Onderzoeksopzet


Publicatie datum:

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet?

Gesponsorde koppelingen

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet? Dit is een vraag die men zich vaak stelt wanneer er een onderzoeksopzet gemaakt moet worden.

Voor een goede onderzoeksopzet, volgt u vijf stappen.

Deze vijf stappen zijn:

 1. het formuleren van een onderzoeksopzet,
 2. de onderzoeksvorm,
 3. analyseren,
 4. concluderen en aanbevelen,
 5. maken van een rapportage.

Wanneer je eenmaal begonnen bent met deze stappen is het lastig keuzes achteraf te veranderen. Daarom is het echt belangrijk om goed na te denken waar het onderwerp precies over gaat.

1.Het formuleren van een onderzoeksopzet:

In dit deel van de onderzoeksopzet wordt duidelijk uitgelegd wat het doel van dit onderzoek is. Je bespreekt hierin de centrale vraag, legt uit voor wie het onderzoek bedoeld is (bepalen van doelgroep) en wat de plan van aanpak van het onderzoek zal zijn.

 1. Doel van het onderzoek: Formuleer het onderzoeksdoel in termen van eindresultaten.
 2. Wat is de centrale vraag? De centrale onderzoeksvraag wordt opgedeeld in deelvragen.
 3. Wie is de doelgroep? De doelgroep is de groep mensen die je gaat bevragen. Je kunt natuurlijk niet de hele populatie bevragen en daarom selecteer je een groep die het beste bij uw onderzoek past. Dit heet werken met een steekproef: een afspiegeling van de totale samenleving. Hierbij is het belangrijk dat de steekproef goed samen gesteld is en dat de uitkomsten betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

2. De onderzoeksvorm

Een onderzoek kan op twee manieren plaatsvinden: field research en desk research.

Bij field research zul je mensen moeten ondervragen. Dit kan weer op twee manieren: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken.

Kwalitatief onderzoek ligt voor de hand als je wil peilen hoe je doelgroep denkt over een product, een nieuw idee of werkwijze. Kwalitatief onderzoek vindt meestal plaats in een kleine groep. Het geeft de mensen de ruimte om uitgebreid en vrijuit te reageren op de gestelde vragen. Aan de uitkomsten van dit onderzoeken kunnen echter geen harde conclusies worden gevormd.

Bij kwantitatief onderzoek wordt een groter groep personen telefonisch, schriftelijk of via internet ondervraagd. Hierdoor kunt u wel een betrouwbare conclusie vormen.

Bij desk research probeer je van achter je bureau antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag. Hierbij is literatuuronderzoek, onderzoek op het internet en raadplegen van deskundigen belangrijk. Het kan ook helpen om de onderzoeksvraag te verbeteren.

3. Analyseren

In deze fase van het onderzoek dien je de (relevante) uitkomsten van stap 2 uit te werken.

4. Concluderen en aanbevelen

Wanneer het veld werk afgerond is kun je uit de uitkomsten de conclusie trekken. Aan de hand van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan.5. Rapportage maken

Aan het eind van het onderzoek dien je de resultaten vast te leggen in een rapportage. Zo kun je de opdrachtgever duidelijk en overzichtelijk informeren over de bevindingen van je onderzoek.

Een goede rapportage bevat de volgende onderdelen:

 • Samenvatting
 • Omschrijving onderzoeksopzet, hiervoor kun je stap 1 gebruiken.
 • Resultaten van het onderzoek door middel van tekst, tabellen en grafieken
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Bijlagen: geraadpleegde bronnen en/of literatuur; onderzoeksinstrumenten

Het is verstandig om een rapportage mondeling toe te lichten aan de opdrachtgever.

Zo kun je tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten de onduidelijkheden en eventuele vragen beantwoorden.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Een succesvol verkoopgesprek houden.

Een succesvol verkoopgesprek met de SALE-techniek.

Engels leren, makkelijker dan je denkt!

Een steeds groter wordend deel van de wereld om ons heen is in het Engels. Of je nu de televisie aanzet, aan het internetten bent, een film kijkt of op reis gaat, Engels is een belangrijke taal. Nederland staat er om bekend dat een groot deel van de bevolking zich in het Engels kan redden. Voor zo’n relatief klein la

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Stage lopen in het buitenland

Informatie over stage lopen in het buitenland.

Nascholing chauffeurs en code 95 richtlijn.

Vanaf september 2008 krijgen buschauffeurs te maken met de Richtlijn code 95 vakbekwaamheid. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt dit vanaf maart 2009.

Wat is het toch met die spellingsfouten?

Moeite met -d -t fouten? De basis van de Nederlandse spelling.

Verschil tussen Sph & Mwd

hoe maak je de juiste keuze tussen Sociaal pedagogisch hulpverlener of Maatschappelijk werk &dienstverlening.

Economische kringloop volgens de algemene economie

Kort samenvattend artikel over hoe de economische kringloop in elkaar zit volgens de algemene economie

Hoe wordt ik piloot?

Het studeren tot verkeersvlieger is veeleisend. Gedurende 24 tot 36 maanden zullen jij en de medestudenten veel leren en beleven.

Een voorbeeld sollicitatiebrief

Een voorbeeld sollicitatiebrief.

Thuiswerk; speld in een hooiberg

De zoektocht om goed thuiswerk te vinden, in het bijzonder vacatures zoeken voor anderen

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Toelichting op “bossing” proces brochure om werknemer geestelijk te beschadigen.

Betreft “bossing” proces voorjaarsbrochure 2016 Bossingman BV (fictieve naam)

Pesten op het werk,het verzwegen taboe?

het overkomt miljoenen mensen,managers doen onvoldoende .

Waar moet de focus anno 2011 liggen bij netwerk marketing?

Met de mogelijkheden op internet zoals Sociale media ontstaan er nieuwe mogelijkheden om je GDI en/of Rolution bedrijf op te bouwen.

Doelgroep bepaling.

Het bepalen van je doelgroep aan de hand van bepaalde aspecten.

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

Geschiedenis Steps International BV. voor het eerst bekend gemaakt.

De geschiedenis van Steps BV. vindt u nergens, behalve hier!

Human Resource Management

Het geheel van normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen.

Thuiswerk!

Thuiswerk: een utopie of niet?

Copywriter

De werkzaamheden van een copywriter helder beschreven

Iemand inwerken makkelijker gezegd dan gedaan

Het lijkt heel makkelijk om iemand goed in te werken toch komt er iets meer bij kijken dan de meeste mensen denken.