Onderzoeksverslag


Publicatie datum:

het schrijven van een onderzoeksverslag

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel vindt u wat er in een onderzoeksverslag aanwezig moet zijn en wat de meest gebruikelijke indeling van een onderzoeksverslag is.

 1. Voorwoord.
  Een korte beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek inclusief een dankwoord dat gericht is tot diegene die mee hebben geholpen aan het verkijgen van het eindresultaat.
 2. Inhoudsopgave.
  Opsomming van de onderdelen van het verslag.
 3. Inleiding.
  Een korte beschrijving van het onderwerp en de hoofdstukken. Je legt hierin dus uit wat de lezer kan verwachten van het rapport.
 4. Samenvatting.
  Weergaven van de belangrijkste onderdelen van het verslag.
 5. Hoofdstuk 1. Beschrijving van het onderzoek.

  Paragraaf 1. Probleemstelling.
  beschrijf de doelstelling(en) van het onderzoek, waarbij aan de hand van een aantal deelvragen een beschrijving kan worden gegeven van de probleemstelling. Het is belangrijk dat de volgende delen zeker vermeld worden.
            - Wat is het belang van het onderzoek?
            - Welke problemen dienen te worden opgelost?
            - Welke antwoorden dient het onderzoek aan te leveren om een beslissing te kunnen nemen?
            - Voor wie zijn de onderzoeksresultaten belangrijk?
  Voor meer informatie over een probleemstelling vermeld ik u naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/onderzoeksproces/.

  Paragraaf 2. Onderzoeksopzet.
  geef een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten.
            - Beschrijf de onderzoeksgroep die aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
            - Vermeld de respons en beschrijf de consequenties daarvan voor het presenteren van de
              onderzoeksresultaten, in relatie tot begrippen als: betrouwbaarheid, nauwkeurigheid,
              representativiteit.
            - Geef een beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethode die is gebruikt (observatie,
              enquête of experiment). Besteed daarbij ook aandacht aan de voor- en nadelen van de
              gehanteerde methode.
            - Beschrijf de gebruikte analysemethode, in relatie tot het meetniveau van de
              onderzoeksresultaten

  Paragraaf 3. Onderzoeksresultaten.
  Hier dienen de belangrijkste onderzoeksresultaten te worden beschreven, waarbij kan worden verwezen naar tabellen of grafieken, die in de bijlagen opgenomen dienen te worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende analysetechnieken. Aandachtspunten zijn:
            - Het presenteren van de resultaten van rechte tellingen.
            - Het toetsen van de representativiteit
            - Nagaan of (gestelde) hypothesen aanvaard, dan wel verworpen moeten worden
            - Signaleren van verschillen en controleren op significantie
            - Leggen van verbanden en toetsen of die significant zijn
            - Verklaren van de geconstateerde verbanden en verschillen.
 6. Hoofdstuk 2. Conclusies.
  Deze moeten uiteraard gebaseerd zijn op de eerder verkregen onderzoeksresultaten. In je conclusie geef je aan welke bevindingen je hebt gedaan door middel van je onderzoek. En wat je hieruit af kan leiden.
 7. Hoofdstuk 3. Aanbevelingen.
  Deze zijn gebaseerd op de conclusies. Zorg wel voor concrete aanbevelingen, dit kan bijvoorbeeld door de bekende W's; Wie, Wat, Waar, Waarom, etc.
 8. Bijlagen.
  Deze bestaan uit de complete vragenlijst, tabellen, grafieken, etc.
 9. Literatuuropgave
  Een vermelding van de geraadpleegde bronnen.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Een Goede Motivatie brief, een paar tips.

Een goede motivatiebrief schrijven kan u ook! Zorg voor uw motivatiebrief met behulp van deze tips.

Toelichting beweegredenen voor bossing praktijken directeur eigenaar G. Bossingman.

Bossing* of pesten door de baas komt steeds vaker voor door veranderde bedrijfsopvolgingsomstandigheden.

Succesvol solliciteren

Hoe je zelfverzekerd een sollicitatiegesprek ingaat.

Solliciteren

hulp bij het opstellen cv en/of sollicitatiebrief

5 time-management tips voor werkende studenten

Studentenwerk, Studentenwerk amsterdam

Toelichting bossing door machtsmisbruik Adolf bij nieuwe lay-out standaard kleinverpakking.

Bossing* of pesten door de baas kent vele vormen, de belangrijkste is machtsmisbruik.

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Goed betaald krijgen met geneesmiddel en onderzoek!?

werken als vrijwilliger is lang zo erg niet als er tegenwoordig van verwacht word!

Thuiswerk!

Thuiswerk: een utopie of niet?

Diagnostiek van leerproblemen

In dit artikel wordt kort de diagnostiek van veel voorkomende leerproblemen besproken. Daarnaast worden enkele tests kort besproken die de leerproblemen in kaart kunnen brengen.

Ik wil stoppen met mijn studie...

Je studie blijkt niks voor jouw te zijn, je wilt stoppen, maar wat nu. Dit artikel geeft hier uitleg over.

Is www.grotesalaris.com betrouwbaar?

Leer gemakkelijk hoe om geld te verdienen vanuit huis,100-500E/dag, werkt dit ook echt zo?

Thuiswerk; speld in een hooiberg

De zoektocht om goed thuiswerk te vinden, in het bijzonder vacatures zoeken voor anderen

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

Bestedingen volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Toelichting op “bossing” proces brochure om werknemer geestelijk te beschadigen.

Betreft “bossing” proces voorjaarsbrochure 2016 Bossingman BV (fictieve naam)

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Studeren in het buitenland ondersteund

Zit je er aan te denken om een stage, studie of master in het buitenland te volgen? Dan is dit misschien ook precies het juiste moment!

Outplacement uitgelegd

Dit artikel beantwoordt al je vragen over outplacement.

De beste brandblusser

Lees hier hoe ik voor de prijs van een kleine brandblusser een grote brandblusser kreeg.

Hoe zorg je zelf voor succes?

Hoe kun je er zelf voor zorgen dat iets een succes wordt?

Projecten.

De voordelen, nadelen, kenmerken soorten en fases binnen projecten/

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.

Ontslagen? Wellicht kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Informatie over de WW-uitkering: Voorwaarden, hoogte, duur.