Onderzoeksopzet


Publicatie datum:

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet?

Gesponsorde koppelingen

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet? Dit is een vraag die men zich vaak stelt wanneer er een onderzoeksopzet gemaakt moet worden.

Voor een goede onderzoeksopzet, volgt u vijf stappen.

Deze vijf stappen zijn:

 1. het formuleren van een onderzoeksopzet,
 2. de onderzoeksvorm,
 3. analyseren,
 4. concluderen en aanbevelen,
 5. maken van een rapportage.

Wanneer je eenmaal begonnen bent met deze stappen is het lastig keuzes achteraf te veranderen. Daarom is het echt belangrijk om goed na te denken waar het onderwerp precies over gaat.

1.Het formuleren van een onderzoeksopzet:

In dit deel van de onderzoeksopzet wordt duidelijk uitgelegd wat het doel van dit onderzoek is. Je bespreekt hierin de centrale vraag, legt uit voor wie het onderzoek bedoeld is (bepalen van doelgroep) en wat de plan van aanpak van het onderzoek zal zijn.

 1. Doel van het onderzoek: Formuleer het onderzoeksdoel in termen van eindresultaten.
 2. Wat is de centrale vraag? De centrale onderzoeksvraag wordt opgedeeld in deelvragen.
 3. Wie is de doelgroep? De doelgroep is de groep mensen die je gaat bevragen. Je kunt natuurlijk niet de hele populatie bevragen en daarom selecteer je een groep die het beste bij uw onderzoek past. Dit heet werken met een steekproef: een afspiegeling van de totale samenleving. Hierbij is het belangrijk dat de steekproef goed samen gesteld is en dat de uitkomsten betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

2. De onderzoeksvorm

Een onderzoek kan op twee manieren plaatsvinden: field research en desk research.

Bij field research zul je mensen moeten ondervragen. Dit kan weer op twee manieren: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken.

Kwalitatief onderzoek ligt voor de hand als je wil peilen hoe je doelgroep denkt over een product, een nieuw idee of werkwijze. Kwalitatief onderzoek vindt meestal plaats in een kleine groep. Het geeft de mensen de ruimte om uitgebreid en vrijuit te reageren op de gestelde vragen. Aan de uitkomsten van dit onderzoeken kunnen echter geen harde conclusies worden gevormd.

Bij kwantitatief onderzoek wordt een groter groep personen telefonisch, schriftelijk of via internet ondervraagd. Hierdoor kunt u wel een betrouwbare conclusie vormen.

Bij desk research probeer je van achter je bureau antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag. Hierbij is literatuuronderzoek, onderzoek op het internet en raadplegen van deskundigen belangrijk. Het kan ook helpen om de onderzoeksvraag te verbeteren.

3. Analyseren

In deze fase van het onderzoek dien je de (relevante) uitkomsten van stap 2 uit te werken.

4. Concluderen en aanbevelen

Wanneer het veld werk afgerond is kun je uit de uitkomsten de conclusie trekken. Aan de hand van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan.5. Rapportage maken

Aan het eind van het onderzoek dien je de resultaten vast te leggen in een rapportage. Zo kun je de opdrachtgever duidelijk en overzichtelijk informeren over de bevindingen van je onderzoek.

Een goede rapportage bevat de volgende onderdelen:

 • Samenvatting
 • Omschrijving onderzoeksopzet, hiervoor kun je stap 1 gebruiken.
 • Resultaten van het onderzoek door middel van tekst, tabellen en grafieken
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Bijlagen: geraadpleegde bronnen en/of literatuur; onderzoeksinstrumenten

Het is verstandig om een rapportage mondeling toe te lichten aan de opdrachtgever.

Zo kun je tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten de onduidelijkheden en eventuele vragen beantwoorden.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Succesvol solliciteren

Hoe je zelfverzekerd een sollicitatiegesprek ingaat.

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

Concurrentie volgens de algemene economie.

Hoe de concurrentie word beschreven volgens de algemene economie.

Gewoonterecht

Over het recht dat niet is vastgelegd

de meerwaarde van studentenverenigingen

Je kunt veel meer leren van het lid zijn van een studentenvereniging dan je zou denken.

Maatschappelijke stage

mijn maatschappelijke stage samengevat om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is.

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.

Nascholing chauffeurs en code 95 richtlijn.

Vanaf september 2008 krijgen buschauffeurs te maken met de Richtlijn code 95 vakbekwaamheid. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt dit vanaf maart 2009.

Solliciteren via de telefoon

Telefoneren voor een vacature? Hier vind je enkele tips!

Verslag van mijn gepleegde acties i.v.m. ziekte als gevolg van bossing praktijken van mijn werkgever.

Opeens besef je dat je slachtoffer bent van bossing* of te wel pesten door je baas.

Stage lopen in het buitenland

Informatie over stage lopen in het buitenland.

is het tijd voor recruitment 2.0 ?

is de wijze van recruteren van nieuw personeel zoals je dat overal ziet nog van deze tijd?

Human Resource Management

Het geheel van normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen.

Tips voor het maken van je profielwerkstuk

Zie je op tegen het maken van je profielwerkstuk? Misschien heb je wat aan deze tips om het maken ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Hoe bereid je een sollicitatie voor?

jezelf voorbereiden op je sollicitatie

Macro economie en onderneming volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie macro economie beschrijft.

Iemand inwerken makkelijker gezegd dan gedaan

Het lijkt heel makkelijk om iemand goed in te werken toch komt er iets meer bij kijken dan de meeste mensen denken.

Is www.enquetevergelijk.nl betrouwbaar?

Verdien extra geld en beloningen door enquêtes in te vullen, 100% Gratis, snelle registratie, is dit ook zo?

Een top stage in het interieur leventje?

Studio Intério staat bekend als een bedrijf dat veel aandacht geeft aan studenten die carrière willen maken binnen de interieurarchitectuur branche. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden wij dan ook diverse mogelijkheden op dat gebied.

10 tips voor een groene werkplek

Hoe & wat over een groene werkplek

Is de werkinstelling van de jeugd anders dan die van vroeger?

Als je veel met jonge(re) mensen werkt zul je vaak een verschil zien in hun werkinstelling ten opzichte van die van jou

Hoe je uitstekende verbale communicatievaardigheden kunt ontwikkelen

Communiceren speelt een grote rol in ons leven. Het is dus belangrijk dat we goed kunnen communiceren. Hier geven we tips.

Communiceren - Solliciteren

Wat is communiceren? Wat zijn de aspecten ervan?

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?