Onderzoeksverslag


Publicatie datum:

het schrijven van een onderzoeksverslag

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel vindt u wat er in een onderzoeksverslag aanwezig moet zijn en wat de meest gebruikelijke indeling van een onderzoeksverslag is.

 1. Voorwoord.
  Een korte beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek inclusief een dankwoord dat gericht is tot diegene die mee hebben geholpen aan het verkijgen van het eindresultaat.
 2. Inhoudsopgave.
  Opsomming van de onderdelen van het verslag.
 3. Inleiding.
  Een korte beschrijving van het onderwerp en de hoofdstukken. Je legt hierin dus uit wat de lezer kan verwachten van het rapport.
 4. Samenvatting.
  Weergaven van de belangrijkste onderdelen van het verslag.
 5. Hoofdstuk 1. Beschrijving van het onderzoek.

  Paragraaf 1. Probleemstelling.
  beschrijf de doelstelling(en) van het onderzoek, waarbij aan de hand van een aantal deelvragen een beschrijving kan worden gegeven van de probleemstelling. Het is belangrijk dat de volgende delen zeker vermeld worden.
            - Wat is het belang van het onderzoek?
            - Welke problemen dienen te worden opgelost?
            - Welke antwoorden dient het onderzoek aan te leveren om een beslissing te kunnen nemen?
            - Voor wie zijn de onderzoeksresultaten belangrijk?
  Voor meer informatie over een probleemstelling vermeld ik u naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/onderzoeksproces/.

  Paragraaf 2. Onderzoeksopzet.
  geef een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten.
            - Beschrijf de onderzoeksgroep die aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
            - Vermeld de respons en beschrijf de consequenties daarvan voor het presenteren van de
              onderzoeksresultaten, in relatie tot begrippen als: betrouwbaarheid, nauwkeurigheid,
              representativiteit.
            - Geef een beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethode die is gebruikt (observatie,
              enquête of experiment). Besteed daarbij ook aandacht aan de voor- en nadelen van de
              gehanteerde methode.
            - Beschrijf de gebruikte analysemethode, in relatie tot het meetniveau van de
              onderzoeksresultaten

  Paragraaf 3. Onderzoeksresultaten.
  Hier dienen de belangrijkste onderzoeksresultaten te worden beschreven, waarbij kan worden verwezen naar tabellen of grafieken, die in de bijlagen opgenomen dienen te worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende analysetechnieken. Aandachtspunten zijn:
            - Het presenteren van de resultaten van rechte tellingen.
            - Het toetsen van de representativiteit
            - Nagaan of (gestelde) hypothesen aanvaard, dan wel verworpen moeten worden
            - Signaleren van verschillen en controleren op significantie
            - Leggen van verbanden en toetsen of die significant zijn
            - Verklaren van de geconstateerde verbanden en verschillen.
 6. Hoofdstuk 2. Conclusies.
  Deze moeten uiteraard gebaseerd zijn op de eerder verkregen onderzoeksresultaten. In je conclusie geef je aan welke bevindingen je hebt gedaan door middel van je onderzoek. En wat je hieruit af kan leiden.
 7. Hoofdstuk 3. Aanbevelingen.
  Deze zijn gebaseerd op de conclusies. Zorg wel voor concrete aanbevelingen, dit kan bijvoorbeeld door de bekende W's; Wie, Wat, Waar, Waarom, etc.
 8. Bijlagen.
  Deze bestaan uit de complete vragenlijst, tabellen, grafieken, etc.
 9. Literatuuropgave
  Een vermelding van de geraadpleegde bronnen.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

Help! Ik moet een presentatie houden!

10 tips voor een goede presentatie

Engelse sollicitatiebrief schrijven

In principe ziet een sollicitatiebrief in het Engels er hetzelfde uit als een Nederlandse brief, maar er zijn wel een aantal verschillen om rekening mee te houden.

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Een Goede Motivatie brief, een paar tips.

Een goede motivatiebrief schrijven kan u ook! Zorg voor uw motivatiebrief met behulp van deze tips.

Een enquête houden

Leer een enquête ontwerpen en uitvoeren.

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Strategie bepaling en conceptontwikkeling.

Het bepalen van je strategie en de ontwikkeling van het concept.

Gratis online colleges, valse concurrentie of niet?

Sinds kort kun je op www.universiteitvannederland.nl gratis colleges volgen, is dit valse concurrentie of niet?

Hoe maak ik mijn cv?

Hoe maak ik een succesvol cv?

Leiding geven niet voor iedereen weggelegd

Wat komt er nu eigenlijk allemaal kijken bij het leiding geven aan een team van medewerkers?

Hoe geraak ik aan een stage bij de Europese instellingen?

In dit artikel lees je hoe je via het lopen van een stage bij de Europese instellingen een eerste waardevolle werkervaring kan opbouwen.

Werken bij de overheid

Handige informatie voor als je wilt werken bij de overheid

Communiceren - Solliciteren

Wat is communiceren? Wat zijn de aspecten ervan?

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Werking van meest voorkomende pompen

Werking en toepassing van de meest voorkomende pompen

Concurrentie volgens de algemene economie.

Hoe de concurrentie word beschreven volgens de algemene economie.

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Toelichting beweegredenen voor bossing praktijken directeur eigenaar G. Bossingman.

Bossing* of pesten door de baas komt steeds vaker voor door veranderde bedrijfsopvolgingsomstandigheden.

Bestedingen volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie bestedingen beschrijft.

Stagelopen in het buitenland.

Stagelopen in het buitenland, wat, waar, hoeveel, hoe?

Waarom bedrijven stagiaires moeten aannemen

Studentenuitzendbureau, Studenten uitzendbureau amsterdam

Solliciteren

hulp bij het opstellen cv en/of sollicitatiebrief

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten