Projecten.


Publicatie datum:

De voordelen, nadelen, kenmerken soorten en fases binnen projecten/

Gesponsorde koppelingen

Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen - meestal uit verschillende vakgebieden - om binnen een vastgestelde tijd een vooraf vastgesteld doel te bereiken met een vastgesteld budget.

Projectmatige werkzaamheden hebben een eenmalig en tijdelijk karakter waar een projectorganisatie voor wordt ingericht. Mensen die normaal niet samen werken, komen nu in een projectgroep en moeten met een onderlinge taakverdeling samenwerken.
De uitkomst van projectmatig werken is redelijk zeker en redelijk voorspelbaar. Om de voorspelbaarheid te vergroten word er planmatig gewerkt en gebruik gemaakt van fasering.

Voordelen van Projectmatig werken:

 • Het project staat buiten de dagelijkse orde.
 • Er is 1 opdrachtgever die beslissingen neemt.
 • Er is voor iedereen duidelijkheid vanwege het plan van aanpak, met betrekking tot verantwoordelijkheden.
 • Door fasering is het project overzichtelijk.
 • De samenwerking binnen de projectgroep zorgt voor stimulatie en productiviteitverhoging.
 • Vanwege de duidelijke definitie van het eindresultaat word het mislukken ervan kleiner.
 • Het is leerzaam.

Nadelen van Projectmatig werken:

 • Het opzetten en inrichten van een project kost tijd.
 • Goede medewerkers van afdelingen worden uitgeleend aan het project.
 • Projectmatig werken kan ingewikkeld zijn.
 • Er is minder leereffect voor personen buiten de groep. 

Een project word uitgevoerd aan de hand van een doel. Dit doel moet SMART geformuleerd zijn:
S.           Specifiek: Het doel moet grondig en gedetailleerd omgeschreven worden.
M.           Meetbaar: Men moet achteraf vast kunnen stellen of het doel bereikt is, wat betreft tijd, geld, kwaliteit
              en kwantiteit (aantal).
A.           Aanwijsbaar/Acceptabel: Een persoon of groep moet verantwoordelijk (aanwijsbaar) zijn voor het
              behalen van het doel. Het moet duidelijk zijn wie het gaan doen en dat het voor hen acceptabel is.
R.           Realistisch: De doelen moeten uitvoerbaar zijn.
T.           Tijdgebonden: Er moet een bepaald eindtijd/datum zijn waarop het doel bereikt moet zijn.

De kenmerken van een project zijn:

 • Ze hebben een duidelijk beginpunt hebben (project start-up/kick-off).
 • Een duidelijk eindpunt.
 • Het levert een eenmalig duidelijk projectresultaat.
 • Het heeft één opdrachtgever, die vaak sponsor wordt genoemd. Deze brengt geld voor het project binnen. 
 • Het beschikt over een budget dat vooraf word vastgesteld.
 • Er werken mensen uit verschillende disciplines samen.
 • Het heeft een projectorganisatie.
 • Het ontstaat niet vanzelf, het moet gemaakt worden.
 • Het heeft een projectleider.
 • Er word gewerkt door middel van het plan van aanpak. Voor een beschrijving van een plan van aanpak verwijs ik u naar http://artikelen.foobie.nl/zakelijk/plan-van-aanpak/.
 • Er word resultaatgericht gewerkt.

 Er zijn verschillende soorten projecten, zoals:

 • Technische projecten, deze hebben verandering in de techniek of een nieuw product opleveren als doel. (bv. Bouwen)
 • Sociale projecten, deze zijn gericht op cultuur- en/of organisatieveranderingen, maar hebben geen duidelijk einddoel. (bv. Reorganisatie)
 • Commerciële projecten hebben als duidelijk doel het verdienen van geld (bv. ontwikkeling van nieuwe producten)
 • Gemengde projecten: een tussenvorm van technische en sociale projecten. (bv. het ontwerpen, programmeren en invoeren van een computerprogramma).
 • En Evenementen, dit is en bijzondere project soort. Het is eenmalig en komt beschikbaar op een vast moment. (bv. een festival en beurs).

