Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2


Publicatie datum:

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

Gesponsorde koppelingen

In deel 2 vind je de verschillende manieren van weergeven, van de numerieke methoden.

Z-scores: bepaalt de relatieve positie van een waarde, door te kijken naar de standaarddeviatie (σ) en het gemiddelde (de mean). De z-score word ook wel de standaardwaarde genoemd.

Stelling van Chebyshev: Zegt iets over het aantal (percentage) waardes dat tussen een aantal standaarddeviaties ligt. Deze stelling kan bij alle gegevens gebruikt worden. Bij een klokvorm van gegevens zijn er enkele vuistregels, waarbij de gegevens bij een bepaald percentage ook een bepaalde waarde zullen hebben. Uitbijters (opvallend hoge of lage uitkomsten) moet voor het analyseren van de gegevens eruit gehaald worden, als het een fout betreft. De z-score is hiervoor een goede maatstaf. Als een waarde meer dan 3 afwijkt van de z-score, zou het een fout kunnen zijn.

3.4
Een aantal vormen van verkennende gegevensanalyse is:

5-getallenresumé (boxplot) : Hierbij worden de volgende uitkomsten op een rijtje gezet:

1) Kleinste waarde
2) Kwartiel 1, Q1
3) Mediaan (median)
4) Kwartiel 3, Q3
5) Grootste waarde

Boxdiagram (boxplot): grafiek waarbij de interkwartielafstand toegepast wordt. Op de horizontale as wordt een variabele uitgezet, waarna er een verticale lijn getrokken wordt voor Q1 en Q3, en het verschil ertussen (Q3 - Q1). Met deze lijnen wordt dan een vierhoek gemaakt; een box.

3.5
Verschillende manieren om de samenhang tussen 2 variabelen weer te geven, zijn:

Covariantie: Formule waarbij de afwijkingen van beide variabelen bij elkaar opgeteld worden, en vervolgens gedeeld door het aantal waarnemingen - 1. De uitkomsten kunnen in een grafiek gezet worden, waarbij de 2 variabelen uitgezet worden op beide assen, en de grafiek gevuld wordt met de uitkomsten bij verschillende waardes van de variabelen. Deze grafiek geeft dan de lineaire samenhang weer tussen de variabelen. Deze samenhang kan positief zijn (opwaartse beweging), of negatief (neerwaartse beweging). Er kan ook geen duidelijke beweging zijn. Er is dan geen samenhang. (zie 2.4) Zodra er een andere eenheid wordt gebruikt bij de berekening (centimeters in plaats van meters) ontstaan er wel hele andere uitkomsten.

Correlatiecoëfficiënt: Formule waarbij het probleem van verandering van eenheid bij het berekenen geen problemen oplevert. Hier worden de standaarddeviaties van beide variabelen met elkaar vermenigvuldigd. De covariantie wordt dan gedeeld door deze uitkomst. Ook deze gegevens kunnen in een grafiek gezet worden, op dezelfde manier als bij de covariantie. Positieve uitkomsten gelden dan als positieve samenhang; negatieve als een negatieve samenhang. Is de uitkomst 0; dan is er geen samenhang. (zie 2.4) Wederom moet men bij beide methodes een andere notatie gebruiken voor een steekproef, dan wel gehele populatie.

3.6
Ook voor deze methoden zijn er computerprogramma's, die kunnen helpen bij het weergeven van de gevonden informatie. Een voorbeeld is Excel. Verder geen nieuwe dingen in dit hoofdstuk.

3.7
Gewogen gemiddelde:
Wordt in sommige gevallen toegepast. Alle waardes worden dan apart gewaardeerd naar hoe belangrijk die waarde is voor het onderzoek, waarna op de gebruikelijke manier het gewogen gemiddelde berekend kan worden.

 Gegroepeerde gegevens: Als er geen echte metingen bekend zijn, maar alleen de uitkomsten van toegepaste berekeningen, moet men werken met gegroepeerde gegevens. Het gewogen gemiddelde kan hierbij helpen. Door deze berekening toe te passen op de al bekende gegevens, kan men het gemiddelde berekenen. Om de variantie te berekenen bij gegroepeerde gegevens, wordt de al bestaande formule voor variantie aangepast, waarbij hier ook een gewicht aan waardes toegekend wordt. De standaarddeviatie bij deze aangepaste gegevens wordt verkregen door de wortel (√) uit de variantie van de gegroepeerde gegevens te trekken. Hoewel deze berekeningen goed werken bij gegroepeerde gegevens, moet men bij de keus tussen verzamelde gegevens, en daadwerkelijke metingen, altijd kiezen voor de oorspronkelijke gegevens. Dit om zo nauwkeurig mogelijk te werken met de gevonden gegevens.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Europa: walhalla of beerput voor stagezoekende student?

In hoeverre heeft de EU het studeren en stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt?

De beste gratis beroepskeuze test, de best betaalde beroepen.

De beste gratis onafhankelijke beroepskeuze test , ook voor de best betaalde beroepen.

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

Hoe vind ik een baan?

Hoe je de mogelijkheden om een leuke, interessante baan te vinden vergroot.

Solliciteren via internet

Een baan via internet. Wel willen werken, maar nu nog de juiste vacature vinden.

Toelichting beschaamd vertrouwen door vertrouwenspersoon na aanklacht tegen algemeen directeur i.v.m. bossing of te wel pesten door de baas.

Opeens blijkt de vertrouwenspersoon niet zo betrouwbaar als hij zou moeten zijn in deze bossing *kwestie.

Hoe je uitstekende verbale communicatievaardigheden kunt ontwikkelen

Communiceren speelt een grote rol in ons leven. Het is dus belangrijk dat we goed kunnen communiceren. Hier geven we tips.

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Ontslagen? Wellicht kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Informatie over de WW-uitkering: Voorwaarden, hoogte, duur.

10 tips voor een groene werkplek

Hoe & wat over een groene werkplek

Situationeel leiderschap Hersey Blanchard

Situationeel leiderschap beschreven door Hersey en Blanchard uitgelegd. In elke situatie geef je op een andere manier leiding.

Melding aan advocaat, wordt bossing nu ook nog stalken.

Het heeft er alle schijn van dat bossing * of te wel pesten door de baas nu stalken wordt.

Waar vind ik thuiswerk?

Informatie en tips die helpen bij het zoeken en vinden van thuiswerk

Gratis online colleges, valse concurrentie of niet?

Sinds kort kun je op www.universiteitvannederland.nl gratis colleges volgen, is dit valse concurrentie of niet?

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

Tips bij het vinden van een studie

Ben je klaar met je middelbare school, maar heb je geen idee wat je moet gaan studeren? Misschien kunnen deze tips je helpen bij het maken van je studiekeus..

De vereisten aan een ontslagbrief

Hoe schrijft men een ontslagbrief

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

Theorieën over het ontstaan van problemen

Dit artikel geeft een korte beschrijving van verschillende verklaringmodellen en het ontstaan van de orthopedagogiek

CV in het Engels

In dit stuk worden kort de verschillen uitgelegd tussen een Engels en een Nederlands CV

Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Uitleg over coachend leidinggeven om je crew te motiveren

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

Is de werkinstelling van de jeugd anders dan die van vroeger?

Als je veel met jonge(re) mensen werkt zul je vaak een verschil zien in hun werkinstelling ten opzichte van die van jou