Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Gesponsorde koppelingen

Welvaartsverschillen:
Welvaart = Behoeftebevrediging met behulp van goederen en diensten.
BBP = Bruto binnenlands product, De totale producten binnen de landsgrenzen.Het BBP is de belangrijkste maatstaf om de welvaart in landen te vergelijken.

Welvaartsverschillen tussen landen
Het BBP per hoofd van de bevolking gebruikt men vaak als maatstaf voor de hoogte van de welvaart. (BBP/aantal inwoners) dit moet wel in dezelfde munt worden uitgedrukt. Ook word nog de koopkracht pariteit uitgerekend om de koopkracht te vergelijken in verschillende landen.

Redenen voor welvaartsverschillen:
De verschillen in bestedingsmogelijkheden kunnen drie oorzaken hebben: De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur, Het aantal arbeidsuren per werkende en het aandeel van de werkende in de totale bevolking. Het BBP per gewerkt uur is een maatstaf voor de arbeidsproductiviteit.

 Welvaartsverschillen binnen landen
De mate waarin de bevolking van een land sterke inkomensverschillen accepteert, is afhankelijk van de plaatselijke normen en waarden. De internationale gemeenschap heeft vastgelegd welke behoeften elk mens moet kunnen bevredigen om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken. Normen daarvoor zijn te vinden in de ‘Verklaring van de rechten van de mens' . Een maatstaf voor de ongelijkheid van de inkomensverdeling is het aandeel van de armste en rijkste mensen in het totale inkomen. Inkomensverschillen zijn wel belangrijk voor de welvaart. Wanneer er geen verschil in inkomen zit zal de productiviteit veel dalen.

 Welzijn
Welzijn is het welbevinden en de geluksbeleving van mensen in een samenleving.
Human development index = een maatstaf om het welzijn van mensen in een bevolking te meten.
De HDI gaat van 0-1 en is samengesteld uit de volgende elementen:
- De levensverwachting bij geboorte
- Deelname aan laag,middelbaar en hoger onderwijs
 - Inkomen per hoofd van de bevolking.
In het algemeen hangen de grote verschillen in scores samen met het ontwikkelingsniveau van de economie.

Toegevoegde waarde
We kunnen het BBP bepalen door het meten van:
- De toegevoegde waarde
Alle toegevoegde waarden van ondernemingen en overheden optellen(productiebenadering)
- De inkomens
Beloningen die de productiefactoren ontvangen bij elkaar optellen (Inkomensbenadering)
- De bestedingen
Het sommeren van bestedingen (bestedingsbenadering)

 Factorkosten = Kosten van de productiefactoren.

 Bruto Nationaal Inkomen = (BNI) Inkomen dat voortvloeit uit productiefactoren die in het bezit zijn van ingezetenen. (buitenlandse bedrijven hebben zich in NL gevestigd en maken hun winst dan over naar het moederbedrijf. Dit moet dan van het BBP worden afgetrokken)

 Waardesysteem = Het geheel van waardetoevoeging binnen de bepaalde bedrijfskolom

Productie in ondernemingen
Ondernemingen maken een resultatenrekening om inzicht te geven in de opbrengsten, de kosten en de winst. Uit de resultatenrekening is de toegevoegde waarde af te leiden.
Volgens internationale afspraken is de toegevoegde waarde van de overheid gelijk aan de door de overheid betaalde lonen en salarissen van het overheidspersoneel. De waarde die de overheid zelf aan goederen heeft toegevoegd, stellen we gelijk aan de ambtenarensalarissen.

 Zie ook mijn andere leerzame artikelen over algemene economie:

http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Wetenschapsfilosofie

Alles over wetenschapsfilosofie: stromingen, uitleg, filosofen.

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Tips voor het maken van je profielwerkstuk

Zie je op tegen het maken van je profielwerkstuk? Misschien heb je wat aan deze tips om het maken ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen

Wat is het toch met die spellingsfouten?

Moeite met -d -t fouten? De basis van de Nederlandse spelling.

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

Geld Verdienen via Internet

Geld (bij)verdienen, gewoon vanuit huis

Motivatie voor aangaan rechtszaak i.v.m. bossing oftewel pesten door de baas.

Toelichting “bossing” activiteiten gepleegd door de directie van Bossingman BV.

Geld verdienen vanuit eigen huis, thuiswerk

Werken vanuit je eigen huis. Er zijn diverse manieren om wat bij te verdienen.

de meerwaarde van studentenverenigingen

Je kunt veel meer leren van het lid zijn van een studentenvereniging dan je zou denken.

hoe kom je goed voor de dag tijdens een sollicitatiegesprek

hoe zorg je ervoor dat jij een goede indruk maakt tijdens je eerste gesprek?

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Arbeidsethos een kwestie van de juiste mentaliteit

Er wordt heel veel gepraat over de rechten van werknemers, maar hoe hoor je jezelf te gedragen als werknemer.

Projectmatig werken.

De fases die een project doorloopt.

Wat is een ik-boodschap?

Een ik-boodschap is iets wat men door moet hebben. Vervolgens moet men ook weten hoe je een gesprek moet voeren.

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

10 tips om je effectiviteit te verhogen en stress te vermijden

Eenvoudige tips waarmee je je effectiviteit verhoogt en stress kunt vermijden

Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Uitleg over coachend leidinggeven om je crew te motiveren

Personal Branding

Bij personal branding koppel je, jezelf aan een merk

Solliciteren via internet

Een baan via internet. Wel willen werken, maar nu nog de juiste vacature vinden.

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Onderzoeksopzet

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet?

Hoe word ik leraar Engels in het buitenland?

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je leraar Engels in het buitenland kunt worden.