Macro economie en onderneming volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie macro economie beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Deze factoren beïnvloeden de winst van een bedrijf het meeste:
- Conjunctuur
- Wisselkoers
- Olieprijs
- Loonsom per werknemer
- Rente
Het is moeilijk te zeggen of zij de omzet, kosten of beide beïnvloeden

Doorrekenen van gestegen kosten in prijzen 
Hier moet je allemaal rekening mee houden:
- Marktvorm
Een monopolist zal het minder moeilijk hebben met het doorbereken van kosten in de prijzen dan een andere marktvorm.
- Internationaliseringgraad
Bedrijven die veel doen aan export zijn in hun doorberekenen erg beperkt omdat de bedrijven in het buitenland misschien niet last hebben van stijgende kosten.
- Overcapaciteit
- Prijselasticiteit van de vraag

Conjunctuur
Er zijn een aantal criteria om de conjunctuurgevoeligheid van een bedrijfstak en een onderneming vast te stellen.
Aard van de Eindmarkt
Het soort product dat een bedrijf levert speelt een grote rol. Er word dan vooral onderscheid gemaakt tussen duurzame en niet-duurzame producten. Ook de inkomenselasticiteit heeft invloed. Een hoge inkomenselasticiteit zijn conjunctuurgevoeliger dan producten met een lage elasticiteit. De fase waarin het product zit van de productlevenscyclus is ook belangrijk.
Fase in de Bedrijfskolom
Oerproducenten zijn conjunctuurgevoeliger dan de producenten van eindproducten, omdat ze geconfronteerd worden met het voorraadeffect in de bedrijfskolom. Deze produceren ook vaak stoffen die voor duurzame goederen gebruikt worden, uitgaven die uitgesteld kunnen worden tot de crisis voorbij is.
Kapitaal intensiteit
Hoe hoger de kapitaalintensiteit, des te groter is het aandeel van de constante kosten in de totale kosten. Een groot aandeel van de constante kosten in de kostenstructuur zorgt voor een sterke prijsconcurrentie in een recessie.
Investeringsbeleid
Procyclisch beleid = Het verrichten van investeringen op een tijdstip waardoor de conjunctuurcyclus word versterkt, dat is dus de opgaande fase. Voor een bedrijf houd een anticyclisch beleid in, dat men in de neergang de investering- en promotie-inspanningen opvoert en terughoudendheid betracht met betrekking tot investeringen en promotie in de opgang. Voor het bedrijf heeft dit beleid het voordeel dat investeren in de conjuncturele neergang goedkoper is dan investeren in de opgang. In de praktijk word er mee procyclisch geïnvesteerd.

Wisselkoers
Bedrijven die internationaal zakendoen, krijgen te maken met het valutarisico. Als de koers van de dollar daalt ten opzichte van de euro, verslechterd de concurrentiepositie van de Nederlandse exporteurs. Landen uit het dollargebied zijn vooral Latijns Amerikaanse en Aziatische- landen.
Effect van een daling van de dollarkoers op de bedrijfswinst:

Opbrengsten                      Kosten                          
                      In dollars                           In niet dollars

In dollars         Negatief                          Sterk negatief
In niet dollars  Positief                            Geen effect

Olieprijzen
De invloed die een stijging van de olieprijs heeft op de winst van een bedrijfstak of onderneming, hangt af van 4 factoren:
- De energie-intensiteit
De mate waarin een bedrijfstak of onderneming energie als hulstof en olieproducten als grondstof in het productieproces gebruikt.
- Energiebesparing
Een hogere olieprijs leid bij constant verbruik tot hogere kosten. Maar prijs en hoeveelheid staan niet los van elkaar. Een hogere olieprijs zal na verloop van tijd leiden tot minder energieverbruik.
- Doorberekening
Of dit ten koste van de winst zal gaan, hangt af van de mogelijkheden die de onderneming heeft om gestegen kosten door te berekenen in de prijzen.
- Bestedingseffecten
Veel bedrijven hebben indirect te maken met hogere energieprijzen. Een stijging van de olieprijs heeft tot gevolg dat consumenten een groter deel van hun inkomen moeten besteden aan energie.

