Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2


Publicatie datum:

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

Gesponsorde koppelingen

In deel 2 vind je de verschillende manieren van weergeven, van de numerieke methoden.

Z-scores: bepaalt de relatieve positie van een waarde, door te kijken naar de standaarddeviatie (σ) en het gemiddelde (de mean). De z-score word ook wel de standaardwaarde genoemd.

Stelling van Chebyshev: Zegt iets over het aantal (percentage) waardes dat tussen een aantal standaarddeviaties ligt. Deze stelling kan bij alle gegevens gebruikt worden. Bij een klokvorm van gegevens zijn er enkele vuistregels, waarbij de gegevens bij een bepaald percentage ook een bepaalde waarde zullen hebben. Uitbijters (opvallend hoge of lage uitkomsten) moet voor het analyseren van de gegevens eruit gehaald worden, als het een fout betreft. De z-score is hiervoor een goede maatstaf. Als een waarde meer dan 3 afwijkt van de z-score, zou het een fout kunnen zijn.

3.4
Een aantal vormen van verkennende gegevensanalyse is:

5-getallenresumé (boxplot) : Hierbij worden de volgende uitkomsten op een rijtje gezet:

1) Kleinste waarde
2) Kwartiel 1, Q1
3) Mediaan (median)
4) Kwartiel 3, Q3
5) Grootste waarde

Boxdiagram (boxplot): grafiek waarbij de interkwartielafstand toegepast wordt. Op de horizontale as wordt een variabele uitgezet, waarna er een verticale lijn getrokken wordt voor Q1 en Q3, en het verschil ertussen (Q3 - Q1). Met deze lijnen wordt dan een vierhoek gemaakt; een box.

3.5
Verschillende manieren om de samenhang tussen 2 variabelen weer te geven, zijn:

Covariantie: Formule waarbij de afwijkingen van beide variabelen bij elkaar opgeteld worden, en vervolgens gedeeld door het aantal waarnemingen - 1. De uitkomsten kunnen in een grafiek gezet worden, waarbij de 2 variabelen uitgezet worden op beide assen, en de grafiek gevuld wordt met de uitkomsten bij verschillende waardes van de variabelen. Deze grafiek geeft dan de lineaire samenhang weer tussen de variabelen. Deze samenhang kan positief zijn (opwaartse beweging), of negatief (neerwaartse beweging). Er kan ook geen duidelijke beweging zijn. Er is dan geen samenhang. (zie 2.4) Zodra er een andere eenheid wordt gebruikt bij de berekening (centimeters in plaats van meters) ontstaan er wel hele andere uitkomsten.

Correlatiecoëfficiënt: Formule waarbij het probleem van verandering van eenheid bij het berekenen geen problemen oplevert. Hier worden de standaarddeviaties van beide variabelen met elkaar vermenigvuldigd. De covariantie wordt dan gedeeld door deze uitkomst. Ook deze gegevens kunnen in een grafiek gezet worden, op dezelfde manier als bij de covariantie. Positieve uitkomsten gelden dan als positieve samenhang; negatieve als een negatieve samenhang. Is de uitkomst 0; dan is er geen samenhang. (zie 2.4) Wederom moet men bij beide methodes een andere notatie gebruiken voor een steekproef, dan wel gehele populatie.

3.6
Ook voor deze methoden zijn er computerprogramma's, die kunnen helpen bij het weergeven van de gevonden informatie. Een voorbeeld is Excel. Verder geen nieuwe dingen in dit hoofdstuk.

3.7
Gewogen gemiddelde:
Wordt in sommige gevallen toegepast. Alle waardes worden dan apart gewaardeerd naar hoe belangrijk die waarde is voor het onderzoek, waarna op de gebruikelijke manier het gewogen gemiddelde berekend kan worden.

