Projectmatig werken.


Publicatie datum:

De fases die een project doorloopt.

Gesponsorde koppelingen

Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen - meestal uit verschillende vakgebieden - om binnen een vastgestelde tijd een vooraf vastgesteld doel te bereiken met een vastgesteld budget. Een project heeft een levenscyclus, dit gaat van het ontstaan tot de ondergang van het projectresultaat. Bij een project is het belangrijk om te faseren, hierdoor word een project beheersbaar. De fases van een project zal ik in dit artikelen behandelen.

Initiatieffase.
Hier komt het idee tot stand. Dit levert een projectvoorstel op. Deze word geschreven door de persoon of groep in de initiatieffase, om het management voor te bereiden, waarin zij uitleggen wat hun ideeën zijn.
Belangrijke onderdelen van een projectvoorstel zijn:

 • De naam van het project.
 • Inleiding met achtergrond over het project.
 • Gegevens van de schrijver(s) van het projectvoorstel.
 • De toekomstige opdrachtgever.
 • Beschrijving van het projectresultaat.
 • Globale planning.
 • Benodigde capaciteit van mensen en middelen.
 • Schatting van de kosten.
 • Haalbaarheid en verwachten knelpunten.
 • Gevolgen voor de organisatie.

Na goedkeuring van het projectvoorstel word er een projectleider aangewezen.

Definitief fase.
Het begint met een intakegesprek tussen opdrachtgever en de aangestelde projectleider. Tijdens dit gesprek worden de grote lijnen van het project vastgesteld.
Hij zal op dit moment moeten onderhandel met de opdrachtgever, over bijvoorbeeld, geld, middelen en projectleden.

Vervolgens wordt er word een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om erachter te komen of een project opgestart moet worden. Waarnaar een go - of no-go beslissing word genomen.
Als er een go-beslissing is gevallen moeten er veel zaken georganiseerd worden:

 • De doelstelling moet worden bepaald en SMART geformuleerd worden. Smart staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel. Realistisch en Tijdgebonden. Voor een uitgebreiderde uitleg verwijs ik u naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/projecten/.
 • Er moeten een samenwerking tot stand komen.
 • Er word een projectteam samengesteld.
 • Er moet een taakverdeling komen.
 • De beslissingsbevoegdheid en autorisatie moet worden geregeld.
 • De communicatie moet worden geregeld.

Om vooraf genoemde zaken vast te leggen wordt een plan van aanpak gemaakt. Ik verwijs u naar http://artikelen.foobie.nl/zakelijk/plan-van-aanpak/ voor een duidelijk beschrijving van een plan van aanpak. 

Na goedkeuring van het plan van aanpak vind de project start-up vergadering, ook wel kick-off vergadering genoemd, plaats. Dit is het officiële begin van een project. Hierbij zijn alle betrokkenen aanwezig. Op deze bijeenkomst wordt de ‘aftrap' van het project verricht. Deze vergadering bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismaking.
 • Bespreking van de doelen.
 • Presentatie van het Plan van Aanpak.
 • Bespreking van de uit te voeren activiteiten.
 • Het maken van afspraken over de te volgen werkzaamheden en procedures en teamafspraken.
 • De bevoegdheden duidelijk maken.

Ontwerpfase.
Hier wordt bepaald hoe het projectresultaat eruit komt te zien (hoe gaat het worden), dit door middel van brainstormen. Dit levert het ontwerprapport op, bijvoorbeeld een prototype. Als het project dus is gestart is het verstandig om een ontwerp van het project resultaat te maken zodat men allemaal weet hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Het ontwerp bevat een exacte beschrijving van het op te leveren projectresultaat. Dit ontwerp word gemaakt voor de opdrachtgever en de gebruikers van het project en als laatste ook voor de projectmedewerkers.

Voorbereidingsfase.
Hier komt aan de orde hoe het projectresultaat gemaakt gaat worden. Op basis van het ontwerp kan de voorbereiding worden gestart. Hieruit ontstaat het detailontwerp. Dit is het ontwerp dat duidelijk op papier word uitgewerkt. Hierin worden de details voor de uitvoering vastgelegd.
Tijdens deze fase worden de activiteiten voor de realisatie uitgevoerd.

Realisatiefase.
Hier word het project uitgevoerd. Je voert de implementatie uit, zorgen voor de invoering van het resultaat van het project. Dit levert het gewenste projectresultaat op.

Ook wordt er in deze fase het project uitgevoerd. Bij het afsluiten van een project moet er rekening gehouden worden met:

 • Het eindrapport.
 • Bij beëindiging van het project moeten de projectleden weer in de organisatie worden ondergebracht. Het afsluiten van een project kan een emotionele gebeurtenis zijn.
 • De projectleider zorgt voor een schriftelijke ontheffing bij de opdrachtgever.
 • In een bijeenkomst met alle betrokken word het project officieel beëindigd, met eventueel een presentatie over de resultaten.
 • Er kan een evaluatie en nacalculatie plaats vinden van de projectresultaten.

