Onderzoeksverslag


Publicatie datum:

het schrijven van een onderzoeksverslag

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel vindt u wat er in een onderzoeksverslag aanwezig moet zijn en wat de meest gebruikelijke indeling van een onderzoeksverslag is.

 1. Voorwoord.
  Een korte beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek inclusief een dankwoord dat gericht is tot diegene die mee hebben geholpen aan het verkijgen van het eindresultaat.
 2. Inhoudsopgave.
  Opsomming van de onderdelen van het verslag.
 3. Inleiding.
  Een korte beschrijving van het onderwerp en de hoofdstukken. Je legt hierin dus uit wat de lezer kan verwachten van het rapport.
 4. Samenvatting.
  Weergaven van de belangrijkste onderdelen van het verslag.
 5. Hoofdstuk 1. Beschrijving van het onderzoek.

  Paragraaf 1. Probleemstelling.
  beschrijf de doelstelling(en) van het onderzoek, waarbij aan de hand van een aantal deelvragen een beschrijving kan worden gegeven van de probleemstelling. Het is belangrijk dat de volgende delen zeker vermeld worden.
            - Wat is het belang van het onderzoek?
            - Welke problemen dienen te worden opgelost?
            - Welke antwoorden dient het onderzoek aan te leveren om een beslissing te kunnen nemen?
            - Voor wie zijn de onderzoeksresultaten belangrijk?
  Voor meer informatie over een probleemstelling vermeld ik u naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/onderzoeksproces/.

  Paragraaf 2. Onderzoeksopzet.
  geef een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten.
            - Beschrijf de onderzoeksgroep die aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
            - Vermeld de respons en beschrijf de consequenties daarvan voor het presenteren van de
              onderzoeksresultaten, in relatie tot begrippen als: betrouwbaarheid, nauwkeurigheid,
              representativiteit.
            - Geef een beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethode die is gebruikt (observatie,
              enquête of experiment). Besteed daarbij ook aandacht aan de voor- en nadelen van de
              gehanteerde methode.
            - Beschrijf de gebruikte analysemethode, in relatie tot het meetniveau van de
              onderzoeksresultaten

  Paragraaf 3. Onderzoeksresultaten.
  Hier dienen de belangrijkste onderzoeksresultaten te worden beschreven, waarbij kan worden verwezen naar tabellen of grafieken, die in de bijlagen opgenomen dienen te worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende analysetechnieken. Aandachtspunten zijn:
            - Het presenteren van de resultaten van rechte tellingen.
            - Het toetsen van de representativiteit
            - Nagaan of (gestelde) hypothesen aanvaard, dan wel verworpen moeten worden
            - Signaleren van verschillen en controleren op significantie
            - Leggen van verbanden en toetsen of die significant zijn
            - Verklaren van de geconstateerde verbanden en verschillen.
 6. Hoofdstuk 2. Conclusies.
  Deze moeten uiteraard gebaseerd zijn op de eerder verkregen onderzoeksresultaten. In je conclusie geef je aan welke bevindingen je hebt gedaan door middel van je onderzoek. En wat je hieruit af kan leiden.
 7. Hoofdstuk 3. Aanbevelingen.
  Deze zijn gebaseerd op de conclusies. Zorg wel voor concrete aanbevelingen, dit kan bijvoorbeeld door de bekende W's; Wie, Wat, Waar, Waarom, etc.
 8. Bijlagen.
  Deze bestaan uit de complete vragenlijst, tabellen, grafieken, etc.
 9. Literatuuropgave
  Een vermelding van de geraadpleegde bronnen.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Het minimum jeugdloon

Ben je benieuwd wat je als jongere (vanaf 15 jaar) minimaal zal moeten verdienen per uur als je een volledige week aan 't werk bent? Lees dan dit artikel!

Statistiek hoofdstuk 2 tabellen en grafieken deel 2

Vervolg op deel 1 over tabellen en grafieken. De verdere paragrafen gaan altijd dieper in op de stof.

Een goed klimaat op kantoor essentieel voor een productief bedrijf

Wat is een juist klimaat opkantoor en hoe bereik je dat.

Curriculum vitae (CV)

Een voorbeeld curriculum vitae (cv).

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Rangen bij de Koninklijke Landmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse landmacht en hoe kan je deze herkennen?

Papierwerk: ziet u door de bomen het bos niet meer?

Hier leest u alles over documentmanagement

Werken als au pair in het buitenland.

Een manier om lang in het buitenland te vertoeven is om au pair te zijn. In het artikel wordt verteld wat het inhoudt om au pair te zijn en hoe je dit kunt regelen.

Werken als Stewardess

Stewardess, een wereldbaan!

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansrekening deel 1

kort en samenvattend artikel over kansrekening. Dit is een inleidend hoofdstuk voor de opvolgende hoofdstukken.

Wat is het toch met die spellingsfouten?

Moeite met -d -t fouten? De basis van de Nederlandse spelling.

Hoe kinderen leren rekenen op de basisschool..

In groep 3 begint elk kind op de basisschool met rekenen. Eerst gemakkelijk, 2+1, daarna steeds moeilijker tot we in groep 8 bij het cijferend vermenigvuldigen en de staartdelingen komen.

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Hoe helpt een incompetente directie een bedrijf naar de kloten?

De crisis krijgt vaak de schuld van een faillissement maar vaak ligt de schuld bij de directie.

5 time-management tips voor werkende studenten

Studentenwerk, Studentenwerk amsterdam

Werken bij de overheid

Handige informatie voor als je wilt werken bij de overheid

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Tips als je aan de slag gaat in de arbeidsmarkt na je studie.

na je studie aan de slag in de arbeidsmarkt.

De beste brandblusser

Lees hier hoe ik voor de prijs van een kleine brandblusser een grote brandblusser kreeg.

Coaching: wat is het en hoe doe je het.

Coaching word van steeds meer mensen verwacht maar hoe coach je nu iemand?

Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Uitleg over coachend leidinggeven om je crew te motiveren

Een dag uit het leven van een stewardess

Wat zijn de preciece taken van het cabinepersoneel?

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Geslaagd! Wat nu?

wat te doen nadat je geslaagd bent?

Economische kringloop volgens de algemene economie

Kort samenvattend artikel over hoe de economische kringloop in elkaar zit volgens de algemene economie