 Bij een project is het belangrijk om te faseren, hierdoor word een project beheersbaar, deze fases zijn:

 • Initiatief: Hier komt het idee tot stand. Dit levert een projectvoorstel op.
 • Definitiefase: Hier word bepaald wat het eindresultaat word en wat daarvoor moet gebeuren. Dit levert het plan van aanpak op.
 • Ontwerp: Hier wordt bepaald hoe het projectresultaat eruit komt te zien (hoe gaat het worden), dit door middel van brainstormen. Dit levert het ontwerprapport op (bv. een prototype).
 • Voorbereiding: Hier komt aan de orde hoe het projectresultaat gemaakt gaat worden. Dit levert een gedetailleerd ontwerp op.
 • Realisatie: Hier word het project uitgevoerd. Je voert de implementatie uit; het zorgen voor de invoering van het resultaat van het project. Dit levert het gewenste projectresultaat op.
 • Nazorg: Hier word het projectresultaat gebruikt. Dit levert aanpassingen en oplossingen voor de volgende keer op.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze fases verwijs ik u tevens door naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/projectmatig-werken/.

Door fasering ontstaan er beslismomenten. Zo heeft de opdrachtgever de gelegenheid het project bij te sturen aan het eind van elke fase  Hij kan kiezen voor:

 • Doorgaan op de ingeslagen weg.
 • Doorgaan met aanpassingen van het projectdoel.
 • Stoppen met het project.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

Diagnostiek van gedragsproblemen

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Stress op het werk

Hoe je kunt omgaan met stress op het werk.

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

Gratis bijles rekenen voor de rekentoets 2F

Gratis bijles rekenen aan de hand van weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 en 2014

Van solliciteren je hobby maken

Interview met een ww er.

Onderzoeksopzet

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet?

Projecten.

De voordelen, nadelen, kenmerken soorten en fases binnen projecten/

Iemand inwerken makkelijker gezegd dan gedaan

Het lijkt heel makkelijk om iemand goed in te werken toch komt er iets meer bij kijken dan de meeste mensen denken.

Is www.indeed.nl betrouwbaar

Indeed.nl beloofd je goed betaald thuiswerk, hoe werkt dat en is www.indeed.nl betrouwbaar

is het tijd voor recruitment 2.0 ?

is de wijze van recruteren van nieuw personeel zoals je dat overal ziet nog van deze tijd?

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

EHBO aan Kinderen

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen is nuttig, maar voor mensen die professioneel werken met kinderen, zelfs verplicht. Maar altijd is het fijn om goed te weten hoe te handelen in geval van nood!

Solliciteren via internet

Een baan via internet. Wel willen werken, maar nu nog de juiste vacature vinden.

Tips voor een sollicitatiegesprek

Hier zijn tips voor jouw sollicitatiegesprek!

Waar moet de focus anno 2011 liggen bij netwerk marketing?

Met de mogelijkheden op internet zoals Sociale media ontstaan er nieuwe mogelijkheden om je GDI en/of Rolution bedrijf op te bouwen.

Coaching: wat is het en hoe doe je het.

Coaching word van steeds meer mensen verwacht maar hoe coach je nu iemand?

Onderzoeksverslag

het schrijven van een onderzoeksverslag

Een sollicitatiebrief schrijven

Leer hier hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Toelichting op “bossing” proces brochure om werknemer geestelijk te beschadigen.

Betreft “bossing” proces voorjaarsbrochure 2016 Bossingman BV (fictieve naam)

Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende of manager kan je op diverse manieren jouw mensen aansturen. Dit kan op een directe manier maar ook indirect in een vragende manier. Leiding geven is een persoon zo beïnvloeden dat hij gaat doen wat jij in gedachte hebt.

Effectieve coaching deel 1

Effectieve coaching deel 1 – introductie – de doelen van effectieve coaching – de kwaliteiten van een effectieve coach