Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1


Publicatie datum:

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Gesponsorde koppelingen

Bij het samenvatten van gegevens kan je verschillende manieren gebruiken om dit weer te geven. Met tabellen en grafieken, er zijn veel verschillende soorten tabellen en grafieken maar de volgende worden in de statistiek het meeste gebruikt.

2.1
Bij het samenvatten van kwalitatieve gegevens gebruik je:
Frequentieverdeling: tabel met gegevens over waarnemingen in niet-overlappende klassen. Het is een samenvatting van die gegevens, en daarom makkelijker te begrijpen.

Relatieve frequentie: frequentie gedeeld door het aantal waarnemingen.

Procentuele frequentie: relatieve frequentie x 100.

Relatieve frequentieverdeling: tabel met relatieve frequenties. Elke klasse moet apart! Relatief is bijvoorbeeld 0.38

Procentuele frequentieverdeling: tabel met procentuele frequenties. Procentueel is dan dus 38% ipv. 0.38.

Staafdiagram: Grafiek die samengevatte kwalitatieve gegevens weergeeft in een absolute, procentuele of relatieve frequentieverdeling. Op de horizontale as zet je de namen van de klassen uit; op de verticale as de frequenties. Elke klasse is hier een staaf van een bepaalde grootte, afhankelijk van de frequentie.

Cirkeldiagram: andere vorm van het weergeven van kwalitatieve gegevens. Elke klasse is hier een taartpunt uit de cirkel. 

2.2
Bij het samenvatten van kwantitatieve gegevens gebruik je:
Frequentieverdeling: hier geldt dezelfde definitie als bij kwalitatieve gegevens, maar er moeten eerst 3 stappen gemaakt worden om de klassen te bepalen, namelijk:
1) Het aantal niet-overlappende klassen bepalen: niet meer dan 20 en niet minder dan 5 wordt aangeraden, om de variatie duidelijk weer te geven.

2) De breedte van elke klasse bepalen: het beste is om de breedte gelijk te houden voor alle klassen. Hoe breed, hangt af van het aantal klassen dat gebruikt wordt.

Berekening klassenbreedte: (grootste waarneming - kleinste waarneming) / aantal klassen) De klassengrenzen bepalen: de ondergrens is de kleinste waarneming in een klasse; de bovengrens de grootste.

Relatieve en procentuele frequenties: worden berekend op dezelfde manier als bij kwalitatieve gegevens.

Stippendiagram: grafiek met op de horizontale as het waardebereik (welke waarde de gegevens aan kunnen nemen). Hoe vaak een waarde voorkomt, is te zien aan het aantal stippen dat erboven te zien is.

Histogram: grafiek met op de horizontale as de variabele; op de verticale as de frequentie. Elke klasse is hier een blok in de grafiek. De blokken staan ‘vast' aan elkaar, omdat de waardes ook aan elkaar grenzen. Bij de histogram is de frequentieverdeling al gemaakt.

Cumulatieve frequentieverdeling: Tabel waarbij alle waarnemingen bij elkaar opgeteld worden, die kleiner dan/gelijk aan de bovengrens van elke klasse zijn. De relatieve en procentuele frequentie worden hier op de normale manier berekend.

Klassenmidden: Gemiddelde van elke klassenbreedte

Open klasse: Heeft geen middenklasse, alleen een onder- en bovengrens.

2.3
Sterm-and-leaf-display
: een weergave van getallen in volgorde.
Voorbeeld:
1|112348
2|22347
3|579
4|111779
5|334488
6|097|1

 Hieraan kun je zien welk getal hoevaak voorkomt. Bij 3 komen de getallen 35, 37 en 39 voor en bij 7 bijvoorbeeld alleen 71.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Een goed klimaat op kantoor essentieel voor een productief bedrijf

Wat is een juist klimaat opkantoor en hoe bereik je dat.

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

Tips als je aan de slag gaat in de arbeidsmarkt na je studie.

na je studie aan de slag in de arbeidsmarkt.

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Onderdelen van Anwarter Skileraar opleiding bij de WSSV

Onderdelen Anwarter skilerarenopleiding wssv sbssv oostenrijk

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

Hoe wordt ik piloot?

Het studeren tot verkeersvlieger is veeleisend. Gedurende 24 tot 36 maanden zullen jij en de medestudenten veel leren en beleven.

10 tips om je effectiviteit te verhogen en stress te vermijden

Eenvoudige tips waarmee je je effectiviteit verhoogt en stress kunt vermijden

Ni Hao, chinees leren? Kun je nog zonder chinees?

Kun je in deze tijd nog zonder kennis van de chinese taal? tips en links om een start te maken met het leren van chinees.

De beste gratis beroepskeuze test, de best betaalde beroepen.

De beste gratis onafhankelijke beroepskeuze test , ook voor de best betaalde beroepen.

Leiding geven niet voor iedereen weggelegd

Wat komt er nu eigenlijk allemaal kijken bij het leiding geven aan een team van medewerkers?

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.

De kunst van het interviewen

Leer hoe je een professioneel interview kunt afnemen.

Is www.job-coach.tv betrouwbaar?

Start nu met thuiswerken Inpakken, sorteren, administratief, maar is www.job-coach.tv betrouwbaar?

Wat doet een Kraamverzorgster

De kraamverzorgende ondersteunt jou en je partner in de eerste week na de bevalling. En ze houdt de gezondheid van jou en je baby scherp in de gaten.

Het werken met acteurs in trainingen

Wat is en doet een trainingsacteur?

Hoe geraak ik aan een stage bij de Europese instellingen?

In dit artikel lees je hoe je via het lopen van een stage bij de Europese instellingen een eerste waardevolle werkervaring kan opbouwen.

Hoe word ik leraar Engels in het buitenland?

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je leraar Engels in het buitenland kunt worden.

Doelgroep bepaling.

Het bepalen van je doelgroep aan de hand van bepaalde aspecten.

Maatschappelijke stage

mijn maatschappelijke stage samengevat om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is.

Tips bij een sollicitatiegesprek

Enkele tips voor een sollicitatiegesprek

Hoe zoek je nu je droombaan?

Het is al lastig zat om een baan te vinden, laat staan een baan die je echt leuk vindt. Hoe pak je zo een zoektocht precies aan.

Personal Branding

Bij personal branding koppel je, jezelf aan een merk

Basistermen internet

Nieuw op het internet? Leer hier enkele belangrijke termen!