Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden


Publicatie datum:

Kort en samenvattend artikel over hoe hoofdstuk 3 van het boek statistics for business and economics, numerieke methoden beschrijft.

Gesponsorde koppelingen

Dit gedeelte van de statistiek is zeker een vervolg op wat we in wiskunde allemaal al geleerd hebben. Ook al herinner je je wiskunde niet meer, de termen zullen je zeker bekend voorkomen.

3.1
Er zijn verschillende centrummaten:

 Gemiddelde (Mean): Het midden van een variabele. Door alle waarden samen, te delen door het aantal elementen krijg je het gemiddelde. Er is een verschillende notatie voor het weergeven van gemiddelden van een steekproef, of van een hele populatie.

Mediaan (Median): De middelste waarde bij het rangschikken van alle waardes. Als er een oneven aantal waardes zijn, is de mediaan het gemiddelde van de 2 middelste waardes.

Modus (Mode): De waarde die het vaakst voorkomt. Hier zijn verschillende maten voor:

- Bimodaal: als er 2 waardes het vaakst voorkomen.

- Multimodaal: als er meerdere waardes het vaakst voorkomen.
Deze laatste modus geeft men bijna nooit aan, omdat het geen uniek kenmerk weergeeft.

Percentiel (Percentile): laat zien hoe de spreiding tussen de kleinste en grootste waarde is.

Kwartiel (Quartiles): hierbij worden de gegevens, gerangschikt van klein naar groot, in 4 gelijke stukken verdeeld. Elk stuk is dan een kwartiel, dat weer staat voor een bepaald percentiel. Het eerste kwartiel, Q1, is de eerste 25% van de gegevens. Het derde kwartiel, Q3, is de eerste 75% van de gegevens.

3.2
Er zijn verschillende spreidingsmaten:
Spreidingsbreedte (range): dit is het grootste getal - het kleinste getal. Omdat er vaak extremen voorkomen bij waardes, wordt de spreidingsbreedte vaak in combinatie met een andere maat toegepast.
Interkwartielafstand (IKA) (inter quartile range) (IQR): kwartiel 3 (Q3) - kwartiel 1 (Q1). Het is dus de spreidingsbreedte van de helft van de gegevens, die in het midden gerangschikt liggen. Het voordeel van deze maat is dat de extreem kleine en grote waardes niet meetellen.

Variantie (varience): gebruikt alle waardes. Hier wordt gekeken naar het kwadraat van het verschil van een waarde met het gemiddelde; hoeveel een waarde dus afwijkt van het gemiddelde. Ook hier is er weer een verschillende notatie voor een steekproef, of een hele populatie. Alle afwijkingen samen moeten 0 zijn!!Standaarddeviatie (σ): wordt verkregen door de wortel (√ ) te nemen uit de variantie. Voor steekproeven en populaties is er een afwijkende notatie.

 Variatiecoëfficiënt: geeft aan hoe groot de standaarddeviatie is, als je kijkt naar het gemiddelde. Om dit verschil te krijgen, deelt men de standaarddeviatie door het gemiddelde, en vermenigvuldigt dit met 100%. Dit is het deviatie-percentage van het gemiddelde. Vaak wordt deze maat vergeleken met een andere maat.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Nederlandse student vlucht grens over

Studeren in België steeds populairder voor Nederlandse studenten, maar let op want ook hier gaat een einde aan komen.

Solliciteren terwijl je al 50 jaar bent geworden

En dan moet je ineens gaan solliciteren, maar je bent inmiddels 50

Effectieve coaching deel 1

Effectieve coaching deel 1 – introductie – de doelen van effectieve coaching – de kwaliteiten van een effectieve coach

Marktsegmenten in de grond, water & wegenbouw sector

Welke marktsegmenten zijn er te onderscheiden in de gww sector?

10 tips voor een groene werkplek

Hoe & wat over een groene werkplek

Arbeider vs. Bediende

Wat zijn de verschillen tussen een bediendecontract en dat van een arbeider?

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Sollicitatiebrief

Hulp nodig bij het schrijven van een sollicitatiebrief? Klik hier!

Hoe maak ik de juiste studiekeuze?

Lees in dit artikelen enkele simpele stappen naar de juiste studie keuze! Voor mensen die het graag zelf willen uitzoeken. Geen talloze studiekeuzetesten willen doen en geen hulp willen van een decaan.

Theorieën over het ontstaan van problemen

Dit artikel geeft een korte beschrijving van verschillende verklaringmodellen en het ontstaan van de orthopedagogiek

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Toelichting waarom ik nooit meer “onder” Adolf kan werken.

In dit document beschrijf ik de redenen waarom ik nooit meer “onder” Adolf kan werken.

Meso economie en onderneming volgens de algemene economie.

Samenvattend artikel over wat meso economie in een onderneming inhoud

Hoe maak ik mijn cv?

Hoe maak ik een succesvol cv?

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Studenten aan het werk!

Steeds meer studenten hoeven na hun studie maar part time aan het werk!

Situationeel leidinggeven

Als leidinggevende of manager kan je op diverse manieren jouw mensen aansturen. Dit kan op een directe manier maar ook indirect in een vragende manier. Leiding geven is een persoon zo beïnvloeden dat hij gaat doen wat jij in gedachte hebt.

Hoe staat het met de sociologie in het arbeidssysteem?

Hoe is het gesteld met de sociologie binnen de grote moderne mondiale productiebedrijven?

Statistiek hoofdstuk 3 numerieke methoden deel 2

Vervolg op deel 1 van numerieke methoden, in dit deel meer over verschillende manieren van weergeven.

Help! Ik moet een presentatie houden!

10 tips voor een goede presentatie

Een Goede Motivatie brief, een paar tips.

Een goede motivatiebrief schrijven kan u ook! Zorg voor uw motivatiebrief met behulp van deze tips.

Hoe bereid je een sollicitatie voor?

jezelf voorbereiden op je sollicitatie

Vrouwen en werk. Welke politieke partijen beloven een betere vrouwelijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Behoorlijke verschillen in het ontvangen loon en een laag percentage vrouwen in deeltijdposities zorgen in Nederland voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Straffen en belonen

De gevolgen van straffen en belonen voor jonge kinderen

Werken als au pair in het buitenland.

Een manier om lang in het buitenland te vertoeven is om au pair te zijn. In het artikel wordt verteld wat het inhoudt om au pair te zijn en hoe je dit kunt regelen.