Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie


Publicatie datum:

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Gesponsorde koppelingen

Welvaartsverschillen:
Welvaart = Behoeftebevrediging met behulp van goederen en diensten.
BBP = Bruto binnenlands product, De totale producten binnen de landsgrenzen.Het BBP is de belangrijkste maatstaf om de welvaart in landen te vergelijken.

Welvaartsverschillen tussen landen
Het BBP per hoofd van de bevolking gebruikt men vaak als maatstaf voor de hoogte van de welvaart. (BBP/aantal inwoners) dit moet wel in dezelfde munt worden uitgedrukt. Ook word nog de koopkracht pariteit uitgerekend om de koopkracht te vergelijken in verschillende landen.

Redenen voor welvaartsverschillen:
De verschillen in bestedingsmogelijkheden kunnen drie oorzaken hebben: De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur, Het aantal arbeidsuren per werkende en het aandeel van de werkende in de totale bevolking. Het BBP per gewerkt uur is een maatstaf voor de arbeidsproductiviteit.

 Welvaartsverschillen binnen landen
De mate waarin de bevolking van een land sterke inkomensverschillen accepteert, is afhankelijk van de plaatselijke normen en waarden. De internationale gemeenschap heeft vastgelegd welke behoeften elk mens moet kunnen bevredigen om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken. Normen daarvoor zijn te vinden in de ‘Verklaring van de rechten van de mens' . Een maatstaf voor de ongelijkheid van de inkomensverdeling is het aandeel van de armste en rijkste mensen in het totale inkomen. Inkomensverschillen zijn wel belangrijk voor de welvaart. Wanneer er geen verschil in inkomen zit zal de productiviteit veel dalen.

 Welzijn
Welzijn is het welbevinden en de geluksbeleving van mensen in een samenleving.
Human development index = een maatstaf om het welzijn van mensen in een bevolking te meten.
De HDI gaat van 0-1 en is samengesteld uit de volgende elementen:
- De levensverwachting bij geboorte
- Deelname aan laag,middelbaar en hoger onderwijs
 - Inkomen per hoofd van de bevolking.
In het algemeen hangen de grote verschillen in scores samen met het ontwikkelingsniveau van de economie.

Toegevoegde waarde
We kunnen het BBP bepalen door het meten van:
- De toegevoegde waarde
Alle toegevoegde waarden van ondernemingen en overheden optellen(productiebenadering)
- De inkomens
Beloningen die de productiefactoren ontvangen bij elkaar optellen (Inkomensbenadering)
- De bestedingen
Het sommeren van bestedingen (bestedingsbenadering)

 Factorkosten = Kosten van de productiefactoren.

 Bruto Nationaal Inkomen = (BNI) Inkomen dat voortvloeit uit productiefactoren die in het bezit zijn van ingezetenen. (buitenlandse bedrijven hebben zich in NL gevestigd en maken hun winst dan over naar het moederbedrijf. Dit moet dan van het BBP worden afgetrokken)

 Waardesysteem = Het geheel van waardetoevoeging binnen de bepaalde bedrijfskolom

Productie in ondernemingen
Ondernemingen maken een resultatenrekening om inzicht te geven in de opbrengsten, de kosten en de winst. Uit de resultatenrekening is de toegevoegde waarde af te leiden.
Volgens internationale afspraken is de toegevoegde waarde van de overheid gelijk aan de door de overheid betaalde lonen en salarissen van het overheidspersoneel. De waarde die de overheid zelf aan goederen heeft toegevoegd, stellen we gelijk aan de ambtenarensalarissen.

 Zie ook mijn andere leerzame artikelen over algemene economie:

http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

Zeg ken jij de Bossing man, dat is een werkgever die je weg wil pesten door je psycho/sociaal ziek te maken.

Voorbeeld 1 bij ziekmelding werknemer i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV (fictieve naam)

Tips voor een sollicitatiegesprek

Hier zijn tips voor jouw sollicitatiegesprek!

Diagnostiek van gedragsproblemen

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Statistiek Hoofdstuk 1 Gegevens en statistiek

Samenvattend artikel over hoofdstuk 1 van Statistics for business and economics

Wat is een ik-boodschap?

Een ik-boodschap is iets wat men door moet hebben. Vervolgens moet men ook weten hoe je een gesprek moet voeren.

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

Filosofie op school

er wordt tegenwoordig filosofie gegeven op school is dit een goed keuze vak

Stress op het werk

Hoe je kunt omgaan met stress op het werk.

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Solliciteren

hulp bij het opstellen cv en/of sollicitatiebrief

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Administratie

Hoe is de administratie opleiding

Toelichting beweegredenen voor bossing praktijken directeur eigenaar G. Bossingman.

Bossing* of pesten door de baas komt steeds vaker voor door veranderde bedrijfsopvolgingsomstandigheden.

Een functie in de sales, niet voor iedereen??

het lijkt tegenwoordig of iedereen een commerciële en/of sales functie heeft, maar wat is nu echt verkopen?

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

is het tijd voor recruitment 2.0 ?

is de wijze van recruteren van nieuw personeel zoals je dat overal ziet nog van deze tijd?

Strategie bepaling en conceptontwikkeling.

Het bepalen van je strategie en de ontwikkeling van het concept.

Hulp bij een sollicitatiegesprek

Tips om met een gerust hart naar je sollicitatiegesprek te gaan.

Vergadering.

Wat er bij een vergadering komt kijken en de taken van de deelnemers.

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Sollicitatie is niet 'beleven' maar 'overleven'

enkele tips ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek

Hoe zorg je zelf voor succes?

Hoe kun je er zelf voor zorgen dat iets een succes wordt?