Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe hoofdstuk 3 van het boek statistics for business and economics, numerieke methoden beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Dit gedeelte van de statistiek is zeker een vervolg op wat we in wiskunde allemaal al geleerd hebben. Ook al herinner je je wiskunde niet meer, de termen zullen je zeker bekend voorkomen.

3.1
Er zijn verschillende centrummaten:

 Gemiddelde (Mean): Het midden van een variabele. Door alle waarden samen, te delen door het aantal elementen krijg je het gemiddelde. Er is een verschillende notatie voor het weergeven van gemiddelden van een steekproef, of van een hele populatie.

Mediaan (Median): De middelste waarde bij het rangschikken van alle waardes. Als er een oneven aantal waardes zijn, is de mediaan het gemiddelde van de 2 middelste waardes.

Modus (Mode): De waarde die het vaakst voorkomt. Hier zijn verschillende maten voor:

- Bimodaal: als er 2 waardes het vaakst voorkomen.

- Multimodaal: als er meerdere waardes het vaakst voorkomen.
Deze laatste modus geeft men bijna nooit aan, omdat het geen uniek kenmerk weergeeft.

Percentiel (Percentile): laat zien hoe de spreiding tussen de kleinste en grootste waarde is.

Kwartiel (Quartiles): hierbij worden de gegevens, gerangschikt van klein naar groot, in 4 gelijke stukken verdeeld. Elk stuk is dan een kwartiel, dat weer staat voor een bepaald percentiel. Het eerste kwartiel, Q1, is de eerste 25% van de gegevens. Het derde kwartiel, Q3, is de eerste 75% van de gegevens.

3.2
Er zijn verschillende spreidingsmaten:
Spreidingsbreedte (range): dit is het grootste getal - het kleinste getal. Omdat er vaak extremen voorkomen bij waardes, wordt de spreidingsbreedte vaak in combinatie met een andere maat toegepast.
Interkwartielafstand (IKA) (inter quartile range) (IQR): kwartiel 3 (Q3) - kwartiel 1 (Q1). Het is dus de spreidingsbreedte van de helft van de gegevens, die in het midden gerangschikt liggen. Het voordeel van deze maat is dat de extreem kleine en grote waardes niet meetellen.

Variantie (varience): gebruikt alle waardes. Hier wordt gekeken naar het kwadraat van het verschil van een waarde met het gemiddelde; hoeveel een waarde dus afwijkt van het gemiddelde. Ook hier is er weer een verschillende notatie voor een steekproef, of een hele populatie. Alle afwijkingen samen moeten 0 zijn!!Standaarddeviatie (σ): wordt verkregen door de wortel (√ ) te nemen uit de variantie. Voor steekproeven en populaties is er een afwijkende notatie.

 Variatiecoëfficiënt: geeft aan hoe groot de standaarddeviatie is, als je kijkt naar het gemiddelde. Om dit verschil te krijgen, deelt men de standaarddeviatie door het gemiddelde, en vermenigvuldigt dit met 100%. Dit is het deviatie-percentage van het gemiddelde. Vaak wordt deze maat vergeleken met een andere maat.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Tips voor je sollicitatiegesprek

Handige tips voor je sollicitatiegesprek. Zorg dat die droombaan de jouwe wordt!

Een Goede Motivatie brief, een paar tips.

Een goede motivatiebrief schrijven kan u ook! Zorg voor uw motivatiebrief met behulp van deze tips.

Strategie bepaling en conceptontwikkeling.

Het bepalen van je strategie en de ontwikkeling van het concept.

Hoe werkt een groep

Vind uit hoe u in de groep staat en doe er uw voordeel mee!

Waarom een stagiaire aannemen?

Studenten Werk, Student Bureau

Is werken via www.direct-thuiswerk.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.direct-thuiswerk.nl nader onderzocht.

De beste gratis beroepskeuze test, de best betaalde beroepen.

De beste gratis onafhankelijke beroepskeuze test , ook voor de best betaalde beroepen.

Een dag uit het leven van een stewardess

Wat zijn de preciece taken van het cabinepersoneel?

hoe kom je goed voor de dag tijdens een sollicitatiegesprek

hoe zorg je ervoor dat jij een goede indruk maakt tijdens je eerste gesprek?

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Statistiek hoofdstuk 2 Tabellen en grafieken deel 1

Kort samenvattend artikel over hoe het boek Statistics for business and economics, hoofdstuk 2 beschrijft. Tabellen en grafieken!

Vergadering.

Wat er bij een vergadering komt kijken en de taken van de deelnemers.

Een functie in de sales, niet voor iedereen??

het lijkt tegenwoordig of iedereen een commerciële en/of sales functie heeft, maar wat is nu echt verkopen?

Thuiswerk!

Thuiswerk: een utopie of niet?

Ontslagen? Wellicht kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Informatie over de WW-uitkering: Voorwaarden, hoogte, duur.

Gewoonterecht

Over het recht dat niet is vastgelegd

Toelichting waarom ik nooit meer “onder” Adolf kan werken.

In dit document beschrijf ik de redenen waarom ik nooit meer “onder” Adolf kan werken.

solliciteren voor een inbound call-center

Waar jij je op voor moet bereiden bij een sollicitatie voor een inbound call-center

Copywriter

De werkzaamheden van een copywriter helder beschreven

presenteren: nachtmerrie of een droom binnen je bereik?

Veel mensen vinden het eng om voor een groep te staan, dus wat tips en pointers om het zonder te veel zenuwen te doorstaan.

Arbeidsethos een kwestie van de juiste mentaliteit

Er wordt heel veel gepraat over de rechten van werknemers, maar hoe hoor je jezelf te gedragen als werknemer.

Het werken op een helpdesk

Dit is een artikel over de werkzaamheden die zich plaatsvinden op een helpdesk

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Werken in het buitenland!

Verschillende soorten werk in het buitenland.