 Gegroepeerde gegevens: Als er geen echte metingen bekend zijn, maar alleen de uitkomsten van toegepaste berekeningen, moet men werken met gegroepeerde gegevens. Het gewogen gemiddelde kan hierbij helpen. Door deze berekening toe te passen op de al bekende gegevens, kan men het gemiddelde berekenen. Om de variantie te berekenen bij gegroepeerde gegevens, wordt de al bestaande formule voor variantie aangepast, waarbij hier ook een gewicht aan waardes toegekend wordt. De standaarddeviatie bij deze aangepaste gegevens wordt verkregen door de wortel (√) uit de variantie van de gegroepeerde gegevens te trekken. Hoewel deze berekeningen goed werken bij gegroepeerde gegevens, moet men bij de keus tussen verzamelde gegevens, en daadwerkelijke metingen, altijd kiezen voor de oorspronkelijke gegevens. Dit om zo nauwkeurig mogelijk te werken met de gevonden gegevens.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Diverse sportopleidingen

Een aantal HBO en WO sportopleidingen op een rijtje voor als je (nog) niet weet wat je wil gaan doen

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Waarom het huidige schoolsysteem niet werkt.

Verklaring waarom het huidige schoolsysteem niet werkt

Tips voor het maken van je profielwerkstuk

Zie je op tegen het maken van je profielwerkstuk? Misschien heb je wat aan deze tips om het maken ervan zo soepel mogelijk te laten verlopen

Personal Branding

Bij personal branding koppel je, jezelf aan een merk

Is www.direct-thuiswerk.nl nu betrouwbaar, direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Kun je nu wel echt gratis direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Diagnostische procedures

verschillende vormen van diagnostiek overzichtelijk in kernwoorden omschreven

Hoe staat het met de sociologie in het arbeidssysteem?

Hoe is het gesteld met de sociologie binnen de grote moderne mondiale productiebedrijven?

Wat is het toch met die spellingsfouten?

Moeite met -d -t fouten? De basis van de Nederlandse spelling.

Werken als au pair in het buitenland.

Een manier om lang in het buitenland te vertoeven is om au pair te zijn. In het artikel wordt verteld wat het inhoudt om au pair te zijn en hoe je dit kunt regelen.

Is thuiswerk met www.natuurenmilieu.nl betrouwbaar

Het nieuwe thuiswerken doe je zelf waar en wanneer jij wilt Je kantoor is overal.

Verslag van mijn gepleegde acties i.v.m. ziekte als gevolg van bossing praktijken van mijn werkgever.

Opeens besef je dat je slachtoffer bent van bossing* of te wel pesten door je baas.

Hoe bereid je een sollicitatie voor?

jezelf voorbereiden op je sollicitatie

Help! Ik moet een presentatie houden!

10 tips voor een goede presentatie

Hoe begeleid ik mijn personeel wanneer het minder functioneert?

Elke manager heeft hier wel eens last van: Minder functionerend personeel. Maar hoe pak je dit probleem nu aan? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen weer gemotiveerd en enthousiast zijn?

Hoe wordt ik piloot?

Het studeren tot verkeersvlieger is veeleisend. Gedurende 24 tot 36 maanden zullen jij en de medestudenten veel leren en beleven.

Is dat iets voor jou, een leuke bijbaan bij Direct Force?

Wil je ook op een leuke manier geld verdienen, dan is Direct Force misschien iets voor jou.

Waar vind ik nu een goede job?

Waar kan ik overal zoeken naar vacatures?

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Is www.indeed.nl betrouwbaar

Indeed.nl beloofd je goed betaald thuiswerk, hoe werkt dat en is www.indeed.nl betrouwbaar

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Hoe geraak ik aan een stage bij de Europese instellingen?

In dit artikel lees je hoe je via het lopen van een stage bij de Europese instellingen een eerste waardevolle werkervaring kan opbouwen.

Conflicten en oplossingen

conflicthantering en oplossingsstrategiën

Basistermen internet

Nieuw op het internet? Leer hier enkele belangrijke termen!