Lonen
Om de loongevoeligheid van een onderneming of bedrijfstak te bepalen, moeten we de volgende vier factoren bekijken:
- De arbeidsintensiteit van de productie
Het aandeel van loonkosten in de totale kosten.
- Productiviteitverbetering
Voor de concurrentiepositie van een onderneming zijn de arbeidskosten per eenheid product belangrijk. De loonsom per eenheid product is gelijk aan de loonsom per werknemer gedeeld door de arbeidsproductiviteit.
- Doorberekening
- Bestedingseffect van een loonstijging

Rente en Financiering
Een onderneming kan haar activiteiten financieren met vreemd vermogen of met eigen vermogen. Een stijging van de rente heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van beide financieringsvormen. Er zijn twee manieren om het eigen vermogen uit te breiden:
- Winstinhouding
- Uitgeven van aandelen
Wanneer de rente stijgt zullen de koersen van de aandelen dalen. Hoge rente tast de winst aan. Door de lage koersen zal het bedrijf meer aandelen moeten uitgeven om het gewenste bedrag te halen. Dit zullen bestaande aandeelhouders niet zomaar goed vinden omdat ze bang zijn voor dividendverwatering. (De grote groep aandeelhouders gaat ten koste van het toekomstige dividend per aandeel)

 Rente en Afzet
Door een hoge rente word het lenen van geld duurder. Mensen zullen dus minder snel duurzame aankopen doen. Bij een hoge rente zullen ook de rendementseisen toenemen die een onderneming stelt bij een investeringsproject.

Rente en Valutakoersen
Een renteverhoging door de ECB trekt internationale beleggers aan. Zij zullen in de EMU willen beleggen en hun munten eerst moeten omwisselen in euro's. De vraag naar de euro neemt toe en de koers stijgt. Dit verslechterd de concurrentiepositie.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Projectmatig werken.

De fases die een project doorloopt.

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).

Solliciteren terwijl je al 50 jaar bent geworden

En dan moet je ineens gaan solliciteren, maar je bent inmiddels 50

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

De beste brandblusser

Lees hier hoe ik voor de prijs van een kleine brandblusser een grote brandblusser kreeg.

Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

Een dag uit het leven van een stewardess

Wat zijn de preciece taken van het cabinepersoneel?

Valkuilen bij het trainen van nieuwe medewerkers.

Wat zijn valkuilen bij het trainen van nieuwe medewerkers en hoe omzeil je deze valkuilen.

Economische kringloop volgens de algemene economie

Kort samenvattend artikel over hoe de economische kringloop in elkaar zit volgens de algemene economie

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

CV in het Engels

In dit stuk worden kort de verschillen uitgelegd tussen een Engels en een Nederlands CV

Wat doet een headhunter ongeveer?

Bedrijven hebben weleens moeite om de perfecte persoon te vinden bij een bepaalde functie binnen een bedrijf.

Engels leren, makkelijker dan je denkt!

Een steeds groter wordend deel van de wereld om ons heen is in het Engels. Of je nu de televisie aanzet, aan het internetten bent, een film kijkt of op reis gaat, Engels is een belangrijke taal. Nederland staat er om bekend dat een groot deel van de bevolking zich in het Engels kan redden. Voor zo’n relatief klein la

Zeg ken jij de Bossing man, dat is een werkgever die je weg wil pesten door je psycho/sociaal ziek te maken.

Voorbeeld 1 bij ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

Social Work .. iets voor mij?

Wat houdt Social Work in en wat kun je ermee worden?

Wat houdt de opleiding pedagogisch werker niveau 4 in?

de opleiding van pedagogisch werker, wat is dat nu eigenlijk?

Het motiveren van medewerkers hoe pak je dat aan?

Medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Een kwestie van gezond verstand

Hoe helpt een incompetente directie een bedrijf naar de kloten?

De crisis krijgt vaak de schuld van een faillissement maar vaak ligt de schuld bij de directie.

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Toelichting “bossing” activiteiten i.v.m. “nieuwe product “lijn website en “BIO”etiketten.

Wat er gebeurt als de gehele directie je moedwillig tracht gek te maken om je tot vrijwillig ontslag te dwingen.

Wetenschapsfilosofie

Alles over wetenschapsfilosofie: stromingen, uitleg, filosofen.

Diagnostische procedures

verschillende vormen van diagnostiek overzichtelijk in kernwoorden omschreven

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?