Onderzoeksproces


Publicatie datum:

De fases van een onderzoeksproces.

Gesponsorde koppelingen

Bij marktonderzoek draait het om het verkrijgen van informatie. Voor het verkrijgen van de juiste informatie is het belangrijk om een onderzoeksproces te doorlopen. Een onderzoeksproces bestaat uit verschillende fases die in dit artikel beschreven worden.

 1. De doelstelling van een onderzoek definiëren.
  Wat moet het de opdrachtgever opleveren. Waarvoor wordt het onderzoek uitgevoerd?
 2. Formuleren van de probleemstelling.
  Het formuleren van de probleemstelling wordt gedaan aan de hand van de SMART methode. Hiervoor verwijs ik u naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/projecten/.
  Hierbij is het belangrijk om te weten wie de betrokken zijn bij het probleem en wat de vraagpunten zijn. In een probleemstelling staat onder andere beschreven waarom het onderzeok uitgevoerd moet worden, en welke "probleem" het oplost en wat de voordelen zijn van de "oplossing". 
  Een probleemstelling kan eventueel deelvragen bevatten als er antwoord op meer "problemen" moeten komen, die makkelijker te beantwoorden zijn als er deelvragen geformuleerd worden. Deelvragen zijn dan ook vragen naar onderdelen (aspecten) van het onderwerp/"probleem". Het grote voordeel van deelvragen is dat je het gekozen onderwerp als het ware in overzichtelijke delen opstelt.  
 3. Informatiebehoefte vaststellen.
  Uit de probleemstelling en de eventueel geformuleerde deelvragen is er behoefte aan bepaalde informatie.
  Het is dan ook van belang om vast te stellen welke informatie nodig is voor de oplossing van het "probleem". En welke informatie je eventueel al in het bezit hebt. Het is belangrijk om de bronnen te bewaren, deze zullen later in de bronvermelding nodig zijn, ter onderbouwing van je resultaten.  
 4. Deskresearch.
  Als de eerder verzamelde gegevens niet genoeg zijn om aantwoord te krijgen op de probleemstelling wordt er door middel van deskresearch meer informatie verzameld.
  Deskresearch: heeft tot doel om eerst eens na te gaan welke informatie reeds door anderen is verzameld en relevant is voor een probleem. Dit is onderzoek naar de beschikbaarheid van bruikbare reeds bestaande gegevens en de analyse van die gegevens. Dit worden ook wel Secundaire gegevens genoemd. Dit zijn gegevens die niet primair op jou probleemstelling zijn afgestemd maar al wel eerder door andere vergaard zijn voor een andere probleemstelling.
 5. Fieldresearch.
  Na het Deskresearch word er bepaald of er meer additionele (aanvullende) gegevens nodig zijn. In dat geval zal men overgaan tot het verkrijgen van extra gegevens door middel van fieldresearch, ook wel veldonderzoek genoemd. Word er besloten om meer gegevens te verzamelen dan volgt de formulering van de onderzoeksopzet:
            - de marktonderzoekgroepen formuleren
            - de onderzoeksmethode kiezen.
            - vaststellen van de analysemethode.
 6. Onderzoek uitvoering.
  Na het formuleren van het onderzoeksopzet volgt de uitvoering van het onderzoek. De onderzoeker gaat de gegevens verzamelen, verwerken en analyseren.
 7. Conclusies en Aanbevelingen
  Na het analyseren van de gegevens trekt hij conclusies en formuleert hij aanbevelingen.
 8. Onderzoeksrapport
  Ten slotte word er een onderzoeksrapport van geschreven. Dit wordt ook wel een onderzoeksverslag genoemd. Voor een beschrijving van een onderzoeksrapport verwijs ik naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/onderzoeksverslag/.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Waar vind ik nu een goede job?

Waar kan ik overal zoeken naar vacatures?

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Een baan bij de landmacht

Een kijkje binnen de landmacht. Het leven als beroepsmilitair.

Effectieve coaching deel 2

Effectieve coaching deel 2, wat is de wens van de deelnemers en welke middelen heeft een coach?

Aanvulling 2. op Ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV.

Een verdere toelichting op de “Bossing” * praktijken gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

Het motiveren van medewerkers hoe pak je dat aan?

Medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Een kwestie van gezond verstand

EHBO aan Kinderen

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen is nuttig, maar voor mensen die professioneel werken met kinderen, zelfs verplicht. Maar altijd is het fijn om goed te weten hoe te handelen in geval van nood!

Is werken via www.direct-thuiswerk.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.direct-thuiswerk.nl nader onderzocht.

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Geld Verdienen via Internet

Geld (bij)verdienen, gewoon vanuit huis

Mooie vrouwen als au pair.

Hoe wordt een je au pair in het buitenland en wat wordt er van je verwacht als au pair.

Filosofie op school

er wordt tegenwoordig filosofie gegeven op school is dit een goed keuze vak

De secretaresse: veelzijdig en dynamisch

Ben je secretaresse en kun je wel wat tips gebruiken? Daarnaast kun je hier ook nog een mooie ode vinden aan de secretaresse!

Social Work .. iets voor mij?

Wat houdt Social Work in en wat kun je ermee worden?

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Draag de juiste kleding naar een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatie is de indruk die je achter laat erg belangrijk. Je doet dit niet alleen door een goed verhaal te hebben, maar ook de kleding is hier erg belangrijk in

Maatschappelijke stage

mijn maatschappelijke stage samengevat om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is.

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...