Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe hoofdstuk 3 van het boek statistics for business and economics, numerieke methoden beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Dit gedeelte van de statistiek is zeker een vervolg op wat we in wiskunde allemaal al geleerd hebben. Ook al herinner je je wiskunde niet meer, de termen zullen je zeker bekend voorkomen.

3.1
Er zijn verschillende centrummaten:

 Gemiddelde (Mean): Het midden van een variabele. Door alle waarden samen, te delen door het aantal elementen krijg je het gemiddelde. Er is een verschillende notatie voor het weergeven van gemiddelden van een steekproef, of van een hele populatie.

Mediaan (Median): De middelste waarde bij het rangschikken van alle waardes. Als er een oneven aantal waardes zijn, is de mediaan het gemiddelde van de 2 middelste waardes.

Modus (Mode): De waarde die het vaakst voorkomt. Hier zijn verschillende maten voor:

- Bimodaal: als er 2 waardes het vaakst voorkomen.

- Multimodaal: als er meerdere waardes het vaakst voorkomen.
Deze laatste modus geeft men bijna nooit aan, omdat het geen uniek kenmerk weergeeft.

Percentiel (Percentile): laat zien hoe de spreiding tussen de kleinste en grootste waarde is.

Kwartiel (Quartiles): hierbij worden de gegevens, gerangschikt van klein naar groot, in 4 gelijke stukken verdeeld. Elk stuk is dan een kwartiel, dat weer staat voor een bepaald percentiel. Het eerste kwartiel, Q1, is de eerste 25% van de gegevens. Het derde kwartiel, Q3, is de eerste 75% van de gegevens.

3.2
Er zijn verschillende spreidingsmaten:
Spreidingsbreedte (range): dit is het grootste getal - het kleinste getal. Omdat er vaak extremen voorkomen bij waardes, wordt de spreidingsbreedte vaak in combinatie met een andere maat toegepast.
Interkwartielafstand (IKA) (inter quartile range) (IQR): kwartiel 3 (Q3) - kwartiel 1 (Q1). Het is dus de spreidingsbreedte van de helft van de gegevens, die in het midden gerangschikt liggen. Het voordeel van deze maat is dat de extreem kleine en grote waardes niet meetellen.

Variantie (varience): gebruikt alle waardes. Hier wordt gekeken naar het kwadraat van het verschil van een waarde met het gemiddelde; hoeveel een waarde dus afwijkt van het gemiddelde. Ook hier is er weer een verschillende notatie voor een steekproef, of een hele populatie. Alle afwijkingen samen moeten 0 zijn!!Standaarddeviatie (σ): wordt verkregen door de wortel (√ ) te nemen uit de variantie. Voor steekproeven en populaties is er een afwijkende notatie.

 Variatiecoëfficiënt: geeft aan hoe groot de standaarddeviatie is, als je kijkt naar het gemiddelde. Om dit verschil te krijgen, deelt men de standaarddeviatie door het gemiddelde, en vermenigvuldigt dit met 100%. Dit is het deviatie-percentage van het gemiddelde. Vaak wordt deze maat vergeleken met een andere maat.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Een sollicitatiebrief schrijven

Leer hier hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Conflicten en oplossingen

conflicthantering en oplossingsstrategiën

Maatschappelijke stage

mijn maatschappelijke stage samengevat om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is.

Help: Wat te doen als uw collega stinkt!

Wat doet u wanneer uw collega een zeer onaangename geur heeft. Zeg u er wat van of laat u het weten? Hier wat advies...

Het regiemodel in vaardigheidstrainingen

Toepassing van het regiemodel met acteurs als leermiddel in vaardigheidstrainingen

Waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Een diploma of bachelor titel is belangrijk maar waarom is je netwerk belangrijker dan je opleiding?

Werking van meest voorkomende pompen

Werking en toepassing van de meest voorkomende pompen

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?

Hoe ziet een goed personeelsfeest eruit?

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

Diagnostiek van gedragsproblemen

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Arbeidsethos een kwestie van de juiste mentaliteit

Er wordt heel veel gepraat over de rechten van werknemers, maar hoe hoor je jezelf te gedragen als werknemer.

Gebruiksvriendelijke software op je werk zou het kunnen?

Een aantal vragen over waarom bepaalde programma's zo moeilijk moeten zijn.

Effectieve coaching deel 2

Effectieve coaching deel 2, wat is de wens van de deelnemers en welke middelen heeft een coach?

Wetenschapsfilosofie

Alles over wetenschapsfilosofie: stromingen, uitleg, filosofen.

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

Een baan bij de landmacht

Een kijkje binnen de landmacht. Het leven als beroepsmilitair.

De arbeidsovereenkomst.

Algemene informatie betreffende een arbeidsovereenkomst.

Hoe kinderen leren rekenen op de basisschool..

In groep 3 begint elk kind op de basisschool met rekenen. Eerst gemakkelijk, 2+1, daarna steeds moeilijker tot we in groep 8 bij het cijferend vermenigvuldigen en de staartdelingen komen.

Outplacement uitgelegd

Dit artikel beantwoordt al je vragen over outplacement.

Toelichting beweegredenen voor bossing praktijken directeur eigenaar G. Bossingman.

Bossing* of pesten door de baas komt steeds vaker voor door veranderde bedrijfsopvolgingsomstandigheden.

Copywriter

De werkzaamheden van een copywriter helder beschreven

Ni Hao, chinees leren? Kun je nog zonder chinees?

Kun je in deze tijd nog zonder kennis van de chinese taal? tips en links om een start te maken met het leren van chinees.

Is www.direct-thuiswerk.nl nu betrouwbaar, direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Kun je nu wel echt gratis direct geld verdienen met www.direct-thuiswerk.nl

Meer geld verdienen zonder opleiding

Lees hier hoe als laagopgeleide meer geld kunt verdienen zonder hoge opleiding.