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project zijn er 5 beheersaspecten van belang, om mislukken van een project te voorkomen. Ook wel GOTIK genoemd. GOTIK staat voor:

          G.          Geld. De projectleider moet op ieder moment weten hoeveel budget er besteed is en nog
                       beschikbaar is.
          O.          Organisatie. Hier is de projectleider ook voor verantwoordelijk. Denk hierbij aan interne en
                       externe samenwerking, besluitvorming, toewijzen van verantwoordelijkheden en organiseren.
          T.          Tijd. De projectleider moet de tijd - via de planning - in de gaten houden.
          I .          Informatie. Er moet goed gecommuniceerd worden, met alle betrokken. Zodat iedereen weet
                       wat hij/zij moet doen en hoe ver het project is.)
          K.          Kwaliteit. De projectleden moet hun werk goed uitvoeren, zodat de geleverde tussenproducten
                       en eindresultaat voldoende zijn. De opdrachtgever bepaald of de kwaliteit goed is.

Nazorg.
Hier word het projectresultaat gebruikt. Dit levert aanpassingen en oplossingen voor de volgende keer op.

 

Door fasering ontstaan er beslismomenten aan het eind van elke fase. Zo heeft de opdrachtgever de gelegenheid het project bij te sturen. Hij kan kiezen voor doorgaan op de ingeslagen weg, doorgaan met aanpassingen van het projectdoel of stoppen met het project.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie werk-opleiding

Een dag uit het leven van een stewardess

Wat zijn de preciece taken van het cabinepersoneel?

Tips voor een sollicitatiegesprek

Hier zijn tips voor jouw sollicitatiegesprek!

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Verslag van mijn gepleegde acties i.v.m. ziekte als gevolg van bossing praktijken van mijn werkgever.

Opeens besef je dat je slachtoffer bent van bossing* of te wel pesten door je baas.

Wat is het toch met die spellingsfouten?

Moeite met -d -t fouten? De basis van de Nederlandse spelling.

Werken in de bouw? Volg een bouwopleiding

Wil je gaan werken in de bouw? Dan is het volgen van een bouwopleiding natuurlijk al een goed begin!

Hoe geraak ik aan een stage bij de Europese instellingen?

In dit artikel lees je hoe je via het lopen van een stage bij de Europese instellingen een eerste waardevolle werkervaring kan opbouwen.

Motivatie voor aangaan rechtszaak i.v.m. bossing oftewel pesten door de baas.

Toelichting “bossing” activiteiten gepleegd door de directie van Bossingman BV.

Effectieve coaching deel 3

Effectieve coaching deel 3 – obstakels bij het coachen, terugkoppeling bij het coachen.

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Geld verdienen via Facebook is het een hype?

Je komt ze misschien wel eens tegen, advertenties verdien 284 euro per dag, zonder enige technische kennis, ervaring of andere zooi.

Engels leren, makkelijker dan je denkt!

Een steeds groter wordend deel van de wereld om ons heen is in het Engels. Of je nu de televisie aanzet, aan het internetten bent, een film kijkt of op reis gaat, Engels is een belangrijke taal. Nederland staat er om bekend dat een groot deel van de bevolking zich in het Engels kan redden. Voor zo’n relatief klein la

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

Tips voor het presenteren!

Moeite met presenteren en altijd stikzenuwachtig voor een groep? Lees hier tips!

Is www.direct-thuiswerk.nl nu betrouwbaar, direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Kun je nu wel echt gratis direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Wat doet een Kraamverzorgster

De kraamverzorgende ondersteunt jou en je partner in de eerste week na de bevalling. En ze houdt de gezondheid van jou en je baby scherp in de gaten.

Waar moet de focus anno 2011 liggen bij netwerk marketing?

Met de mogelijkheden op internet zoals Sociale media ontstaan er nieuwe mogelijkheden om je GDI en/of Rolution bedrijf op te bouwen.

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Thuiswerk!

Thuiswerk: een utopie of niet?

Professioneel telefoneren

Hoe kan je klanten het best te woord staan aan de telefoon? Ontdek het hier!

Arbeider vs. Bediende

Wat zijn de verschillen tussen een bediendecontract en dat van een arbeider?

Een functie in de sales, niet voor iedereen??

het lijkt tegenwoordig of iedereen een commerciële en/of sales functie heeft, maar wat is nu echt verkopen?

Vergadering.

Wat er bij een vergadering komt kijken en de taken van de deelnemers.