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van beide financieringsvormen. Er zijn twee manieren om het eigen vermogen uit te breiden:
- Winstinhouding
- Uitgeven van aandelen
Wanneer de rente stijgt zullen de koersen van de aandelen dalen. Hoge rente tast de winst aan. Door de lage koersen zal het bedrijf meer aandelen moeten uitgeven om het gewenste bedrag te halen. Dit zullen bestaande aandeelhouders niet zomaar goed vinden omdat ze bang zijn voor dividendverwatering. (De grote groep aandeelhouders gaat ten koste van het toekomstige dividend per aandeel)

 Rente en Afzet
Door een hoge rente word het lenen van geld duurder. Mensen zullen dus minder snel duurzame aankopen doen. Bij een hoge rente zullen ook de rendementseisen toenemen die een onderneming stelt bij een investeringsproject.

Rente en Valutakoersen
Een renteverhoging door de ECB trekt internationale beleggers aan. Zij zullen in de EMU willen beleggen en hun munten eerst moeten omwisselen in euro's. De vraag naar de euro neemt toe en de koers stijgt. Dit verslechterd de concurrentiepositie.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Tips voor je sollicitatiegesprek

Handige tips voor je sollicitatiegesprek. Zorg dat die droombaan de jouwe wordt!

Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

Is www.grotesalaris.com betrouwbaar?

Leer gemakkelijk hoe om geld te verdienen vanuit huis,100-500E/dag, werkt dit ook echt zo?

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Open dag universiteit van Utrecht

Informatie over de universiteit van Utrecht, onderwijs en onderzoek en een scholierensite voor aankomende studenten.

Goed betaald krijgen met geneesmiddel en onderzoek!?

werken als vrijwilliger is lang zo erg niet als er tegenwoordig van verwacht word!

Sollicitatie is niet 'beleven' maar 'overleven'

enkele tips ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek

Hoe maak ik mijn cv?

Hoe maak ik een succesvol cv?

Is www.enquetevergelijk.nl betrouwbaar?

Verdien extra geld en beloningen door enquêtes in te vullen, 100% Gratis, snelle registratie, is dit ook zo?

De beste brandblusser

Lees hier hoe ik voor de prijs van een kleine brandblusser een grote brandblusser kreeg.

Mijn ervaringen met de opleiding International Business and Languages

Van 2005 tot 2009 heb ik de opleiding International Business and languages gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam HES. In 2009 heb ik mijn diploma behaald, ik deel graag mijn ervaringen over deze opleiding en mijn leven sinds het afronden van de opleiding.

Coaching: wat is het en hoe doe je het.

Coaching word van steeds meer mensen verwacht maar hoe coach je nu iemand?

Solliciteren terwijl je al 50 jaar bent geworden

En dan moet je ineens gaan solliciteren, maar je bent inmiddels 50

Geld verdienen vanuit eigen huis, thuiswerk

Werken vanuit je eigen huis. Er zijn diverse manieren om wat bij te verdienen.

5 time-management tips voor werkende studenten

Studentenwerk, Studentenwerk amsterdam

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Leiding geven niet voor iedereen weggelegd

Wat komt er nu eigenlijk allemaal kijken bij het leiding geven aan een team van medewerkers?

Wat houdt de opleiding pedagogisch werker niveau 4 in?

de opleiding van pedagogisch werker, wat is dat nu eigenlijk?

Een verkooptraining

Denk je er aan om een verkooptraining te gaan volgen? Lees hier wat je kunt leren in een verkooptraining en wat je er in je carriere aan kunt hebben!

Hoe staat het met de sociologie in het arbeidssysteem?

Hoe is het gesteld met de sociologie binnen de grote moderne mondiale productiebedrijven?

Thuiswerk; speld in een hooiberg

De zoektocht om goed thuiswerk te vinden, in het bijzonder vacatures zoeken voor anderen

Strategie bepaling en conceptontwikkeling.

Het bepalen van je strategie en de ontwikkeling van het concept.