Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Gesponsorde koppelingen

Welvaartsverschillen:
Welvaart = Behoeftebevrediging met behulp van goederen en diensten.
BBP = Bruto binnenlands product, De totale producten binnen de landsgrenzen.Het BBP is de belangrijkste maatstaf om de welvaart in landen te vergelijken.

Welvaartsverschillen tussen landen
Het BBP per hoofd van de bevolking gebruikt men vaak als maatstaf voor de hoogte van de welvaart. (BBP/aantal inwoners) dit moet wel in dezelfde munt worden uitgedrukt. Ook word nog de koopkracht pariteit uitgerekend om de koopkracht te vergelijken in verschillende landen.

Redenen voor welvaartsverschillen:
De verschillen in bestedingsmogelijkheden kunnen drie oorzaken hebben: De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur, Het aantal arbeidsuren per werkende en het aandeel van de werkende in de totale bevolking. Het BBP per gewerkt uur is een maatstaf voor de arbeidsproductiviteit.

 Welvaartsverschillen binnen landen
De mate waarin de bevolking van een land sterke inkomensverschillen accepteert, is afhankelijk van de plaatselijke normen en waarden. De internationale gemeenschap heeft vastgelegd welke behoeften elk mens moet kunnen bevredigen om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken. Normen daarvoor zijn te vinden in de ‘Verklaring van de rechten van de mens' . Een maatstaf voor de ongelijkheid van de inkomensverdeling is het aandeel van de armste en rijkste mensen in het totale inkomen. Inkomensverschillen zijn wel belangrijk voor de welvaart. Wanneer er geen verschil in inkomen zit zal de productiviteit veel dalen.

 Welzijn
Welzijn is het welbevinden en de geluksbeleving van mensen in een samenleving.
Human development index = een maatstaf om het welzijn van mensen in een bevolking te meten.
De HDI gaat van 0-1 en is samengesteld uit de volgende elementen:
- De levensverwachting bij geboorte
- Deelname aan laag,middelbaar en hoger onderwijs
 - Inkomen per hoofd van de bevolking.
In het algemeen hangen de grote verschillen in scores samen met het ontwikkelingsniveau van de economie.

Toegevoegde waarde
We kunnen het BBP bepalen door het meten van:
- De toegevoegde waarde
Alle toegevoegde waarden van ondernemingen en overheden optellen(productiebenadering)
- De inkomens
Beloningen die de productiefactoren ontvangen bij elkaar optellen (Inkomensbenadering)
- De bestedingen
Het sommeren van bestedingen (bestedingsbenadering)

 Factorkosten = Kosten van de productiefactoren.

 Bruto Nationaal Inkomen = (BNI) Inkomen dat voortvloeit uit productiefactoren die in het bezit zijn van ingezetenen. (buitenlandse bedrijven hebben zich in NL gevestigd en maken hun winst dan over naar het moederbedrijf. Dit moet dan van het BBP worden afgetrokken)

 Waardesysteem = Het geheel van waardetoevoeging binnen de bepaalde bedrijfskolom

Productie in ondernemingen
Ondernemingen maken een resultatenrekening om inzicht te geven in de opbrengsten, de kosten en de winst. Uit de resultatenrekening is de toegevoegde waarde af te leiden.
Volgens internationale afspraken is de toegevoegde waarde van de overheid gelijk aan de door de overheid betaalde lonen en salarissen van het overheidspersoneel. De waarde die de overheid zelf aan goederen heeft toegevoegd, stellen we gelijk aan de ambtenarensalarissen.

 Zie ook mijn andere leerzame artikelen over algemene economie:

http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

Van solliciteren je hobby maken

Interview met een ww er.

De secretaresse: veelzijdig en dynamisch

Ben je secretaresse en kun je wel wat tips gebruiken? Daarnaast kun je hier ook nog een mooie ode vinden aan de secretaresse!

is het tijd voor recruitment 2.0 ?

is de wijze van recruteren van nieuw personeel zoals je dat overal ziet nog van deze tijd?

Vrouwen en werk. Welke politieke partijen beloven een betere vrouwelijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Behoorlijke verschillen in het ontvangen loon en een laag percentage vrouwen in deeltijdposities zorgen in Nederland voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

Effectieve coaching deel 2

Effectieve coaching deel 2, wat is de wens van de deelnemers en welke middelen heeft een coach?

De fysieke structuur van een bedrijf

beschrijven hoe een organisatie is gestructureerd

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Valkuilen bij het trainen van nieuwe medewerkers.

Wat zijn valkuilen bij het trainen van nieuwe medewerkers en hoe omzeil je deze valkuilen.

Meso economie en onderneming volgens de algemene economie.

Samenvattend artikel over wat meso economie in een onderneming inhoud

De opleiding Psychologie

Alle ins en outs over de opleiding Psychologie!

Concurrentie volgens de algemene economie.

Hoe de concurrentie word beschreven volgens de algemene economie.

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Goed betaald krijgen met geneesmiddel en onderzoek!?

werken als vrijwilliger is lang zo erg niet als er tegenwoordig van verwacht word!

Hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Met de Bottom up management stijl kun je een hogere shared value creëren maar hoe implementeer je de Bottom up management stijl?

Droombaan?

Hoe weet je wat een droombaan is?

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Is de werkinstelling van de jeugd anders dan die van vroeger?

Als je veel met jonge(re) mensen werkt zul je vaak een verschil zien in hun werkinstelling ten opzichte van die van jou

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Het motiveren van medewerkers hoe pak je dat aan?

Medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Een kwestie van gezond verstand

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst

De regels omtrent proeftijd in een arbeidsovereenkomst.

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.