Onderzoeksopzet


Publicatie datum:

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet?

Gesponsorde koppelingen

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet? Dit is een vraag die men zich vaak stelt wanneer er een onderzoeksopzet gemaakt moet worden.

Voor een goede onderzoeksopzet, volgt u vijf stappen.

Deze vijf stappen zijn:

 1. het formuleren van een onderzoeksopzet,
 2. de onderzoeksvorm,
 3. analyseren,
 4. concluderen en aanbevelen,
 5. maken van een rapportage.

Wanneer je eenmaal begonnen bent met deze stappen is het lastig keuzes achteraf te veranderen. Daarom is het echt belangrijk om goed na te denken waar het onderwerp precies over gaat.

1.Het formuleren van een onderzoeksopzet:

In dit deel van de onderzoeksopzet wordt duidelijk uitgelegd wat het doel van dit onderzoek is. Je bespreekt hierin de centrale vraag, legt uit voor wie het onderzoek bedoeld is (bepalen van doelgroep) en wat de plan van aanpak van het onderzoek zal zijn.

 1. Doel van het onderzoek: Formuleer het onderzoeksdoel in termen van eindresultaten.
 2. Wat is de centrale vraag? De centrale onderzoeksvraag wordt opgedeeld in deelvragen.
 3. Wie is de doelgroep? De doelgroep is de groep mensen die je gaat bevragen. Je kunt natuurlijk niet de hele populatie bevragen en daarom selecteer je een groep die het beste bij uw onderzoek past. Dit heet werken met een steekproef: een afspiegeling van de totale samenleving. Hierbij is het belangrijk dat de steekproef goed samen gesteld is en dat de uitkomsten betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

2. De onderzoeksvorm

Een onderzoek kan op twee manieren plaatsvinden: field research en desk research.

Bij field research zul je mensen moeten ondervragen. Dit kan weer op twee manieren: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken.

Kwalitatief onderzoek ligt voor de hand als je wil peilen hoe je doelgroep denkt over een product, een nieuw idee of werkwijze. Kwalitatief onderzoek vindt meestal plaats in een kleine groep. Het geeft de mensen de ruimte om uitgebreid en vrijuit te reageren op de gestelde vragen. Aan de uitkomsten van dit onderzoeken kunnen echter geen harde conclusies worden gevormd.

Bij kwantitatief onderzoek wordt een groter groep personen telefonisch, schriftelijk of via internet ondervraagd. Hierdoor kunt u wel een betrouwbare conclusie vormen.

Bij desk research probeer je van achter je bureau antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag. Hierbij is literatuuronderzoek, onderzoek op het internet en raadplegen van deskundigen belangrijk. Het kan ook helpen om de onderzoeksvraag te verbeteren.

3. Analyseren

In deze fase van het onderzoek dien je de (relevante) uitkomsten van stap 2 uit te werken.

4. Concluderen en aanbevelen

Wanneer het veld werk afgerond is kun je uit de uitkomsten de conclusie trekken. Aan de hand van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan.5. Rapportage maken

Aan het eind van het onderzoek dien je de resultaten vast te leggen in een rapportage. Zo kun je de opdrachtgever duidelijk en overzichtelijk informeren over de bevindingen van je onderzoek.

Een goede rapportage bevat de volgende onderdelen:

 • Samenvatting
 • Omschrijving onderzoeksopzet, hiervoor kun je stap 1 gebruiken.
 • Resultaten van het onderzoek door middel van tekst, tabellen en grafieken
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Bijlagen: geraadpleegde bronnen en/of literatuur; onderzoeksinstrumenten

Het is verstandig om een rapportage mondeling toe te lichten aan de opdrachtgever.

Zo kun je tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten de onduidelijkheden en eventuele vragen beantwoorden.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

De woonbegeleiding

Wat de woonbegeleiding inhoud.

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Tips voor het presenteren!

Moeite met presenteren en altijd stikzenuwachtig voor een groep? Lees hier tips!

Waarom een stagiaire aannemen?

Studenten Werk, Student Bureau

Is www.indeed.nl betrouwbaar

Indeed.nl beloofd je goed betaald thuiswerk, hoe werkt dat en is www.indeed.nl betrouwbaar

Effectieve coaching deel 3

Effectieve coaching deel 3 – obstakels bij het coachen, terugkoppeling bij het coachen.

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Leiding geven niet voor iedereen weggelegd

Wat komt er nu eigenlijk allemaal kijken bij het leiding geven aan een team van medewerkers?

solliciteren voor een inbound call-center

Waar jij je op voor moet bereiden bij een sollicitatie voor een inbound call-center

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Situationeel leiderschap Hersey Blanchard

Situationeel leiderschap beschreven door Hersey en Blanchard uitgelegd. In elke situatie geef je op een andere manier leiding.

Tips voor een sollicitatiegesprek

Hier zijn tips voor jouw sollicitatiegesprek!

Succesvol solliciteren

Hoe je zelfverzekerd een sollicitatiegesprek ingaat.

Projectmatig werken.

De fases die een project doorloopt.

Slecht nieuwsgesprekken; stoom afblazen of opblazen?

In dit artikel wordt ingegaan op de theorie achter het gespreksmodel voor het voeren van een slecht nieuwsgesprek.

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).

Sollicitatiegesprek

Moet je op sollicitatiegesprek gaan? Lees dan eerst dit om je kansen te vergroten!

Hoe vind ik een baan?

Hoe je de mogelijkheden om een leuke, interessante baan te vinden vergroot.

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

Draag de juiste kleding naar een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatie is de indruk die je achter laat erg belangrijk. Je doet dit niet alleen door een goed verhaal te hebben, maar ook de kleding is hier erg belangrijk in

Basistermen internet

Nieuw op het internet? Leer hier enkele belangrijke termen!

Conflicten en oplossingen

conflicthantering en oplossingsstrategiën