Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer


Publicatie datum:

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Gesponsorde koppelingen

Wat zijn ongewenste omgangsvormen? Bij ongewenste omgangsvormen denken we vaak alleen aan seksuele intimidatie: nafluiten, seksueel getinte opmerkingen, afbeeldingen op een poster met een seksuele lading, aanrakingen en, in een extreem geval, aanranding of verkrachting. Maar ongewenst gedrag is méér. Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we ook discriminatie, agressie, geweld en pesten. Ongewenste omgangsvormen zijn moeilijk onder één noemer te vangen. Een vaak gehanteerde definitie is dan ook mede gebaseerd op de beleving van het slachtoffer: Het verzieken van de werksfeer, zoals door opmerkingen, gedragingen, vertoningen en uitingen die door degenen die doelwit zijn als ongewenst of vernederend worden ervaren.

Wat is een vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon is er alleen voor opvang en begeleiding van medewerkers die klachten ervaren vanwege “ongewenste omgangsvormen”. Als een medewerker met een probleem komt dat niets te maken heeft met ongewenste omgangsvormen zal de vertrouwenspersoon deze medewerker verwijzen naar bijvoorbeeld zijn/haar leidinggevende of naar de afdeling personeelszaken. Vertrouwenspersonen zijn bedoeld als een laagdrempelige klachtvoorziening. Medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren kunnen, als het henzelf of eventueel met hulp van anderen (collega, leidinggevende, personeelszaken) niet lukt om de ongewenste omgangsvormen te stoppen, bij de vertrouwenspersoon terecht om verslag uit te brengen en een verzoek te doen om ondersteuning.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon? De taken van de vertrouwenspersoon zijn als volgt te omschrijven:

Opvang van lastiggevallen medewerkers die hulp en advies nodig hebben; Doorverwijzen naar (externe) deskundigen als verdere opvang nodig is (bijvoorbeeld naar een arts of therapeut);

Nagaan of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort; Het slachtoffer informeren over andere mogelijkheden om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld verwijzen naar een klachtenprocedure;

De werknemer desgewenst begeleiden, indien deze de zaak aan de orde wil stellen bij de ondernemingsleiding of een klachtencommissie;

Leveren van een bijdrage aan het formuleren van beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen.

Indien je als medewerker, die is geconfronteerd met “ongewenste omgangsvormen”, na overleg met de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat het probleem niet meer via de informele weg opgelost kan worden, kan een klachtenprocedure uitweg bieden. Informatie over het beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen, de klachtenprocedure en aanverwante onderwerpen kun je terugvinden in het personeelshandboek.

Benadrukt wordt wel in het kader van de klachtenprocedure graag nog de rol en totstandkoming van de klachtencommissie. Dit is een commissie die, in opdracht van de directie, een klacht betreffend ongewenst gedrag onderzoekt en er advies over uitbrengt. Aan de klachtencommissie wordt op het moment dat een formele klachtenprocedure wordt gestart invulling gegeven. De reden hiervan is praktisch: Het komt gelukkig weinig voor dat een formele klachtenprocedure gevoerd wordt. Als je dan al te lang van tevoren deze commissie op persoonsniveau hebt ingevuld, loop je het risico dat deze personen net uit dienst zijn, precies op de afdeling werken bij de klager of aangeklaagde of het op dat moment veel te druk hebben met hun werk om zich in te zetten voor de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit twee tot vier personen. Daar waar nodig kan extern specialistische (juridische of gedragskundige) hulp worden ingeschakeld. Dit is ter beoordeling van de directie. De klachtencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Tips als je aan de slag gaat in de arbeidsmarkt na je studie.

na je studie aan de slag in de arbeidsmarkt.

Communiceren - Solliciteren

Wat is communiceren? Wat zijn de aspecten ervan?

Melding aan advocaat, wordt bossing nu ook nog stalken.

Het heeft er alle schijn van dat bossing * of te wel pesten door de baas nu stalken wordt.

Werken als Grondstewardess

Werken als grondstewardess, wat houdt dat in?

Hoe je uitstekende verbale communicatievaardigheden kunt ontwikkelen

Communiceren speelt een grote rol in ons leven. Het is dus belangrijk dat we goed kunnen communiceren. Hier geven we tips.

Belonen werkt dat echt?

Je wil iemand belonen voor zijn of haar goede houding of werkzaamheden, maar hoe pak je dit aan en werkt het eigenlijk? Moet ik iemand persoonlijk belonen of moet ik meerdere mensen belonen bij een goede prestatie? Op deze vragen zal ik proberen antwoord te geven in het volgende artikel.

Hoe schrijf ik een artikel

Stappenplan voor het schrijven van een artikel

Engelse sollicitatiebrief schrijven

In principe ziet een sollicitatiebrief in het Engels er hetzelfde uit als een Nederlandse brief, maar er zijn wel een aantal verschillen om rekening mee te houden.

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Wat doet een Kraamverzorgster

De kraamverzorgende ondersteunt jou en je partner in de eerste week na de bevalling. En ze houdt de gezondheid van jou en je baby scherp in de gaten.

10 tips voor een groene werkplek

Hoe & wat over een groene werkplek

Hoe wordt ik piloot?

Het studeren tot verkeersvlieger is veeleisend. Gedurende 24 tot 36 maanden zullen jij en de medestudenten veel leren en beleven.

Outplacement uitgelegd

Dit artikel beantwoordt al je vragen over outplacement.

Tips voor je sollicitatiegesprek

Handige tips voor je sollicitatiegesprek. Zorg dat die droombaan de jouwe wordt!

Onderdelen van Anwarter Skileraar opleiding bij de WSSV

Onderdelen Anwarter skilerarenopleiding wssv sbssv oostenrijk

Open dag universiteit van Utrecht

Informatie over de universiteit van Utrecht, onderwijs en onderzoek en een scholierensite voor aankomende studenten.

Stage lopen in het buitenland

Informatie over stage lopen in het buitenland.

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Verschil tussen Sph & Mwd

hoe maak je de juiste keuze tussen Sociaal pedagogisch hulpverlener of Maatschappelijk werk &dienstverlening.

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Wat is een ik-boodschap?

Een ik-boodschap is iets wat men door moet hebben. Vervolgens moet men ook weten hoe je een gesprek moet voeren.