Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansrekening deel 1


Publicatie datum:

kort en samenvattend artikel over kansrekening. Dit is een inleidend hoofdstuk voor de opvolgende hoofdstukken.

Gesponsorde koppelingen

Aangezien kansrekening erg breed en erg ingewikkeld kan zijn, heeft het boek statistics for business and economics ervoor gekozen om het te verdelen in meerdere hoofdstukken. Dit is een inleiding met de belangrijke termen, en dingen die je moet weten voordat je verder kan gaan in de volgende hoofdstukken en deze ook kunt begrijpen. In deel 1 lees je vooral over het praktische gedeelte en hoe te berekenen. In deel 2 van de inleiding in de kansrekening vind je de begrippen beschreven.

Een kans ligt altijd tussen 0 en 1. Het geeft de aannemelijkheid aan van een gebeurtenis in de toekomst. Ligt de kans dicht bij 1, dan is de aannemelijkheid groot. Ligt de kans dichter bij 0, dan is de aannemelijkheid klein dat de gebeurtenis in de toekomst plaats zal vinden.

4.1
Experiment
: ontwikkeling waarbij precies beschreven uitkomsten het resultaat zijn.

 Uitkomstenruimte: alle uitkomsten die een bepaald experiment kan bevatten.

3 Manieren om de uitkomsten van een herhalend experiment samen te voegen, zijn:

 1) Experimenten met meerdere stappen: hierbij worden alle mogelijke uitkomsten van een bepaald experiment genoteerd. Dit kan men doen door de uitkomsten gewoon onder elkaar te zetten. Men kan ook gebruik maken van een boomdiagram. Hier worden alle kansen uitgesplitst, waarbij elke uitsplitsing staat voor een experiment met alle mogelijke uitkomsten.

 2) Combinaties: Telregel waarbij de kans op een selectie van een aantal experimenten bij elkaar opgeteld wordt. Het aantal combinaties wordt dan genoteerd als N!, wat staat voor N x N-1 x N-2, enz, tot men bij 1 is. Bijvoorbeeld bij 5!, wordt dit dus: 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120. De selectie die gemaakt wordt, wordt genoteerd als n!. Een voorwaarde voor n, is dat dit getal kleiner moet zijn dan N, omdat er niet meer selecties gemaakt kunnen worden, dan dat er combinaties zijn. Om de kans te berekenen, moet men N! delen door (n!(N - n)!). Het getal wat uit deze berekening komt, is de kans van 1 op (uitkomst) dat het experiment ook werkelijkheid wordt.

 3) Permutaties: Dit is een regel om het aantal uitkomsten bij een experiment uit te zoeken, waarbij weer een selectie gemaakt wordt, maar waar nu ook naar de volgorde van de selectie gekeken wordt. Deze berekening lijkt op die van een combinatie, maar hier deelt men N! door (N - n)!.

Er zijn 3 methodes om kansen te kwantificeren bij de uitkomsten van een experiment.

1) Klassieke methode: hierbij is de kans op elke mogelijke uitkomst gelijk. Men deelt dan 1 door het aantal uitkomsten van het experiment.

2) Relatieve-frequentiemethode: Hierbij wordt ook rekening gehouden met het aantal keer dat een uitkomst al is voorgekomen. Men moet hiervoor dus al gegevens uit het verleden hebben, om deze methode toe te passen. Het aantal keer dat een bepaalde uitkomst voorkwam, wordt dan gedeeld door totaal aantal uitkomsten dat in het verleden is gemeten.

3) Subjectieve methode: Deze methode is goed te gebruiken als er weinig gegevens uit het verleden zijn, en alle uitkomsten geen gelijke kans hebben op werkelijkheid. De kansen worden dan gekwantificeerd naar de mate van waarschijnlijkheid op het werkelijkheid worden van een uitkomst. Dit gebeurt vaak op intuïtie, of gevoel. Alle kansen van alle uitkomsten bij elkaar moet precies 1 zijn.

4.2
Gebeurtenis: Een aantal uitkomsten bij elkaar. De kans op een gebeurtenis is dan, alle kansen van deze uitkomsten bij elkaar opgeteld. Bij een groot experiment wordt deze manier van berekenen te lastig.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Geen motivatie meer voor je huiswerk, hier wat tips.

hier handige tips voor als je het even niet meer ziet zitten met je schoolwerk.

Diagnostiek van gedragsproblemen

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Waarom een stagiaire aannemen?

Studenten Werk, Student Bureau

Verkopen in een supermarkt

De manieren van verkopen in een supermarkt.

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Faalangst, en hoe kom ik er van af?

Faalangst is de angst om te falen, dus om iets fout te doen. Er zijn verschillende manieren om van faalangst af te komen

Vijf belangrijke punten over lichaamstaal

Enkele belangrijke punten over lichaamstaal en wat tips.

Sollicitatiegesprek

Moet je op sollicitatiegesprek gaan? Lees dan eerst dit om je kansen te vergroten!

Filosofie op school

er wordt tegenwoordig filosofie gegeven op school is dit een goed keuze vak

Leiding geven niet voor iedereen weggelegd

Wat komt er nu eigenlijk allemaal kijken bij het leiding geven aan een team van medewerkers?

Diagnostiek van leerproblemen

In dit artikel wordt kort de diagnostiek van veel voorkomende leerproblemen besproken. Daarnaast worden enkele tests kort besproken die de leerproblemen in kaart kunnen brengen.

Open dag universiteit van Utrecht

Informatie over de universiteit van Utrecht, onderwijs en onderzoek en een scholierensite voor aankomende studenten.

Hoe zoek je nu je droombaan?

Het is al lastig zat om een baan te vinden, laat staan een baan die je echt leuk vindt. Hoe pak je zo een zoektocht precies aan.

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

de meerwaarde van studentenverenigingen

Je kunt veel meer leren van het lid zijn van een studentenvereniging dan je zou denken.

Sollicitatie is niet 'beleven' maar 'overleven'

enkele tips ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek

Nascholing chauffeurs en code 95 richtlijn.

Vanaf september 2008 krijgen buschauffeurs te maken met de Richtlijn code 95 vakbekwaamheid. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt dit vanaf maart 2009.

Conjunctuur volgens de algemene economie

Kort en samenvattend artikel over hoe de algemene economie conjunctuur beschrijft.

De woonbegeleiding

Wat de woonbegeleiding inhoud.

Mijn ervaringen met de opleiding International Business and Languages

Van 2005 tot 2009 heb ik de opleiding International Business and languages gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam HES. In 2009 heb ik mijn diploma behaald, ik deel graag mijn ervaringen over deze opleiding en mijn leven sinds het afronden van de opleiding.

Toelichting Facebook e.a. bossing praktijken jegens werknemer.

Rechtvaardig stelling nemen kan ook leiden tot bossing* of pesten door de baas.

10 tips om je effectiviteit te verhogen en stress te vermijden

Eenvoudige tips waarmee je je effectiviteit verhoogt en stress kunt vermijden

Is werken via www.thuiswerkbank.nl betrouwbaar

In dit artikel wordt www.thuiswerkbank.nl nader onderzocht.

Belonen werkt dat echt?

Je wil iemand belonen voor zijn of haar goede houding of werkzaamheden, maar hoe pak je dit aan en werkt het eigenlijk? Moet ik iemand persoonlijk belonen of moet ik meerdere mensen belonen bij een goede prestatie? Op deze vragen zal ik proberen antwoord te geven in het volgende artikel.

Studeren in het buitenland ondersteund

Zit je er aan te denken om een stage, studie of master in het buitenland te volgen? Dan is dit misschien ook precies het juiste moment!