Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1


Publicatie datum:

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Gesponsorde koppelingen

Bij het samenvatten van gegevens kan je verschillende manieren gebruiken om dit weer te geven. Met tabellen en grafieken, er zijn veel verschillende soorten tabellen en grafieken maar de volgende worden in de statistiek het meeste gebruikt.

2.1
Bij het samenvatten van kwalitatieve gegevens gebruik je:
Frequentieverdeling: tabel met gegevens over waarnemingen in niet-overlappende klassen. Het is een samenvatting van die gegevens, en daarom makkelijker te begrijpen.

Relatieve frequentie: frequentie gedeeld door het aantal waarnemingen.

Procentuele frequentie: relatieve frequentie x 100.

Relatieve frequentieverdeling: tabel met relatieve frequenties. Elke klasse moet apart! Relatief is bijvoorbeeld 0.38

Procentuele frequentieverdeling: tabel met procentuele frequenties. Procentueel is dan dus 38% ipv. 0.38.

Staafdiagram: Grafiek die samengevatte kwalitatieve gegevens weergeeft in een absolute, procentuele of relatieve frequentieverdeling. Op de horizontale as zet je de namen van de klassen uit; op de verticale as de frequenties. Elke klasse is hier een staaf van een bepaalde grootte, afhankelijk van de frequentie.

Cirkeldiagram: andere vorm van het weergeven van kwalitatieve gegevens. Elke klasse is hier een taartpunt uit de cirkel. 

2.2
Bij het samenvatten van kwantitatieve gegevens gebruik je:
Frequentieverdeling: hier geldt dezelfde definitie als bij kwalitatieve gegevens, maar er moeten eerst 3 stappen gemaakt worden om de klassen te bepalen, namelijk:
1) Het aantal niet-overlappende klassen bepalen: niet meer dan 20 en niet minder dan 5 wordt aangeraden, om de variatie duidelijk weer te geven.

2) De breedte van elke klasse bepalen: het beste is om de breedte gelijk te houden voor alle klassen. Hoe breed, hangt af van het aantal klassen dat gebruikt wordt.

Berekening klassenbreedte: (grootste waarneming - kleinste waarneming) / aantal klassen) De klassengrenzen bepalen: de ondergrens is de kleinste waarneming in een klasse; de bovengrens de grootste.

Relatieve en procentuele frequenties: worden berekend op dezelfde manier als bij kwalitatieve gegevens.

Stippendiagram: grafiek met op de horizontale as het waardebereik (welke waarde de gegevens aan kunnen nemen). Hoe vaak een waarde voorkomt, is te zien aan het aantal stippen dat erboven te zien is.

Histogram: grafiek met op de horizontale as de variabele; op de verticale as de frequentie. Elke klasse is hier een blok in de grafiek. De blokken staan ‘vast' aan elkaar, omdat de waardes ook aan elkaar grenzen. Bij de histogram is de frequentieverdeling al gemaakt.

Cumulatieve frequentieverdeling: Tabel waarbij alle waarnemingen bij elkaar opgeteld worden, die kleiner dan/gelijk aan de bovengrens van elke klasse zijn. De relatieve en procentuele frequentie worden hier op de normale manier berekend.

Klassenmidden: Gemiddelde van elke klassenbreedte

Open klasse: Heeft geen middenklasse, alleen een onder- en bovengrens.

2.3
Sterm-and-leaf-display
: een weergave van getallen in volgorde.
Voorbeeld:
1|112348
2|22347
3|579
4|111779
5|334488
6|097|1

 Hieraan kun je zien welk getal hoevaak voorkomt. Bij 3 komen de getallen 35, 37 en 39 voor en bij 7 bijvoorbeeld alleen 71.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Situationeel leiderschap Hersey Blanchard

Situationeel leiderschap beschreven door Hersey en Blanchard uitgelegd. In elke situatie geef je op een andere manier leiding.

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Macro economie en onderneming volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie macro economie beschrijft.

Het werken met acteurs in trainingen

Wat is en doet een trainingsacteur?

Specialisatie in bedrijven

Wat is specialisatie, wat zijn de voordelen van arbeidsspecialisatie en hoe het wordt het toegepast in de organisaties

Verschillende soorten uitkeringen: Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Welke uitkeringen bestaan er en welke mogelijkheden zijn er voor u?

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?

De beste gratis beroepskeuze test, de best betaalde beroepen.

De beste gratis onafhankelijke beroepskeuze test , ook voor de best betaalde beroepen.

Basistermen internet

Nieuw op het internet? Leer hier enkele belangrijke termen!

Conflicten en oplossingen

conflicthantering en oplossingsstrategiën

Een sollicitatiebrief schrijven

Leer hier hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

Een verkooptraining

Denk je er aan om een verkooptraining te gaan volgen? Lees hier wat je kunt leren in een verkooptraining en wat je er in je carriere aan kunt hebben!

Tips voor het presenteren!

Moeite met presenteren en altijd stikzenuwachtig voor een groep? Lees hier tips!

Copywriter

De werkzaamheden van een copywriter helder beschreven

Arbeidsethos een kwestie van de juiste mentaliteit

Er wordt heel veel gepraat over de rechten van werknemers, maar hoe hoor je jezelf te gedragen als werknemer.

presenteren: nachtmerrie of een droom binnen je bereik?

Veel mensen vinden het eng om voor een groep te staan, dus wat tips en pointers om het zonder te veel zenuwen te doorstaan.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Hoe helpt een incompetente directie een bedrijf naar de kloten?

De crisis krijgt vaak de schuld van een faillissement maar vaak ligt de schuld bij de directie.

Een succesvol verkoopgesprek houden.

Een succesvol verkoopgesprek met de SALE-techniek.

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Ik wil stoppen met mijn studie...

Je studie blijkt niks voor jouw te zijn, je wilt stoppen, maar wat nu. Dit artikel geeft hier uitleg over.