Stageverslag schrijven

Stageverslag schrijven? Gebruik deze checklist voor het schrijven van een net verslag over je stage.

Gesponsorde koppelingen

Loop je stage en moet je binnenkort een stageverslag schrijven? Wanneer je een stageverslag gaat schrijven het handig om onderstaande checklist als hulpmiddel te gebruiken bij het schrijven van je verslag. Eerst wordt een lijst van punten gegeven die over het algemeen in een stageverslag vermeld moeten worden. Vervolgens worden de punten stap voor stap uitgewerkt.

Succes!

Checklist stageverslag

 • Stagegegevens
 • Schoolgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Motivatie
 • De sollicitatieprocedure
 • Verwachtingen
 • Gemaakte afspraken
 • De organisatie
 • Dagverslagen
 • Interviews
 • Afbeeldingen
 • Wat je geleerd hebt
 • Conclusie 

Stagegegevens

Hier vermeld je je eigen gegevens, zoals:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode/woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Studierichting

Schoolgegevens

Vervolgens vermeld je de gegevens van je school:

 • Naam van de school
 • Adres
 • Postcode/plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Naam stagecoördinator

Bedrijfsgegevens

En tenslotte de gegevens van het bedrijf waarvoor je stage hebt gelopen:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode/plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Stagebegeleider
 • Afdeling

Motivatie

Leg uit waarom je juist deze werkgever hebt uitgekozen als stageplek. Je kunt hier vermelden op welke manier de stageplek goed aansluit bij je opleiding en bij het werk dat je na je opleiding wilt gaan doen. Het kan ook zijn dat sommige aspecten van de stageplek goed aansluiten bij een hobby van je. Of dat de reisafstand meespeelt. Wat lijkt je nou zo leuk aan juist déze stageplek?

De sollicitatieprocedure

Vertel hier hoe het solliciteren is verlopen. Heb je een sollicitatiebrief of -mail verstuurd? Plaats deze sollicitatiebrief dan ook in je stageverslag. Heb je telefonisch gesolliciteerd? Vermeld dan wat er besproken is in het telefoongesprek.

Verwachtingen

Wat zijn je verwachtingen van de stage? Denk je dat je het leuk gaat vinden en waarom wel of niet? Wat denk je te gaan leren?

Gemaakte afspraken

Welke afspraken zijn er gemaakt tussen jou en de werkgever? Denk hierbij aan de werktijden (op welke dagen en tijden?), eventuele werkkleding of kledingvoorschriften, gedragsregels. En wat vind je van deze afspraken?

De organisatie

Met welke medewerkers krijg je te maken en wat is hun functie? Teken eventueel een diagram waarin je aangeeft wat de structuur van de organisatie is. Zet de namen van leidinggevenden boven de namen van de mensen waaraan ze leiding geven en verbind deze lagen met pijlen.

Dagverslagen

Per dag noteer je wat je die dag gedaan hebt. Doe dit meteen als je thuiskomt, dan zit alles nog vers in je geheugen. Wanneer je voor langere tijd stage moet lopen dan kan het handig zijn om achteraf de dagverslagen samen te vatten in weekverslagen.

Dingen die je in een dagverslag kunt vermelden zijn:

 • Taken die je opgedragen kreeg
 • Wat vond je van het werk?
 • Was het makkelijk of kwam je problemen tegen? Wat voor problemen?
 • Wat heeft men je verteld over het bedrijf?
 • Wat heb je geleerd?

Kortom: maak een verhaal waarin je vertelt hoe de dag eruit zag en wat je allemaal gedaan en geleerd hebt.

Interviews

Om een goed beeld te krijgen van de werkplek en om je begeleider te laten zien dat je moeite hebt gedaan om de werkplek te leren kennen kun je een of meer medewerkers interviewen.

Hierbij kun je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Wat is uw naam en functie?
 • Hoe lang werkt u al binnen dit bedrijf?
 • Wat voor opleidingen heeft u gevolgd om voor deze functie in aanmerking te komen?
 • Heeft u nog andere opleidingen gevolgd?
 • Wat vindt u van uw baan?
 • Zou u dit werk uw hele leven willen doen?
 • Wat zijn de voordelen van deze baan?
 • Wat zijn de nadelen van deze baan?
 • Zijn er dingen die u graag anders zou willen? En zo ja, welke?

Vergeet niet na afloop de geïnterviewde te bedanken voor zijn of haar tijd!

Afbeeldingen

Indien van toepassing kun je in je verslag een paar foto's of afbeeldingen plaatsen ter illustratie.

Wat je geleerd hebt

Wat heb je geleerd over de werkplek of over werken in het algemeen wat je eerst nog niet wist? Was het werk ongeveer wat je ervan verwacht had of had je van tevoren een heel ander beeld bij je stageplek? Wat vond je leuk aan de werkzaamheden en welke dingen vielen je tegen?

Conclusie

Omschrijf in een paar zinnen wat je van de stageplek vond. Past dit werk bij jou? Zou je in de toekomst bij dit bedrijf willen werken? Waarom wel of niet?

Enkele tips

Lees voor je je stageverslag inlevert nog even de tekst door op spel- en stijlfouten. Gebruik eventueel de spellingscontrole in bijvoorbeeld Word of laat het verslag door iemand anders lezen die gevoel heeft voor taal.

Zorg daarnaast voor een nette opmaak. Scheid de verschillende onderdelen met een of twee witregels en begin elk nieuw onderdeel met een beschrijvend kopje. Dit maakt je verslag een stuk prettiger om te lezen en geeft ook aan dat je er aandacht aan hebt besteed.

Heb je nog vragen over het schrijven van een stageverslag of heb je tips voor andere scholieren of studenten? Laat dan hieronder een reactie achter!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie

Naam: Karin
Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 2895

comments powered by Disqus

Oude Reacties

Hieronder staan de oude Foobie reacties, indien beschikbaar.